Studia ekonomiczne Toruń

Studia ekonomiczne Toruń

Studia ekonomiczne Toruń

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Toruniu

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

14.09.2023

Studia ekonomiczne Toruń | woj. kujawsko pomorskie

Studia ekonomiczne w Toruniu możesz podjąć w 1 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: mechanizmów funkcjonowania gospodarki, instrumentów polityki gospodarczej i społecznej. Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w biurach rachunkowych i księgowych, bankach, instytucjach sektora finansowego, działach HR, administracji publicznej, korporacjach.

Studia ekonomiczne Toruń
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia ekonomiczne w Toruniu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracyjno - ekonomiczny niestacjonarne II stopnia
Doradztwo podatkowe stacjonarne II stopnia
Ekonomia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Matematyka i ekonomia stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Toruniu

SORTOWANIE:

Studia ekonomiczne w Toruniu - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Toruniu należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.

W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Toruniu?

Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne w Toruniu mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego też studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego też studia ekonomiczne w Toruniu to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 
 

Kierunki studiów ekonomicznych w Toruniu - rekrutacja 2023/2024

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Toruniu to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

Największą uczelnią publiczną w Toruniu, na której organizowane są m.in. studia ekonomiczne, jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otwarte są studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach:

 • Ekonomia, z modułami: Ilościowym, Menedżerskim oraz Międzynarodowym.
 • Na kierunku: Finanse i Rachunkowość otwarte są moduły: Finanse i bankowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie finansami.
 • Komunikacja i psychologia w biznesie
 • Matematyka i ekonomia - studia międzykierunkowe
 • Zarządzanie, z modułami: Informatycznym, Inwestycyjno-nieruchomościowym, Marketingowym, Personalnego - Menedżera HR, Organizacyjnym - Menedżera biznesu, Organizacyjnym - Menedżera biznesu (program polsko-hiszpański).
 • Menedżersko-finansowym (studia niestacjonarne), ze specjalnościami: Menedżer biznesu, Menedżer finansowo-księgowy, Menedżer projektów inwestycyjnych

Wszystkie moduły wybierane są na II soku studiów.

Na studiach II stopnia można kontynuować  naukę na kierunkach:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Analityka gospodarcza, Ekonomia menedżerska, Ekonomia sektora publicznego oraz Gospodarka międzynarodowa
 • Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Bankowość i ubezpieczenia, Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw, Inżynieria finansowa, Rachunkowość i audyt finansowy oraz Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Informatyka w zarządzaniu,  Inżynieria decyzji menedżerskich,  Inwestycje i nieruchomości, Logistyka procesów gospodarczych, Nowoczesny marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie MSP, Zarządzanie biznesem, Zarządzanie rozwojem miasta i regionu, Zarządzanie turystyką i sportem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Management, ze specjalnościami: Business Administration, Human Resource Management oraz Tourism and Sport Management

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi również nabór na studia podyplomowe, w zakresie: Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych, Controllingu biznesowego „Business Controlling”, Pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi, Rachunkowości, Zarządzania „Executive Master of Business Administration”, Zarządzania majątkiem: „Wealth Management” oraz Zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych na kierunkach i specjalnościach (studia I stopnia):

 • Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Bankowość i innowacje finansowe, Finanse i doradztwo podatkowe, International business, Menedżer finansowy, Prawo i finanse w praktyce oraz Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: International business, Logistyka w biznesie, Marketing, sprzedaż i PR, Negocjacje i mediacje w biznesie, Prawo i zarządzanie w praktyce, Projektowanie innowacyjnego biznesu, Zarządzanie BHP, Zarządzanie firmą oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Oraz na studiach II stopnia:

 • Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finance and managementFinanse w administracji publicznej, Logistyka: organizacja i finanse, Nowoczesna bankowość i ubezpieczenia, Podatki i doradztwo podatkowe, Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa oraz Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw.
 • Menedżersko-prawny, ze specjalnościami: Coaching i mentoring w biznesie, Finance and management, Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego, Menedżer BHP, Menedżer HR, Menedżer IT, Menedżer logistyki, Menedżer sprzedaży, marketingu i PR, Menedżer turystyki uzdrowiskowej i SPA, Menedżer w służbie zdrowia, Menedżer w turystyce i hotelarstwie, Prawo dla menedżera oraz Psychologia dla menedżera.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu organizuje także zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunkach: Akademia Bankowości i Finansów z certyfikatem EFCB, Analityk finansowy, Język angielski w biznesie, Kadry i płace w praktyce, Logistyka w biznesie, Nowoczesny marketing w praktyce, Podstawy rachunkowości w praktyce, Prawo podatkowe w praktyce, Psychologia w biznesie, Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna, Wycena nieruchomości i Zamówienia publiczne.

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa prowadzi studia ekonomiczne licencjackie, na kierunkach: Business management – zarządzanie biznesem, Public administration - zarządzanie w administracji publicznej, E-business management - zarządzanie e-biznesem, E-administration management - zarządzanie e-administracją, Zarządzanie w logistyce międzynarodowej, Zarządzanie sieciami teleinformacyjnymi oraz Design management – zarządzanie wizerunkiem i innowacjami. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia, uzupełniających magisterskich, na kierunkach: Menadżersko - prawnym, International business management, Menadżer projektów europejskich, Menadżer procesów produkcyjnych, Menadżer procesów inwestycyjnych, Menadżer międzynarodowych procesów logistycznych, Menadżer mikroprzedsiębiorstwa oraz Menadżer małej i średniej firmy.

Komentarze (0)