Podstawy prawa

Podstawy prawa

Podstawy prawa

18.06.2021

Podstawy prawa

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe dziś cieszą się coraz większą popularnością. Dyplomaci z doskonałym wykształceniem są potrzebni zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jeśli chciałbyś być jednym z nich, wybierz studia o tym profilu. Przeanalizuj jednak odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty odnajdziesz w siatce kształcenia.

Podstawy prawa to jeden z przedmiotów, który pokazuje, że studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny. Naczelnym i podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami związanymi z funkcjonowaniem systemu prawnego w państwie.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dokonać charakterystyki systemu i poszczególnych źródeł prawa polskiego, znać podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa polskiego oraz powinien umieć posługiwać się aktami prawa, rozumieć zasady funkcjonowania systemu prawa, pojęć i instytucji prawnych.

idź do kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)