Psychologia - Poznań

Psychologia - Poznań

Psychologia - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

psychologia 

Odkryj kierunek psychologia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Poznań | woj. wielkopolskie

„Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniające się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech.” Słowa wypowiedziane przez Carla Rogersa, amerykańskiego przedstawiciela psychologii humanistycznej mogą stanowić wprowadzenie do opisu jednego z najbardziej popularnych kierunków kształcenia, jakim jest Psychologia.

Nie ma bardziej wrażliwego i podatnego na nawet pozornie nieistotne bodźce tworu, niż ludzka psychika. Kształtowana od pierwszych chwil życia, a szlifowana w dorosłości stanowi swego rodzaju ramy zachowań, a nawet predyspozycji danej jednostki do zapadalności na niektóre choroby cywilizacyjne.

Najwybitniejsi psychologowie zdecydowali się niejednokrotnie poświęcić całe swoje życie na korzyść prowadzenia skomplikowanych badań i eksperymentów, mających przybliżyć ludzką naturę. Zainteresowanie psychologią wydaje się oczywiste z punktu widzenia każdego człowieka, który chciałby znać racjonalne wyjaśnienia wielu swoich myśli, zachowań oraz emocji.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia psychologiczne mają za zadanie przekazać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym. Czy można wyjaśnić to w prostszy sposób? I tak, i nie? Dlaczego? Ponieważ człowiek to skomplikowana jednostka i zbadanie jej wymaga długiego, wypełnionego cierpliwością, procesu.

Kierunek Psychologia w Poznaniu to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej. Studenci uzyskują wiedzę z obszaru osobowości, emocji, motywacji; poznają zasady diagnozy psychologicznej i psychometrii, wnikliwie badają biologiczne mechanizmy zachowania i psychopatologii.

Kierunek Psychologia w Poznaniu to istna podróż w głąb człowieka i próba określenia jego miejsca w otoczeniu. Studenci otrzymują wiele możliwości ukierunkowania swoich umiejętności, za sprawą licznych specjalności, wśród których wymienić można: psychologię społeczną, psychologię kliniczną człowieka dorosłego, czy psychologię edukacji.

 

Dla kogo te studia

Posiadasz w sobie ogromne pokłady empatii, które chciałbyś spożytkować działając na korzyść ludzi borykających się z wszelkimi problemami natury psychicznej? Znajomi od zawsze cenili sobie twoje porady i nazywali cię swoim powiernikiem? Lubisz rozmawiać z innymi i uważasz, że przychodzi ci to z łatwością? Chciałbyś związać swoją przyszłość z bardzo odpowiedzialnym i rozwijającym zawodem?

Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być wspaniałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Psychologia w Poznaniu, wobec tego nie wahaj się dłużej i aplikuj na ten kierunek studiów, prawdopodobnie okaże się on strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Poznaniu?

Przepustką na studia psychologiczne jest konkurs świadectw, a w nim najważniejsze role odgrywają takie przedmioty jak: język polski, język obcy i grono przedmiotów dodatkowych, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, historia, matematyka.
 
Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które postanowiły poszerzyć repertuar oferowanych kierunków o studia psychologiczne, stawiają na wykształcenie w przyszłych absolwentach bardzo szerokich kompetencji praktycznych, wspieranych przez zaplecze teoretyczne. Dlatego Psychologia w Poznaniu nie będzie należała do najłatwiejszych kierunków.

Kluczem do zrozumienia procesów emocjonalnych i myślowych każdego człowieka, jest gruntowne zgłębienie ogólnej wiedzy medycznej, która pozwoli na wykluczenie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego lub znalezienie powiązań pomiędzy przebytymi urazami i chorobami a występującymi patologiami w zachowaniu.

 

Program studiów i przedmioty

Początek przygody z Psychologią będzie oscylował głównie wokół nauk pokrewnych, których opanowanie wprowadzi cię w analizowany świat oraz rozszerzy zdolności analitycznego myślenia. Jednym z takich przedmiotów będzie filozofia, która dała początek psychologii jako nauce. Zgłębisz również elementy logiki, dlatego dobrze, abyś nie bał się królowej nauk.

Wymagania na Psychologię w Poznaniu nie należą do najmniejszych, ale jest to podyktowane między innymi bogatym programem nauczania, z którym należy się zmierzyć.

Na liście przedmiotów, które trzeba zaliczyć w toku studiów znajdują się:
  • filozofia z elementami logiki,
  • procesy poznawcze,
  • psychologia rozwoju człowieka,
  • zdrowie publiczne,
  • diagnoza psychologiczna.

W trakcie dalszej edukacji, staniesz przed koniecznością wyboru jednej z kilku oferowanych przez studia specjalności. Na większości uczelni w Poznaniu będą to: psychologia kliniczna, doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego oraz rozwojowa. W zależności od osobistych predyspozycji i zainteresowań będziesz mógł ukierunkować edukację na właściwy dla siebie tor.

Kierunki studiów w Poznaniu, w tym także Psychologia, dają gwarancję uzyskania szerokich kompetencji, co z pewnością przełoży się na jakość świadczonych w przyszłym życiu zawodowym usług.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

psychologia studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Psychologia należą do bardzo wąskiego grona kierunków jednolitych magisterskich, co w praktyce oznacza, że każdy ze studentów będzie zmuszony do ukończenia całego etapu szkolenia, bez możliwości wcześniejszego przerwania.

Wynika to ze specyfiki Psychologii – każdy z absolwentów musi być doskonale przygotowany do pełnienia swojej roli. Studia magisterskie na kierunku Psychologia będą trwały pięć lat i zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów uprawnień do wykonywania zawodu.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Poznaniu

Przed rekrutacją na studia psychologiczne w Poznaniu powinieneś zasięgnąć nieco informacji na temat procesu aplikacyjnego, którego przejście zagwarantuje ci znalezienie swojego nazwiska na liście szczęśliwców, którzy rozpoczną studia już w październiku. Statystyki pokazują, że Psychologia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w całej Polsce.

W związku z tym każdego kandydata czeka konieczność zmierzenia się z bardzo dużą konkurencją – na jedno miejsce na te studia przypada co roku nawet 12 chętnych! Dlatego bardzo ważne jest doskonałe przygotowanie z wiodących dla tego kierunku przedmiotów – języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz biologii, chemii lub matematyki, będących przedmiotami dodatkowymi.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Psychologię można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, które są wybierane przez przyszłych studentów znacznie częściej ze względu na możliwość zachowania ciągłości w zdobywaniu wiedzy bez konieczności stawiania się na cotygodniowych zjazdach, podczas których należy przyswoić ogromną dawkę materiału.

Jednak studia niestacjonarne mają swoją niewątpliwą zaletę – ich podjęcie gwarantuje możliwość pogodzenia innych obowiązków, przede wszystkim zawodowych, z kształceniem w ramach studiów wyższych. Należy pamiętać, że opcja ta wiąże się z koniecznością uiszczania systematycznych opłat semestralnych, podobnie jak podjęcie studiów na większości uczelni prywatnych.

Najzdolniejsi, którym uda się osiągnąć wysokie miejsce na ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, zostaną zwolnieni z konieczności podchodzenia do egzaminu maturalnego, otrzymując odgórnie stuprocentowy wynik, gwarantujący możliwość podjęcia studiów na dowolnym kierunku.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów Psychologii na wybranej uczelni w Poznaniu, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W jej trakcie należy pochwalić się swoimi maturalnymi osiągnięciami poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranego wydziału.

Po pozytywnym przejściu tego etapu zostanie ci już tylko skompletowanie pliku potrzebnych dokumentów oraz dostarczenie ich na biurko wyznaczonej komisji rekrutacyjnej. Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych, będziesz potrzebował: świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią, zdjęcia o wymiarach 35X45mm do legitymacji oraz wypełnionego formularza, który dostaniesz na miejscu lub pobierzesz ze strony internetowej.

zasady rekrutacji na studia

 

psychologia studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Poznaniu? Możliwości zawodowe, które otworzą się przed absolwentami, będą w głównej mierze uzależnione od ich zainteresowań i wybranej w trakcie studiów specjalności. Jedno jest pewne – możliwości zawodowe, oferowane przez współczesny rynek pracy, będą dosyć szerokie i zapewniające każdemu z abiturientów znalezienie czegoś odpowiedniego dla siebie.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach zdrowia psychicznego, gdzie praca psychologa stawiana jest na równi z pracą lekarza psychiatry. Zatrudnienie w takiej placówce będzie wymuszało na psychologach umiejętność współpracy z resztą personelu w celu zapewnienia pacjentom usług najwyższej jakości.

Praca w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz gabinetach terapeutycznych jest najczęstszym wyborem absolwentów Psychologii klinicznej, szukających zatrudnienia tuż po ukończeniu studiów psychologicznych.

Abiturienci ze specjalnością związaną z psychologią rozwojową i pedagogiką z łatwością odnajdą się w pracy w placówkach oświatowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy świetlicach terapeutycznych, gdzie staną przed niełatwym zadaniem świadczenia swoich usług dzieciom i młodzieży.

Każdy z psychologów będzie mógł pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej w postaci gabinetu diagnostycznego, terapeutycznego lub związanego z udzielaniem fachowego poradnictwa zawodowego w zależności od kierunku wyspecjalizowania.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez Psychologię w Poznaniu, będą dosyć szerokie, wprost proporcjonalnie do przyswojonej na studiach wiedzy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Poznaniu?

W okresie rekrutacji na studia warto przekonać się jak wygląda kształcenie w danym mieście. Czy sprosta naszym oczekiwaniom? Jaki wybór stoi przed kandydatem? Czy istnieją perspektywy zawodowe dla absolwentów? Wszystkie pytania można zawszeć w jednym: Jakie ma kierunek Psychologia w Poznaniu opinie?

Ola, studentka Psychologii mówi:

„Wyjechałam na studia do Poznania, aby uczyć się na prestiżowej uczelni. Wiedziałam, że jeśli podejmę taki krok w swojej edukacji, to będę pewna dobrego przygotowania do późniejszego wykonywania zawodu."

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W POZNANIU

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)