Położnictwo - Kraków

Położnictwo - Kraków

Położnictwo - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

położnictwo

Odkryj kierunek położnictwo w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Położnictwo studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Studia położnicze mogą stanowić nęcącą propozycję dla wszystkich tych absolwentów szkół średnich, którzy oprócz profesjonalnego wykształcenia medycznego, chcieliby także realizować się w zawodzie, który przyniesie wiele satysfakcji radości. Takie połączenie jest jak najbardziej możliwe, ale tylko wtedy, kiedy studia położnicze wybiera się z pełną świadomością, ponieważ to bardzo wymagający kierunek, który ewidentnie nie jest stworzony dla każdego. Najogólniej położnictwo można zaliczyć do jednego z działów medycyny.
Zajmuje się ono fizjologicznym okresem rozwoju ciąży, porodem oraz połogiem. To dyscyplina medyczna, która ma ścisły związek z ginekologią, więc jak zapewne się domyślasz – współcześnie zakres obowiązków położnych jest bardzo rozległ. Zawód ten ma bardzo długą tradycję i sięga aż starożytności, jednak współczesne położnictwo rozwija się bardzo prężnie. Jeżeli zatem interesują cię nauki medyczne i czujesz w sobie powołanie do wykonywania zawodu położnej, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone.
 
Program studiów i gdzie studiować
Studia medyczne na kierunku położnictwo – właśnie dzięki długiej tradycji i wymaganiom, jakie stawiane są przed osobami, wykonującymi ten zawód – mają bardzo prestiżowy charakter. W praktyce oznacza to, że studia w Krakowie na tym kierunku możesz rozpocząć na jednej uczelni. Mowa oczywiście o Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce, który kształci wyłącznie profesjonalistów, także w tym przypadku brak wielu możliwości wyboru to zdecydowany atut, świadczący o renomie kształcenia.
Program studiów położniczych ma bardzo rozbudowany charakter, więc osoby, decydujące się na naukę na tym kierunku, muszą mieć świadomość tego, że czeka je bardzo intensywna nauka. Specjaliści z zakresu położnictwa posiadają bowiem doskonałą wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych i społecznych. To dwa obszary, które muszą ze sobą wzajemnie współgrać, ponieważ wspieranie ciąży, porodu i połogu wiąże się z nieustannym wspieraniem pacjentek. Położne zajmują się specjalistyczną opieką, która musi przebiegać na wielu płaszczyznach – od profesjonalnej wiedzy ginekologicznej po wrażliwą i pełną życzliwości komunikację. Przyszli położnicy wszystkie te kompetencje będą kształcić podczas trwania studiów.
 
Praca po studiach
Abiturienci krakowskiej uczelni nie muszą martwić się o perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Zawód położnika wiąże się z wysokim zaufaniem społecznym i na medycznym rynku pracy wciąż potrzebni są specjaliści z dużą wiedzą. Położnicy znajdą stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju szpitalach, klinikach i lecznicach. Miejsca, które stanowią docelowe miejsce zatrudnienia absolwentów tego kierunku, to oczywiście oddziały ginekologiczne.
Oczywiście położne mogą znaleźć dobrą pracę w różnego rodzaju przychodniach i poradniach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Współcześnie coraz więcej par korzysta z usług, oferowanych przez szkoły rodzenia, a położnicy doskonale odnajdą się w tego typu placówkach. Absolwenci tego kierunku otrzymują takie wykształcenie, które pozwala na pracę nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku położnictwo mają elitarny charakter, dlatego też przyciągają wiele osób chętnych. Jednak aby móc konkurować ze wszystkimi osobami, które zainteresowane są nauką w Krakowie, trzeba osiągnąć jak najlepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. W przypadku położnictwa warunkiem obligatoryjnym jest zdawanie wszystkich wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Podstawę twojej nauki powinny stanowić przygotowania do egzaminu z biologii, ponieważ ten przedmiot stanowi obligatoryjny element procedury rekrutacyjnej. Poza biologią musisz wybrać matematykę, chemię lub język angielski. Zastanów się, który z tych przedmiotów może usprawnić twoją naukę w przyszłości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie na kierunku położnictwo możesz rozpocząć jedynie w trybie stacjonarnym, czyli dziennym. W praktyce oznacza to, że na studentów czekać będzie wiele godzin wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych. Program studiów zaocznych po prostu nie byłby w stanie pomieścić wszystkich tych zagadnień, z którymi będą zapoznawać się studenci. Kształcenie dzienne ma wiele atutów – nauka na państwowej uczelni nie wiąże się na ogół z uiszczaniem opłat za czesne, a wszelkie problemy i wątpliwości naukowe można rozwiązywać na bieżąco, korzystając z pomocy wykwalifikowanej kadry.
 
Program studiów i przedmioty
Położnictwo to zawód ściśle związany z wysokim zaufaniem społecznym. By mogło ono być wysokie potrzeba takich specjalistów, którzy będą dysponować wszechstronną wiedzą i umiejętnościami. Właśnie dlatego program kształcenia na kierunku położnictwo uwzględnia wiele skomplikowanych aspektów, a przedmioty zajęciowe można podzielić na kilka podstawowych bloków. Podstawowe nauki medyczne, a w ich obrębie:
 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • patologia ogólna;
 • embriologia i genetyka;
 • biochemia;
 • biofizyka i wiele innych.
To przedmioty niezbędne, które stanowią podstawowy trzon kształcenia każdego przyszłego położnika. Drugi bardzo ważny obszar wiedzy, pozyskiwanej w trackie toku kształcenia, ściśle wiąże się z naukami społecznymi. Osoby, kończące te studia, powinna cechować duża otwartość, wrażliwość, tolerancja i umiejętność komunikacji z osobami, które potrzebują wsparcia i pomocy w niezwykle pięknym, ale i trudnym okresie, jakim jest ciąża. Pomocne w rozwijaniu wszystkich tych kompetencji mogą być przedmioty, takie jak:
 • psychologia;
 • socjologia;
 • filozofia i etyka zawodu położnej.
Jednak najważniejszą część kształcenia na tym kierunku stanowią zagadnienia ściśle związane z położnictwem. Zatem osoby, które kształcą się na tym kierunku, muszą uzyskać bardzo rozbudowane kwalifikacje z zakresu:
 • technik położniczych i prowadzenia porodu;
 • dietetyki w położnictwie;
 • badań fizykalnych;
 • ginekologii;
 • rehabilitacji w położnictwie;
 • neonatologii i pediatrii.
Studentów, którzy wybiorą studia położnicze, czeka bardzo intensywny czas. Przyszli abiturienci tego kierunku będą uczestniczyli także w szeregu praktyk, które znacznie podniosą ich kwalifikacje. Jednak najważniejszym aspektem nauki na tym kierunku jest odnalezienie w sobie powołania do wykonywania tego wymagającego zawodu – wtedy można liczyć na pełną satysfakcję.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

POŁOŻNICTWO KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 
 
położnictwo studia Kraków
 
 

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Położnictwo zalicza się do grona kierunków dwustopniowych. Aktualnie to jeden z najbardziej popularnych podziałów w Polsce, który obowiązuje na większości kierunków. Studia pierwszego stopnia, to inaczej studia licencjackie i trwają one trzy lata kształcenia. Podczas tego etapu nauki studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu położnictwa, która pozwala na rozpoczęcie aktywności zawodowej.
Z kolei studia drugiego stopnia trwają dwa lata i znacznie poszerzają kwalifikacje przyszłych położników, nie tylko pod kątem medycznym, ale także z zakresu zarządzania. Zakończenie studiów drugiego stopnia wiąże się oczywiście z pomyślną obroną pracy magisterskiej.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Krakowie?

Studia położnicze mają bardzo długą tradycję i wiążą się z wyjątkowo wysokim zaufaniem społecznym. W końcu każda kobieta w ciąży chce liczyć na pomoc i rady najlepszych profesjonalistów. Te aspekty sprawiają, że studia położnicze cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak nie są to studia stworzone dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:
 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu?
 • Czy jesteś osobą wrażliwą, otwartą i empatyczną?
 • Czy potrafisz działać pod presją czasu, a swoją postawą reprezentujesz wysokie wartości etyczne?
 • Czy czujesz powołanie do opiekowania się innymi ludźmi?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia położnicze w Krakowie są stworzone dla ciebie. Jednak podstawą twojego działania powinno być jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. W swoich planach musisz uwzględnić obligatoryjne zdawanie biologii, a oprócz niej jeszcze jednego wybranego przedmiotu: matematyki, chemii lub języka obcego nowożytnego. W wymaganiach rekrutacyjnych bardzo jasno jest podkreślone, że wszystkie wybrane przez siebie przedmioty musisz zdawać na poziomie rozszerzonym.
Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę, to zastanów się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści takich konkursów mają niemalże zapewnione miejsce na listach osób przyjętych na kierunki studiów w Krakowie. W przypadku studiów położniczych weź pod uwagę olimpiady takie jak:
 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna.
Ostatni etap rekrutacji to terminowy czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności na ogół musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do twojej przyszłej legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. W przypadku kierunków medycznych niezwykle ważne jest także dostarczenie zaświadczenie wystawionego od lekarza medycyny pracy. Potwierdzi on twoje predyspozycje do wykonywania tego zawodu.
 
 
położnictwo Kraków studia
 
 

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo w Krakowie?

Położnicy stanowią tę grupę zawodową, która cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym. W końcu każda kobieta w ciąży chciałaby korzystać jednie z pomocy profesjonalistów. Elitarność położnictwa przekłada się zatem na znalezienie stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Abiturienci krakowskich uczelni odnajdą się wszędzie tam, gdzie potrzebni są wykwalifikowani położnicy. Zatem będą to różnego rodzaju szpitale, klinki, czy oddziały położniczo-ginekologiczne. Zadaniem położników jest wspieranie kobiet ciężarnych w tych pięknych i zarazem trudnych chwilach.
Współcześnie coraz większą popularnością cieszą się szkoły rodzenia, w których można otrzymać najważniejsze informacje związane z okresem ciąży, porodem i połogiem. Położnicy w takich miejscach nie tylko dzielą się wiedzą, lecz także swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Absolwenci położnictwa przygotowani są zatem do przeprowadzania różnego rodzaju ćwiczeń i warsztatów, których celem jest edukowanie przyszłych rodziców, ale i wspieranie ich.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia położnicze muszą wiązać się z powołaniem. Bez niego bowiem nie będzie możliwe realizowanie się w tym zawodzie z sukcesami.
 
Martyna, studentka położnictwa, mówi:
Ten zawód wiąże się przede wszystkim z ciężką pracą, ale kiedy podchodzi się do niego z powołaniem, to przynosi wiele satysfakcji. Cud narodzin to jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu, a ja od zawsze marzyłam, by móc świadomie pomagać wszystkim świeżo upieczonym mamom. Dodatkowo fakt, że mogę studiować w Krakowie sprawia, że nie boję się o przyszłą pracę, bo swoją wiedzę rozwijam na prestiżowej uczelni.

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)