Ekonomia - Wrocław
Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Ekonomia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Ekonomia we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ekonomii we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 6300 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ekonomia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Ekonomia Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, bo to dziedzina, która łączy w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci tego kierunku mogą kształcić się m.in. na takich specjalizacjach jak: ekonomia sprzedaży, inwestycje kapitałowe czy biznes internetowy. Wielowymiarowa wiedza, którą zdobywa się podczas studiów na kierunku ekonomia, ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.

Będąc absolwentem ekonomii można szukać zatrudnienia w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych czy bankach. Ekonomista znajdzie pracę w firmach z każdej branży, ponieważ ich wiedza i analityczny umysł przydatne są także w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów, otwierają także pole do założenia własnej działalności gospodarczej.


Uczelnie

We Wrocławiu ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo Technologiczny UPWR), Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE WROC).
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6300 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu >

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia biznesu i finanse stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia biznesu i finanse

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na ekonomię muszą poświęcić dużo czasu na matematykę – zdolność przeprowadzania obliczeń jest niezbędna na tym kierunku. Przyszli studenci powinni także rozumieć najważniejsze zagadnienia z zakresu historii czy wiedzy o społeczeństwie.

Lista dodatkowych przedmiotów maturalnych, które może wybrać kandydat na ekonomię we Wrocławiu, jest długa. Dlatego przyszli specjaliści powinni uważnie rozważyć, do których egzaminów maturalnych chcą przystąpić.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia.

 

Ekonomia Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego oraz historii albo matematyki. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka. dowiedz się więcej

Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ekonomia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego i języka obcego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów wśród przedmiotów maturalnych powinni także uwzględnić jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uwzględnia także ewentualne wyniki z egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ekonomia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka czy filozofia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ekonomię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w mieście Wrocławiu

 • Ekonomia w mieście Wrocławiu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 25.05.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 25.05.2023
  do 03.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  od 23.08.2023
  do 17.09.2023
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 25.05.2023
  do 27.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 25.05.2023
  do 27.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.05.2023
  do 13.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.08.2023
  do 22.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  od 01.08.2023
  do 19.09.2023
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.08.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.08.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  od 01.08.2023
  do 15.09.2023
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 01.06.2023
  do 27.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.06.2023
  do 27.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Z harmonogramem rekrutacji na studia wyższe powinna zapoznać się każda osoba, która w planach ma rozpoczęcie studiów. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze terminy związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji oraz składaniem niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Każda z uczelni w Wrocławiu, która swojej ofercie ma studia na kierunku ekonomia, ustala taki harmonogram indywidualnie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

  Przyszli studenci na platformach rekrutacyjnych mogą już rejestrować się na przełomie kwietnia i maja, liczy się jednak wyłącznie liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół w połowie lipca. To także czas składania dokumentów, a osoby, które dostały się na studia ekonomiczne w pierwszym terminie, mogą odetchnąć z ulgą.

  Na szczęście większość uczelni w Wrocławiu otwiera także dodatkowe terminy rekrutacji na studia, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Tak dzieje się również w przypadku studiów ekonomicznych. Dodatkowe rekrutacje odbywają się na ogół w sierpniu, a nawet we wrześniu.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Jeżeli dostałeś się na studia w Wrocławiu na kierunku ekonomia, pamiętaj że do dziekanatu musisz dostarczyć zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, że ten etap rekrutacji jest obligatoryjny dla wszystkich przyjętych kandydatów. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem obowiązkowo znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

  Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Opłaty rekrutacyjne obowiązują na niemal każdej uczelni w Polsce. Jeżeli zatem chcesz wziąć udział w kwalifikacjach na studia, to musisz się z nimi liczyć. Na ogół wahają się od 85 do 150 złotych w zależności od kierunku. Opłatą rekrutacyjną może być objęty jeden kierunek lub ich pula. Szczegółowe wytyczne na ich temat znajdziesz na stronach poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj, że opłaty rekrutacyjnej dokonasz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Ważne jest jedynie to, by przelew został wykonany odpowiednio wcześnie, liczy się bowiem czas jego księgowania.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  By dostać się na studia ekonomiczne w Wrocławiu, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. To bardzo popularny kierunek kształcenia, więc bardzo często dzieje się tak, że liczba osób chętnych przewyższa liczbę otwartych miejsc. Do egzaminów maturalnych powinieneś doskonale przygotować się zatem z przedmiotów nie tylko ścisłych, lecz także tych, które obejmują zagadnienia społeczne. 

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system ustalany przez każdą uczelnię Według niego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze w zakładkach rekrutacyjnych na stronach internetowych ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony, który oczywiście zawsze punktowany jest dużo wyżej.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Prawdziwi pasjonaci zagadnień społeczno-ekonomicznych, którym nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia żadnego problemu, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Na start w tym prestiżowym konkursie powinni zdecydować się jedynie najbardziej ambitni uczniowie, ich wiedza musi bowiem znacznie wykraczać poza ramy szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli chcesz rozpocząć studia na kierunku ekonomia, pomyśl przykładowo o olimpiadach takich jak:

  • Olimpiada Matematyczna;

  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;

  • Olimpiada Statystyczna;

  • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

  Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię we Wrocławiu

We Wrocławiu ekonomię można podjąć na trzech uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie we Wrocławiu

Ekonomie we Wrocławiu można podjąć bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie podstawę rekrutacji stanowi konkurs świadectw. 

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku ekonomia we Wrocławiu można podjąć na dwóch uczelniach Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii we Wrocławiu

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny na ekonomii we Wrocławiu wahają się od 6300 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wrocławskie uczelnie nie oferują bezpłatnych studiów niestacjonarnych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Kierunek ekonomia pozwala studentom zyskać wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii – absolwenci tych studiów specjalizują się w gospodarowaniu zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci zdobywają cenne umiejętności takie jak np. analiza zjawisk ekonomicznych czy podejmowanie decyzji operacyjnych. Ponadto poznają oni metody i techniki (w tym komputerowe) wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych ekonomia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim (ponad 1,2 tys. zgłoszeń) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 800 zgłoszeń).

Praca po studiach

Absolwenci ekonomii mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w prywatnych przedsiębiorstwach, organach administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach samorządowych i instytucjach publicznych. Specjaliści tej dziedziny mają szansę pełnić funkcje nie tylko doradcze, ale również kierownicze.
 

Program studiów i przedmioty

Ekonomia jako nauka ścisła wymaga od studentów znajomości różnorodnych zagadnień matematycznych. Do podstawowych przedmiotów programu tego kierunku należą te, które poświęcone są m.in. metodom obliczeniowym, statystyce czy rachunkowości.

Przykładowe przedmioty na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • matematyka;
 • analiza;
 • statystyka;
 • mikro- i makroekonomia;
 • ekonometria;
 • matematyka finansowa;
 • nowoczesne metody obliczeniowe w ekonomii;
 • prawo rynku finansowego;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • polityka gospodarcza;
 • ekonomia rozwoju
 • ekonomia menedżerska

Opanowanie zagadnień matematycznych jest niezbędne do studiowania ekonomii. W programie przewidywane są jednak także przedmioty poświęcone szerszemu ujęciu tej dziedziny. W trakcie studiów przyszli specjaliści poznają m.in. mikro- i makroekonomiczne aspekty gospodarki oraz współczesne metody stosowane w ekonomii. Dodatkowo zgłębią oni specjalistyczne zagadnienia związane ze społecznymi oraz technologicznymi ujęciami gospodarczymi.

Przykładowe specjalizacje na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • analityk otoczenia biznesu;
 • analityk rynku;
 • ekonomia innowacji;
 • finanse świata itd.

Studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia dają nie tylko rzetelne wykształcenie, lecz także rozwijają umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, które jest niezwykle ważne w pracy związanej z tą dyscypliną.


Ogólne cele kształcenia

Ekonomia ma za zadanie przygotować kadry specjalistów, którzy gotowi będą do rozwiązywania problemów związanych m.in. z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi czy do stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych oraz pozyskiwania i analizowania informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji operacyjnych. Studenci ekonomii zdobywają wiedzę i umiejętności, które potrzebne są np. do analizowania oraz identyfikowania zjawisk ekonomicznych czy zarządzania działalnością gospodarczą.

W trakcie nauki studenci ekonomii poznają np. innowacyjne programy stosowane przez profesjonalnych ekonomistów na całym świecie, specyfikę polskiego i międzynarodowego rynku gospodarczego, zasady zarządzania kadrami w firmie, rodzaje zagrożeń gospodarczych we współczesnym świecie czy społeczne aspekty kształtowania się rynku finansowego. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają m.in. swój zmysł analityczny, zdolności komunikacyjne i językowe oraz umiejętności zarządcze i organizacyjne.

Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych czy w instytucjach publicznych. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są np. na stanowiskach szczebla operacyjnego lub ma stanowiskach doradczych. Ekonomiści mogą także podjąć pracę np. w instytucji finansowej lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz UE we Wrocławiu. Ceny wahają się od 6300 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek ekonomia - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku ekonomia we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci uczelni publicznych za stacjonarną naukę nie muszą płacić – opłaty dotyczą tylko studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów, znajdujących się w ofercie większości prywatnych uczelni.

Ekonomia studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 6800 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 6300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 17.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 14.07.2023
 • Uniwersytet Wrocławski – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do siedziby uczelni osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej czy tradycyjnej w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie – zazwyczaj można tego dokonywać tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, a kandydaci mają kilka dni na dopełnienie formalności. Pamiętaj, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów – spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 18.07.2023 do 22.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023
 • Uniwersytet Wrocławski – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Ekonomii?

Absolwenci Ekonomii to specjaliści, których można spotkać w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych. W swojej pracy wykorzystują rozwinięty warsztat do przygotowywania analiz ekonomicznych, prognozowania gospodarczego, czy rozwijania biznesu. Co oczywiste, zarobki uzależnione są od kilku czynników, w tym między innymi od zajmowanego stanowiska, a z wykształceniem ekonomicznym można pracować na przykład jako: analityk rynku, audytor wewnętrzny, doradca, czy specjalista do spraw wsparcia biznesu. Ile zarabia się po studiach?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2023 roku:

 • specjalista do spraw ekonomicznych: 5250 złotych
 • analityk biznesowy: 7950 złotych
 • analityk finansowy: 7300 złotych
 • doradca finansowy: 4680 złotych

 

Czy warto iść na Ekonomię?

Ekonomia jest kierunkiem, który zawsze będzie cieszyć się dużym powodzeniem, ponieważ trudno wyobrazić sobie rynek bez specjalistów poruszających się po zagadnieniach zjawisk zachodzących w gospodarce oraz potrafiących przewidywać ich skutki. Ekonomia to kierunek, który otwiera szerokie możliwości, zwłaszcza że coraz częściej, oprócz standardowego programu nauczania, oferuje specjalności, na bazie których można pozyskać szczegółową wiedzę oraz przygotować się do wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Ekonomię?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którzy planują studiować Ekonomię, mogą podjąć kształcenie w jednej z kilku publicznych uczelni. Są to uczelnie cieszące się dużą renomą i znaczeniem na edukacyjnej mapie zarówno miasta, jak i regionu.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne powinny być wybrane świadomie, ponieważ tylko wtedy będzie można się realizować w tej dziedzinie z sukcesami.

Michalina, studentka trzeciego roku mówi:

Wrocław to piękne miasto, nie wyobrażam sobie nauki gdzie indziej. A czemu wybrałam ekonomię? Po prostu od zawsze zależało mi na takim wykształceniu, dzięki któremu będę mogła znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Wiem, że po ekonomii jest to możliwe!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Wrocław studia i stopnia

Ekonomia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Wrocław studia stacjonarne

Ekonomia Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia