Ergonomia

Ergonomia

Ergonomia

18.06.2021

Ergonomia

Kochasz projektować? Twój talent plastyczny znacznie wybija się na tle innych? Marzysz, by studiować na artystycznej uczelni? Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, wybierz studia takie jak wzornictwo. Sprawdź jednak odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej – niech nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem.

Ergonomia to jeden z przedmiotów na kierunku takim jak wzornictwo. Tematyka przedmiotu dotyczy wykorzystania ergonomii przy tworzeniu i korekcie stanowisk wykonywania czynności (zarówno w odniesieniu do pracy zawodowej, jak i aktywności pozazawodowej). Omawiane jest kształtowanie przestrzeni pracy (dobór wymiarów maszyn i urządzeń), a także oszacowanie obciążenia człowieka pracą. Przedstawiony jest wpływ wybranych czynników środowiska pracy na warunki ergonomiczne stanowisk. Omówione są społeczne aspekty ergonomii.

Każdy student między innymi ma umiejętność ergonomicznego projektowania stanowisk pracy, potrafi wskazać czynniki mające wpływ na warunki ergonomiczne i ocenić intensywność ich oddziaływania na człowieka czy posiada zaawansowaną wiedzę na temat roli ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych i wygodnych warunków pracy.

idź do kierunku WZORNICTWO STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)