Stosunki międzynarodowe - Kraków

Stosunki międzynarodowe - Kraków

Advertisement

Stosunki międzynarodowe - Kraków
Dodaj do ulubionych

17.04.2023

Stosunki międzynarodowe studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Stosunki międzynarodowe Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie >

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Każda osoba, która poważnie myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, przygotowania do matury powinna rozpocząć już dziś. Na uczelnie w Krakowie dostaną się jedynie najlepsi kandydaci. W swoich planach maturalnych musisz zatem uwzględnić przedmioty takie jak: obowiązkowo dowolny język obcy nowożytni oraz geografię, historię, język polski, WOS, matematykę, czy nawet filozofię. Zastanów się, z których przedmiotów jesteś najlepszy i które z nich mógłby ułatwić twoją naukę w przyszłości.

 

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia albo geografia, albo historia, albo język polski, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku stosunki międzynarodowe, wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić język polski oraz język obcy nowożytny. dowiedz się więcej

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek administracja w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić jeden przedmiot obowiązkowy, jakim jest język obcy, a także jeden przedmiot dodatkowy spośród: filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na stosunki międzynarodowe w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Nie każdy rozumie mechanizmy polityki pomiędzy poszczególnymi państwami – najprostszą drogą do zostania specjalistą w tej dziedzinie, jest podjęcie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe. Podczas kształcenia można zgłębić wiedzę m.in. na temat systemów politycznych, współpracy w obszarze kultury, czy stosunków gospodarczych. Absolwenci są w stanie analizować procesy polityczne, społeczne lub gospodarcze i przewidywać ich następstwa.

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.

 

Praca po studiach

Osoby, które ukończyły studia, są przygotowane do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i Unii Europejskiej, czy w dyplomacji. Zdobyte kwalifikacje można również wykorzystać, pracując w międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem zatrudnienia, które będzie odzwierciedleniem ich umiejętności i kompetencji. Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy korzysta z pomocy specjalistów, którzy wiedzą, jak dobrze i świadomie funkcjonować na arenie międzynarodowej. Współcześni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że istnienie dziś wyłącznie na rynku lokalnym to zbyt mało.

Absolwenci krakowskich uczelni będą mogli z powodzeniem rozpocząć pracę w różnego rodzaju międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego i instytucjach pozarządowych. Oprócz tego takie osoby mogą się ubiegać o zatrudnienie w kancelariach, biurach doradczych, organach administracji rządowej i samorządowej. Specjaliści do spraw stosunków międzynarodowych znajdą także stabilne zatrudnienie w korporacjach, w których profil działalności wpisuje się sieć rozbudowanych kontaktów międzyterytorialnych.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by studenci otrzymali wszechstronne wykształcenie. Zatem każda osoba, która rozpoczyna kształcenie na tym kierunku, musi mieć świadomość, że przed nią wiele intensywnych godzin nauki, a wszystko po to, by w przyszłości stać się atrakcyjnym profesjonalistą na rynku pracy.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Te przedmioty oczywiście stanowią obligatoryjne podstawy kształcenia i mają ogólny charakter – zetknie się z nimi każdy student stosunków międzynarodowych. Oprócz tego kierunek ten bogaty jest w szereg specjalizacji, które rozwijają już bardzo ścisłe i konkretne kompetencje. Przykładowe specjalizacje na krakowskich uczelniach to:

 • integracja europejska;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • dyplomacja współczesna;
 • amerykanistyka;
 • international turism.

Te przykłady pokazują, że wiedza absolwentów stosunków międzynarodowych muszą obejmować wiele wszechstronnych aspektów. Oprócz tego osoby te muszą wykształcić wiele specjalistycznych umiejętności, które niejednokrotnie dotyczą tzw. kompetencji miękkich, związanych chociażby z protokołem dyplomatycznym.

 

Ogólne cele kształcenia

Stosunki międzynarodowe to dziedzina, która skupia się m.in. na badaniu stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Studenci na tym kierunku zdobywają wiedzę z zakresu np. prawa międzynarodowego, historii stosunków międzynarodowych, teorii stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej, ekonomii globalnej, a także nauk o kulturze i języku.

Uczestnicy zajęć skupiają się m.in. na podstawach nauk społecznych, takich jak teoria polityki, socjologia, ekonomia i psychologia społeczna. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu np. historii i ewolucji stosunków międzynarodowych, systemów politycznych państw, organizacji międzynarodowych i ich funkcjonowania, procesów globalizacji oraz konfliktów międzynarodowych. W trakcie nauki studenci rozwijają również umiejętności niezbędne np. do prowadzenia negocjacji, organizowania działań dyplomatycznych czy analizowania zjawisk globalizacji.

Studenci mają także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności poprzez realizację projektów badawczych, staże w instytucjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, ambasadach, konsulatach i firmach międzynarodowych. Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe znajdują zatrudnienie m.in. w różnego rodzaju instytucjach państwowych, organizacjach międzynarodowych, firmach i organizacjach pozarządowych, a także w mediach oraz w sferze dyplomacji i negocjacji międzynarodowych.

 

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 90 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, co oznacza, że kandydaci przyjmowani są w ramach określonego limitu miejsc. Uczelnie przyjmują te osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – w tym celu tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 90
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia bezpłatne można rozpocząć najczęściej tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Za naukę w prywatnej szkole wyższej zazwyczaj należy zapłacić – podobnie jak za naukę niestacjonarną w uczelniach publicznych.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 6200 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą dowiedzieć się tego, czy zostali przyjęci na wybrane kierunki studiów, sprawdzając swój prywatny profil w systemie IRK lub ERK. Uczelnie publikują w wyznaczonych terminach wyniki rekrutacji, dzięki czemu kandydaci mogą poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punków, a także dowiedzieć się, jakie miejsce na liście rankingowej zajęli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy dostali się na wybrane kierunki studiów, najczęściej składają dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby uczelni. Czasem jednak szkoły wyższe dopuszczają (lub nawet preferują) pośrednie przekazanie kompletnego pliku – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – termin na dopełnienie tych formalności może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Kandydaci powinni pospieszyć się, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla nich skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 15.07.2022 do 19.07
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe mogą przynieść wiele satysfakcji, jeżeli wybierane są przez osoby z pasją.

Marysia, studentka drugiego roku, mówi:

Studiowanie w Krakowie znaczy dla mnie bardzo dużo. A kierunki międzynarodowe wybrałam, ponieważ wydaje mi się, że jest to kierunek przyszłości, dzięki któremu będę mogła znaleźć dobrą pracę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nie żałuję tego wyboru!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Kraków studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Kraków studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Kraków studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia