Budownictwo podziemne

Budownictwo podziemne

Budownictwo podziemne

18.06.2021

Budownictwo podziemne

Budownictwo to kierunek studiów, który powinny wybierać osoby, które z łatwością przyswajają wszelkie treści ścisłe. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz mieć pewność, że kształcenie o tym profilu przyniesie ci dużo satysfakcji. Sprawdź jednak najpierw, co odnajdziesz w siatce programowej. Dzięki temu nic cię nie rozczaruje.

Jeden z przedmiotów to przykładowo budownictwo podziemne. Jego podstawowym celem jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym.

Każdy student dodatkowo na zasady klasyfikacji tuneli i kształtowania ich wymiarów, zna zasady i umie ustalić obciążenia konstrukcji budowli podziemnych głęboko posadowionych, potrafi zaprojektować przejście podziemne pod drogą czy      potrafi określić priorytety służące realizacji zadania. Jest to jeden z przedmiotów, który pozwala ukonkretnić wiedzę.

idź do kierunku BUDOWNICTWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)