Stosunki międzynarodowe - Kraków

Stosunki międzynarodowe - Kraków

Stosunki międzynarodowe - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Stosunki międzynarodowe studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe od wielu lat znajdują się w czołówce kierunków, które najchętniej wybierane są przez abiturientów szkół średnich. Współcześnie coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że dobre funkcjonowanie w społeczeństwie przestało mieć charakter lokalny. Każdy z nas na co dzień styka się z szeroko rozumianą globalizacją i internacjonalizacją w obrębie nauki, kultury, gospodarki, polityki, czy nawet prawa. W praktyce oznacza to, że wciąż na rynku potrzebni są specjaliści, którzy będą dysponować rozbudowaną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych.

Jednak czym właściwie zajmuje się ta dyscyplina naukowa? Najogólniej można stwierdzić, że stosunki narodowe można zaliczyć do nauk społeczno-prawnych, a zajmują się one badaniem, opisywaniem i analizowaniem wszelkiego rodzaju stosunków, które kształtują się ponad granicami państw. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe są wyjątkowo przyszłościowe, ponieważ takie relacje ponad podziałami terytorialnymi są coraz częstsze. Zatem jeżeli chcesz studiować kierunek przyszłości, interesują cię nauki społeczno-prawne i jesteś osobą otwartą na wielokulturowość, to ten kierunek jest stworzony właśnie dla ciebie.


Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie w swojej ofercie mają wiele interesujących ofert studiów na kierunku stosunki międzynarodowe. Swoją przygodę możesz rozpocząć na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Pedagogicznym, Krakowskiej Akademii, czy na Społecznej Akademii Nauk. Jak widzisz – możliwości jest bardzo dużo, zatem zorientuj się, która oferta będzie najpełniej odpowiadać twoim oczekiwaniom. Programy kształcenia na każdej z tych uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak podstawowym celem każdej z nich jest wykształcenie jak najlepszych specjalistów.

Kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe muszą mieć wpisane w swój program nauczania wiele interdyscyplinarnych zagadnień. Zatem każdy, kto zdecyduje się na naukę na tym kierunku, zetknie się z podstawami prawa, geografii, historii czy ekonomii. Na studentów czeka też szereg specjalistycznych przedmiotów, które kształcić będą kompetencje związane z protokołem dyplomatycznym, negocjacjami, czy dyplomacją współczesną.


Praca po studiach

Abiturienci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem zatrudnienia, które będzie odzwierciedleniem ich umiejętności i kompetencji. Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy korzysta z pomocy specjalistów, którzy wiedzą, jak dobrze i świadomie funkcjonować na arenie międzynarodowej. Współcześni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że istnienie dziś wyłącznie na rynku lokalnym to zbyt mało.

Absolwenci krakowskich uczelni będą mogli z powodzeniem rozpocząć pracę w różnego rodzaju międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego i instytucjach pozarządowych. Oprócz tego takie osoby mogą się ubiegać o zatrudnienie w kancelariach, biurach doradczych, organach administracji rządowej i samorządowej. Specjaliści do spraw stosunków międzynarodowych znajdą także stabilne zatrudnienie w korporacjach, w których profil działalności wpisuje się sieć rozbudowanych kontaktów międzyterytorialnych.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Każda osoba, która poważnie myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, przygotowania do matury powinna rozpocząć już dziś. Na uczelnie w Krakowie dostaną się jedynie najlepsi kandydaci. W swoich planach maturalnych musisz zatem uwzględnić przedmioty takie jak: obowiązkowo dowolny język obcy nowożytni oraz geografię, historię, język polski, WOS, matematykę, czy nawet filozofię. Zastanów się, z których przedmiotów jesteś najlepszy i które z nich mógłby ułatwić twoją naukę w przyszłości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie starają się zawsze tworzyć taką ofertę studiów, która będzie atrakcyjna dla wszystkich kandydatów. Zatem naukę na kierunku stosunki międzynarodowe możesz rozpocząć albo w trybie stacjonarnym albo zaocznym. Pierwsza opcja ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia, a jeżeli studenci wybiorą naukę na państwowej uczelni, bo nie będą oni musieli uiszczać dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych osób, które z różnych przyczyn nie mogą systematycznie uczęszczać na zajęcia, a chciałyby się dalej kształcić. Ten tryb nauki ma postać zjazdów organizowanych w weekendy. Należy jedynie pamiętać, że są to studia płatne, a część materiału teoretycznego studenci muszą realizować we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by studenci otrzymali wszechstronne wykształcenie. Zatem każda osoba, która rozpoczyna kształcenie na tym kierunku, musi mieć świadomość, że przed nią wiele intensywnych godzin nauki, a wszystko po to, by w przyszłości stać się atrakcyjnym profesjonalistą na rynku pracy. Przykładowe przedmioty, znajdujące się w siatce kształcenia, to:

 • porównawcze prawo konstytucyjne;
 • geografia polityczna i ekonomiczna;
 • współczesne systemy polityczne;
 • pozaeuropejskie procesy integracyjne;
 • międzynarodowe stosunki kulturalne i wiele innych.

Te przedmioty oczywiście stanowią obligatoryjne podstawy kształcenia i mają ogólny charakter – zetknie się z nimi każdy student stosunków międzynarodowych. Oprócz tego kierunek ten bogaty jest w szereg specjalizacji, które rozwijają już bardzo ścisłe i konkretne kompetencje. Przykładowe specjalizacje na krakowskich uczelniach to:

 • integracja europejska;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • dyplomacja współczesna;
 • amerykanistyka;
 • international turism.

Te przykłady pokazują, że wiedza abiturientów stosunków międzynarodowych muszą obejmować wiele wszechstronnych aspektów. Oprócz tego osoby te muszą wykształcić wiele specjalistycznych umiejętności, które niejednokrotnie dotyczą tzw. kompetencji miękkich, związanych chociażby z protokołem dyplomatycznym.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

stosunki międzynarodowe studia Kraków

 

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Studia ekonomiczne na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzy lata nauki i są to studia pierwszego stopnia. Studenci poznają wtedy niezbędną wiedzę, a na końcu podchodzą do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują oni tytuł licencjata, który pozwala już na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych.

Z kolei studia magisterskie trwają dwa lata i to ich ukończenie sprawia, że abiturienci tego kierunku mogą pozwolić sobie na pełny rozwój kariery. Studenci w trakcie studiów drugiego stopnia poszerzają i systematyzują swoją wiedzę, a po obronie pracy dyplomowej otrzymują tytuł magistra.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe znajdują się w ścisłej czołówce najpopularniejszych kierunków, jednak warto podkreślić, że nie są to studia stworzone dla wszystkich. Osoba, która decyduje się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku, musi mieć świadomość ich interdyscyplinarnego charakteru oraz tego, że swoją wiedzę będzie ona musiała rozwijać przez całe życie. Zatem odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, by w przyszłości uniknąć rozczarowań:

 • Czy nauka przedmiotów społeczno-humanistycznych takich jak historia, WOS, czy geografia nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata międzynarodowej polityki?
 • Czy cechuje cię analityczność i przenikliwość myślenia?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku stosunki międzynarodowe. Jednak zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, najpierw musisz uzyskać bardzo dobre wyniki podczas egzaminu dojrzałości. W procesie rekrutacji uwzględnianych jest wiele różnorodnych przedmiotów, które pozwolą na zaprezentowanie wszechstronnych umiejętności – niezbędnych w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych.

Jednak obligatoryjną podstawą, która w ogóle pozwoli udziału na wzięcie w procedurze rekrutacyjnej jest uzyskanie jak najlepszego wyniku z egzaminu z dowolnego języka obcego nowożytniego. Oprócz tego możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak WOS, geografia, matematyka, historia, czy nawet filozofia. Im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że to ty będziesz przyjęty.

Jeżeli lubisz poszerzać swoje horyzonty intelektualne, to pomyśl o wzięciu w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że dostaniesz się na studia poza kolejnością. W przypadku stosunków międzynarodowych rozważ:

 • olimpiadę lingwistyczną, np. Olimpiadę Języka Angielskiego;
 • czy Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów, nie zaniedbaj go, by nie zostać skreślonym z list osób przyjętych na studia. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć dokumenty takie jak: skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

 

stosunki międzynarodowe studia Kraków


Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Abiturienci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie w ogóle nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego i interesującego zatrudnienia. Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy i przemysłowy kraju przestaje funkcjonować na arenie lokalnej, lecz swoją działalność rozszerza także na arenę międzynarodową. Zatem specjaliści do spraw stosunków międzynarodowych mogą współpracować z różnego rodzaju korporacjami i pracować w działach PR, HR, zasilać kadrę zarządzają średniego oraz wysokiego szczebla.

Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne w Krakowie, dysponują wyjątkowo rzetelnym wykształceniem, które pozwala na pracę w organizacjach pozarządowych i instytucjach pożytku publicznego. Abiturienci tego kierunku odnajdą się właściwie w każdej pracy, która wymaga wykorzystywania wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i protokołu dyplomatycznego. Na młodych i kreatywnych absolwentów krakowskich uczelni czekają w takim razie instytucje rządowe, organy administracji samorządowej i wiele innych miejsc zatrudnienia. Osoby, które ukończyły ten kierunek, są także w pełni przygotowane do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację indywidualnych planów oraz projektów.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe mogą przynieść wiele satysfakcji, jeżeli wybierane są przez osoby z pasją.

Marysia, studentka drugiego roku, mówi:

Studiowanie w Krakowie znaczy dla mnie bardzo dużo. A kierunki międzynarodowe wybrałam, ponieważ wydaje mi się, że jest to kierunek przyszłości, dzięki któremu będę mogła znaleźć dobrą pracę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nie żałuję tego wyboru!

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)