Studia psychologiczne Poznań

Studia psychologiczne Poznań

Dodaj do ulubionych

07.06.2023

Studia psychologiczne Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia psychologiczne w Poznaniu możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. Studia pozwalają zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu rozwoju człowieka zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym oraz społecznymAbsolwenci studiów psychologicznych odnajdują się w pracy w świetlicach środowiskowych, gabinetach terapeutycznych, fundacjach, placówkach wychowawczych, instytucjach kulturalnych.

Studia psychologiczne Poznań
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu rozpocznie się 16 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia psychologiczne w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, filozofia, fizyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Dialog i doradztwo społeczne stacjonarne I stopnia, II stopnia
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite
Psychologia w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu są studia psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki psychologiczne i społeczne:

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
PSYCHOLOGIA

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

SORTOWANIE:
A
C
D
H
K
M
N
O
P
S
T
Z
Rozwiń

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu - podyplomowe

A
B
D
E
M
N
P
S
T
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia psychologiczne w Poznaniu

Wybitnie zdana matura z historii, polskiego, języka obcego, jak i na przykład geografii czy wiedzy o społeczeństwie, może znacząco przybliżyć Was do dostania się na wybrany kierunek studiów psychologicznych i społecznych w Poznaniu.
Na wszystkie wyżej wymienione kierunki obowiązuje konkurs świadectw. Komisja rekrutacyjna ocenia Wasze osiągnięcia maturalne i ustala kolejkę rekrutacyjną. Ci, których świadectwa maturalne pobijają innych, mają miejsca na studia zaklepane! Tak więc bierzcie się do pracy i działajcie, podbijajcie wyniki matur dzięki swej wiedzy i umiejętnościom!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

Limity miejsc na studia psychologiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów psychologicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach psychologicznych w Poznaniu:

 

Psychologia:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 120

 

Dialog i doradztwo społeczne:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 75

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia psychologiczne w Poznaniu

Studia psychologiczne w Poznaniu mogą być bezpłatne lub płatne, a wszystko uzależnione jest od tego, w której uczelni i w jakim trybie podejmiemy naukę. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne realizowane w uczelniach publicznych. Oznacza to, że za studia niestacjonarne – ale również w uczelniach publicznych – należy ponosić opłaty. A jak to wygląda w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każda forma nauki – czyli stacjonarna i niestacjonarna – jest płatna.

 

Psychologia:

 • Collegium Humanum- Szkoła Główna Menedżerska: od 4900 zł
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: od 7000 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa: od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikowania wyników rekrutacji ustalany jest indywidualnie przez każdą uczelnię. Niezależnie od tego, którego dnia uczelnia zdecyduje się na przekazanie informacji o wynikach, będą one udostępnione w internetowych systemach rejestracji kandydatów.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać innej formy składania dokumentów. Najczęściej dostarczane są osobiście, wysyłane pocztą tradycyjną bądź przesyłane pocztą elektroniczną. Składając dokumenty należy pamiętać o tym, aby spełniały określone przez uczelnię wymagania, były kompletne oraz dostarczone na czas.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składamy wtedy, kiedy otrzymamy informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Taka informacja wyświetli się w systemie IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne niestacjonarne w Poznaniu

Studia psychologiczne w Poznaniu stanowią szeroką przestrzeń dydaktyczną i każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie w niej swoje miejsce. Kierunki z zakresu psychologii oraz liczne specjalności przyciągają jak magnes, a dodatkowym atutem tych studiów jest wybór dowolnej formy nauki.

Wybierając studia psychologiczne w Poznaniu możemy być pewni, iż otrzymamy możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Dobrze wiemy, że studia stacjonarne polegają na uczęszczaniu na zajęcia od poniedziałku do piątku, od godzin porannych.

Studia niestacjonarne zaś można podzielić na wieczorowe i zaoczne. Te drugie, będące znacznie popularniejsze i co za tym idzie znacznie częściej występujące w propozycjach edukacyjnych, charakteryzują się tym, że przebiegają w ramach tzw. zjazdów, czyli w soboty i niedziele.

Czy można studiować Psychologię, czyli naukę o tak skomplikowanej jednostce jaką jest człowiek i chodzić na zajęcia tylko w weekendy? Gdyby zadanie to było niemożliwe, uczelnie nie oferowałyby nauki w takim trybie. Czym różnią się psychologiczne studia w Poznaniu w formie stacjonarnej od niestacjonarnej oprócz częstotliwości przebywania na uczelni?

Studia niestacjonarne są płatne. Szukając natomiast cech wspólnych należy zaznaczyć, że na studiach niestacjonarnych realizuje się taki sam program jak na studiach stacjonarnych. W końcu nauka ma prowadzić do identycznych efektów, zapisanych zresztą w uczelnianych dokumentach.

czytaj dalej studia psychologiczne niestacjonarne (zaoczne) w Poznaniu

Jak wyglądają studia psychologiczne w Poznaniu?

Studia psychologiczne w Poznaniu to kierunki studiów, które skupiają się wokół biologicznych mechanizmów zachowania, emocji i motywacji, czy też różnic indywidualnych, a wszystko po to, aby przygotować do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych.

 

Popularne kierunki i specjalności psychologiczne w Poznaniu: psychologia, psychoekologia, psychologia emocji, psychologia konfliktu i przemocy, psychologia kryminalistyczno – śledcza, psychologia marketingu i nowych mediów, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia w biznesie, psychologia zagrożeń społecznych, psychoonkologia

Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Praca po studiach psychologicznych

Absolwenci studiów psychologicznych odnajdują się w pracy między innymi w poradniach zdrowia psychicznego, placówkach oświatowych, placówkach medycznych. Pracują jako psychologowie pracy, psychologowie kliniczni, czy doradcy zawodowi.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Poznaniu na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą psychologiczną wahają się od 3400 zł do 6400 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od miejsca pracy, doświadczenia, miejscowości).

 

Typ studiów

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu to rodzaj kształcenia ukierunkowany na rozwój umiejętności miękkich, zrozumienie drugiego człowieka, pojęcie licznych procesów społecznych, jakie zachodzą między nami.

Czołowym kierunkiem kształcenia z zakresu studiów społecznych jest socjologia, która tłumaczy sposób funkcjonowania społeczności, grup, wielokulturowości, jak i przedstawia różne sposoby patrzenia na świat. 

 

Dzięki podjęciu tego rodzaju studiów, dowiesz się jak mądrze i rozsądnie działać w świecie pełnym różnorodności i sprzeczności. Pogłębione zrozumienie mechanizmów zachowania człowieka w obliczu innych, jak i środowiska, w jakim żyje, pozwoli Wam na podjęcie pracy związanej z pomaganiem innym, jak i związanej z polityką, reklamą, administracją, czy organizacjami pozarządowymi.

Studia psychologiczne to także nauka politologii - kierunku, który pozwoli Wam zrozumieć zasady politycznej rywalizacji, wprowadzi Was w świat dużych graczy, dowiecie się co to znaczy władza, rządzenie innymi, podejmowanie decyzji, a także zdobędzie narzędzia do analizy wydarzeń politycznych, których będziecie uczestnikami.

 

Studia społeczne ukierunkowane są na możliwość wykorzystywania w praktyce zawodowej wiedzy teoretycznej. Liczą się tu umiejętności miękkie - czyli takie, które ułatwiają nam bycie w świecie z innymi. Szereg narzędzi, o jakich wspominamy, to narzędzia analityczne, obserwatorskie, pozwalające na głębszą analitykę i racjonalne wyciąganie wniosków z zaistniałej sytuacji.

Studia społeczne to także studia psychologiczne, które przybliżą Was do tajemnicy emocjonalności człowieka i obudzą w Was potrzebę pomagania innym. Dzięki takim studiom dowiecie się, jak skutecznie pomagać innym - czy to jest możliwe? Jeśli Was to interesuje, to sprawdźcie sami, na jakich kierunkach moglibyście się tego dowiedzieć.

 

Studia psychologiczne w Poznaniu możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Niektóre kierunki psychologiczne pierwszego stopnia w Poznaniu umożliwiają ci uzyskanie dyplomu z tytułem licencjata, inne natomiast mają charakter jednolity, a ich ukończenie wiąże się z obroną magisterskiej pracy dyplomowej. Wszystko zależy od charakteru kierunku, na jaki się zdecydujesz.

Pamiętaj, że zanim zdobędziesz tytuł licencjata, będziesz się kształcił trzy lata, natomiast studia jednolite magisterskie potrwają pięć lat. Licencjonowani absolwenci kierunków psychologicznych mogą postarać się o wykształcenie magisterskie, aplikując na trwające dwa lata studia drugiego stopnia.

Studia podyplomowe mogą podjąć zarówno osoby z wykształceniem licencjackim, jak i magisterskim, aby kontynuować poszerzanie cennych kompetencji kierunkowych. Niektóre poznańskie uczelnie wyższe pozwalają na dokonanie wyboru w kwestii trybu edukacji na danych studiach. Możesz zatem uczyć się stacjonarnie lub zaocznie, w zależności od tego, jakie masz plany na zorganizowanie swojego czasu podczas lat akademickich.

czytaj dalej studia w Poznaniu

 

Kierunki studiów psychologicznych w Poznaniu

Wiesz już, że chcesz studiować kierunki psychologiczne, jednak nie masz pewności, który z nich przypadnie ci do gustu? Oferta programowa uczelni wyższych w Poznaniu jest na tyle szeroka, że bez trudu znajdziesz propozycję skrojoną na miarę swoich zainteresowań i aspiracji.

Właśnie tutaj postarasz się o możliwość rozpoczęcia obleganej psychologii, podejmiesz interesującą socjologię lub przystąpisz do kształtowania posiadanych kompetencji interpersonalnych w obszarze udzielania porad doradczych i motywowania osób do rozwoju osobistego.

W ofercie poznańskich ośrodków akademickich nie mogło zabraknąć interdyscyplinarnych studiów psychologicznych, które wyróżniają się unikalnym charakterem. Osoby planujące kształcenie podyplomowe również znajdą coś dla siebie – rozważą aplikację na doradztwo zawodowe i edukacyjne.

 

Studia psychologiczne w Poznaniu - rekrutacja 2023/2024

kierunki studiów w Poznaniu

 

Gdzie studiować kierunki psychologiczne w Poznaniu?

Nie od dziś wiadomo, że kierunki psychologiczne cieszą się dużą popularnością. Każdego roku poznańskie uczelnie doświadczają prawdziwego oblężenia – w końcu psychologia bije rekordy popularności wśród świeżo upieczonych maturzystów.

Aż pięć różnych ośrodków akademickich w Poznaniu wprowadziło do swojej oferty wiele atrakcyjnych kierunków psychologicznych, wśród nich znajdziesz jedną uczelnię publiczną i cztery niepubliczne. Każda z nich wyróżnia się unikalnym programem kształcenia, który znajdzie wielu zwolenników.

Cieszący się poważaniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza każdego roku przyciąga wielu kandydatów, myślących o podjęciu psychologii, socjologii, a także dialogu i doradztwa społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Collegium Da Vinci oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I to uczelnie niepubliczne, na których również znajdziesz liczne kierunki psychologiczne, które pozwolą ci na rozwinięcie zainteresowań ludzką naturą.

 

Gdzie studiować kierunki psychologiczne w Poznaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 
Jakie kierunki psychologiczne w Poznaniu wybrać, aby mieć dobrą pracę?

W obecnych czasach coraz więcej osób dąży do uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej. Tylko w ten sposób mogą poradzić sobie z rozmaitymi lękami, przypadłościami natury emocjonalnej oraz poważnymi chorobami psychicznymi.

Warto pamiętać, że absolwenci kierunków psychologicznych posiadają uprawnienia nie tylko do diagnozowania wszelkich zaburzeń emocjonalnych i świadczenia pomocy w zakresie ich leczenia, ale również zajmują się profesjonalnym poradnictwem zawodowym, przeprowadzają skuteczne mediacje i negocjacje podczas rozpraw sądowych, przeprowadzają badania na temat funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, a ponadto kierują szkoleniami firmowymi, które służą pracownikom do odkrycia nieujawnionych potencjałów i talentów, możliwych do wykorzystania podczas pracy zawodowej.

Ogromna różnorodność w zakresie charakteru kształcenia wyższego na poznańskich kierunkach psychologicznych oraz szerokie spektrum możliwości zawodowych sprawia, że wielu przyszłych kandydatów zastanawia się, jakie kierunki psychologiczne wybrać, żeby mieć największe szanse na odniesienie sukcesu zawodowego. Zanim zaczniesz zastanawiać się nad tą kwestią powinieneś uświadomić sobie, że synonimem dobrej pracy są nie tylko wysokie zarobki, ale przede wszystkim spełnienie i radość wynikająca z niesienia pomocy potrzebującym.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • Psycholog kliniczny
 • Psycholog dziecięcy
 • Psycholog pracy
 • Doradca zawodowy
 • Mediator
 • Negocjator
 • Socjolog
 • Coach
 • Mówca motywacyjny
 • Trener personalny
 • Badacz
 • Diagnosta
 • szkoleniowiec

 

Specyficzny charakter kierunków psychologicznych oraz podejmowanego po nich zawodu sprawia, że niezwykle ważne jest dobre dopasowanie predyspozycji kandydatów. Przyszli psychologowie, trenerzy personalni oraz mediatorzy powinni wyróżniać się ponadprzeciętną empatią i zrozumieniem wszelkich problemów drugiego człowieka, szkoleniowców, coachów i negocjatorów powinny wyróżniać dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne, komunikacyjne i pewność siebie, natomiast osoby myślące o rozpoczęciu kariery badawczej związanej z naukami psychologicznymi muszą się zastanowić, czy dobrze odnajdują się wśród zagadnień statystycznych i analitycznych. Zadbaj o wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia, aby dać sobie szansę na rozwój intelektualny w interesującym cię obszarze.

czytaj dalej jakie studia wybrać
 
Jak wybrać uczelnię wyższą w Poznaniu?

Podczas wyboru uczelni wyższej w Poznaniu niektórzy kierują się jej prestiżem i jakością kształcenia, inni stawiają na unikalny program kształcenia, jeszcze inni doceniają bogate wyposażenie pracowni oraz pragmatyczne możliwości stażowe. Niezależnie od kryterium, jakim będziesz się kierował, powinieneś pamiętać, że właściwy wybór uczelni wyższej może zaważyć na twojej przyszłości zawodowej.

Niektóre poznańskie uczelnie oferują możliwość studiowania zarówno zaocznego, jak i dziennego, natomiast na innych możesz rozpocząć wybrany kierunek jedynie w trybie stacjonarnym. Jeżeli głównym czynnikiem determinującym wybór uczelni wyższej jest dany kierunek, weź pod uwagę jedynie te placówki, które umożliwią ci kształcenie w pożądanym obszarze.

Wielu przyszłych kandydatów na studia wyższe zapoznaje się z opiniami osób studiujących w Poznaniu, wyrabiając sobie w ten sposób własne zdanie na temat charakteru i poziomu kształcenia. Miej na uwadze, że będziesz mógł liczyć na wysoką jakość sukcesywnie zdobywanych kompetencji, niezależnie od placówki, na którą się ostatecznie zdecydujesz.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię
 
Czy warto iść na studia psychologiczne w Poznaniu?

Ogromne zainteresowanie dziedzinami psychologicznymi wśród młodych ludzi można tłumaczyć wieloma czynnikami, jak na przykład ciekawością przyczyn ludzkich zachowań, mechanizmami kształtowania procesów psychicznych i emocjonalnych, a nawet chęcią zrozumienia osób z najbliższego otoczenia oraz niejednokrotnie siebie samych.

Nie ulega wątpliwości, że kształcenie psychologiczne jest niezwykle rozwijające, ponieważ poszerza świadomość własnych emocji oraz poszerza perspektywę spojrzenia na różne sytuacje, z jakimi borykają się inni. Wybór psychologii, socjologii, mediacji i negocjacji czy innego, dowolnie wybranego kierunku ze spektrum nauk psychologicznych wiąże się nie tylko z niezwykle interesującymi możliwościami zawodowymi, ale również uzyskiwaniem wiedzy przydatnej w codziennym życiu.

Czy warto iść na studia psychologiczne w Poznaniu? Z pewnością tak, pod warunkiem posiadania odpowiednich predyspozycji – w końcu osoby wykonujące zawód związany z udzielaniem wsparcia psychologicznego, diagnozowania przypadłości psychologicznych i emocjonalnych, czy prowadzenia badań naukowych w zakresie badania zachowań i emocji ludzkich muszą być empatyczne, wyrozumiałe i zaangażowane w ciągłe poszerzanie swojej wiedzy psychologicznej.

