Ochrona środowiska - Kraków

Ochrona środowiska - Kraków

Ochrona środowiska - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Dziś już właściwie nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotna jest ochrona środowiska naturalnego. Nagły postęp cywilizacyjny przyniósł ze sobą dużo dobra, lecz także sprawił, że zapomnieliśmy, jak istotną rolę w szczęśliwym życiu ogrywa symbioza z naturą. Współcześnie wszyscy odczuwamy tego skutki – globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne wywołane zmianami klimatycznymi. To tylko wierzchołek góry lodowej. Wciąż potrzeba specjalistów, którzy w kompetentny sposób zajmować się będą sprawami związanymi z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Ekolog bowiem to osoba, która stoi na straży standardów związanych z dbaniem o naturalny ekosystem. Ochrona środowiska – w najogólniejszym rozumieniu – zajmuje się dbaniem o środowisku i podejmuje różnego rodzaju działania naprawcze, jeżeli harmonia pomiędzy tym, co naturalne i wytwórcze, została zachwiana. Jeżeli zatem sprawy związane z ochroną naturalnych zasobów środowiska nigdy nie były ci obce, a nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, to studia na tym kierunku czekają właśnie na ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie przygotowały bogatą ofertę studiów na kierunku ochrona środowiska. Dzieje się tak dlatego, że aktualne nastroje społeczne bardzo mocno wpływają na popularność tego kierunku. Zatem zastanów się, która oferta najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom, bo możesz wybierać spośród uczelni zarówno uniwersyteckich, jak i politechnicznych. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Politechnika Krakowska – to wszystkie te ośrodki akademickie w Krakowie, które w swojej ofercie mają studia na kierunku ochrona środowiska.

Program kształcenia na tego typu kierunku musi obejmować wiele skomplikowanych aspektów. Sprawy chociażby globalnego ocieplenia zabrnęły już tak daleko, że dziś oprócz zaangażowania, potrzebna jest także bardzo rzetelna wiedza, a ją może otrzymać jedynie zaangażowany student tego kierunku. Ochrona środowiska w ujęciu akademickim wiąże się z dogłębnym poznaniem chemii, biologii, fizyki oraz matematyki. To obligatoryjne podstawy, bez których niemożliwe byłoby szczegółowych zagadnień związanych z przykładowo technologią i inżynierią chemiczną, które wykorzystywane są w ochronie środowiska. Zatem zastanów się, czy jesteś gotowy na takie wyzwania intelektualne!
 

Praca po studiach

Abiturienci ochrony środowiska nie powinni martwić się o swoje zatrudnienie w przyszłości, ponieważ dziś właściwie każdy sektor gospodarczy musi korzystać z wiedzy profesjonalistów, którzy wiedzą, jak połączyć stabilny rozwój przemysłowy i świadome dbanie o otaczającą nas naturę. Osoby, które kończą te studia, przygotowane są do laboratoryjnej pracy badawczej, której celem jest projektowanie przyszłościowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska.

Oprócz tego na absolwentów krakowskich uczelni czekają różnego rodzaju organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, instytucje pożytku publicznego, organy administracji rządowej i samorządowej, placówki służby zdrowia i wiele innych miejsc potencjalnego zatrudnienia. Dziś ekspert od spraw ochrony środowiska jest wyjątkowo atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie cechuje bardzo duży prestiż, więc oznacza to, że na wymarzone uczelnie dostaną się tylko najlepsi. Aby studiować ochronę środowiska, musisz zatem świetnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Jedynie doskonałe wyniki uzyskane na maturze sprawią, że będziesz mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to w swoich planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, biologia, fizyka oraz biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Z racji tego, że studia w Krakowie na kierunku ochrona środowiska są coraz bardziej popularne, to większość ośrodków akademickich swoją ofertę przygotowuje tak, by była ona atrakcyjna dla większości kandydatów. Zatem ochronę środowiska możesz studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia stacjonarne mają charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i jeśli podejmiesz je na państwowej uczelni, to nie powinny obowiązywać cię opłaty związane z czesnym. Z kolei studia zaoczne to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby pogodzić naukę z innymi aktywnościami, np. zawodowymi. Warto wtedy pamiętać, że studia te są płatne, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia na kierunku ochrona środowiska mogą się nieznacznie różnić w zależności od uczelni, jednak ich podstawową ideą jest wykształcenie najlepszych specjalistów. Dziś bowiem potrzebna jest rzetelna i rozbudowana wiedza, która pozwoli na świadomą walkę ze środowiskowymi problemami zależnymi od szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem zaczną od zgłębienia podstawowych nauk ścisłych:

 • fizyki;
 • biologii;
 • matematyki;
 • statystyki;
 • chemii: nieorganicznej, organicznej, analitycznej i fizycznej.

Przedmioty te dają ścisły i bardzo ważny grunt pod kolejne zagadnienia, z którymi stykać się będą pasjonaci ekologii. Bez tej elementarnej wiedzy niemożliwe byłoby zrozumienie skomplikowanych zagadnień, wpisujących się w ochronę środowiska. Przykładowe przedmioty to:

 • zoologia: kręgowce i bezkręgowce;
 • metrologia i klimatologia;
 • hydrologia i gospodarka wodą;
 • przyrodnicze obszary chronione;
 • ocena oddziaływania na środowisko i wiele, wiele innych.

