Ekonomia - Wrocław

Ekonomia - Wrocław

Ekonomia - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Współczesny świat podporządkowany jest przede wszystkim wartościom materialnym. Większość obserwatorów uważa to za smutną rzeczywistość, jednak dla części jest to oznaka nieustającego rozwoju i pozytywnego skoku cywilizacyjnego. Jedno jest pewne – niezależnie od tego, do której grupy się zaliczamy, możemy przyznać rację, że wciąż potrzebni są specjaliści, którzy w profesjonalny sposób będą analizować wszystkie zmiany gospodarcze.
Ekonomia bowiem to taka dyscyplina, która w najogólniejszy sposób zajmuje się analizą i opisem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji różnego rodzaju dóbr i usług, z których korzystamy na co dzień. To bardzo praktyczna nauka i nawet nieświadomie wykorzystujemy ją w zwykłych aktywnościach związanych z kupnem, sprzedażą i użytkowaniem produktów. Zatem studia na kierunku ekonomia to idealna propozycja dla osób, które interesują się współczesnymi zagadnieniami gospodarczymi i chciałyby zdobyć bardzo przyszłościowy zawód.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu przygotowały bogatą ofertę studiów ekonomicznych, ponieważ jest to ten typ kierunków, które od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością. Zatem jeżeli w kręgu twoich zainteresowań jest właśnie ekonomia i myślisz o podjęciu nauki w tym mieście, to możesz wybierać spośród uczelni takich jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Zastanów się wcześniej, która z tych ofert kształcenia będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia, ponieważ programy kształcenia mogą się nieznacznie od siebie różnić.
Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak ekonomia cechuje interdyscyplinarność. W praktyce oznacza to, że wiedza i umiejętności studentów muszą mieć bardzo rozległy charakter. Doby ekonomista to nie tylko świetny matematyk i analityk. Aby spełniać się w swoim zawodzie z sukcesami, powinien on także doskonale znać różne odmiany prawa oraz aspekty związane z socjologią. Zatem studentów tego kierunku czeka wiele intensywnych godzin nauki.

Praca po studiach
Abiturienci studiów na kierunku ekonomia nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, które będzie w pełni odpowiadać ich kwalifikacjom. Po ukończeniu studiów możesz dowolnie zaplanować rozwój własnej ścieżki kariery w zależności od własnych upodobań i zainteresowań. To interdyscyplinarne wykształcenie sprawia, że na specjalistów do spraw ekonomii czeka praca właściwie w każdym sektorze gospodarczym.
Ekonomiści znają zatrudnienie w różnego rodzaju biurach analitycznych, urzędach, domach maklerskich. Współcześnie każde przedsiębiorstwo, które chce utrzymywać wysokie standardy, powinno korzystać z usług wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnością potrafią przewidzieć nawet dalekie skutki finansowe podjętych decyzji. A to właśnie jedna z podstawowych umiejętności ekonomistów. Warto też podkreślić, że studia ekonomiczne doskonale przygotowują do założenia własnej działalności gospodarczej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne przyciągają co roku bardzo wiele osób chętnych. Jednak nie należy zapominać, że na naukę na tym prestiżowym kierunku mają szansę tylko najlepsi kandydaci. Zatem swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości rozpocznij już dziś, by w przyszłości uniknąć rozczarowań. Przedmioty, które możesz wybrać w przypadku składania aplikacji na studia na kierunku ekonomia, to: matematyka, historia, język polski oraz dowolny obcy język nowożytni. Pamiętaj także, że twoja kandydatura będzie atrakcyjna jedynie wtedy, jeżeli większość z tych przedmiotów zdecydujesz się zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu stanowią jeden z bardziej popularnych ośrodków akademickich w Polsce. Co roku do tego miasta przyjeżdża wielu studentów, by rozpocząć naukę wyższą. Zatem oferta edukacyjna musi być bardzo dobrze dostosowana do ich potrzeb. Jedną z takich atrakcyjnych propozycji jest możliwość kształcenia stacjonarnego lub zaocznego – również na kierunkach takich jak ekonomia. Studia dzienne są najbardziej powszechne ze względu na brak opłat za czesne, jednak coraz częściej interesującą opcją jest kształcenie zaoczne. To idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które nie mogą sobie pozwolić na regularne uczęszczanie na zajęcia. Studia niestacjonarne mają charakter weekendowych zjazdów naukowych, jednak należy pamiętać, że wiąże się to z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Program studiów i przedmioty

Programy nauczania wrocławskich uczelni mogą się od siebie trochę różnić, jednak ich naczelnym celem jest wykształcenie najwyższej klasy profesjonalistów do spraw ekonomii. Studenci będą poznawać wiedzę ogólną z zakresu:

 • matematyki;
 • analizy;
 • statystyki.

Początkowo mogą one spędzać sen z powiek, jednak doskonałe opanowanie tych zagadnień jest niezbędne, ponieważ stanowią one podstawowe narzędzie pracy przyszłych ekonomistów. Każdy kolejny etap nauki wprowadzać będzie także coraz bardziej szczegółowe zagadnienia, które ściśle związane są z tą dyscypliną:

 • mikro- i makroekonomia;
 • ekonometria;
 • matematyka finansowa;
 • nowoczesne metody obliczeniowe w ekonomii i wiele innych.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ przedstawione propozycje zajęć stanowią tylko nieznaczną część zagadnień, z jakimi muszą się zapoznać przyszli ekonomiści. Część z nich ma charakter ściśle administracyjny i prawny, ponieważ obrotu dobrami nie da się w pełni zrozumieć bez chociażby doskonałej znajomości prawa gospodarczego. Oprócz tego studenci ekonomii będą mieć do wyboru różnego rodzaju specjalizacje, których celem jest kształcenie bardzo ścisłych kompetencji:

 • analityk otoczenia biznesu;
 • analityk rynku;
 • ekonomia innowacji;
 • finanse świata itd.

Studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia dają nie tylko rzetelne wykształcenie, lecz także rozwijają umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, które jest niezwykle ważne w pracy związanej z tą dyscypliną.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

 

ekonomia studia Wrocław


Ile trwają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne we Wrocławiu zaliczają się do grona kierunków dwustopniowych. Ten podział dotyczy większości kierunków Polsce. Pierwszy stopień kształcenia trwa 3 lata. Studenci poznają wtedy niezbędną wiedzę ekonomiczną oraz przygotowują się do obrony pierwszej poważnej pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują oni tytuł licencjata i mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe. Należy przy tym pamiętać, że studia licencjackie nie dają pełnych uprawnień do wykonywania zawodu ekonomisty.

Pełne uprawnienia można dopiero uzyskać, decydując się na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Trwają one dwa lata i mają charakter uzupełniający. Studenci poznają także nowe, specjalistyczne zagadnienie. Na koniec studiów przystępują oni do obrony pracy magisterskiej. I dopiero posiadanie tytułu magistra ekonomii sprawi, że abiturienci tego kierunku będą mogli znaleźć najbardziej satysfakcjonującą pracę.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne od wielu lat znajdują się na liście najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez abiturientów szkół średnich. Jednak od razu trzeba podkreślić, że nie są to studia, na których odnajdą się wszyscy zainteresowani. Odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka matematyki stanowi dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie?
 • Czy interesują cię zagadnienia związane ze współczesną gospodarką oraz polityką?
 • Czy cechuje cię przenikliwość i analityczność myślenia?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia na kierunku ekonomia mogą być dla ciebie odpowiednim wyborem. Jednak aby móc je rozpocząć, najpierw musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Pamiętaj, że kandydatów jest zawsze więcej niż miejsc. Twoją podstawową bronią będą wyniki, jakie uzyskasz podczas egzaminu maturalnego. Przygotuj się dobrze z przedmiotów takich jak: matematyka, historia, język polski oraz wybrany język obcy nowożytni.

Być może jesteś osobą, która lubi poszerzać swoje horyzonty intelektualne, a zdobywanej wiedzy nie ogranicza do niezbędnego minimum. Jeżeli tak jest, to w swoich planach uwzględnij udział w olimpiadzie przedmiotowej. To duże wyzwanie, które może przynieść korzyść w postaci dostania się na studia poza kolejnością. W przypadku studiów ekonomicznych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Jeżeli już dostaniesz się na studia, zorientuj się, jakie dokumenty powinieneś złożyć w dziekanacie w pierwszej kolejności. Na ogół są to zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

ekonomia studia Wrocław


Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Naczelnym celem wrocławskich uczelni jest wykształcenie takich specjalistów, którzy będą wyjątkowo atrakcyjni na aktualnym rynku pracy. Polskie ośrodki akademickie podążają za wymogami, stawianymi przez pracodawców i coraz częściej programy studiów układane są w ten sposób, by dawać nie tylko niezbędną wiedzę, lecz by kształcić także odpowiednie kompetencje i umiejętności. Tak dzieje się też w przypadku studiów ekonomicznych. Studenci uczestniczą w wielu zajęciach praktycznych oraz odbywają rozwijające praktyki. Wszystko to przekłada się później na możliwości bardzo atrakcyjnego zatrudnienia.

Dziś zatrzymanie obrotu dobrami i usługami jest po prostu niemożliwe, a to oznacza, że ekonomiści nieustannie będą mieć ręce pełne pracy. Ekonomista może pracować na stanowiskach związanych z analizą i oceną danych, może prowadzić różnego rodzaju prognozy gospodarcze oraz pełnić funkcje doradcze w przedsiębiorstwach. Ta ostatnia funkcja jest niezwykle ważna, ale także pozwala na elastyczność zatrudnienia, ponieważ abiturienci tego kierunku swoją karierę mogą rozwijać w dowolnie wybranym sektorze gospodarczym. Niezależnie od profilu danego przedsiębiorstwa potrzebni są w nim ekonomiści, którzy dbać będą o jego finanse oraz obrót dobrami. Oprócz tego ekonomiści znajdą bardzo stabilne i dobrze płatne zatrudnienie w:

 • biurach analitycznych;
 • sektorze bankowym;
 • domach maklerskich;
 • instytucjach, zajmujących się analizą dóbr i usług;
 • urzędach różnego typu;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele. Współczesne profile kształcenia dostosowane są także do standardów międzynarodowych, więc abiturienci tego kierunku znajdą także zatrudnienie poza granicami kraju. Dodatkowo absolwenci ekonomii przygotowani są także do świadomego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne powinny być wybrane świadomie, ponieważ tylko wtedy będzie można się realizować w tej dziedzinie z sukcesami.

Michalina, studentka trzeciego roku mówi:

Wrocław to piękne miasto, nie wyobrażam sobie nauki gdzie indziej. A czemu wybrałam ekonomię? Po prostu od zawsze zależało mi na takim wykształceniu, dzięki któremu będę mogła znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Wiem, że po ekonomii jest to możliwe!

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Rozwiń

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)