Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pojęcia i systemy pedagogiczne

18.06.2021

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Rola dobrego pedagoga jest nie do przecenienia. To on bowiem dba nie tylko o edukację naszych pociech, lecz zaszczepia w nich ideały czy uczy poprawnych zachowań. Oznacza to, że studia na kierunku pedagogika powinny być wybierane przez osoby z pasją, które czują powołanie do wykonywania tego zawodu. Sprawdź, co czeka na ciebie na studiach pedagogicznych!

Pojęcia i systemy pedagogiczne to jeden z tych przedmiotów, z którym zetknie się niemal każdy student pedagogiki. Dzięki niemu każdy przyszły pedagog powinien znać podstawową wiedzę, pojęcia pedagogiczne, główne kierunki i trendy w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania.

Każdy student oprócz tego potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, zna poziom swojej wiedzy i konieczność dalszego dokształcania się oraz potrafi rozpoznawać zjawiska społeczne związane z działalnością wychowawczą.

idź do kierunku PEDAGOGIKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)