Tych kilka wymienionych przedmiotów nie oddaje jeszcze w pełni istoty studiów na kierunku ochrona środowiska. Studenci także będą mieć do wyboru specjalizacje, kształcące już bardzo wąskie umiejętności związane z tą dyscypliną. Każda osoba, która decyduje się na kształcenie na tym kierunku, musi być przede wszystkim pasjonatem natury. Na realizację z sukcesami mają szansę tylko ci pasjonaci, których wiedza nie będzie ograniczać się do minimum. Profesjonalny ekolog zna doskonale nie tylko zagadnienia ścisłe związane z ochroną środowiska. Podstawę jego pracy musi stanowić biegła znajomość przepisów prawnych – nie tylko obowiązujących w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia w Krakowie oczywiście też gwarantują dogłębne zapoznanie się z tymi zagadnieniami.

Umiejętności przyszłych absolwentów tego kierunku muszą łączyć w sobie biegłe wykorzystywanie wiedzy w praktycznym działaniu oraz szereg bardzo ważnych kompetencji miękkich, które mogą być wykorzystywane na różnych etapach współpracy oraz w negocjacjach z przedsiębiorstwami, czy nawet z organami rządowymi i samorządowymi.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

ochrona środowiska studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Różnice w trwaniu studiów na kierunku ochrona środowiska mogą się różnić w zależności od tego, czy wybierzesz kształcenie na uniwersytecie, czy też na politechnice. W przypadku studiów na uniwersytecie naukę można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia – studia licencjackie (pierwszego stopnia) oraz magisterskie (drugiego stopnia). Studia licencjackie trwają trzy lata i studenci podczas nich zdobywają niezbędną wiedzę. Ten etap nauki kończy się obroną pracy licencjackiej i wtedy można też rozpocząć pierwsze, lecz niepełne aktywności zawodowe. Z kolei studia magisterskie mają charakter uzupełniający i trwają dwa lata. Studenci po tym czasie otrzymują tytuły magistrów i mogą w pełni rozwijać swoją karierę.

Z kolei czas studiów na politechnice rozkłada się trochę inaczej. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie i trwają one siedem semestrów, a studia magisterskie trzy semestry. Studenci politechnik otrzymują także bardzo rzetelną, inżynieryjną i ścisłą wiedzę, która pozwala na rozpoczęcie wielu ciekawych i rozwijających aktywności zawodowych.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

Studia przyrodniczne na kierunku ochrona środowiska wymagają przede wszystkim pasji i zaangażowania. Na tym kierunku odnajdą się jedynie te osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań. W praktyce oznacza to, że ochrona środowiska to kierunek tylko dla osób zdecydowanych. Jeżeli rozważasz go w planach na swój dalszy rozwój naukowy, to odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka dziedzin ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy dostrzegasz znaczenie ochrony środowiska we współczesnym świecie?
 • Czy masz świadomość tego, jak ważna jest symbioza człowieka ze środowiskiem naturalnym?
 • Czy jesteś osobą przebojową, która nie boi się wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia przyrodnicze w Krakowie na kierunku ochrona środowiska są dla ciebie stworzone. W takim razie ty musisz jedynie przygotować się dobrze do egzaminu dojrzałości, który otworzy ci drogę do edukacji na tym kierunku. W swoich planach maturalnych musisz obowiązkowo uwzględnić przedmioty ścisłe – matematykę, biologię, chemię, czy fizykę. To będzie nie tylko sprawdzian dla twojej wiedzy. Dobre przygotowanie do matury znacznie ułatwi ci dalszą naukę na studiach.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i interesują cię zagadnienia ze świata dziedzin ścisłych i ekologii? Jeżeli tak, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Nie jest to zadanie łatwe, jednak laureaci tego typu konkursów będą mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku ochrony środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Biologiczna, Chemiczna lub Fizyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiada Astronomiczna.

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów. Nie zaniedbaj go, by mieć pewność, że nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

ochrona środowiska studia Kraków


Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie takie jak ochrona środowiska to nie tylko gwarant rzetelnej wiedzy, lecz przede wszystkim obietnica stabilnego i ciekawego zatrudnienia w przyszłości. Współcześnie bowiem nikt już nie bagatelizuje spraw związanych z ochroną środowiska. Dziś wiemy, że szczęśliwa egzystencja ludzi w dużej mierze zależy od kondycji zasobów naturalnych świata. Abiturienci ochrony środowiska stoją zatem na straży tej niezbędnej symbiozy pomiędzy tym, co wytwórcze i tym, co naturalne. Na wykwalifikowanych pasjonatów ekologii czeka praca w takich miejscach jak:

 • laboratoria analityczne;
 • organizacje takie jak WWF, czy Green Peace;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • firmy recyklingowe.

Abiturienci tego kierunku dysponują wszechstronnym ścisłym wykształceniem, a dziś właściwie każdy sektor przemysłu musi korzystać z doradztwa wykwalifikowanych ekologów. Zatem na absolwentów krakowskich uczelni czeka praca w różnych gałęziach przemysłu – rolniczym, energetycznym, gazowniczym, naftowym, chemicznym, spożywczym, czy rolniczym. Osoby, kończące naukę na tym kierunku, przygotowane są do kontrolowania funkcjonowania przemysłu, mogą one także wcielać w życie innowacyjne rozwiązania związane z usprawnianiem funkcjonowania danego sektora w zgodzie z naturalnym środowiskiem.


Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia na kierunku ochrona środowiska muszą wiązać się przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem.

Paulina, studentka tego kierunku, mówi:

Dzięki studiom na tym kierunku wierzę, że mogę zmieniać świat. Robię to nie tylko dla siebie, lecz także dla przyszłych pokoleń. Ludzie zapomnieli, jak ważną rolę w życiu odgrywa środowisko naturalne. Teraz na szczęście zaczynamy sobie uświadamiać, ile wyrządziliśmy szkód. Studia na tym kierunku dają mi poczucie, że w tym, co robię, jestem profesjonalistką.

KIERUNKI OCHRONA ŚRODOWISKA W KRAKOWIE


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)