Psychologia - Poznań
Dodaj do ulubionych

25.09.2023

Psychologia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Psychologia w Poznaniu to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 45 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na psychologii w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 4900 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Poznaniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Psychologia Poznań - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego, społecznego i biologicznego cyklu rozwoju człowieka, poznają tajniki neuropsychologii, psychologii osobowości, rozwoju i psychologii poznawczej. Student rozwinie także swoje umiejętności badawcze, analizy krytycznej oraz komunikacji interpersonalnej. W programie nauczania możemy spodziewać się takich przedmiotów, jak psychologia kliniczna, psychologia wychowania, psychopatologia czy diagnoza psychologiczna.

Dzięki obowiązkowym praktykom w trakcie studiów, absolwenci psychologii posiadają umiejętności pracy z pacjentem i potrafią postawić odpowiednią diagnozę. Psychologowie mogą znaleźć pracę w placówkach medycznych lub oświatowo-wychowawczych. Absolwenci tego kierunku posiadają kompetencję do pracy w zawodzie psychoterapeuty, mediatora, interwenta kryzysowego i psychoseksuologa, a także doradcy zawodowego, specjalisty HR, biegłego sądowego czy naukowca. Ponadto absolwent może objąć posadę psychologa w branżach: policyjnych, sportu czy transportu.

 

Uczelnie

W Poznaniu psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychCollegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Poznaniu), Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4900 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Poznaniu >

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Psychologia w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka.

Przepustką na studia psychologiczne jest konkurs świadectw, a w nim najważniejsze role odgrywają takie przedmioty jak: język polski, język obcy i grono przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka.
Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni oraz ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu.
 

Psychologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek psychologia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język kaszubski, język gracki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna lub matematyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na psychologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologie w Poznaniu

W Poznaniu psychologię można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na pięciu uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować psychologie bezpłatnie w Poznaniu

Kierunek studiów Psychologia w Poznaniu oferowany jest bezpłatnie tylko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Poznaniu

Psychologię niestacjonarnie w Poznaniu można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a także w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne, jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Psychologia w Poznaniu wahają się od 4900 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Obecnie w ofercie w ofercie każdej z uczelni studia niestacjonarne są płatne. Wyjątkiem są studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek psychologia zdobędą więdzę z zakresu m. in.  psychologii ogólnej, nauk społecznych, psychologii klinicznej oraz psychiatrii. Ponadto nauczą się udzielania wspracia psychologicznego, prowadzania działań badawczych, diagnostyki psychologicznej oraz mediacji. Studenci rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy psychologa.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 2,1 tys. zgłoszeń - 17 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, ośrodkach wychowawczych, domach opieki społecznej, ośrodkach doradczych czy specjalistycznych wydawnictwach psychologicznych.
 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatki zajęć proponowane w zakresie kierunku psychologia mogą się różnić. Założenia programowe są zaś podobne, ponieważ studenci muszą zdobyć określoną wiedzę i umiejętności. Kompleksowo opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych.

Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi. Teoretyczne kształcenie jest weryfikowane w trakcie obowiązkowych praktyk zawodowych. Studenci mogą wybrać specjalizacje, które mają znaczenie dla dalszej ścieżki kariery.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci na tym kierunku uczą się m.in.. o różnorodnych aspektach psychiki człowieka, takich jak funkcjonowanie mózgu, percepcja, emocje, zachowanie, osobowość, procesy poznawcze, relacje interpersonalne, kultura i społeczeństwo. Program ten ma na celu przygotowanie studentów do pracy w różnych obszarach związanych z psychologią, takich jak badania naukowe, terapia i poradnictwo psychologiczne, resocjalizacja, doradztwo zawodowe, edukacja i trening. W ramach studiów na kierunku psychologia, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności związane z badaniami psychologicznymi, w tym z planowaniem, realizacją i interpretacją badań naukowych, zarządzaniem danymi, analizą statystyczną oraz tworzeniem raportów i publikacji naukowych.

Studenci na kierunku psychologia uczą się również o różnych podejściach i metodach terapeutycznych, takich jak np. psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, terapia poznawcza, terapia systemowa, terapia gestalt, terapia krótkoterminowa, terapia grupowa i wiele innych. Program ten obejmuje także naukę diagnozy i terapii psychologicznej, czyli metody badania i wspierania procesów psychologicznych w różnych kontekstach, takich jak klinika, poradnia psychologiczna, placówki resocjalizacyjne, organizacje pozarządowe czy miejsca pracy.

Studia na kierunku psychologia to także rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, empatia, asertywność, negocjacja i rozwiązywanie konfliktów. Studenci uczą się również o różnorodności psychologicznej, takiej jak np. różnice indywidualne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne, oraz o odpowiednich strategiach pracy z tymi grupami. Program obejmuje również naukę pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zarówno w kontekście wczesnego wykrywania i leczenia, jak i zapobiegania powstawaniu tych zaburzeń.

 

Gdzie studiować na kierunku Psychologia w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum w Poznaniu, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej, jako specjalność w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia na kierunku psychologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4900 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek psychologia - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc, na które mogą aplikować kandydaci na poszczególne kierunki, jest ograniczona. W ramach postępowania kwalifikacyjnego selekcjonowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe miejsca w liście rankingowej

Limity miejsc na kierunku psychologia w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak za naukę niestacjonarną w publicznych szkołach wyższych należy już zapłacić. Płatne są również studia oferowane przez uczelnie prywatne.

Psychologia studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4900 zł
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 7000 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 6700 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu - od 7400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który uczelnie wyznaczają samodzielnie – informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników systemów IRK i ERK. Dzięki temu kandydaci mogą poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać osobiście do siedziby uczelni w wybranym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej – należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu dokumentów może być inna w każdej szkole wyższej

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Psychologii?

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia to fachowcy i specjaliści w zakresie pomocy człowiekowi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Warto podkreślić, że współczesna wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w rozmaitych dyscyplinach, a zatem osoby wykształcone w tym obszarze mogą pracować w rozmaitych miejscach i przestrzeniach; od edukacji po biznes i sport. Psychologia to kierunek realizowany w trybie jednolitych studiów magisterskich, oferujący pozyskanie obszernej i specjalistycznej wiedzy, z której można zrobić użytek na wiele sposobów. Ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2023 roku:

 • psycholog sądowy: 3300 złotych
 • psycholog sportowy: 3200 złotych
 • psycholog kliniczny: 4650 złotych
 • psycholog szkolny: 3800 złotych

 

Czy warto iść na Psychologię?

Psychologia jest kierunkiem dla tych, którzy interesują się drugim człowiekiem oraz mechanizmami, jakie rządzą jego psychiką. Dzięki studiom można zagłębić się w zagadnienia dotyczące emocji, doświadczania otaczającej rzeczywistości, cech osobowości, czy społecznego zachowania ludzi. To niezwykle interesująca propozycja kształcenia, która dostarcza szerokiej wiedzy, na fundamencie której można odnaleźć się w różnych przestrzeniach zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Psychologię?

Kandydaci na studia w Poznaniu, którzy zainteresowani są psychologią mogą ją studiować w co najmniej kilku uczelniach. Jedną z nich jest uczelnia publiczna, czyli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Psychologia z racji swojej popularności dostępna jest także w katalogach dydaktycznych niepublicznych szkół wyższych. Osoby zastanawiające się nad podjęciem kształcenia muszą pamiętać o tym, że za naukę – niezależnie do wyboru trybu odbywania zajęć – pobierane są opłaty.

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby studenci pozyskali wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą̨ rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię psychologii. Jakie przedmioty realizowane są w toku kształcenia? Między innymi:

 • psychologia różnic indywidualnych,
 • procesy poznawcze,
 • psychologia społeczna,
 • metodologia badań psychologicznych i statystyka,
 • psychopatologia

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu?

W okresie rekrutacji na studia warto przekonać się jak wygląda kształcenie w danym mieście. Czy sprosta naszym oczekiwaniom? Jaki wybór stoi przed kandydatem? Czy istnieją perspektywy zawodowe dla absolwentów? Wszystkie pytania można zawszeć w jednym: Jakie ma kierunek Psychologia w Poznaniu opinie?

Ola, studentka Psychologii mówi:

„Wyjechałam na studia do Poznania, aby uczyć się na prestiżowej uczelni. Wiedziałam, że jeśli podejmę taki krok w swojej edukacji, to będę pewna dobrego przygotowania do późniejszego wykonywania zawodu."

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Poznań studia stacjonarne

Psychologia Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia