Psychologia - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Psychologia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu to studia licencjackie, jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Poznaniu rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Psychologia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Osoby, które aplikują na kierunek psychologia zdobędą więdzę z zakresu m. in.  psychologii ogólnej, nauk społecznych, psychologii klinicznej oraz psychiatrii. Ponadto nauczą się udzielania wspracia psychologicznego, prowadzania działań badawczych, diagnostyki psychologicznej oraz mediacji. Studenci rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy psychologa.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 2,1 tys. zgłoszeń - 17 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4900 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, ośrodkach wychowawczych, domach opieki społecznej, ośrodkach doradczych czy specjalistycznych wydawnictwach psychologicznych.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Psychologia w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • historia
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język obcy
 • język polski
 • język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka

 

Przepustką na studia psychologiczne jest konkurs świadectw, a w nim najważniejsze role odgrywają takie przedmioty jak: język polski, język obcy i grono przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka.
Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni oraz ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologie w Poznaniu

W Poznaniu psychologię można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na pięciu uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować psychologie bezpłatnie w Poznaniu

Kierunek studiów Psychologia w Poznaniu oferowany jest bezpłatnie tylko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Poznaniu

Psychologię niestacjonarnie w Poznaniu można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a także w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne, jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Psychologia w Poznaniu wahają się od 4900 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Obecnie w ofercie w ofercie każdej z uczelni studia niestacjonarne są płatne. Wyjątkiem są studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Psychologia to fascynujący kierunek studiów, który pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy, które kierują człowiekiem, co będzie korzystne w przypadku próby nawiązania relacji międzyludzkich. Zdobywana wiedza i kompetencje przygotuje Cię do działania w roli menedżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca, specjalisty od marketingu i PR.

Studia psychologiczne i społeczne w tym zakresie pozwolą Ci odkryć mechanizmy, które rządzą ludzką psychiką i zachowaniem. Nauczysz się badać wpływ emocji i motywacji na działanie człowieka. Będziesz miał/a okazję zgłębiać różnice indywidualne i relacje międzyludzkie, a także różnego typu metody badawcze.

Jest to istotne dlatego, że tego typu wiedza w znaczący sposób ułatwia podejmowanie odpowiednich działać na rzecz zdrowia człowieka, jego prawidłowego rozwoju, wychowania, podejmowanych działań, nawet zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatki zajęć proponowane w zakresie kierunku psychologia mogą się różnić. Założenia programowe są zaś podobne, ponieważ studenci muszą zdobyć określoną wiedzę i umiejętności. Kompleksowo opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych.

Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi. Teoretyczne kształcenie jest weryfikowane w trakcie obowiązkowych praktyk zawodowych. Studenci mogą wybrać specjalizacje, które mają znaczenie dla dalszej ścieżki kariery.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Psychologia to kierunek idealny dla osób, które chcą poznać naturę człowieka. Pomoże Ci odkryć mechanizmy, które rządzą ludzką psychiką i jego zachowaniem. To także studia dla osób, które starają się zrozumieć motywy postępowania człowieka, znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych.

Jeśli chcesz zrozumieć, co czujesz lub dlaczego postrzegasz siebie w dany sposób, a także próbujesz zbudować zdrowe relacje z innymi ludźmi, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Odnajdą się na nim osoby empatyczne i otwarte, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem.

Studia psychologiczne pozwolą Ci rozwinąć osobowość i temperament, a także zawiązać relacje międzyludzkie. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania innych ludzi.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Dzięki studiom psychologicznym w Poznaniu zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do człowieka i biologicznych podstaw jego zachowań. Dowiesz się, w jaki sposób funkcjonują różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje zwłaszcza w kontekście psychologicznym i socjologicznym. Zrozumiesz problematykę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego i społecznego.

Poznasz metody i technologie informacyjne, które są wykorzystywane w badaniach z zakresu psychologii oraz nauk społecznych. Będziesz miał/a szansę zgłębiać podstawową wiedzę historyczną w zakresie rozwoju myśli psychologicznej oraz ewolucji teorii psychologii społecznej. Poznasz zasady i normy etyczne, etyczno-prawne oraz kulturowe zwłaszcza w odniesieniu do stosunków międzyludzkich.

 

Umiejętności

Kierunek psychologia w Poznaniu umożliwia zdobycie niezbędnych kompetencji i potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci uczą się dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. Wykorzystują wiedzę odnoszącą się do biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw zachowań człowieka, by w sposób wielopłaszczyznowy analizować jego problemy osobowościowe.

Nauczysz się oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań praktycznych. Studenci analizują motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozują i prognozują sytuacje.

Będziesz w stanie dokonać oceny wydarzeń historycznych, a także przemian w zakresie rozwoju myśli psychologicznej i społecznej. Rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języka obcego dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Będziesz w stanie przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Kompetencje społeczne

Studenci psychologii czują potrzebę ciągłego dokształcania się, by być na bieżąco z najnowszymi badaniami odnoszącymi się do nauk społecznych i psychologicznych. Krytycznie oceniają zdobytą wiedzę i uwzględniają przy tym opinię ekspertów.

Potrafią postępować etycznie w ramach obejmowanych stanowisk organizacyjnych i społecznych. Kompetentnie wypełniają zobowiązania społeczne, a także potrafią współpracować w zespole. Potrafią identyfikować i rozstrzygać problemy i dylematy związane stricte z wykonywaniem zawodu, jak również działają w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny.

Inicjują różnego rodzaju działania na rzecz interesu publicznego oraz dbają o poziom sprawności fizycznej niezbędnej w przypadku wykonywania poszczególnych zadań w zawodzie.

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Studia na kierunku Psychologia w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie).

Studia w Poznaniu na kierunku Psychologia należą do bardzo wąskiego grona kierunków jednolitych magisterskich, co w praktyce oznacza, że każdy ze studentów podejdzie do ukończenia całego etapu szkolenia, bez możliwości wcześniejszego przerwania.

Wynika to ze specyfiki Psychologii – każdy z absolwentów musi być doskonale przygotowany do pełnienia swojej roli. 

Psychologia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Poznaniu?

Absolwenci psychologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Posiadają oni umiejętności odnoszące się do diagnozy, stosowania psychoterapii, przeprowadzania negocjacji czy mediacji, co cenione jest niemal w każdej branży.

Zajmują się interwencją kryzysową oraz mediacją w sytuacjach konfliktowych, diagnozują potrzeby szkoleniowe i prowadzą szkolenia pracownicze, przeciwdziałają również przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Możesz być zatrudniony/a w urzędach pracy, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach leczenia uzależnień, więzieniach, szpitalach czy domach dziecka. Odnajdziesz się także w pracy w czasopismach psychologicznych czy współpracować z radiem, czy telewizją w ramach programów o tematyce psychologicznej. Absolwenci psychologii potrafią działać w sytuacjach trudnych, kryzysowych, traumatycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

 

Miejsce zatrudnienia oraz obejmowane stanowisko pracy po uzyskaniu wykształcenia w ramach kierunku psychologia uzależnione jest bardzo często od realizowanej specjalizacji oraz ukończonych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów psychologia?

Absolwenci Psychologii mają przed sobą szerokie perspektywy zatrudnienia. Najczęściej obieranymi ścieżkami kariery są m.in. jako psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, szkoleniowiec oraz psycholog kliniczny. Ile zarabiają i co należy do ich obowiązków?

 

Psychoterapeuta

Może on prowadzić własny gabinet. Jednak, aby zostać psychoterapeutą należy ukończyć dodatkowy kurs z zakresu terapii. Czym zajmuje się psychoterapeuta? Odpowiada on za prowadzenie terapii w różnych zakresach, może zajmować się również leczeniem traum. Dodatkowo jego głównym zadaniem jest diagnozowanie i może kierować do psychiatry jeśli niezbędne będzie leczenie farmakologiczne. Mediana zarobków wynosi 5450 zł brutto miesięcznie.

 

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy jest niezwykle poważnym zawodem. Pracuje on z dziećmi. Początkowo zajmuje się analizowaniem zachowania i szukaniem źródła problemu, które negatywnie wpływa na dziecko. Może zajmować się leczeniem zaburzeń lub traum powstałych w wyniku sytuacji, które silnie wpłynęły na dziecko. Mediana zarobków psychologa dziecięcego to około 4680 zł brutto.

 

Szkoleniowiec

Zatrudniany jest przez firmy szkoleniowe i prowadzi dla klientów w ich przedsiębiorstwach szkolenia, które mają na celu integrację pracowników. Przedsiębiorstwa zatrudniają szkoleniowca, aby poprowadził on zajęcia dla pracowników, które ich rozwiną i zintegrują, co jest bardzo ważne w firmach, w których stawia się na pracę zespołową. Mediana zarobków szkoleniowca wynosi około 6000 zł brutto miesięcznie.

 

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny pracuje w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych. Prowadzi on indywidualne oraz grupowe zajęcia dla pacjentów. Może on stawiać diagnozy oraz wystawiać oświadczenia o chorobie. Opiniuje pacjentów i może decydować na jaki oddział zostaną przewiezieni. Psycholog kliniczny może także prowadzić prywatną praktykę, gdzie diagnozuje oraz pomaga pacjentom z ich problemami. Mediana zarobków psychologa klinicznego wynosi 6210 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że miesięczne wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania między stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy czy nawet miejsca pracy – zarobki mogą się różnić w zależności od województwa, a nawet miasta.

 

Gdzie studiować na kierunku Psychologia w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum w Poznaniu, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej, jako specjalność w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4900 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Psychologia studia w Poznaniu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Psychologia studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Psychologia studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Psychologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Psychologia studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Liczba miejsc, na które mogą aplikować kandydaci na poszczególne kierunki, jest ograniczona. W ramach postępowania kwalifikacyjnego selekcjonowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe miejsca w liście rankingowej

Limity miejsc na kierunku psychologia w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak za naukę niestacjonarną w publicznych szkołach wyższych należy już zapłacić. Płatne są również studia oferowane przez uczelnie prywatne.

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4900 zł
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 7000 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który uczelnie wyznaczają samodzielnie – informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników systemów IRK i ERK. Dzięki temu kandydaci mogą poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać osobiście do siedziby uczelni w wybranym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej – należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu dokumentów może być inna w każdej szkole wyższej

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Poznaniu

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Psychologia w Poznaniu studia niestacjonarne (zaoczne)

Głównym czynnikiem odróżniającym charakter studiów niestacjonarnych od dziennych jest specyfika programu kształcenia. Studenci stają przed obowiązkiem regularnego uczęszczania na weekendowe zjazdy, które odbywają się zgodnie z harmonogramem danej uczelni, ustalonej między innymi na podstawie terminarzu świąt i dni ustawowo wolnych w danym miesiącu. Największym trudem zdobywania kierunkowego wykształcenia w tym trybie są całodzienne zajęcia, podczas których studenci muszą zgłębić wszystkie przewidziane treści programowe.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Poznaniu

Jakie są ceny za studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Niestacjonarne studia w Poznaniu powstały po to, aby zwiększyć komfort edukacji tych studentów, którzy z jakichś powodów chcieliby uniknąć zdobywania wykształcenia kierunkowego w tygodniu, ponieważ, na przykład, myślą o równoległym podjęciu pracy zawodowej lub innej angażującej aktywności, wymagającej dużych zasobów czasowych. Podjęcie Psychologii zaocznej wiąże się z obowiązkiem opłacania czesnego. Wysokość opłat różni się w zależności od wybranej uczelni, liczby rat oraz ewentualnych promocji. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetowa wybranej uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Poznaniu

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu?

W okresie rekrutacji na studia warto przekonać się jak wygląda kształcenie w danym mieście. Czy sprosta naszym oczekiwaniom? Jaki wybór stoi przed kandydatem? Czy istnieją perspektywy zawodowe dla absolwentów? Wszystkie pytania można zawszeć w jednym: Jakie ma kierunek Psychologia w Poznaniu opinie?

Ola, studentka Psychologii mówi:

„Wyjechałam na studia do Poznania, aby uczyć się na prestiżowej uczelni. Wiedziałam, że jeśli podejmę taki krok w swojej edukacji, to będę pewna dobrego przygotowania do późniejszego wykonywania zawodu."

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Poznań studia stacjonarne

Psychologia Poznań studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka