Prawo - Toruń

Prawo - Toruń

Prawo - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Prawo

Odkryj kierunek Prawo w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku prawo w Toruniu to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Menedżersko - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku menedżersko - prawny

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak prawo cieszą się bardzo dużą popularnością i prestiżem. Studia prawnicze to w końcu jedne z najbardziej elitarnych studiów humanistycznych. Osoby, które pragną rozwijać się w tym kierunku, muszą liczyć się z tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, powinieneś zdawać jeden z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz historię bądź matematykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO TORUŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO TORUŃ STUDIA STACJONARNE

PRAWO TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Toruniu?

 
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Cyceron mawiał: „Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni". Paradoks wypowiedzi rzymskiego filozofa podkreśla istotę nauki, którą jest prawo. Z pozoru nudne paragrafy mają za zadanie zaprowadzić ład i porządek społeczny, dlatego studiowanie na tym kierunku wykreuje osoby odpowiedzialne za harmonię społeczną i sprawiedliwość, która zagadnieniom prawniczym ma przyświecać w zgodzie z ideami Temidy, która jest symbolem prawa i wiecznego porządku.

Idealni kandydaci na tego typu studia powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych. Bardzo cenne będzie także zainteresowanie państwem, prawem czy polityką. Studia prawnicze w Toruniu poszukują specjalistów gotowych do walczenia za sprawę i w imieniu ludzi, którzy nie mogą bronić się sami. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu cechy, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek prawo w Toruniu możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie w Toruniu dążą do zapewnienia gruntownej wiedzy, która przysłuży się w życiu zawodowym absolwentów. Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek edukacyjnych i zdecyduj, która opcja wdaje Ci się lepsza.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku prawo zapewniają absolwentom szereg możliwości rozwoju. Przede wszystkim pięcioletnie studia prowadzą absolwentów do podjęcia aplikacji, która ukierunkowuje ich w zakresie ich zainteresowań. Studenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację prokuratorską, adwokacką, sędziowską, radcowską czy notarialną. Dzięki aplikacjom absolwenci specjalizują się w zakresie konkretnego prawa.

Absolwenci podejmują pracę w prywatnych kancelariach, otwierają własną działalność gospodarczą, a także zdobywają zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej czy w przedsiębiorstwach, zwłaszcza jeśli ktoś nie zdecyduje się kontynuować swojej edukacji w ramach aplikacji. Studenci są przygotowywani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

 • logika prawnicza,
 • przedsiębiorczość dla prawników,
 • doktryny polityczno-prawne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne,
 • prawo instytucjonalne i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • etyka prawnicza,
 • prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe),
 • łacińska terminologia prawnicza
 • i wiele innych.

 

Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami prawa, by po pięciu latach edukacji podjąć decyzję, w której dziedzinie chcą się specjalizować. Absolwenci mają z reguły do wyboru aplikację adwokacką, prokuratorską, sędziowską, notarialną, radcowską czy komorniczą.
Kierunek prawo w Toruniu zapewnia absolwentom rozległą wiedzę na temat różnych dziedzin prawa jak prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne, a także dyscyplin prawa, na przykład prawo handlowe, prawo bankowe, prawo morskie, kryminologia, prawo pracy, prawo ubezpieczeniowe. Absolwenci umiejętnie posługują się normami prawnymi jako narzędziami regulacji stosunków społecznych, zapoznają się z etyką prawniczą, potrafią analizować paragrafy i interpretować szczegóły prowadzonych spraw. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na odwoływanie się do różnego rodzaju nauk z zakresu filozofii, socjologii czy ekonomii.
Ile trwają studia na kierunku prawo w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Toruniu?

Studia na kierunku prawo w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).
Uczelnie w Toruniu zdają sobie sprawę z tego, jak obszerną dziedziną nauki jest prawo, dlatego kierunek ten oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Rozległego materiału nie można realizować w formie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, gdyż studia licencjackie nie mogłyby gwarantować potrzebnych kwalifikacji do wykonywania pracy w zawodzie.
Jednolite studia magisterskie są zwieńczone obroną egzaminu magisterskiego. Dopiero po uzyskaniu tytułu magistra absolwenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację notarialną, adwokacką, sędziowską, prokuratorską czy radcowską. Wybrana dziedzina wiąże się z kilkuletnim stażem w kierunkowej kancelarii bądź placówkach pokrewnych, które zajmują się prawem, co przygotowuje aplikantów do podjęcia pracy w zakresie konkretnej dyscypliny prawnej.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Toruniu?

Prawo studia w Toruniu - uczelnie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak prawo uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych wśród zawodów humanistycznych. Wiele osób liczy się z tym prestiżem, ale także dąży do zaprowadzenia porządku społecznego i zapewniania pomocy prawnej osobom czy firmom, które jej potrzebują. Studia prawnicze są niezwykle interesujące, jednak nie jest to kierunek dla wszystkich. Pamiętaj, że idealny kandydat powinien:
 • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych;
 • interesować się żywo sytuacją polityczno-prawną, która ma miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • swoją życiową misję ukierunkować na dążenie do zapewnienia sprawiedliwości ludziom poszkodowanym.

 

Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać rozszerzoną matematykę bądź rozszerzoną lub podstawową historię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze zapewniają sobie najwyższą ilość punktów. Spróbuj swoich sił w Europejskiej Olimpiadzie Społeczno-Prawnej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym i wiele innych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.

 

Jaka praca po kierunku prawo w Toruniu?

Jaka praca po kierunku prawo w Toruniu?

Absolwenci studiów prawniczych w Toruniu podejmują się pracy na bardzo różnorodnych stanowiskach, które wymagają znajomości regulacji prawnych i potrzebują specjalistów, którzy te regulacje będą potrafili zastosować w praktyce. Pełnią funkcje w administracji publicznej, w wymiarze sprawiedliwości, podejmują się pracy w kancelariach prywatnych lub zakładają własną działalność gospodarczą. Pięcioletnie studia magisterskie przygotowują studentów do przystąpienia do egzaminu na aplikację sędziowską, notarialną, radcowską, prokuratorską czy adwokacką. Dzięki odbyciu stażu aplikanckiego absolwenci mogą realizować się w zawodzie prokuratora, radcy prawnego, notariusza, sędziego czy adwokata.
Absolwenci pracują także jako eksperci w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradcy podatkowi, kontrolerzy z zakresu finansów publicznych, syndycy czy biegli rewidenci. Podejmują pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym, wielu studentów decyduje się na karierę naukową w ramach studiów doktoranckich i podejmują tym samym pracę na uczelni bądź w innych placówkach badawczych.
Kierunek prawo w Toruniu zapewnia wiele możliwości pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest pomoc prawna, administracyjna, praktyka z zakresu ekonomii czy finansów. Interdyscyplinarny kierunek gwarantuje wachlarz możliwości rozwoju i pracy, nie tylko dzięki ukończonej aplikacji, ale i zdobytemu tytułowi magistra. Jeśli w przyszłości marzysz, by zajmować się kwestiami prawnymi i pragniesz walczyć o sprawiedliwość społeczną, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku prawo uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Karolina, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Wybór prawa nie był do końca przemyślaną decyzją, ale po tylu latach nauki wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Ilość nauki, znajomość paragrafów, kodeksy prawne mogą przerażać, ale jest to bardzo ważna i użyteczna dziedzina życia, ponieważ nie możemy funkcjonować bez podstaw prawnych.

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Toruniu

Kierunki prawnicze i administracja w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)