Fizyka budowli

Fizyka budowli

Fizyka budowli

18.06.2021

Fizyka budowli

Studia na kierunku budownictwo cieszą się dużą popularnością zwłaszcza za perspektywy zatrudnienia po zakończeniu nauki. Zanim jednak zaczniesz rozwijać swoje umiejętności jako inżynier, musisz otrzymać specjalistyczne wykształcenie właśnie z tego obszaru. Czeka cię szereg zajęć, dzięki którym twoja wiedza zostanie wzbogacona i uporządkowana.

Jeden z przedmiotów, który znajduje się w siatce, to przykładowo fizyka budowli. Jego podstawowym celem jest zyskanie wiedzy o bilansie cieplnym budynku, podstawowych parametrach występujące w projektowaniu izolacyjności cieplnej; projektowanie przegród o poprawnym układzie warstw i wymaganej izolacyjności cieplnej. Studenci muszą mieć zatem doskonale opanowane podstawowe treści z fizyki.

Każdy ze studentów ponadto potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości (wsp. przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych, wsp. przenikania ciepła przegród; parametry mikroklimatu) czy obliczanie temperatury na powierzchni przegród, wyznaczanie rozkładu temperatur w przegrodzie budowlanej, wyznaczanie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków.

idź do kierunku BUDOWNICTWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)