Wzornictwo - Warszawa

Wzornictwo - Warszawa

Wzornictwo - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

wzornictwo

Odkryj wzornictwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Wzornictwo studia Warszawa | woj. mazowieckie

Wizualne projekty, dotyczące wszystkich dziedzin ludzkiego życia, zyskują na wartości wraz z rozwojem cywilizacyjnym większości państw świata. Obecnie mało kto wyobraża sobie noszenie niemodnych lub nieatrakcyjnych estetycznie ubrań, mieszkania w brzydko urządzonym mieszkaniu, a także noszenie biżuterii, która nie spełnia swojej ozdobnej funkcji.

W związku z powyższym, zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na artystów, zdolnych do sprostania wymaganiom najbardziej kapryśnym estetom, implikuje konieczność wykształcenia grona młodych, zdolnych absolwentów kierunku Wzornictwo.

 

Czego nauczysz się na studiach

Studia w Warszawie na kierunku Wzornictwo to świetna okazja do zgłębienia bardzo szerokiej wiedzy oraz umiejętności, których zastosowanie w przyszłym życiu zawodowym będzie gwarancją systematycznego uzyskiwania wysokich dochodów oraz cieszenia się prestiżem społecznym.

Wybranymi przedmiotami, jakie napotkasz w trakcie swojej edukacyjnej przygody z tym kierunkiem, będą: akcent plastyczny w projektowaniu, komputerowe projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, rzeźba, podstawy plastycznego kształtowania form, realizacje akcesoriów, media cyfrowe wspomagające projektowanie.

 

Dla kogo te studia

Kierunki studiów w Warszawie różnią się między sobą w niemal wszystkich zakresach kształcenia. Osobowość ludzka również nie jest jednolita – nie spotkamy dwóch takich samych osób, mających identyczne priorytety, spojrzenie na życie oraz preferencje. Stąd prosty wniosek, że żaden z kierunków nie będzie uniwersalny dla każdego.

Analogicznie jest z Wzornictwem, idealny kandydat powinien posiadać zestaw pewnych cech, które uczynią go nie tylko dobrym studentem, ale przede wszystkim wysoce kompetentnym pracownikiem dzisiejszego rynku pracy.

Masz duże poczucie estetyki, które dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia? Twoja wyobraźnia zatacza niemal nieograniczone okręgi? Posiadany przez ciebie talent plastyczny był powodem zazdrości wielu mniej zdolnych uczniów? Interesuje cię branża mody i pokrewne? Chciałbyś wkroczyć na przyszłościową ścieżkę dobrego zawodu? Jeśli tak, to studia na kierunku Wzornictwo w Warszawie z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK WZORNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Wzornictwo w Warszawie

W związku z interdyscyplinarnością Wzornictwa, które znajduje wspólny mianownik dla nauk ścisłych, społecznych oraz artystycznych, obowiązujące podczas rekrutacji procedury będą nieco odbiegać od tych standardowych, dotyczących większość pozostałych kierunków.

Żeby mieć realne szanse na zasilenie grona studentów Wzornictwa na jednej z uczelni w Warszawie, należy na poważnie podejść do egzaminu maturalnego z matematyki oraz języka angielskiego – bowiem właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na większości uczelni.

Ponadto, każdy z kandydatów będzie musiał przystąpić do praktycznego egzaminu z rysunku, który najlepiej zweryfikuje posiadany i niezbędny do zgłębiania dalszej nauki talent. Jako kandydat staniesz przed koniecznością stworzenia teczki prac plastycznych, które również będą miały wpływ na ostateczną decyzję w sprawie twojego przyjęcia na Wzornictwo.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARTYSTYCZNE W WARSZAWIE

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji to terminarz, z którym szczegółowo powinien zapoznać się każdy kandydat na studia. Obejmuje on nie tylko daty przewidziane na ogłoszenie wyników, lecz także czas wykonywania opłat rekrutacyjnych oraz składanie niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Kandydaci na studia mogą rejestrować się na internetowych platformach wybranych przez siebie uczelni jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych.

Pierwszy etap rekrutacji na ogół kończy się w połowie lipca, czyli tuż po ogłoszeniu wyników maturalnych. Kandydaci dowiadują się wtedy, czy zakwalifikowali się do kolejnego etapu związanego z egzaminem wstępnym. Studia na kierunku wzornictwo mają profil artystyczny, więc zdolności oraz predyspozycje kandydatów muszą zostać zweryfikowane.

Niektóre uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkową rekrutację w sierpniu, tak by większa liczba osób chętnych miała szansę na rozpoczęcie kształcenia na kierunku wzornictwo. Trzeba sobie jednak uświadomić, że studia artystyczne nie będą odpowiednie dla wszystkich absolwentów szkół średnich.

Dokumenty rekrutacyjne

Każda osoba, która chce rozpocząć studia na kierunku wzornictwo, musi dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni zestaw podstawowych dokumentów. Warto dokonać tego terminowo, by mieć szansę na dalszy udział w rekrutacji. W przypadku studiów artystycznych oprócz podstawowego zestawu trzeba czasami dostarczyć także odpowiednio opisane portfolio prac – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronach uczelni. Wśród dokumentów powinny się także znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne

Studia w Warszawie na kierunku wzornictwo wiążą się z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych. To niezbędny element, który obowiązuje w każdym polskim ośrodku akademickim. Przyszli studenci mogą wykonać te opłaty za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by wykonać taki przelew terminowo, ponieważ liczy się czas jego księgowania. Najprawdopodobniej do dziekanatu uczelni będziesz musiał dostarczyć także potwierdzenie wykonania takiego przelewu. Opłata rekrutacyjna na studia na kierunku wzornictwo może się wahać od 100 do 150 zł, ponieważ obejmuje ona także egzamin wstępny.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku wzornictwo mają profil artystyczny, więc liczą się przede wszystkim ich predyspozycje i umiejętności plastyczne. Decydujące znaczenie ma zatem prezentacja portfolio artystycznego kandydatów oraz egzamin wstępny, który obejmuje na ogół sprawdzian z rysunku oraz kompozycji. By móc wziąć udział w tym etapie rekrutacji, trzeba uzyskać oczywiście pozytywne wyniki z egzaminu dojrzałości. Zawsze możesz rozważyć zdawanie dodatkowych przedmiotów, które ułatwią ci twoją naukę w przyszłości. Można do nich zaliczyć na przykład historię sztuki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych zależy od standardów danej uczelni w Polsce. Studia w Warszawie na kierunku wzornictwo, uwzględniają przede wszystkim wyniki, jakie dany kandydat uzyska podczas egzaminów wstępnych – liczą się prace wykonane przed komisją kwalifikacyjną, rozmowa wstępna oraz prezentacja portfolio artystycznego. Dopiero zsumowanie tych elementów określa, czy dany kandydat zakwalifikuje się na wymarzone studia na kierunku wzornictwo.

Olimpiady oraz konkursy

Olimpiady oraz konkursy przedmiotowe zadedykowane są dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Dzięki nim mogą się znaleźć na listach osób przyjętych poza kolejnością – jeżeli tylko będą laureatami tego typu olimpiad. Trzeba tylko pamiętać, że studia artystyczne wymagają przede wszystkim umiejętności plastycznych, a one określane są z kolei podczas egzaminów wstępnych. W ofercie olimpiad znajduje się jednak Olimpiada Artystyczna i związana z nią sekcja plastyki – osoby, które myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku wzornictwo, mogą wziąć udział właśnie w niej.

Jak wyglądają studia na kierunku Wzornictwo w Warszawie

Zanim przeczytasz poniższy paragraf, powinieneś uświadomić sobie, że szczegółowy program nauczania na kierunku Wzornictwo będzie w ogromnej mierze zależał od wybranej przez ciebie uczelni. W związku z tym, że kierunek ten można podjąć na uczelniach artystycznych i technicznych, nacisk kładziony na rozwój poszczególnych kompetencji będzie podlegał dziedzinie, w której dany wydział specjalizuje się bardziej.

Uczelnie techniczne, jak sama nazwa wskazuje, będą kładły ogromny nacisk na wykształcenie w przyszłych absolwentach szerokich kompetencji z zakresu matematyki i innych nauk ścisłych, aby uczynić z nich doskonałych pracowników technicznych.

Nauka na uczelniach plastycznych będzie oscylowała przede wszystkim wokół poszerzania horyzontów twórczych każdego z kandydatów. Liczne warsztaty, których tematyką będą niemal wszystkie gałęzi współczesnej sztuki, pozwolą na wykształcenie ogromu wyobraźni i poszerzenie zdolności artystycznych.

 

Program studiów

Wiele będzie zależało także od specjalności, na którą zdecydujesz się w trakcie nauki na studiach. Przemysł modowy będzie ci wdzięczny, jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w kierunku projektowania ubrań, jednak nie jest to jedyna droga, którą możesz pójść.

W ramach specjalności związanej z projektowaniem biżuterii, będziesz mógł zgłębiać szereg praktycznych umiejętności modelarskich przy użyciu różnorakich materiałów, począwszy od modeliny, na ceramice skończywszy.

Wiele uczelni w Warszawie proponuje kandydatom naukę związaną z projektowaniem mebli i innych przedmiotów użytkowych, niezbędnych w każdym gospodarstwie domowym. Wybór będzie zależał tylko i wyłącznie od ciebie.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

WZORNICTWO WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

wzornictwo studia warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo w Warszawie

Uczelnie w Warszawie proponują kierunki studiów różniące się od siebie nie tylko samym programem nauczania i możliwościami zawodowymi, ale również czasem trwania. Studia na kierunku Wzornictwo dzielą się na dwa etapy. Pierwszy, czyli studia pierwszego stopnia, będzie trwał sześć semestrów, a więc sześć lat i zostanie zwieńczony uzyskaniem tytułu licencjata oraz uprawnień zawodowych.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia należy poświęcić dwa lata i w rezultacie stać się bardziej kompetentnym i świadomym zgłębianego kierunku przyszłym pracownikiem.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo w Warszawie

Studia artystyczne w Warszawie, do kanonu których zalicza się między innymi Wzornictwo, należą do dosyć specyficznych dziedzin. Widać to szczególnie w procesie rekrutacji – żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo w Warszawie, należy nie tylko dobrze zdać egzamin maturalny, ale także osiągnąć sukces na praktycznym sprawdzianie umiejętności artystycznych oraz pokazać do wglądu komisji rekrutacyjnej teczkę prac o odgórnie ustalonej tematyce.

Kandydaci na studia artystyczne drugiego stopnia na tym kierunku będą musieli postarać się o uzyskanie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż chętnych na podjęcie Wzornictwa w Warszawie nie brakuje – często liczba chętnych znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc.

 

Stacjonarne czy niestacjonarne

Wzornictwo można podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Te pierwsze są najczęściej wybierane przez studentów, ponieważ z reguły nie wiążą się z koniecznością uiszczania opłat semestralnych, a przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób ciągły. Studenci niestacjonarni natomiast będą mogli pogodzić pracę zawodową ze studiami, które będą od nich wymagały zjawiania się na cotygodniowych zjazdach.

Uczelnie w Warszawie, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Wzornictwo są zarówno publiczne, jak i prywatne. Kandydaci aspirujący do zasilenia grona jednej z uczelni niepublicznych będą musieli liczyć się z opłatami, jakie narzucą na nich władze wybranego wydziału.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, rozpoczynającym procedurę rekrutacyjną, jest wszystkim dobrze znana elektroniczna rejestracja kandydatów. W jej ramach należy uzupełnić podany na stronie internetowej uczelni formularz o wyniki uzyskane na maturze lub dyplomie kończącym studia pierwszego stopnia.

Do zwieńczenia procesu rekrutacji będziesz potrzebował już tylko kilku dokumentów. Kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem, fotografię o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony wniosek o przyjęcie na studia dostarczysz na biurko komisji rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

 

wzornictwo studia warszawa

 

Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo w Warszawie

Jedną z pierwszych myśli, która pojawia się niemal automatycznie i współwystępuje z rozważaniami na temat kierunków studiów, jest ich przyszłościowość, czyli szansa na znalezienie dobrze płatnej pracy w zawodzie. Absolwenci Wzornictwa w Warszawie mogą mieć pewność, że czekające ich perspektywy zawodowe będą satysfakcjonujące.

Absolwenci Wzornictwa znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, tworzących wstępne plany designerskich ubrań, których przeznaczeniem będzie znalezienie się na modelkach prezentujących nowe kolekcje lub zasilenie szaf najmodniejszych przedstawicieli i przedstawicielek naszego społeczeństwa.

Dzięki podpisaniu kontraktu wielu uczelni w Warszawie, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Wzornictwo, z międzynarodowymi domami mody, studenci już podczas pierwszych praktyk będą mogli liczyć na zatrudnienie przy projektowaniu odzieży i dodatków.

Po ukończeniu Wzornictwa będziesz przygotowany do podjęcia zatrudnienia w instytucjach współpracujących z szeroko pojętą sztuką. Będą to więc teatry, muzea, opery, placówki oświatowe, czy domy kultury. Będziesz mógł wykazać się twórczą inwencją podczas projektowania wystroju tych miejsc oraz projektowaniu ich estetycznego zaplecza.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś założył własną działalność gospodarczą, która zapewni ci możliwość spełnienia własnych artystycznych wizji poprzez stworzenie pracowni krawieckiej, czy też miejsca związanego z jakimkolwiek odłamem sztuki, bez konieczności oglądania swojego szefa kiedykolwiek.

Ponadto każdy z absolwentów będzie mógł pójść nieco inną drogą niż tą bezpośrednio związaną z Wzornictwem. Mianowicie, z otwartymi ramionami abiturientów tego kierunku przyjmą pracownie architektoniczne oraz branże IT, zajmujące się wykonywaniem różnorakiej grafiki użytkowej. Szereg kompetencji wyniesionych ze studiów pozwoli na odniesienie sukcesu w tych branżach.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Wzornictwo w Warszawie

Interesujesz się studiami na kierunku Wzornictwo w Warszawie i jesteś ciekaw, jakie opinię na ich temat mają studenci?

 

Piotr, student pierwszego roku Wzornictwa w Warszawie, mówi:

„Wzornictwo to jedyny kierunek studiów, który brałem pod uwagę przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Nie tylko zapewnia dobre perspektywy zawodowe, ale również pozwala na doskonalenie talentu artystycznego, co jest dla mnie bardzo ważne. Uważam, że każdy, kto choć przez chwilę rozważał podjęcie studiów na tym kierunku, nie zawiedzie się.”

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W WARSZAWIE

rzeźba
Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)