Ekonomia - Wrocław
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Ekonomia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE WROC), Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo Technologiczny UPWR) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek ekonomia pozwala studentom zyskać wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii – absolwenci tych studiów specjalizują się w gospodarowaniu zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci zdobywają cenne umiejętności takie jak np. analiza zjawisk ekonomicznych czy podejmowanie decyzji operacyjnych. Ponadto poznają oni metody i techniki (w tym komputerowe) wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych ekonomia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim (ponad 1,2 tys. zgłoszeń) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 800 zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku ekonomia we Wrocławiu: finanse i rachunkowość, gospodarka cyfrowa, gospodarka światowa ... specjalności na ekonomii we Wrocławiu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5960 zł do 6100 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu >
 
Praca po studiach
Absolwenci ekonomii mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w prywatnych przedsiębiorstwach, organach administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach samorządowych i instytucjach publicznych. Specjaliści tej dziedziny mają szansę pełnić funkcje nie tylko doradcze, ale również kierownicze.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia biznesu i finanse stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia biznesu i finanse

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na ekonomię muszą poświęcić dużo czasu na matematykę – zdolność przeprowadzania obliczeń jest niezbędna na tym kierunku. Przyszli studenci powinni także rozumieć najważniejsze zagadnienia z zakresu historii czy wiedzy o społeczeństwie.

Lista dodatkowych przedmiotów maturalnych, które może wybrać kandydat na ekonomię we Wrocławiu, jest długa. Dlatego przyszli specjaliści powinni uważnie rozważyć, do których egzaminów maturalnych chcą przystąpić.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • filozofia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię we Wrocławiu

We Wrocławiu ekonomię można podjąć na trzech uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie we Wrocławiu

Ekonomie we Wrocławiu można podjąć bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie podstawę rekrutacji stanowi konkurs świadectw. 

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku ekonomia we Wrocławiu można podjąć na dwóch uczelniach Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii we Wrocławiu

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny na ekonomia we Wrocławiu wahają się od 5300 zł do 5960 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wrocławskie uczelnie nie oferują bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

 Studenci ekonomii zdobywają kompleksową wiedzę oraz umiejętności z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości. W trakcie studiów poznają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z prawem, finansami i rachunkowością, współczesnymi technologiami czy międzynarodową gospodarką. Studia ekonomiczne przygotowują studentów do pracy np. w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) czy poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie trwają 3 lata, magisterskie – 2 lata.

Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.


 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne to szansa do zdobycia cennego doświadczenia na terenie uczelni. Stacjonarni studenci częściej pracują w zespołach i pod opieką wyszkolonych ekspertów. Stacjonarna nauka zachęca również do uczestniczenia w życiu uczelnianym – np. za pomocą kół naukowych lub organizacji studenckich.

Studenci, którzy zdecydowali się na stacjonarną naukę, mogą mieć kłopot z podjęciem pracy na pełnym etacie. Tryb ten skierowany jest do tych studentów, którym zależy w szczególności na ukończeniu szkoły wyższej.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci rzadziej widują się z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć. Studia niestacjonarne skierowane są w szczególności do tych studentów, którzy chcą połączyć obowiązki domowe, zainteresowania lub pracę na pełnym etacie z nauką.

Studia niestacjonarne wymagają od studentów umiejętności samodzielnej pracy oraz obowiązkowości, a także dużej determinacji do uzyskania wykształcenia wyższego.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Ekonomia jako nauka ścisła wymaga od studentów znajomości różnorodnych zagadnień matematycznych. Do podstawowych przedmiotów programu tego kierunku należą te, które poświęcone są m.in. metodom obliczeniowym, statystyce czy rachunkowości.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • matematyka;
 • analiza;
 • statystyka;
 • mikro- i makroekonomia;
 • ekonometria;
 • matematyka finansowa;
 • nowoczesne metody obliczeniowe w ekonomii.

 

Opanowanie zagadnień matematycznych jest niezbędne do studiowania ekonomii. W programie przewidywane są jednak także przedmioty poświęcone szerszemu ujęciu tej dziedziny. W trakcie studiów przyszli specjaliści poznają m.in. mikro- i makroekonomiczne aspekty gospodarki oraz współczesne metody stosowane w ekonomii. Dodatkowo zgłębią oni specjalistyczne zagadnienia związane ze społecznymi oraz technologicznymi ujęciami gospodarczymi.

 

Przykładowe specjalizacje na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • analityk otoczenia biznesu;
 • analityk rynku;
 • ekonomia innowacji;
 • finanse świata itd.

 

Studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia dają nie tylko rzetelne wykształcenie, lecz także rozwijają umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, które jest niezwykle ważne w pracy związanej z tą dyscypliną.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Cenioną zaletą przyszłych ekonomistów jest znajomość języka obcego. Kandydaci na ekonomię powinni nie tylko umiejętnie komunikować się z klientami, ale także dobrze radzić sobie ze stresem. Studenci tego kierunku powinni czuć zamiłowanie do pracy naukowej oraz gospodarki czy polityki. Dobrze, by kandydaci interesowali się także naukami społecznymi i prawem. Do studiowania ekonomii niezbędne będzie posiadanie zdolności analitycznych i matematycznych.

Ekonomiści to osoby, które doskonale radzą sobie z organizacją oraz zarządzaniem. Specjaliści tej dziedziny są uporządkowani i rzetelni. Dobrze też, by potrafili oni przekonywać i skutecznie negocjować. Studenci ekonomii powinni być spostrzegawczy i samodzielni, a przy tym powinni mieć dobrą pamięć. W tym zawodzie przydatna będzie także elastyczność i umiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • znajomość języka obcego
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • zamiłowanie do pracy naukowej, gospodarki i polityki
 • znajomość podstawowych zagadnień społecznych, prawnych i administracyjnych
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • umiejętność organizacji i zarządzania
 • rzetelność
 • skuteczne przekonywanie i negocjowanie
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość i samodzielność
 • elastyczność

 

Wiedza i umiejętności:


Wrocławskie uczelnie prezentują bogate oferty studiów na kierunku ekonomia. Studenci mogą wybrać specjalizację, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, studenci mogą zdobywać kompleksową wiedzę z zakresu m.in. analizy otoczenia biznesu, analizy rynku, gospodarki żywieniowej, prawa w biznesie, finansów i rachunkowości, ekonomii innowacji czy gospodarki światowej.


Wiedza

Studenci uczą się tego, w jaki sposób wykorzystywać matematykę i statystykę w rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-gospodarczych. Znają oni zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, a także umiejętnie rozstrzygają spory gospodarcze. Studenci poznają przepisy dotyczące podatków i zdobywają wiedzę z zakresu klasyfikacji instrumentów finansowych, pomiaru ryzyka czy efektywności podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Absolwenci ekonomi rozumieją rolę ekonomisty w systemie gospodarczym, a także znają znaczenie controllingu. Studenci znają wpływ życia społecznego na rozwój ekonomii oraz rozróżniają światowe trendy związane z międzynarodową integracją społeczno-gospodarczą, przepływami kapitału i towarów czy migracją ludności.

 

Wiedza, którą mają absolwenci ekonomii:

 • wykorzystują matematykę i statystykę w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętnie gospodarują zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
 • rozstrzygają spory gospodarcze
 • znają przepisy podatkowe
 • znają klasyfikację instrumentów finansowych, pomiaru ryzyka i efektywności podejmowanych inwestycji
 • rozumieją rolę ekonomisty oraz controllingu
 • rozumieją wpływ życia społecznego na ekonomię
 • rozróżniają światowe trendy ekonomiczne, gospodarcze i społeczne
Umiejętności

Studenci ekonomii wykorzystują nowoczesne metody obliczeniowe, a także pozyskują i analizują informacje potrzebne do podejmowania decyzji operacyjnych. Identyfikują i analizują zjawiska ekonomiczne i stosują zaawansowane metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych.

Absolwenci tego kierunku bez problemu modelują przebieg różnorodnych procesów gospodarczych zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej. Projektują i świadczą usługi doradcze, a także podejmują racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego.

Ekonomia pozwala studentom nauczyć się zawierania i realizowania umów gospodarczych oraz nawiązywania współpracy biznesu z organami administracji publicznej. Absolwenci tego kierunku przeprowadzają kompletną analizę podatkową i rozpoznają najważniejsze przemiany społeczno-gospodarcze – zarówno technologiczne, jak i tych związanych ze sposobem zarządzania czy dostarczania wartości konsumentom.

 

Umiejętności, które ma absolwent ekonomii

 • wykorzystuje nowoczesne metody obliczeniowe
 • pozyskuje i analizuje informacje potrzebne do podejmowania decyzji operacyjnych
 • identyfikuje i analizuje zjawiska ekonomiczne
 • stosuje zaawansowane metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych
 • modeluje przebieg procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej
 • zawiera i realizuje umowy gospodarcze
 • nawiązuje współpracę biznesu z organami administracji publicznej
 • przeprowadza kompletną analizę podatkową
 • zarządza materiałami, zasobami ludzkimi czy informacjami

 

Ile trwają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Program studiów na kierunku ekonomia wnętrz we Wrocławiu realizowany jest na dwóch stopniach.Studia I stopnia na kierunku pedagogika we Wrocławiu trwają 3 lata (studia licencjackie). Studia II stopnia trwają 2 lata (studia magisterskie).

Przez 6 semestrów studenci I stopnia rozwijają swoje zdolności z zakresu m.in. rachunkowości, finansów, bankowości, prawa, administracji czy gospodarki. Po tym czasie mogą oni zawalczyć o zdobycie tytułu licencjata. Ekonomiści mogą rozpocząć pracę w sektorze publicznym lub prywatnym – zarówno pełniąc funkcje doradcze, jak i kierownicze.

Niektórzy absolwenci studiów licencjackich, którzy otrzymali dyplom, decydują się na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Studia II stopnia umożliwiają studentom poszerzenie swoich kompetencji z zakresu ekonomii w wybranych specjalizacjach. Absolwenci studiów II stopnia mogą przystąpić do obrony i otrzymać tytuł magistra. Doświadczeni ekonomiści z łatwością odnajdą się na takich stanowiskach jak m.in. bankier, doradca inwestycyjny czy analityk rynku.

Ekonomia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Ekonomiści cenieni są w różnorodnych środowiskach zawodowych – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Utalentowani ekonomiści zasilają m.in. sektory i segmenty rynku europejskiego. Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia także w prywatnych przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych. Na ekonomistów czekają takie miejsca jak np.: urzędy, banki czy domy maklerskie. Niektórzy specjaliści decydują się na poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • sektory i segmenty rynku europejskiego
 • prywatne przedsiębiorstwa
 • jednostki administracji publicznej i samorządowej
 • urzędy, banki, domy maklerskie
 • własna działalność gospodarcza
 • biura analityczne

 

Absolwenci ekonomii spełniają wymagania stawiane przed m.in. analitykami rynku, pracownikami administracji publicznej czy menadżerami sektora publicznego i sektora ochrony środowiska. Ekonomiści przygotowani są np. do przeprowadzania analiz i raportów finansowych, analizy ryzyka ekonomicznego czy pełnienia usług doradczych.

 

Przykładowe stanowiska, na które może aplikować absolwent ekonomii:

 • ekonomista
 • analityk rynku
 • pracownik administracji publicznej
 • menadżer sektora publicznego
 • menadżer sektora ochrony środowiska
 • analityk finansowy
 • makler
 • doradca biznesowy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ekonomia?

Absolwenci kierunku studiów Ekonomia mają przed sobą szeroki wybór stanowisk na rynku pracy. Najczęściej wybieranymi zawodami są: analityk finansowy, ekonomista, doradca biznesowy oraz przedstawiciel handlowy. Jakie obowiązki do nich należą i ile zarabiają miesięcznie?

