Ochrona środowiska - Kraków

Ochrona środowiska - Kraków

Ochrona środowiska - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia i II stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje 25 miejsc (studia I stopnia), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 90 miejsc (studia I stopnia), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 10 miejsc (studia II stopnia), a w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URK.

 

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona środowiska zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i geograficznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat ekologii, hydrologii i chemii środowiska. Nauczą się także wykorzystywania technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi. Co więcej, rozwiną zdolności z zakresu monitoringu środowiska oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, służbie zdrowia, czy w ośrodkach naukowo-badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Krakowie cechuje bardzo duży prestiż, więc oznacza to, że na wymarzone uczelnie dostaną się tylko najlepsi. Aby studiować ochronę środowiska, musisz zatem świetnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Jedynie doskonałe wyniki uzyskane na maturze sprawią, że będziesz mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to w swoich planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, biologia, fizyka oraz biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
90
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ochrona środowiska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stacjonarne:
bezpłatne (limit: 25)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stacjonarne:
bezpłatne (limit: 90)
niestacjonarne:
4000 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (17.06.2021)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku ochrona środowiska, swoją przygodę z rekrutacją powinny zacząć od szczegółowego prześledzenia jej harmonogramu. Konkretne informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ogólne terminy kwalifikacji pozostają jednak podobne niezależnie od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Krakowie na kierunku ochrona środowiska cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. O tym, kto znalazł się na listach osób przyjętych, kandydaci dowiadują się mniej więcej w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

W harmonogramach rekrutacji uczelnie uwzględniają także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Dostanie się na studia w Krakowie na kierunku ochrona środowiska stanowi dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Kolejnym ważnym etapem jest czas składania dokumentów. Pamiętaj, by dostarczyć je terminowo, ponieważ jedynie to uchroni cię od skreślenia z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunek ochrona środowiska, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. Obowiązuje ona na niemal wszystkich uczelniach w Polsce. Waha się ona od 85 do nawet 150 złotych w zależności od kierunku. Pamiętaj, by uiścić ją terminowo, liczy się bowiem czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną zrobisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinni wykazać się rozległą wiedzą z tych dyscyplin już na poziomie kwalifikacji. W praktyce oznacza to, że przedmioty, z których warto bardzo dobrze się przygotować to przykładowo: biologia, chemia, matematyka, czy nawet geografia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Krakowie indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Dokładnych informacji na ich temat szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych będą to przykładowo przedmioty takie jak biologia, czy matematyka. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Miłośnicy nauk ścisłych i osoby, którym los naszej planety nigdy nie był obojętny, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja wyłącznie dla osób, których wiedza wykracza poza ramy szkoły średniej. Warto rozważyć tę możliwość, ponieważ finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Popularne kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Z racji tego, że studia w Krakowie na kierunku ochrona środowiska są coraz bardziej popularne, to większość ośrodków akademickich swoją ofertę przygotowuje tak, by była ona atrakcyjna dla większości kandydatów. Zatem ochronę środowiska możesz studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia stacjonarne mają charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i jeśli podejmiesz je na państwowej uczelni, to nie powinny obowiązywać cię opłaty związane z czesnym. Z kolei studia zaoczne to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby pogodzić naukę z innymi aktywnościami, np. zawodowymi. Warto wtedy pamiętać, że studia te są płatne, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Dziś już właściwie nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotna jest ochrona środowiska naturalnego. Nagły postęp cywilizacyjny przyniósł ze sobą dużo dobra, lecz także sprawił, że zapomnieliśmy, jak istotną rolę w szczęśliwym życiu ogrywa symbioza z naturą. Współcześnie wszyscy odczuwamy tego skutki – globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne wywołane zmianami klimatycznymi. To tylko wierzchołek góry lodowej. Wciąż potrzeba specjalistów, którzy w kompetentny sposób zajmować się będą sprawami związanymi z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Ekolog bowiem to osoba, która stoi na straży standardów związanych z dbaniem o naturalny ekosystem. Ochrona środowiska – w najogólniejszym rozumieniu – zajmuje się dbaniem o środowisku i podejmuje różnego rodzaju działania naprawcze, jeżeli harmonia pomiędzy tym, co naturalne i wytwórcze, została zachwiana. Jeżeli zatem sprawy związane z ochroną naturalnych zasobów środowiska nigdy nie były ci obce, a nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, to studia na tym kierunku czekają właśnie na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie przygotowały bogatą ofertę studiów na kierunku ochrona środowiska. Dzieje się tak dlatego, że aktualne nastroje społeczne bardzo mocno wpływają na popularność tego kierunku. Zatem zastanów się, która oferta najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom, bo możesz wybierać spośród uczelni zarówno uniwersyteckich, jak i politechnicznych. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Politechnika Krakowska – to wszystkie te ośrodki akademickie w Krakowie, które w swojej ofercie mają studia na kierunku ochrona środowiska.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci ochrony środowiska nie powinni martwić się o swoje zatrudnienie w przyszłości, ponieważ dziś właściwie każdy sektor gospodarczy musi korzystać z wiedzy profesjonalistów, którzy wiedzą, jak połączyć stabilny rozwój przemysłowy i świadome dbanie o otaczającą nas naturę. Osoby, które kończą te studia, przygotowane są do laboratoryjnej pracy badawczej, której celem jest projektowanie przyszłościowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska.

Oprócz tego na absolwentów krakowskich uczelni czekają różnego rodzaju organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, instytucje pożytku publicznego, organy administracji rządowej i samorządowej, placówki służby zdrowia i wiele innych miejsc potencjalnego zatrudnienia. Dziś ekspert od spraw ochrony środowiska jest wyjątkowo atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia na kierunku ochrona środowiska mogą się nieznacznie różnić w zależności od uczelni, jednak ich podstawową ideą jest wykształcenie najlepszych specjalistów. Dziś bowiem potrzebna jest rzetelna i rozbudowana wiedza, która pozwoli na świadomą walkę ze środowiskowymi problemami zależnymi od szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. 

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Przedmioty te dają ścisły i bardzo ważny grunt pod kolejne zagadnienia, z którymi stykać się będą pasjonaci ekologii. Bez tej elementarnej wiedzy niemożliwe byłoby zrozumienie skomplikowanych zagadnień, wpisujących się w ochronę środowiska. Przykładowe przedmioty to:

 • zoologia: kręgowce i bezkręgowce;
 • metrologia i klimatologia;
 • hydrologia i gospodarka wodą;
 • przyrodnicze obszary chronione;
 • ocena oddziaływania na środowisko i wiele, wiele innych.

 

Tych kilka wymienionych przedmiotów nie oddaje jeszcze w pełni istoty studiów na kierunku ochrona środowiska. Studenci także będą mieć do wyboru specjalizacje, kształcące już bardzo wąskie umiejętności związane z tą dyscypliną. Każda osoba, która decyduje się na kształcenie na tym kierunku, musi być przede wszystkim pasjonatem natury. Na realizację z sukcesami mają szansę tylko ci pasjonaci, których wiedza nie będzie ograniczać się do minimum. Profesjonalny ekolog zna doskonale nie tylko zagadnienia ścisłe związane z ochroną środowiska. Podstawę jego pracy musi stanowić biegła znajomość przepisów prawnych – nie tylko obowiązujących w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia w Krakowie oczywiście też gwarantują dogłębne zapoznanie się z tymi zagadnieniami.

Umiejętności przyszłych absolwentów tego kierunku muszą łączyć w sobie biegłe wykorzystywanie wiedzy w praktycznym działaniu oraz szereg bardzo ważnych kompetencji miękkich, które mogą być wykorzystywane na różnych etapach współpracy oraz w negocjacjach z przedsiębiorstwami, czy nawet z organami rządowymi i samorządowymi.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

Studia przyrodniczne na kierunku ochrona środowiska wymagają przede wszystkim pasji i zaangażowania. Na tym kierunku odnajdą się jedynie te osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań. W praktyce oznacza to, że ochrona środowiska to kierunek tylko dla osób zdecydowanych. Jeżeli rozważasz go w planach na swój dalszy rozwój naukowy, to odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka dziedzin ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy dostrzegasz znaczenie ochrony środowiska we współczesnym świecie?
 • Czy masz świadomość tego, jak ważna jest symbioza człowieka ze środowiskiem naturalnym?
 • Czy jesteś osobą przebojową, która nie boi się wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia przyrodnicze w Krakowie na kierunku ochrona środowiska są dla ciebie stworzone. W takim razie ty musisz jedynie przygotować się dobrze do egzaminu dojrzałości, który otworzy ci drogę do edukacji na tym kierunku. W swoich planach maturalnych musisz obowiązkowo uwzględnić przedmioty ścisłe – matematykę, biologię, chemię, czy fizykę. To będzie nie tylko sprawdzian dla twojej wiedzy. Dobre przygotowanie do matury znacznie ułatwi ci dalszą naukę na studiach.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i interesują cię zagadnienia ze świata dziedzin ścisłych i ekologii? Jeżeli tak, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Nie jest to zadanie łatwe, jednak laureaci tego typu konkursów będą mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku ochrony środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Biologiczna, Chemiczna lub Fizyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiada Astronomiczna.

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów. Nie zaniedbaj go, by mieć pewność, że nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie takie jak ochrona środowiska to nie tylko gwarant rzetelnej wiedzy, lecz przede wszystkim obietnica stabilnego i ciekawego zatrudnienia w przyszłości. Współcześnie bowiem nikt już nie bagatelizuje spraw związanych z ochroną środowiska. Dziś wiemy, że szczęśliwa egzystencja ludzi w dużej mierze zależy od kondycji zasobów naturalnych świata. Absolwenci ochrony środowiska stoją zatem na straży tej niezbędnej symbiozy pomiędzy tym, co wytwórcze i tym, co naturalne. Na wykwalifikowanych pasjonatów ekologii czeka praca w takich miejscach jak:

 • laboratoria analityczne;
 • organizacje takie jak WWF, czy Green Peace;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • firmy recyklingowe.

 

Absolwenci tego kierunku dysponują wszechstronnym ścisłym wykształceniem, a dziś właściwie każdy sektor przemysłu musi korzystać z doradztwa wykwalifikowanych ekologów. Zatem na absolwentów krakowskich uczelni czeka praca w różnych gałęziach przemysłu – rolniczym, energetycznym, gazowniczym, naftowym, chemicznym, spożywczym, czy rolniczym. Osoby, kończące naukę na tym kierunku, przygotowane są do kontrolowania funkcjonowania przemysłu, mogą one także wcielać w życie innowacyjne rozwiązania związane z usprawnianiem funkcjonowania danego sektora w zgodzie z naturalnym środowiskiem.

Studia na kierunku ochrona środowiska Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia niestacjonarne przeznaczone są dla studentów, którzy z dowolnych powodów nie mogą sobie pozwolić na studiowanie dzienne, a kwestie finansowe nie są dla nich przeszkodą. W tym przypadku zajęcie odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Kierunki studiów w Krakowie charakteryzują się bogatym i interdyscyplinarnym programem nauczania w pełni dopasowanym do realiów współczesnego rynku pracy. Podobnie jest z ochroną środowiska. Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia, których tematyka oscyluje wokół nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych czy ekonomicznych. W siatce zajęć przewidziano między innymi takie przedmioty.

dowiedz się więcej na temat kierunku ochrona środowiska studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na wybór studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych będą zobowiązani ponieść wymaganą opłatę za możliwość pobierania nauki. Wysokość opłat może się zmieniać w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpieniem do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem i wszystkimi aktualnościami, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ochrona środowiska - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia na kierunku ochrona środowiska muszą wiązać się przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem.

Paulina, studentka tego kierunku, mówi:

Dzięki studiom na tym kierunku wierzę, że mogę zmieniać świat. Robię to nie tylko dla siebie, lecz także dla przyszłych pokoleń. Ludzie zapomnieli, jak ważną rolę w życiu odgrywa środowisko naturalne. Teraz na szczęście zaczynamy sobie uświadamiać, ile wyrządziliśmy szkód. Studia na tym kierunku dają mi poczucie, że w tym, co robię, jestem profesjonalistką.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)