Ryzyko inwestycji finansowych

Ryzyko inwestycji finansowych

Ryzyko inwestycji finansowych

18.06.2021

Ryzyko inwestycji finansowych

Współcześnie sektor bankowy rozwija się niezwykle prężnie. Chciałbyś w nim pracować? Wybierz studia na kierunku finanse i rachunkowość. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli się na nie decydujesz, powinna towarzyszyć ci łatwość w nauce przedmiotów ścisłych. Jeśli nie wiesz, czego się spodziewać, przeanalizuj odpowiednio wcześnie program kształcenia.

Ryzyko inwestycji finansowych to jeden z przedmiotów, który czekać będzie na studentów w siatce kształcenia. Naczelną ideą przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ryzyka i jego pomiaru oraz z ogólnymi koncepcjami zarządzania ryzykiem, dywersyfikacji, strategii osłonowych.

Poza tym każdy student korzysta z wzorów na spread kredytowy dla pojedynczego kredytu oraz z wzorów na oczekiwaną stratę i nieoczekiwaną stratę dla pojedynczego kredytu i dla portfela wielu kredytów czy oblicza warunkową wartość oczekiwaną zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym lub ciągłym.

idź do kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)