Pamiętaj również o odpowiedzialności wynikającej z oferowania usług psychologicznych – być może od ciebie będzie zależało, w jaki sposób poprowadzisz proces diagnostyczny oraz terapeutyczny swoich przyszłych klientów.

Poznańskie uczelnie wyższe, na których istnieje możliwość rozpoczęcia bądź kontynuowania edukacji na wybranych kierunkach psychologicznych stawiają na wysoką jakość kształcenia, a przedmioty obecne w siatce programowej zaspokoją głód wiedzy nawet najambitniejszych studentów.

Warto pamiętać, że czas zdobywania wyższego wykształcenia to nie tylko nauka, ale również rozrywka, integracja z rówieśnikami oraz poszukiwanie najbardziej korzystnych praktyk i ofert stażowych. W Poznaniu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz – począwszy od atrakcyjnych ośrodków akademickich, przez liczne oferty pracy, na pubach i restauracjach skończywszy. Jest to miasto idealne dla każdego.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach psychologicznych

Jako absolwenci studiów psychologicznych możecie wejść na rynek jako cenieni specjaliści, eksperci w swej dziedzinie, o ile podczas studiów nie zapomnicie o zdobywaniu praktyki zawodowej i doświadczeń, dzięki którym zasłużycie na to miano. Studia społeczne są tak zorganizowane, że nie wymagają nadmiernego siedzenia w szkolnych ławach czy bibliotekach.

Liczne projekty realizowane w trakcie studiów mogą być powiązane z Waszą działalnością,teraz wykładowcy nie wymagają do Was oderwania się od rzeczywistości, by dowodzić jakichś tez, wręcz odwrotnie - nadszedł czas łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną i takie zachowania na studiach są najbardziej cenione.

Jeśli więc już znajdziecie ścieżkę zawodową, którą będziecie chcieli podążać, to nią idźcie, nie czekajcie na tytuł absolwenta, wtedy będzie nieco późno na rozpoczynanie zbierania wpisów do CV! Praca w roli specjalisty ds. konfliktów zbrojnych czy ds. kampanii wyborczych, albo ds. badań zjawisk społecznych w danej grupie, to zajęcie, którym na pewno się nie znudzicie, bowiem będziecie obserwatorami i analitykami zachodzących procesów, zapewnicie sobie stały przepływ informacji do analizy. Każdy dzień będzie inny.
Pracę znajdziecie w ośrodkach badań społecznych, w jednostkach samorządowych, administracji, jak i w ugrupowaniach politycznych, czy organizacjach pozarządowych. Aby ułatwić sobie swoją drogę, warto na samym początku przygody studenckiej zadać sobie pytanie: w jakiej roli siebie widzę? Dokąd mam dążyć?
Jeśli tylko znajdziecie odpowiedź na to pytanie, to podążajcie dalej za swoją intuicją. W kwestii studiów psychologicznych jest nieco inaczej - psycholodzy także sprawdzą się w biznesie, w reklamie, będą mogli pracować nad różnego rodzaju projektami społecznymi, ale też mogą wejść w rolę pomagaczy i pójść drogą terapeutyczną.

Aby zostać certyfikowanym psychoterapeutą nie wystarczą studia psychologiczne. Potem należy podjąć dalsze kształcenie, własną terapię, by móc nazwać siebie psychoterapeutą.To zawód nie dla wszystkich, nie każdy jest w stanie wytrzymać tak duże napięcie emocjonalne i tak wymaganą trzeźwość umysłu przy zasłyszanych różnych trudnych historiach. Wiedza psychologiczna przyda się tak naprawdę w każdej pracy.

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

23 Uczelnie w Poznaniu

 

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Kierunki psychologiczne możecie studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Psychologii, gdzie realizowane są studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Pokrewnym do psychologii kierunkiem, na jakim możecie się kształcić jest Kognitywistyka - czyli nauka o umyśle, o sposobach myślenia, zapamiętywania, odpowiadająca na pytania: jak myślimy, jak zapamiętujemy, jak kategoryzujemy pojęcia. Kognitywistykę możecie również studiować na magisterskich jednolitych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Tylko kasa odpowiedz

Brakuje kilku uczelni, są tyle te panstwowe co mają najwięcej siana,a nie czasami nie dbają o studentów. Wiem bo sam studiowalem.,ale przeniosłem się w Poznaniu na uczelnię przy xD i jest spoko