Ekonomia - Toruń

Studia w Toruniu 

na kierunku Ekonomia

Odkryj kierunek Ekonomia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Ekonomia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Ekonomia w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku ekonomia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Ekonomia Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu ekonomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku ekonomia w Toruniu: analityka gospodarczaekonomia menedżerskaekonomia sektora publicznego...
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia ekonomiczne w Toruniu cieszą się bardzo dużą popularnością i uważane są za niezwykle prestiżowe. Wiele osób pragnie kształcić się w zakresie ekonomii, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego maturzyści starają się o najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich uczniów przedmiotów, to znaczy języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, powinieneś/powinnaś zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: matematykę, wiedzę o społeczeństwie, historię bądź geografię. Bardzo ważny jest także język obcy nowożytny, dlatego warto rozważyć zdawanie go na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Ekonomia to niezwykle istotna dziedzina nauki, która umożliwia zaspokajanie potrzeb człowieka, a zarazem czuwa nad funkcjonowaniem rynku, gospodarki, wszelkiego rodzaju finansów. Przychody i rozchody to najważniejsze kwestie, które definiują funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz napędzają gospodarkę kraju. Bez ekonomii funkcjonowanie państwa i społeczeństwa byłoby zapewne niemożliwe.

Kandydaci na tego typu studia ekonomiczne powinni interesować się sprawami rynku, gospodarki, kwestiami giełdowymi. Są to niezwykle trudne zagadnienia, które wymagają odpowiedniej wiedzy matematycznej oraz dużej cierpliwości i staranności. Będzie idealnie, jeśli posiadasz predyspozycje kierownicze, bowiem ekonomia kształci najlepszych w swoim fachu menedżerów i pracowników większych zespołów.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ekonomia możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie i wachlarz kierunków studiów, które pozwolą zbudować kandydatom ścieżkę kariery najbardziej im odpowiadającą.

 

4. Praca po studiach

Studia ekonomiczne w Toruniu zapewniają absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej, pracują jako ekonomiści w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą, jako specjaliści w instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, a także w innych przedsiębiorstwach, które świadczą usługi finansowe. Wiele absolwentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci pracują jako analitycy finansowi, analitycy biznesowi, kierownicy przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, jako księgowi, specjaliści do praw marketingu i handlu, menedżerowie produktu, kierownicy przedsiębiorstw, którzy świadczą usługi z zakresu obsługi biznesu i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka opisowa,
 • podstawy makroekonomii,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • polityka społeczna,
 • polityka gospodarcza,
 • finanse publiczne i rynki finansowe,
 • ekonomia integracji europejskiej,
 • podstawy filozofii i metodologii nauk,
 • komunikowanie w działalności gospodarczej,
 • zarządzanie zasobami pracy
 • i wiele innych.

 

Studenci realizują przedmioty obowiązkowe, obieralne, a także specjalizacyjne. Wśród modułów specjalnościowych znajdziesz: moduł menedżerski, moduł międzynarodowy, moduł analiz rynkowych, IT i języki obce. Propozycje profili kierunkowych warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Absolwenci kierunku zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, rachunkowości czy gospodarki. Rozwijają także ważne umiejętności negocjowania, mediacji, zarządzania, pracy w grupach, a także zdolności analityczne, które ułatwiają interpretowanie danych giełdowych, bankowych, ubezpieczeniowych, biznesowych, finansowych czy rachunkowych. Interdyscyplinarny kierunek ekonomia w Toruniu rozwija swoich studentów pod każdym względem i pozwala podjąć pracę zawodową w różnorodnym zakresie. Jeśli jesteś pasjonatem nauk matematycznych i interesują Cię treści giełdowe, tego typu studia są właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

Studia na kierunku Ekonomia w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ekonomia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia rzetelne wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata, a także pozostawia otwartą furtkę dla dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Trwają one cztery semestry, czyli dwa lata, i kończy się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent  zarówno ekonomii, jak i innego kierunku, który ekonomii jest pokrewny.

Ekonomia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po kierunku ekonomia w Toruniu?

Jaka praca po kierunku ekonomia w Toruniu?

Kierunek ekonomia w Toruniu zapewnia absolwentom szereg możliwości. Wielu absolwentów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Studenci są przygotowywani także do pełnienia funkcji specjalistów do spraw marketingu i handlu; specjalistów w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych lub innych przedsiębiorstwach, które zajmują się świadczeniem usług finansowych; analityków finansowych; analityków biznesowych; specjalistów do spraw kluczowych klientów; kierowników projektu; kierowników przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierowników działu zakupów; kierowników przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; księgowych; menedżerów do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, głównych ekonomistów, przedstawicieli handlowych, doradców ekonomiczno-finansowych czy też głównych ekonomistów. Są pracownikami firm consultingowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej czy ekonomistami w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą.

Absolwenci chętnie są zatrudniani w instytucjach administracji publicznej, bankach, urzędach pracy, izbach skarbowych, organizacjach pozarządowych, biurach rachunkowych, zakładach ubezpieczeń czy w służbach finansowych. Zajmują się audytem i podatkami, analizą, bankowością, badaniami i rozwojem, bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwem, rachunkowością, marketingiem, kontrolingiem, nieruchomościami, biznesem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, obsługą klienta, ubezpieczeniami czy public relations. Studia ekonomiczne to szansa na rozwinięcie kariery zawodowej w bardzo wielu branżach, dlatego warto rozważyć edukację w zakresie tego typu kierunku.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Ekonomia studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Ekonomia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Toruniu?

Studia w Toruniu oferują kierunek ekonomia, ponieważ jest jednym z najbardziej popularnych, a tym samym najbardziej obleganych kierunków ostatnich lat. Nie jest to jednak ścieżka kariery dla wszystkich, jedynie najlepsi mają szansę na osiągniecie największych sukcesów. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści ekonomiczne bądź giełdowe?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i jesteś na tyle komunikatywny/a, by bez problemu odnaleźć się w pracy zespołowej?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: matematykę, wiedzę o społeczeństwie, historię bądź geografię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Toruniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

Kierunek ekonomia w Toruniu uważany jest za jeden z najbardziej opłacalnych kierunków studiów.

Kamila, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Ekonomia jest kierunkiem uniwersalnym, ponieważ umożliwia zatrudnienie w bardzo wielu branżach. Ekonomiści są po prostu potrzebni, nawet jeśli nie każdy zostaje Wilkiem z Wall Street. Realizuję moduł menedżerski. Mnie się bardzo podoba. Polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Toruń studia i stopnia

Ekonomia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia w Toruniu

Studia II stopnia

Kierunki ekonomiczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia