Chemia organiczna

Chemia organiczna

Chemia organiczna

18.06.2021

Chemia organiczna

Studia na kierunku ochrona środowiska przyniosą wiele satysfakcji osobom, którym nie są obce losy naszej planety. Jeśli i ty wierzysz w to, że możemy jeszcze cieszyć się wszelkimi dobrodziejstwami natury i o nie dbać, wybierz właśnie studia o tym profilu kształcenia. Sprawdź koniecznie, jakie przedmioty będą na ciebie czekać w siatce programowej!

Chemia organiczna to jeden z przedmiotów podstawowych. Zapozna on studentów z podstawowymi zagadnieniami w chemii organicznej: pojęcie grupy funkcyjnej, budowa strukturalna i przestrzenna związków organicznych, zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych. Przedstawione zostaną również wybrane aspekty syntezy i analizy związków organicznych. Omówione też będą podstawowe mechanizmy reakcji organicznych.

Każdy student między innymi rozpoznaje budowę przestrzenną atomów węgla o różnej hybrydyzacji. Umie zapisać różne wzory cząsteczek organicznych, zna wzory strukturalne związków organicznych z różnymi grupami funkcyjnymi, rozróżnia pojęcia: konfiguracja i konformacja czy zna właściwości chemiczne związków z najważniejszymi grupami funkcyjnymi.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)