Embriologia

Embriologia

Embriologia

18.06.2021

Embriologia

Studia na kierunku położnictwo to propozycja kształcenia stworzona wyłącznie dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Pamiętaj bowiem, że studia na kierunku położnictwo mają przede wszystkim charakter medyczny. Oznacza to, że w siatce znajdą się przedmioty przede wszystkim z tego zakresu!

Embriologia to jeden z przedmiotów, który znalazł się w siatce programowej. Podczas jego trwania zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące przebiegu zapłodnienia, bruzdkowania i gastrulacji organizmów modelowych i człowieka ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów determinujących te procesy. Zostaną wskazane cechy wspólne i różniące procesy powstawania gamet - oogeneza i spermatogeneza. Omówione zostanie proces organogenezy głównych narządów człowieka.

Omówione zostaną również funkcje i biologia embrionalnych oraz somatycznych komórek macierzystych oraz procesy determinujące ich plastyczność fenotypową oraz potencjał proliferacyjny. Każdy student między innymi zna mechanizmy kształtowania się organizmu w czasie embriogenezy, zasadnicze procesy regulacji rozwoju układów i narządów oraz powstania wad rozwojowych, zna funkcje i biologię embrionalnych oraz somatycznych komórek macierzystych.

idź do kierunku POŁOŻNICTWO STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)