Prawo - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Prawo

Odkryj kierunek Prawo w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Prawo studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku prawo w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku prawo w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Prawo Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu prawo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród toruńskich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ponad 10 tys. zgłoszeń).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Toruniu >

czytaj dalej wszystko o Prawo - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak prawo cieszą się bardzo dużą popularnością i prestiżem. Studia prawnicze to w końcu jedne z najbardziej elitarnych studiów humanistycznych. Osoby, które pragną rozwijać się w tym kierunku, muszą liczyć się z tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, powinieneś zdawać jeden z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz historię bądź matematykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Toruniu?

 
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Cyceron mawiał: „Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni". Paradoks wypowiedzi rzymskiego filozofa podkreśla istotę nauki, którą jest prawo. Z pozoru nudne paragrafy mają za zadanie zaprowadzić ład i porządek społeczny, dlatego studiowanie na tym kierunku wykreuje osoby odpowiedzialne za harmonię społeczną i sprawiedliwość, która zagadnieniom prawniczym ma przyświecać w zgodzie z ideami Temidy, która jest symbolem prawa i wiecznego porządku.

Idealni kandydaci na tego typu studia powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych. Bardzo cenne będzie także zainteresowanie państwem, prawem czy polityką. Studia prawnicze w Toruniu poszukują specjalistów gotowych do walczenia za sprawę i w imieniu ludzi, którzy nie mogą bronić się sami. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu cechy, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku prawo w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek prawo w Toruniu możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie w Toruniu dążą do zapewnienia gruntownej wiedzy, która przysłuży się w życiu zawodowym absolwentów. Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek edukacyjnych i zdecyduj, która opcja wdaje Ci się lepsza.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku prawo zapewniają absolwentom szereg możliwości rozwoju. Przede wszystkim pięcioletnie studia prowadzą absolwentów do podjęcia aplikacji, która ukierunkowuje ich w zakresie ich zainteresowań. Studenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację prokuratorską, adwokacką, sędziowską, radcowską czy notarialną. Dzięki aplikacjom absolwenci specjalizują się w zakresie konkretnego prawa.

Absolwenci podejmują pracę w prywatnych kancelariach, otwierają własną działalność gospodarczą, a także zdobywają zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej czy w przedsiębiorstwach, zwłaszcza jeśli ktoś nie zdecyduje się kontynuować swojej edukacji w ramach aplikacji. Studenci są przygotowywani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

 • logika prawnicza,
 • przedsiębiorczość dla prawników,
 • doktryny polityczno-prawne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne,
 • prawo instytucjonalne i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • etyka prawnicza,
 • prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe),
 • łacińska terminologia prawnicza
 • i wiele innych.

 

Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami prawa, by po pięciu latach edukacji podjąć decyzję, w której dziedzinie chcą się specjalizować. Absolwenci mają z reguły do wyboru aplikację adwokacką, prokuratorską, sędziowską, notarialną, radcowską czy komorniczą.
Kierunek prawo w Toruniu zapewnia absolwentom rozległą wiedzę na temat różnych dziedzin prawa jak prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne, a także dyscyplin prawa, na przykład prawo handlowe, prawo bankowe, prawo morskie, kryminologia, prawo pracy, prawo ubezpieczeniowe. Absolwenci umiejętnie posługują się normami prawnymi jako narzędziami regulacji stosunków społecznych, zapoznają się z etyką prawniczą, potrafią analizować paragrafy i interpretować szczegóły prowadzonych spraw. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na odwoływanie się do różnego rodzaju nauk z zakresu filozofii, socjologii czy ekonomii.
Ile trwają studia na kierunku prawo w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Toruniu?

Studia na kierunku prawo w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).
Uczelnie w Toruniu zdają sobie sprawę z tego, jak obszerną dziedziną nauki jest prawo, dlatego kierunek ten oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Rozległego materiału nie można realizować w formie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, gdyż studia licencjackie nie mogłyby gwarantować potrzebnych kwalifikacji do wykonywania pracy w zawodzie.
Jednolite studia magisterskie są zwieńczone obroną egzaminu magisterskiego. Dopiero po uzyskaniu tytułu magistra absolwenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację notarialną, adwokacką, sędziowską, prokuratorską czy radcowską. Wybrana dziedzina wiąże się z kilkuletnim stażem w kierunkowej kancelarii bądź placówkach pokrewnych, które zajmują się prawem, co przygotowuje aplikantów do podjęcia pracy w zakresie konkretnej dyscypliny prawnej.

Prawo w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku prawo w Toruniu?

Absolwenci studiów prawniczych w Toruniu podejmują się pracy na bardzo różnorodnych stanowiskach, które wymagają znajomości regulacji prawnych i potrzebują specjalistów, którzy te regulacje będą potrafili zastosować w praktyce. Pełnią funkcje w administracji publicznej, w wymiarze sprawiedliwości, podejmują się pracy w kancelariach prywatnych lub zakładają własną działalność gospodarczą. Pięcioletnie studia magisterskie przygotowują studentów do przystąpienia do egzaminu na aplikację sędziowską, notarialną, radcowską, prokuratorską czy adwokacką. Dzięki odbyciu stażu aplikanckiego absolwenci mogą realizować się w zawodzie prokuratora, radcy prawnego, notariusza, sędziego czy adwokata.
Absolwenci pracują także jako eksperci w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradcy podatkowi, kontrolerzy z zakresu finansów publicznych, syndycy czy biegli rewidenci. Podejmują pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym, wielu studentów decyduje się na karierę naukową w ramach studiów doktoranckich i podejmują tym samym pracę na uczelni bądź w innych placówkach badawczych.
Kierunek prawo w Toruniu zapewnia wiele możliwości pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest pomoc prawna, administracyjna, praktyka z zakresu ekonomii czy finansów. Interdyscyplinarny kierunek gwarantuje wachlarz możliwości rozwoju i pracy, nie tylko dzięki ukończonej aplikacji, ale i zdobytemu tytułowi magistra. Jeśli w przyszłości marzysz, by zajmować się kwestiami prawnymi i pragniesz walczyć o sprawiedliwość społeczną, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł.

 

Prawo studia w Toruniu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Prawo studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu 

 

Prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu 
 
Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu 
 

Uczelnie w Toruniu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak prawo uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych wśród zawodów humanistycznych. Wiele osób liczy się z tym prestiżem, ale także dąży do zaprowadzenia porządku społecznego i zapewniania pomocy prawnej osobom czy firmom, które jej potrzebują. Studia prawnicze są niezwykle interesujące, jednak nie jest to kierunek dla wszystkich. Pamiętaj, że idealny kandydat powinien:
 • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych;
 • interesować się żywo sytuacją polityczno-prawną, która ma miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • swoją życiową misję ukierunkować na dążenie do zapewnienia sprawiedliwości ludziom poszkodowanym.

 

Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać rozszerzoną matematykę bądź rozszerzoną lub podstawową historię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze zapewniają sobie najwyższą ilość punktów. Spróbuj swoich sił w Europejskiej Olimpiadzie Społeczno-Prawnej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym i wiele innych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.
 
STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Toruniu

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku prawo uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Karolina, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Wybór prawa nie był do końca przemyślaną decyzją, ale po tylu latach nauki wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Ilość nauki, znajomość paragrafów, kodeksy prawne mogą przerażać, ale jest to bardzo ważna i użyteczna dziedzina życia, ponieważ nie możemy funkcjonować bez podstaw prawnych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Toruń studia stacjonarne

Prawo Toruń studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia