Pedagogika - Kraków

Pedagogika - Kraków

Pedagogika - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Kraków | woj. małopolskie 

Dla kogo ten kierunek
Studia na kierunku pedagogika od wielu dziesięcioleci cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów. Pewne zagadnienia związane z tą nauką sięgają aż starożytności, ale w ścisłym rozumieniu to dyscyplina, której tradycja nie jest zbyt długa. Rozwija się ona jednak wyjątkowo dynamicznie, bowiem dopiero na przełomie XIX i XX w. zaczęto w pełni rozumieć istotę wychowania – nie tylko dzieci i młodzieży, lecz współcześnie także dorosłych. Postacią, którą możemy uznać za ojca współczesnej pedagogiki, jest Janusz Korczak, to on zaczął postrzegać dziecko jako odrębną i wartościową jednostkę.
Ciężko jest stworzyć ogólną definicję pedagogiki, ponieważ obejmuje ona bardzo dużo aspektów. Jednak śmiało możemy stwierdzić, że to zespół nauk o wychowaniu – jego celach i metodach. Jeżeli zatem jesteś otwarty i empatyczny, interesują cię nauki społeczno-humanistyczne i czujesz w sobie powołanie do nauczania i wskazywania drogi rozwoju innym, to studia na kierunku pedagogika będą dla ciebie idealne.
 
Program studiów i gdzie studiować
Studia pedagogiczne w Krakowie możesz rozpocząć wielu uczelniach. To świadczy o popularności tego kierunku i pokazuje, jak wielu jest kandydatów, którzy chcieliby rozwijać się właśnie w tej dyscyplinie naukowej. Uczelnie w Krakowie, posiadające w swojej ofercie studia na kierunku pedagogika to oczywiście Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Oprócz tych dwóch ośrodków akademickich będziesz mieć także możliwość kształcenia w Akademii Ignatianum, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Społecznej Akademii Nauk, Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla.
Jak widzisz – jest w czym wybierać. Programy kształcenia każdej z tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich podstawowa idea wiąże się z wykształceniem profesjonalnych pedagogów, którzy dbać będą o rozwój przyszłych pokoleń oraz którzy czuwać będą nad wewnętrzną harmonią osób dorosłych. Przedmioty, z jakimi zetkną się studenci pedagogiki, obejmować będą poznanie tej dyscypliny w porządku synchronicznym i historycznym, metodologię postępowania pedagogicznego, elementy psychologii i socjologii oraz wiele innych ciekawych i różnorodnych ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 
Praca po studiach
Absolwenci studiów pedagogicznych mają szansę na znalezienie stabilnego i kreatywnego zatrudnienia, które będzie rozwijać ich umiejętności. Uczelnie w Krakowie kształcą przyszłych pedagogów, którzy mogą podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych – szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Abiturienci pedagogiki mogą rozwijać się zawodowo w ośrodkach ochrony zdrowia psychicznego, gdzie prowadzić będą warsztaty, ćwiczenia oraz zajęcia dostosowane do potrzeb uczestników tych aktywności.
Osoba, kończąca studia na tym kierunku, może podjąć pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Profesjonalni pedagodzy przygotowani są do współpracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zależności od ukończonej specjalizacji abiturienci tego kierunku mogą także pracować w ośrodkach resocjalizacyjnych, domach dziecka, domach dziennego pobytu dla osób potrzebujących, czy w więzieniach.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie kształcą tylko najlepszych profesjonalistów. By znaleźć się na listach osób przyjętych, już dziś rozpocznij przygotowania do egzaminu dojrzałości. Studia pedagogiczne mają wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, jednak swoje podstawowe założenia czerpią z nauk społecznych i humanistycznych.
Podczas procedury rekrutacyjnej największą wagę mają zatem te przedmioty ściśle związane z tymi dyscyplinami. Przedmiotem, który znajduje się najwyżej w hierarchii rekrutacyjnej, jest język polski. Oprócz niego możesz wybierać spośród takich przedmiotów jak: język obcy nowożytni, biologia, historia, WOS, historia sztuki, czy nawet filozofia. Wybierz takie przedmioty, które w przyszłości zwiększą komfort twojej nauki na kierunku pedagogika.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie mają w swojej ofercie studia pedagogiczne, które możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Zastanów się, który z nich odpowiadać będzie bardziej twoim potrzebom. Studia dzienne mają charakter regularnych spotkań podczas tygodnia – wtedy studenci dysponują wolnymi weekendami, a znaczną część materiału teoretycznego poznają na zajęciach.

Oczywiście, nie zwalnia to ich z samodzielnej pracy w domu, jednak jest jej znacznie mniej niż podczas studiów zaocznych. Bowiem tryb niestacjonarny charakteryzuje się tym, że zjazdy naukowe odbywają się na ogół podczas sobót i niedziel. To doskonała opcja dla osób, które równolegle rozwijają swoją karierę zawodową. Trzeba jednak pamiętać o tym, że studia zaoczne są płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Jak wygląda program studiów na kierunku pedagogika? W zależności od uczelni, czy wybranej specjalności, może on się różnić. Jednak studentów musi obejmować blok zajęć wspólnych, podczas których poznawać będą podstawowe zagadnienia związane z pedagogiką. Do grupy takich przedmiotów możemy przykładowo zaliczyć:

 • wprowadzenie do pedagogiki;
 • wprowadzenie do pedagogiki specjalnej;
 • biomedyczne podstawy cyklu życia;
 • wprowadzenie do psychologii, socjologii i filozofii;
 • metodyczne i teoretyczne podstawy wychowania;
 • podstawy dydaktyki.

Przedmioty te stanowią niezbędne minimum, by móc rozwijać swoje kształcenie kierunkowe. Studia pedagogiczne nie mogą mieć bowiem wyłącznie ogólnego charakteru. Zatem każda z osób, która decyduje się rozpocząć studia w Krakowie na tym kierunku, musi określić, w jaką stronę chciałaby rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne. Wybór specjalizacji jest niezwykle różnorodny. Studenci mogą wybierać spośród takich specjalizacji jak:

 • resocjalizacja;
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza;
 • animacja społeczno-kulturowa;
 • pedagogika wczesnoszkolna.

Oczywiście to tylko kilka przykładów, ale już ich przedstawienie pokazuje, że w zależności od wybranej specjalizacji, studenci będą kształcić trochę inne kompetencje. Dobry pedagog każde swoje działanie opiera bowiem na specjalistycznej wiedzy z zakresu wielu dziedzin humanistyczno-społecznych.

Wiedza pedagoga stanowi niezbędny filar w rozwoju jego kariery naukowej. Jednak sama wiedza nie wystarczy, by móc z sukcesami realizować się w tej niewątpliwie wymagającej dziedzinie. Dużo znaczenie mają umiejętności i cechy. Możemy do nich zaliczyć empatię, tolerancję, otwartość, wrażliwość na krzywdę innych, chęć niesienia pomocy, umiejętność współpracy w grupie, przenikliwość i analityczność. Dobry pedagog musi łączyć w sobie wszystkie te elementy. W innym przypadku nigdy nie będzie mógł w pełni rozwinąć się zawodowo.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

pedagogika studia kraków


Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

Studia pedagogiczne możemy zaliczyć do grupy kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że nauka na nich podzielona jest na dwa komplementarne cykle kształceni. Pierwszy z nich trwa trzy lata i są to studia licencjackie. Po ich zakończeniu abiturienci dysponują już wstępnymi kwalifikacjami, które pozwalają na pracę w zawodzie. Jednak osoby, które ukończyły te studia nie mogą w pełni rozwinąć swojej kariery zawodowej.

Taki pełny rozwój możliwy jest dopiero po ukończeniu studiów drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Podczas kształcenia na tym stopniu studenci systematyzują i znacznie poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności. Zakończenie studiów drugiego stopnia jednoznaczne jest z uzyskaniem tytułu magistra. Posiadanie tego tytułu sprawi, że studenci będą mogli poszukiwać najbardziej satysfakcjonującej dla nich pracy.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Krakowie?

Pedagogika to kierunek niezwykle popularny. Z niewiadomych względów wybierają go także osoby niemające żadnych predyspozycji do tego, by w przyszłości móc realizować się z sukcesami w tym zawodzie. Pedagogika to tak naprawdę kierunek, który wymaga ogromnego zaangażowania, pasji, czy nawet powołania – a jak wiadomo, nie jest one dane każdemu. Zatem zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie studiów na kierunku pedagogika, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy jesteś osobą kreatywną, która nie boi się wyzwań?
 • Czy lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą?
 • Czy zawsze strasz się szukać pozytywnych rozwiązań dla napotkanych problemów?

Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z psychologią i filozofią?
Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, oznacza to, że możesz śmiało pomyśleć na złożenie swojej aplikacji na jedną z krakowskich uczelni. Jednak zanim to zrobisz, jak najlepiej przygotuj się do egzaminu dojrzałości.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Zastanawiasz się, jakie przedmioty powinieneś zdawać na maturze, by dostać się na studia na kierunku pedagogika? Przedmiotem, do którego musisz przygotować się wybitnie dobrze jest język polski – to on punktowany jest najwyżej. Zatem nie wystarczy, że zdasz go dobrze na poziomie podstawowym. Musisz w swoich planach maturalnych zawrzeć zdawanie go na poziomie rozszerzonym. Oprócz języka polskiego możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: język obcy nowożytni, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, czy nawet matematyka i biologia. One stanowią drugą grupę przedmiotów rekrutacyjnych. Do każdej grupy przypisana jest określona liczba punktów, przez którą mnożony jest wynik egzaminu. Na listach osób przyjętych znajdą się oczywiście te osoby, które zdobyły jak największą liczbę punktów.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę i nie ograniczasz jej do niezbędnego minimum to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem to będziesz mieć niemalże zapewnione miejsce na studiach. W przypadku pedagogiki możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
 • Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna;
 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki.

Oczywiście to tylko przykłady – możliwości jest bardzo dużo. Pamiętaj, że gdy już pomyślnie przejdziesz proces rekrutacji, to musisz też terminowo złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. W pierwszej kolejności będą to najprawdopodobniej: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

pedagogika studia Kraków

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Osoby, które kończą studia pedagogiczne, muszą posiadać pasję oraz pewnego rodzaju powołanie wychowawcze. Abiturienci, posiadający te cechy, znajdą takie zatrudnienie, które przyniesie zarówno stabilizację, jak i satysfakcję zawodową. Uczelnie w Krakowie oferują studentom szereg praktyk, gdzie będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenia. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą rozpocząć pracę w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych. Będą to szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, świetle – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pedagodzy posiadają szereg uprawnień, które przygotowują ich do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, plastyki oraz muzyki.
Rozwój ścieżki zawodowej zależy w dużej mierze od ukończonej specjalizacji. Absolwenci, którzy wybrali pedagogikę specjalną, odnajdą się w pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Mogą oni prowadzić różnego rodzaju warsztaty rozwojowe i ćwiczenia. Z kolei abiturienci resocjalizacji odnajdą się w pracy w różnego rodzaju ośrodkach poprawczych, palcówkach resocjalizacyjnych, czy więzieniach. Jest to praca niewątpliwie wymagająca wielu umiejętności, która przy odpowiednim zaangażowaniu będzie przynosić wiele satysfakcji.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Czy istnieje definicja dobrego pedagoga? To osoba, która ma w sobie powołanie i pasję do nauczania.
 
Weronika, studentka pedagogiki w Krakowie, mówi:
Od zawsze chciałam studiować pedagogikę. Kocham pracę z dziećmi, uwielbiam patrzeć na ich radość w oczach, kiedy wspólnie robimy coś kreatywnego. Wierzę, że odpowiednie podejście do dzieci sprawi, że w przyszłości to pokolenie będzie mądre, empatyczne i otwarte. A nauka w Krakowie? To oczywiste – to miasto idealne do studiowania!

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W KRAKOWIE

 

 

Komentarze (0)