Finanse i rachunkowość - Warszawa

Finanse i rachunkowość - Warszawa

Finanse i rachunkowość - Warszawa
Dodaj do ulubionych

23.06.2022

Finanse i rachunkowość studia Warszawa 2022| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.
 
Uczelnie
W Warszawie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), Politechnice Warszawskiej (PW) oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
Finanse i rachunkowość to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk matematycznych i ekonomicznych. Studenci nauczą się dokonywania analizy finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej. Ponadto zdobędą umiejętność zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także księgowania operacji gospodarczych i sporządzania raportów finansowych.
Finanse i rachunkowość należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów. W Warszawie najwięcej kandydatów (ponad 2,5 tys. osób) chciało studiować finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie: analityk rynku finansowego, analityka finansowa, audyt i kontrola finansowa, bankowość, bankowość i doradztwo inwestycyjne, bankowość i innowacje finansowe ... specjalności na finansach i rachunkowości w Warszawie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 14800 zł za pierwszy rok studiów.  Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, agencjach ubezpieczeniowych czy w działach finansowych firm z różnych gałęzi gospodarki. Po ukończeniu studiów można także objąć stanowisko księgowego, maklera, agenta ubezpieczeniowego, doradcy biznesowego i inwestycyjnego oraz analityka finansowego.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość +

Filia w Bełchatowie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachnukowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość w języku angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Nietrudno się domyślić, że najważniejszym przedmiotem w procesie kwalifikacyjnym jest matematyka. Czasami do procesów rekrutacyjnych wlicza się także inne przedmioty, takie jak: język polski i język obcy. Warto jednak dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia rozwoju, zarządzania bankiem, rachunkowość zarządcza, prawo finansowe i podatkowe, prawo celne, czy optymalizacja podatkowa.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Czy wyobrażasz sobie możliwość funkcjonowania współczesnej gospodarki bez istnienia walut, cen, handlu i pieniędzy w ogóle? Pomimo faktu, że w zamierzchłej przeszłości ludzie doskonale radzili sobie bez nich, to wraz z postępem cywilizacyjnym żaden człowiek nie mógłby się na nowo przyzwyczaić do starodawnych systemów płatniczych. Całe szczęście nie ma takiej potrzeby.

 

1. Na początek

Jeśli zastanawiasz się, jak dokładnie wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, musisz sobie najpierw uświadomić, że szczegółowy program studiów, jak i sposób prowadzenia zajęć oraz wykładów, będą się różnić w zależności od tego, na którą uczelnię w Warszawie się zdecydujesz.

Ogólny profil absolwenta Finansów i rachunkowości każdej warszawskiej uczelni będzie jednak bardzo podobny. Studenci poznają podstawy prawa, bankowości, ubezpieczeń, ekonometrii oraz statystyki, uprzednio solidnie wdrażając się w fundamentalne dla tego kierunku założenia matematyczne.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. 

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Pierwszym skojarzeniem dla słowa „rachunkowość”, będącego jednym z dwóch członów nazwy kierunku, o którym właśnie czytasz, dla wielu osób bez wątpienia jest „liczenie”. A ta operacja nieodłącznie związana jest z matematyką. Dlatego też naukę na Finansach i rachunkowości w Warszawie rozpoczniesz od wykonywania zadań obliczeniowych.

W związku z tym, że czysta teoria na niewiele się zda w perspektywie podjęcia przyszłego zawodu, to każdy ze studentów Finansów i rachunkowości na jednej z uczelni w Warszawie przejdzie przez szereg zajęć praktycznych.

W ich trakcie będzie miał okazję poznać wiele programów komputerowych, służących do wykonywania bardziej skomplikowanych działań na liczbach, dzięki którym jego przyszła praca będzie znacznie sprawniejsza. Nie bez znaczenia pozostanie również nauka obsługi podstawowych programów statystycznych, których działanie także zgłębisz.

Ponadto poznasz podstawy kodeksu prawnego obejmującego bankowość i szeroko rozumiane finanse państwa, wzbogacisz swoje kompetencje interpersonalne o umiejętność profesjonalnej obsługi klientów oraz dowiesz się, na czym dokładnie polega istota ubezpieczeń.

Szerokie możliwości oferowane przez współczesny rynek pracy, wynikające z kompetencji uzyskanych podczas studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, dają szansę na odpowiednie dobranie swojej ścieżki zawodowej.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Nabywane umiejętności

Finanse i rachunkowość to wcale niełatwy świat pieniędzy, banków i funduszy. Zrozumienie tych zagadnień wymaga zarówno zdolności matematycznych, jak i abstrakcyjnego myślenia. Jak funkcjonują instytucje finansowe? Jak wykonać analizę gospodarczą? Między innymi na takie pytania odpowiedzi poznają studenci Finansów i rachunkowości w Warszawie.

Kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie to możliwość zrozumienia przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro i mikroekonomicznym, w warunkach tzw. gospodarki rynkowej. Kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie to szeroka paleta zagadnień, które razem tworzą spójną całość.

 

5. Dla kogo te studia

Chciałbyś lepiej zrozumieć procesy gospodarcze, w których główną rolę odgrywa pieniądz? Zawsze interesowałeś się finansami, a myślenie nad własnym budżetem dawało ci dużo przyjemności? Matematyka w czasach szkolnych była jednym z twoich ulubionych przedmiotów? Uczelnie w Warszawie to miejsce, gdzie chciałbyś studiować?

Związanie przyszłości z dobrze płatnym zawodem to coś, o czym marzysz? Jeśli „tak” jest twoją odpowiedzią na przynajmniej kilka pytań, to studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Każdy z przyszłych studentów zastanawia się, ile czasu będzie musiał łącznie poświęcić na zdobycie kierunkowej wiedzy.

Finanse i rachunkowość pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają sześć semestrów, czyli trzy lata.

Dla głodnych wiedzy absolwentów studiów licencjackich, istnieje możliwość studiowania Finansów i rachunkowości w ramach trwających dwa lata studiów magisterskich.

Finanse i rachunkowość w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie? Absolwenci, którzy szczególnie cenią sobie pracę polegającą na obsłudze nawet najbardziej wymagającego klienta, mogą znaleźć zatrudnienie w działach doradztwa podatkowego, aparacie skarbowym lub firmach konsultingowych.

 

Zatrudnienie będziesz mógł znaleźć wszędzie tam, gdzie praca z pieniędzmi jest na porządku dziennym. Możesz pracować w bankach, firmach leasingowych i innych instytucjach finansowych.


Szeroka wiedza prawna, w którą zostaniesz uposażony przez studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, pozwolą ci na podjęcie zawodu w organach kontroli państwowej.

Ponadto będziesz mógł przetestować swoje umiejętności przeprowadzania skomplikowanych operacji na pieniądzach w biurach rachunkowych, firmach audytorskich oraz międzynarodowych korporacjach, których zapotrzebowanie na absolwentów Finansów i rachunkowości jest równie duże.

►►

Jeśli marzy ci się własna, dobrze prosperująca firma, będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą, której funkcjonowanie oprzesz na dowolnym odgałęzieniu branży z pogranicza zainteresowania studiowanego kierunku.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
specjalista ds. finansowych 6140 zł
księgowy 5200 zł
doradca inwestycyjny 9200 zł
analityk finansowy 7050 zl
doradca podatkowy 7240 zł
fakturzysta 3780 zł
specjalista do spraw rachunkowości zarządczej 6360 zł
kierownik biura rachunkowego 7330 zł
główny księgowy 8040 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl, wynagrodzenia.pl (2022)

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość?

Będąc absolwentem kierunku studiów Finanse i rachunkowość w Warszawie masz przed sobą wiele możliwości zawodowych. Większość studentów decyduje się na objęcie stanowiska m.in. w firmach konsultingowych, urzędach, biurach rachunkowych, bankach, instytucjach finansowych, międzynarodowych korporacjach, a także w firmach ubezpieczeniowych.

Niektórzy z absolwentów decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i na poprowadzenie własnej firmy. Warto wspomnieć, że niektórzy studenci zostają również na uczelni i kontynuują naukę na studiach III stopnia oraz podejmują zatrudnienie np. na uniwersytetach.

Do najczęściej obejmowanych stanowisk pracy przez absolwentów Finansów i rachunkowości możemy zaliczyć m.in. księgową, doradcę finansowego, a także specjalistę do spraw finansów. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Księgowa

Absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość mogą zostać również księgowymi. Księgowy zajmuje się na co dzień m.in. rozliczaniem faktur między firmami i wykonawcami. Odpowiada także za rozliczanie się z urzędami np. skarbowym, co jest niezwykle istotne, aby wszystkie dane były poprawne, ponieważ za błędne zeznanie podatkowe może zostać naliczona kara. Mediana zarobków księgowej wynosi około 5200 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca finansowy

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość absolwenci mogą również podjąć zatrudnienie jako doradcy finansowi. Czym zajmują się na co dzień? Odpowiadają oni za doradzanie klientom m.in. w zakresie kredytu i pomagają klientowi wybrać dla nich najlepszą ofertę. Doradcy finansowi mogą także zajmować się przeprowadzaniem analizy finansowej. Mediana zarobków doradcy finansowego wynosi około 7050 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw finansów

Absolwenci Finansów i rachunkowości mogą również pracować na stanowisku specjalisty do spraw finansów. Odpowiadają oni za prowadzenie analiz finansowych dla firm, dzięki czemu na ich podstawie mogą opracowywać nowe strategie finansowe firmy oraz przyszłe inwestycje. Mediana zarobków specjalisty do spraw finansów wynosi około 6140 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, bezpłatne studia oferuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Handlowa. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, SGH, SGGW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4600 zł do 14800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na wybrane kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc. Na uczelnie przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także plasują się na jednym z najwyższych miejsc na liście rankingowej.

 

Limity miejsc na kierunku finansach i rachunkowości w Warszawie:

 • Szkoła Główna gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych lub studentów, którzy uczą się w prywatnych szkołach wyższych – taka możliwość studiowania jest płatna.

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 5400 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 5000 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – 12900 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 4900 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 5400 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 8400 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – od 9240 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 7800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 8900 zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – 4600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie – od 5750 zł
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – od 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy, w których publikowane są wyniki rekrutacji na studia, są różne dla poszczególnych uczelni. Kandydaci o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia są informowani poprzez system IRK lub ERK. W ten sposób mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 15.07.2022
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 20.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski – 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Przed dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni warto zapoznać się z preferowaną przez szkołę wyższą formą doręczenia pliku. Zazwyczaj zrobić to można osobiście, bezpośrednio w siedzibie uczelni – czasem jednak szkoły dopuszczają możliwość wysłania kompletnego zestawu dokumentów poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną.
 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na wybrane studia kandydaci mają zazwyczaj kilka dni na doręczenie kompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych. Formalności dopełniać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Należy pamiętać o tym, żeby zdążyć złożyć dokumenty w terminie! Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – od 21.07.2022 do 26.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski – od 20.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Zanim aplikujesz na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, warto, abyś wiedział nieco o samej procedurze rekrutacyjnej, wiodących dla tego kierunku przedmiotach oraz dokumentach, jakie należy dostarczyć pod sam koniec pozytywnie rozpatrzonej aplikacji.

Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, aby uzyskać bilet wstępu na Finanse i rachunkowość w stolicy, jest decyzja co do wyboru uczelni w Warszawie, która oferuje możliwość podjęcia tych studiów. Wybór będzie spory – aż kilkanaście uczelni, zarówno publicznych jak i prywatnych oferuje studia na kierunku Finanse i rachunkowość.

Warto pamiętać, że w przypadku wyboru jednej z uczelni prywatnych, kandydat będzie zobowiązany do uiszczania regularnych, co semestralnych opłat w wysokości odgórnie ustalonej przez władze każdej z uczelni.

 

Proces rekrtuacyjny

Proces rekrutacyjny na studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie rozpoczyna się od konkursu świadectw maturalnych, a konkretnie wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Priorytetowo brane są pod uwagę: matematyka oraz język obcy nowożytny, dlatego warto postarać się o osiągnięcie jak najlepszych wyników, gdyż chętnych nie brakuje (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

W przypadku aplikacji na magisterskie studia drugiego stopnia, w konkursie wezmą udział oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Znacznie ułatwioną sytuacją mogą pochwalić się laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, gdyż furtka do podjęcia studiów na jakimkolwiek kierunku jest dla nich automatycznie szeroko otwarta.

 

Wymagane  dokumenty

Kiedy już przetrwasz cały proces rekrutacji oraz oczekiwanie na ostateczny werdykt uczelni i zobaczysz swoje nazwisko na liście szczęśliwców przyjętych na Finanse i rachunkowość w Warszawie, pozostanie ci już tylko dostarczenie do komisji rekrutacyjnej kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o wymiarach 35X45mm oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

studia ekonomiczne w Warszawie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku finanse i rachunkowość Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Warszawiektóre postanowiły poszerzyć zakres oferowanych kierunków o finanse i rachunkowość, starają się zadbać o komfort nauki każdego studenta. Z oczywistych względów nikt nie jest w stanie podejść do każdego z osobna indywidualnie, dopasowując program nauki do ich potrzeb, jednak ogółowi zwykle wystarcza możliwość podjęcia decyzji w kwestii organizacji czasu podczas wszystkich lat akademickich.

Studia w trybie niestacjonarnym, zwanym również zaocznym, mają charakter weekendowy, co w praktyce oznacza, że jako student zobowiążesz się do regularnego uczęszczania na zjazdy, odbywające się co tydzień lub co dwa tygodnie. Całodzienne zgłębianie wiedzy może okazać się męczące i problematyczne, dlatego na opisany tryb edukacji powinni zdecydować się jedynie najwytrwalsi z kandydatów.

dowiedz się więcej na temat kierunku finanse i rachunkowość studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie

Podejmując jakiekolwiek studia w Warszawie w trybie niestacjonarnym, zobowiązujesz się do uiszczania systematycznych opłat za czesne. Finanse i rachunkowość nie stanowią w tym przypadku wyjątku – studenci mogą wnieść jednorazową opłatę za cały cykl kształcenia lub podzielić wpłatę na kilka rat, na przykład miesięcznych, semestralnych lub rocznych.

Wszystkie uczelnie w Warszawie ustalają własne ceny, które mogą różnić się w zależności od takich czynników, jak na przykład liczba rat. Dlatego jeśli chciałbyś poznać szczegóły, zajrzyj na stronę internetową wybranej wcześniej uczelni lub skontaktuj się telefonicznie z jej sekretariatem lub dziekanatem.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku finanse i rachunkowość - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną niewiadomą: gdzie studiować?

Jakie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie opinie?

„Chyba każdy kto chce studiować Finanse i rachunkowość, chciałby studiować ten kierunek w Warszawie. Tutaj znajdują się wszystkie instytucje, banki i firmy. Studia w Warszawie to także dobry start w karierę zawodową.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Warszawa studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Warszawa studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (10)

viko odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Ostatnio studia online są modne :P myślę, czy nie spróbować ale nie wiem czy wystarczy mi czasu.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: viko odpowiedz

Witaj, Viko! Pamiętaj, że studiując w trybie online to Ty decydujesz jak rozplanować swój wolny czas - 50% zajęć odbywa się w trybie online, a pozostałe 50% - na uczelni. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowany? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryka W odpowiedzi do: viko odpowiedz

@viko wydaje mi się, że bez problemu znajdziesz na nie czas, poza tym teraz większość studiów jest prowadzona w trybie zdalnym

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sabina W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy podczas studiów na kierunku rachunkowość można liczyć na wymiany studenckie na uczelniach zagranicznych czy raczej nie ma takiej możliwości ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sabina odpowiedz

Witaj, Sabina! Jako student kierunku ''Finanse i rachunkowość'' możesz wybrać, czy chcesz odbyć praktyki zawodowe w Polsce czy też za granicą. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryka W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jeżeli chodzi o praktyki zagraniczne to uczelni wszystko organizuje czy student ?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ela W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy ten kierunek jest też w trybie zaocznym?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ela odpowiedz

Witaj, Ela! Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość są prowadzone w trzech trybach - stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz w trybie online. Czy jesteś zainteresowana tym kierunkiem? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia