Ekonomia - Toruń

Ekonomia - Toruń

Ekonomia - Toruń

Studia w Toruniu 

na kierunku Ekonomia

Odkryj kierunek Ekonomia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia studia Toruń | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Ekonomia to niezwykle istotna dziedzina nauki, która umożliwia zaspokajanie potrzeb człowieka, a zarazem czuwa nad funkcjonowaniem rynku, gospodarki, wszelkiego rodzaju finansów. Przychody i rozchody to najważniejsze kwestie, które definiują funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz napędzają gospodarkę kraju. Bez ekonomii funkcjonowanie państwa i społeczeństwa byłoby zapewne niemożliwe.

Kandydaci na tego typu studia ekonomiczne powinni interesować się sprawami rynku, gospodarki, kwestiami giełdowymi. Są to niezwykle trudne zagadnienia, które wymagają odpowiedniej wiedzy matematycznej oraz dużej cierpliwości i staranności. Będzie idealnie, jeśli posiadasz predyspozycje kierownicze, bowiem ekonomia kształci najlepszych w swoim fachu menedżerów i pracowników większych zespołów.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ekonomia możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie i wachlarz kierunków studiów, które pozwolą zbudować kandydatom ścieżkę kariery najbardziej im odpowiadającą.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: rachunkowość, ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse publiczne i rynki finansowe, komunikowanie w działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami pracy, społeczne wymiary wzrostu i rozwoju gospodarczego, elastyczne narzędzia do analiz i prezentacji ekonomicznych, analiza cykliczności zjawisk ekonomicznych, gospodarka regionalna i wiele innych. Realizacja niektórych przedmiotów zależy od wyboru konkretnej specjalności.

 

Praca po studiach

Studia ekonomiczne w Toruniu zapewniają absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej, pracują jako ekonomiści w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą, jako specjaliści w instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, a także w innych przedsiębiorstwach, które świadczą usługi finansowe. Wiele abiturientów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci pracują jako analitycy finansowi, analitycy biznesowi, kierownicy przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, jako księgowi, specjaliści do praw marketingu i handlu, menedżerowie produktu, kierownicy przedsiębiorstw, którzy świadczą usługi z zakresu obsługi biznesu i tym podobne.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Toruniu?

     Studia ekonomiczne w Toruniu cieszą się bardzo dużą popularnością i uważane są za niezwykle prestiżowe. Wiele osób pragnie kształcić się w zakresie ekonomii, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego maturzyści starają się o najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich uczniów przedmiotów, to znaczy języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, powinieneś/powinnaś zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: matematykę, wiedzę o społeczeństwie, historię bądź geografię. Bardzo ważny jest także język obcy nowożytny, dlatego warto rozważyć zdawanie go na poziomie rozszerzonym.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

     Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić komfort studiowania, dlatego realizowanie kierunku ekonomia oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

     Program kształcenia opiera się na zajęciach z zakresu nauk ścisłych, zwłaszcza matematycznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

     • statystyka opisowa,
     • podstawy makroekonomii,
     • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
     • polityka społeczna,
     • polityka gospodarcza,
     • finanse publiczne i rynki finansowe,
     • ekonomia integracji europejskiej,
     • podstawy filozofii i metodologii nauk,
     • komunikowanie w działalności gospodarczej,
     • zarządzanie zasobami pracy
     • i wiele innych.

      

     Studenci realizują przedmioty obowiązkowe, obieralne, a także specjalizacyjne. Wśród modułów specjalnościowych znajdziesz: moduł menedżerski, moduł międzynarodowy, moduł analiz rynkowych, IT i języki obce. Propozycje profili kierunkowych warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

     Absolwenci kierunku zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, rachunkowości czy gospodarki. Rozwijają także ważne umiejętności negocjowania, mediacji, zarządzania, pracy w grupach, a także zdolności analityczne, które ułatwiają interpretowanie danych giełdowych, bankowych, ubezpieczeniowych, biznesowych, finansowych czy rachunkowych. Interdyscyplinarny kierunek ekonomia w Toruniu rozwija swoich studentów pod każdym względem i pozwala podjąć pracę zawodową w różnorodnym zakresie. Jeśli jesteś pasjonatem nauk matematycznych i interesują Cię treści giełdowe, tego typu studia są właśnie dla Ciebie.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     EKONOMIA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

      

      

     ekonomia studia Toruń kujawsko pomorskie

      

     Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

     Kierunki studiów w Toruniu takie jak ekonomia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia rzetelne wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata, a także pozostawia otwartą furtkę dla dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

     Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Trwają one cztery semestry, czyli dwa lata, i kończy się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent  zarówno ekonomii, jak i innego kierunku, który ekonomii jest pokrewny.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     EKONOMIA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

     EKONOMIA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Toruniu?

     Studia w Toruniu oferują kierunek ekonomia, ponieważ jest jednym z najbardziej popularnych, a tym samym najbardziej obleganych kierunków ostatnich lat. Nie jest to jednak ścieżka kariery dla wszystkich, jedynie najlepsi mają szansę na osiągniecie największych sukcesów. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

     • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
     • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści ekonomiczne bądź giełdowe?
     • Czy masz predyspozycje kierownicze i jesteś na tyle komunikatywny/a, by bez problemu odnaleźć się w pracy zespołowej?

      

     Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: matematykę, wiedzę o społeczeństwie, historię bądź geografię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.

     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

     zasady rekrutacji na studia

      

     ekonomia studia Toruń kujawsko pomorskie

      

     Jaka praca po kierunku ekonomia w Toruniu?

     Kierunek ekonomia w Toruniu zapewnia abiturientom szereg możliwości. Wielu absolwentów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Studenci są przygotowywani także do pełnienia funkcji specjalistów do spraw marketingu i handlu; specjalistów w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych lub innych przedsiębiorstwach, które zajmują się świadczeniem usług finansowych; analityków finansowych; analityków biznesowych; specjalistów do spraw kluczowych klientów; kierowników projektu; kierowników przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierowników działu zakupów; kierowników przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; księgowych; menedżerów do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, głównych ekonomistów, przedstawicieli handlowych, doradców ekonomiczno-finansowych czy też głównych ekonomistów. Są pracownikami firm consultingowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej czy ekonomistami w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą.

     Abiturienci chętnie są zatrudniani w instytucjach administracji publicznej, bankach, urzędach pracy, izbach skarbowych, organizacjach pozarządowych, biurach rachunkowych, zakładach ubezpieczeń czy w służbach finansowych. Zajmują się audytem i podatkami, analizą, bankowością, badaniami i rozwojem, bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwem, rachunkowością, marketingiem, kontrolingiem, nieruchomościami, biznesem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, obsługą klienta, ubezpieczeniami czy public relations. Studia ekonomiczne to szansa na rozwinięcie kariery zawodowej w bardzo wielu branżach, dlatego warto rozważyć edukację w zakresie tego typu kierunku.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Toruniu?

     Kierunek ekonomia w Toruniu uważany jest za jeden z najbardziej opłacalnych kierunków studiów.

     Kamila, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

     Ekonomia jest kierunkiem uniwersalnym, ponieważ umożliwia zatrudnienie w bardzo wielu branżach. Ekonomiści są po prostu potrzebni, nawet jeśli nie każdy zostaje Wilkiem z Wall Street. Realizuję moduł menedżerski. Mnie się bardzo podoba. Polecam!

     KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W TORUNIU

     4 Uczelnie w Toruniu

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Komentarze (0)