Położnictwo - Kraków
Dodaj do ulubionych

07.04.2023

Położnictwo studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Położnictwo w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku położnictwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Położnictwo Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język angielski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, język angielski, matematyka.

Studia w Krakowie na kierunku położnictwo mają elitarny charakter, dlatego też przyciągają wiele osób chętnych. Jednak aby móc konkurować ze wszystkimi osobami, które zainteresowane są nauką w Krakowie, trzeba osiągnąć jak najlepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. W przypadku położnictwa warunkiem obligatoryjnym jest zdawanie wszystkich wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Podstawę twojej nauki powinny stanowić przygotowania do egzaminu z biologii, ponieważ ten przedmiot stanowi obligatoryjny element procedury rekrutacyjnej. Poza biologią musisz wybrać matematykę, chemię lub język angielski. Zastanów się, który z tych przedmiotów może usprawnić twoją naukę w przyszłości.

 

Położnictwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, język angielski lub matematyka. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Krakowie

Opis kierunku
Studenci kierunku położnictwo rozwiną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ginekologii, medycyny, nauk o zdrowiu oraz nauk biologicznych. Przede wszystkim nauczą się opieki nad kobietą w każdym etapie jej życia oraz poznają zasady opieki nad noworodkiem. Dowiedzą się także, w jaki sposób przeprowadzić poród oraz wdrożyć opiekę położniczą. Zyskają także zdolności z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto mogą podjąć pracę w szkołach rodzenia, klinikach ginekologicznych oraz w sanatoriach.
Absolwenci krakowskiej uczelni nie muszą martwić się o perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Zawód położnika wiąże się z wysokim zaufaniem społecznym i na medycznym rynku pracy wciąż potrzebni są specjaliści z dużą wiedzą. Położnicy znajdą stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju szpitalach, klinikach i lecznicach. Miejsca, które stanowią docelowe miejsce zatrudnienia absolwentów tego kierunku, to oczywiście oddziały ginekologiczne.
Oczywiście położne mogą znaleźć dobrą pracę w różnego rodzaju przychodniach i poradniach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Współcześnie coraz więcej par korzysta z usług, oferowanych przez szkoły rodzenia, a położnicy doskonale odnajdą się w tego typu placówkach. Absolwenci tego kierunku otrzymują takie wykształcenie, które pozwala na pracę nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.
 
Program studiów i przedmioty
Położnictwo to zawód ściśle związany z wysokim zaufaniem społecznym. By mogło ono być wysokie potrzeba takich specjalistów, którzy będą dysponować wszechstronną wiedzą i umiejętnościami. Właśnie dlatego program kształcenia na kierunku położnictwo uwzględnia wiele skomplikowanych aspektów, a przedmioty zajęciowe można podzielić na kilka podstawowych bloków. Podstawowe nauki medyczne, a w ich obrębie:
To przedmioty niezbędne, które stanowią podstawowy trzon kształcenia każdego przyszłego położnika. Drugi bardzo ważny obszar wiedzy, pozyskiwanej w trackie toku kształcenia, ściśle wiąże się z naukami społecznymi. Osoby, kończące te studia, powinna cechować duża otwartość, wrażliwość, tolerancja i umiejętność komunikacji z osobami, które potrzebują wsparcia i pomocy w niezwykle pięknym, ale i trudnym okresie, jakim jest ciąża.
 
W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • psychologia;
 • socjologia;
 • filozofia i etyka zawodu położnej.
Jednak najważniejszą część kształcenia na tym kierunku stanowią zagadnienia ściśle związane z położnictwem. Zatem osoby, które kształcą się na tym kierunku, muszą uzyskać bardzo rozbudowane kwalifikacje z zakresu:
 • technik położniczych i prowadzenia porodu;
 • dietetyki w położnictwie;
 • badań fizykalnych;
 • ginekologii;
 • rehabilitacji w położnictwie;
 • neonatologii i pediatrii.
Studentów, którzy wybiorą studia położnicze, czeka bardzo intensywny czas. Przyszli absolwenci tego kierunku będą uczestniczyli także w szeregu praktyk, które znacznie podniosą ich kwalifikacje. Jednak najważniejszym aspektem nauki na tym kierunku jest odnalezienie w sobie powołania do wykonywania tego wymagającego zawodu – wtedy można liczyć na pełną satysfakcję.
 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku położnictwo przygotowują absolwentów w szczególności do wykonywania zawodu położnej. Studenci na tym kierunku zdobywają wiedzę z dziedziny np. anatomii, fizjologii, psychologii, pedagogiki, etyki, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu położnictwa, neonatologii, pielęgniarstwa położniczego i opieki nad noworodkiem. Studia te pozwalają również rozwinąć cenne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.

Na początku nauki uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu opieki nad kobietą w ciąży, w czasie porodu i po porodzie, a także w zakresie opieki nad noworodkiem. W kolejnych latach studenci poznają bardziej zaawansowane tematy, takie jak m.in. choroby ciężarnych, położnicze techniki interwencyjne, prowadzenie ciąży o wysokim ryzyku, neonatologia, sztuka karmienia piersią, psychologia perinatalna, a także zasady etyczne w pracy położnej.

Absolwenci położnictwa mogą rozpocząć pracę np. w klinice, szpitalu lub w gabinecie ginekologicznym. Położne są cenionymi specjalistkami zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku gospodarczego. Osoby, które ukończyły kierunek studiów na położnictwie, mogą wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę również w zakresie planowania i organizowania działań profilaktycznych, skierowanych w szczególności do kobiet w ciąży lub osób planujących założenie rodziny.

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Uczelnie w Krakowie- kierunek położnictwo

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są w ramach limitu miejsc. Oznacza to, że na studia dostają się osoby, które zdobyły odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym – na podstawie liczby punktów kandydatów tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – nie dotyczy to jednak studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiów oferowanych przez prywatne szkoły wyższe (taka nauka jest najczęściej płatna).

W Krakowie położnictwo studiować można tylko w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Oznacza to, że studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminach indywidualnie ustalonych przez poszczególne szkoły wyższe. Kandydaci, którzy mają prywatny profil w systemie IRK lub ERK, otrzymują informacje dotyczące m.in. liczby zdobytych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów, zajmowanego miejsca na liście rankingowej, a także ostatecznej decyzji szkoły.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci najczęściej składają dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej szkoły wyższej. Czasem jednak uczelnie decydują się na umożliwienie dostarczenia kompletnych zestawów dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać najczęściej przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – termin przewidywany na ten etap może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Kandydaci powinni trzymać się wyznaczonego przez szkołę wyższą terminu, ponieważ spóźnienie może w konsekwencji doprowadzić do skreślenia z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia położnicze muszą wiązać się z powołaniem. Bez niego bowiem nie będzie możliwe realizowanie się w tym zawodzie z sukcesami.
 
Martyna, studentka położnictwa, mówi:
Ten zawód wiąże się przede wszystkim z ciężką pracą, ale kiedy podchodzi się do niego z powołaniem, to przynosi wiele satysfakcji. Cud narodzin to jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu, a ja od zawsze marzyłam, by móc świadomie pomagać wszystkim świeżo upieczonym mamom. Dodatkowo fakt, że mogę studiować w Krakowie sprawia, że nie boję się o przyszłą pracę, bo swoją wiedzę rozwijam na prestiżowej uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Kraków studia i stopnia

Położnictwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Kraków studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia