Kompozycja

Kompozycja

Kompozycja

18.06.2021

Kompozycja

Studia na kierunku wzornictwo zadedykowane są osobom, które posiadają ponadprzeciętne zdolności artystyczne. Oprócz tego musisz wykazywać się niemałą kreatywnością podczas tworzenia nowych produktów i wrażliwością na to, co piękne i estetyczne. Jeśli dostrzegasz te predyspozycje u siebie, śmiało aplikuj na studia!

Jeden z przedmiotów to przykładowo kompozycja. Przedmiot ma na celu rozwinięcie warsztatu rysunek odręczny, elementarna znajomość warsztatu plastycznego projektowego studenta. Rozszerza problematykę podejmowaną na przedmiocie projektowanie obiektów wzornictwa. Wprowadza wątki z zakresu zaawansowanej praktyki kompozycyjnej. Podkreśla walor poszukiwania autorskiego rozwiązania problemu projektowego.

Każdy student przykładowo potrafi przewidzieć i odpowiednio zastosować efekty podejmowanych zabiegów kompozycyjnych; posiada znajomość odniesienia teorii kompozycji do sytuacji krajobrazowych, ma opanowany warsztat projektowo-rysunkowy oraz jest świadomy uniwersalnych zasad projektowania, potrafi analizować rzeczywistość projektową pod kątem odpowiedniości kompozycyjnej.

idź do kierunku WZORNICTWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)