 

Analityk finansowy

Odpowiada za sporządzanie analiz i raportów finansowych, analizę ryzyka ekonomicznego, tworzenie arkuszy analitycznych oraz tworzenie prognoz ekonomicznych i ich weryfikację. Zajmuje się również oceną projektów inwestycyjnych, a także bierze udział w przygotowaniu strategii finansowych. Mediana zarobków na stanowisku analityk finansowy wynosi około 6910 zł brutto miesięcznie.

 

Ekonomista

Zajmuje się przeprowadzaniem badań, tworzeniem teorii ekonomicznych oraz ich weryfikacją, a także ocenia stan gospodarki i jakie są perspektywy na jej rozwój. Ekonomista szuka również sposobów na zwiększenie zasobów wydajności posiadanych zasobów. Mediana zarobków to około 5620 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca biznesowy

Do jego obowiązków należy pozyskiwanie nowych odbiorców usług, praca z klientami poprzez profesjonalną prezentacji oferty firmy i objaśnianie kontrahentom wybranych zagadnień. Doradca biznesowy odpowiada także monitorowanie realizacji transakcji kasowych. Mediana zarobków to około 5880 zł brutto miesięcznie. 

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

Pamiętaj, że podane kwoty mogą się znacznie różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest od wykształcenia, doświadczenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, znajomości języków obcych, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenia na danym stanowisku mogą się różnić pomiędzy danymi województwami lub miastami.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz UE we Wrocławiu. Ceny wahają się od 5960 zł do 6100 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia we Wrocławiu:

 

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci uczelni publicznych za stacjonarną naukę nie muszą płacić – opłaty dotyczą tylko studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów, znajdujących się w ofercie większości prywatnych uczelni.

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 5960 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 6100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 13.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 12.07.2022
 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do siedziby uczelni osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej czy tradycyjnej w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie – zazwyczaj można tego dokonywać tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, a kandydaci mają kilka dni na dopełnienie formalności. Pamiętaj, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów – spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 14.07.2022 do 19.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – od 13.07.2022 do 15.07.2022
 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia we Wrocławiu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne od wielu lat znajdują się na liście najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Jednak od razu trzeba podkreślić, że nie są to studia, na których odnajdą się wszyscy zainteresowani. Odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka matematyki stanowi dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie?
 • Czy interesują cię zagadnienia związane ze współczesną gospodarką oraz polityką?
 • Czy cechuje cię przenikliwość i analityczność myślenia?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia na kierunku ekonomia mogą być dla ciebie odpowiednim wyborem. Jednak aby móc je rozpocząć, najpierw musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Pamiętaj, że kandydatów jest zawsze więcej niż miejsc. Twoją podstawową bronią będą wyniki, jakie uzyskasz podczas egzaminu maturalnego. Przygotuj się dobrze z przedmiotów takich jak: matematyka, historia, język polski oraz wybrany język obcy nowożytni.

Być może jesteś osobą, która lubi poszerzać swoje horyzonty intelektualne, a zdobywanej wiedzy nie ogranicza do niezbędnego minimum. Jeżeli tak jest, to w swoich planach uwzględnij udział w olimpiadzie przedmiotowej. To duże wyzwanie, które może przynieść korzyść w postaci dostania się na studia poza kolejnością. W przypadku studiów ekonomicznych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Jeżeli już dostaniesz się na studia, zorientuj się, jakie dokumenty powinieneś złożyć w dziekanacie w pierwszej kolejności. Na ogół są to zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne we Wrocławiu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne powinny być wybrane świadomie, ponieważ tylko wtedy będzie można się realizować w tej dziedzinie z sukcesami.

Michalina, studentka trzeciego roku mówi:

Wrocław to piękne miasto, nie wyobrażam sobie nauki gdzie indziej. A czemu wybrałam ekonomię? Po prostu od zawsze zależało mi na takim wykształceniu, dzięki któremu będę mogła znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Wiem, że po ekonomii jest to możliwe!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Wrocław studia i stopnia

Ekonomia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Wrocław studia stacjonarne

Ekonomia Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu