Wzornictwo - Kraków

Wzornictwo - Kraków

Wzornictwo - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

wzornictwo

Odkryj kierunek wzornictwo w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Wzornictwo studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Każdy lubi mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Współcześnie coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na funkcjonalność przedmiotów, lecz także na ich piękno i formę estetyczną. Przedmioty, którymi się otaczamy, często są pewnego rodzaju wyrazem naszych charakterów, stylu, czy upodobań. Fotel z ekstrawaganckim obiciem, koszula wyróżniająca się z tłumu, czy wreszcie zastawa stołowa o niekonwencjonalnych kształtach – dziś już nic nie robi na nas wrażenia. Dzieje się tak, dlatego że studia na kierunku wzornictwo znajdują się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich.

Jednak jak najprościej zdefiniować wzornictwo? Coraz częściej termin ten zostaje wyparty przez międzynarodowe określenie design. Oba te znaczenia można odnoszą się przede wszystkim to ogółu działań artystycznych, związanych z projektowaniem przedmiotów użytkowych, dóbr, czy wręcz usług. Designer zatem to osoba, która w kreatywny sposób podchodzi do projektowania rzeczy codziennego użytku, dba nie tylko o ich ergonomię, lecz także o ich interesujący wygląd. Jeżeli jesteś osobą o wysoko rozwiniętym talencie plastycznym, masz milion pomysłów projektowych i chciałbyś swoje pasje przekuć w wykształcenie, to studia na kierunku wzornictwo czekają właśnie na ciebie.


Program studiów i gdzie studiować

Kraków to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Co roku rozpoczyna tutaj studia wielu studentów, których skusił prestiż tego miasta. Jeśli i ty chciałbyś rozpocząć studia w Krakowie na kierunku wzornictwo, to możesz wybierać spośród kilku propozycji przedstawionych przez różne uczelnie. Kierunek ten możesz rozpocząć albo na Akademii Sztuk Pięknych albo Uniwersytecie Pedagogicznym. Być może twoje zainteresowania mają bardziej ścisły charakter? Wtedy możesz rozważyć propozycję Politechniki Krakowskiej – w ofercie tej uczelni znajduje się kierunek taki jak inżynieria wzornictwa przemysłowego. Zastanów się, która z tych propozycji najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom.

Program kształcenia na kierunku wzornictwo musi obejmować zarówno zagadnienia teoretyczne, związane z historią sztuki w znaczeniu ogólnym, jak i wąskim – odnoszącym się tylko do designu i projektowania. Z drugiej strony studenci muszą równolegle rozwijać swoje zdolności plastyczne i projektowe. Nauka na kierunku wzornictwo to przede wszystkim czas wzmożonej kreatywności, rozwijanej na wielu płaszczyznach (od malarstwa i rysunku aż po sztuki wizualne).

 

Praca po studiach

Przyszli absolwenci wzornictwa nie powinni martwić się o zatrudnienie. Dziś designerzy właściwie odnajdą się w każdym sektorze przemysłowym, ponieważ wytworzenie jakiejkolwiek rzeczy wiąże się najpierw z jej przemyślanym zaprojektowaniem – dotyczy to w takim samym stopniu opakowań, biżuterii, odzieży, mebli, czy filiżanek. Abiturienci wzornictwa mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju biurach projektowych, czy nawet agencjach architektonicznych, bowiem designerzy mają taką wiedzę, która pozwala na swobodną współpracę z architektami wnętrz.

Wzornictwo to jeden z tych kierunków, który daje wiele możliwości zawodowego rozwoju. Jego abiturienci mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju ośrodkach kulturalnych, teatrach, muzeach, czy galeriach sztuki. Designerzy mogą też pomyśleć o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej – pozwoli ona na realizację indywidualnych marzeń i projektów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK WZORNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wzornictwo w Krakowie?

Aby rozpocząć studia na kierunku wzornictwo w Krakowie, trzeba wziąć udział w rozbudowanej procedurze rekrutacyjnej. Oczywiście podstawą są pozytywne wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego, jednak nie mają one aż takiego znaczenia jak kilkuetapowy sprawdzian zdolności. Osoby, które wybierają kierunki artystyczne, muszą dysponować rozwiniętym talentem plastycznym.

Podczas sprawdzianu wstępnego kandydaci będą prezentować swój dorobek artystyczny. Oprócz tego będą oni musieli przystąpić także do egzaminu praktycznego z rysunku, kompozycji i malarstwa oraz będą zdawać egzamin teoretyczny z historii sztuki i kultury.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARTYSTYCZNE W KRAKOWIE

Jak wyglądają studia na kierunku wzornictwo w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku wzornictwo możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym – wszystko zależy od twoich indywidualnych preferencji. Musisz mieć jednak świadomość, że studia niestacjonarne są płatne, a większość materiału teoretycznego będziesz opanowywać we własnym zakresie. Tylko dzięki temu uda się zniwelować różnice pomiędzy tymi dwiema formami kształcenia. Studenci trybu zaocznego spotykają się na ogół podczas weekendowych zjazdów naukowych, ale dzięki temu mają więcej czasu w tygodniu, by na przykład realizować się zawodowo.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku wzornictwo musi obejmować wiele różnorodnych aspektów, to sprawi, że przyszli designerzy nie będą tylko artystami, lecz także profesjonalistami, którzy dysponują rozległą wiedzą teoretyczną. Bloki zajęciowe wzornictwa można podzielić na kilka podstawowych typów – wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe. Podczas wykładów studenci będą poznawać zagadnienia związane, chociażby z:

 • historią sztuki;
 • teoriami wzornictwa;
 • podstawami projektowania i wiele innych.

Przyszli projektanci i designerzy będą musieli przejść też kursy związane z technicznymi aspektami tej dziedziny:

 • materiałoznawstwo;
 • wiedza techniczna;
 • ergonomia;
 • techniki wspomagające projektowanie.

Wszystkie te zagadnienia mają bardzo ważne znaczenie, ponieważ ich poznanie, a co najważniejsze – zrozumienie, sprawia, że potencjał projektowy produktu może być maksymalnie wykorzystany przy użyciu najbardziej odpowiednich materiałów. Naczelnym celem wzornictwa – zwłaszcza współcześnie – jest dbanie o cały cykl życia produktu od wstępnego projektu aż po recykling.
Abiturienci krakowskich posiadają zatem niezbędną wiedzę o:

 • sensie istnienia produktu;
 • rynkowym funkcjonowaniu produktu;
 • procesie użytkowania;
 • używalności produktów;
 • recyklingu.

To bardzo istotne elementy w życiu każdego projektanta. W praktyce oznacza to, że designerzy to nie tylko znakomici artyści, lecz przede wszystkim ludzie o wysoko rozwiniętej świadomości użytkowej, którzy funkcjonowanie przedmiotu rozpatrują zawsze wieloaspektowo.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

WZORNICTWO KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

wzornictwo studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku wzornictwo w Krakowie?

Wzornictwo stanowi jeden z tych kierunków, który zaliczyć można zaliczyć do bogatej grupy studiów dwustopniowych. Studenci swoją przygodę ze wzornictwem zaczynają na ogół od kształcenia pierwszego stopnia. Trwa ono 3,5 roku. Podczas tego etapu nauki studenci poznają niezbędne zagadnienia z zakresu wzornictwa. Finalizacją studiów pierwszego stopnia jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to studenci, kończący naukę pierwszego stopnia, otrzymują tytuł licencjata sztuki.

Studia artystyczne drugiego stopnia trwają z kolei dwa lata i ich podstawową ideą jest poszerzenie wiedzy i umiejętności, które zostały pozyskane podczas studiów pierwszego stopnia. Studenci, decydując się na dalszą naukę, mają gwarant, że ich wykształcenie będzie kompletne, a oni na koniec tej drogi otrzymają tytuł magistra sztuki, który otwiera wiele możliwości rozwoju.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek wzornictwo?

Artystyczne studia w Krakowie mogą być nęcącą propozycją dla wszystkich tych, którzy czują w sobie, choć nieznacznego ducha sztuki. Jednak należy wyraźnie podkreślić, że szansę na rozpoczęcie fascynującej przygody naukowej na kierunku wzornictwo mają tylko nieliczni, ponieważ na ten kierunek co roku jest przyjmowanych około dwudziestu osób. Zatem zastanów się, czy jesteś osobą, która:

 • dysponuje rozbudowanym talentem plastycznym;
 • interesuje się współczesnym designem i sztuką w ogóle;
 • lubi kreatywne zagospodarowywanie otaczającej przestrzeni;
 • nie boi się wyzwań;
 • ma w głowie mnóstwo pomysłów związanych z projektowaniem.

 

Program studiów i przedmioty

Jeżeli widzisz siebie w tej uproszczonej sylwetce studenta wzornictwa, to znaczy, że jest to kierunek studiów, o którym możesz poważnie myśleć. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz najpierw przystąpić do rekrutacji i sprawdzianu wstępnego. Aby to zrobić, musisz mieć za sobą zdaną maturę. Jednak w przypadku kierunków artystycznych wyniki, jakie na niej uzyskałeś, nie są najważniejsze. Sprawdzian wstępny składa się z trzech zadań rozłożonych w czasie:

 • pierwsze zadanie: prezentacja portfolio kandydata, które zawiera najważniejszy dorobek artystyczny;
 • drugie zadanie: sprawdzian praktycznych umiejętności z rysunku, projektowania, kompozycji;
 • trzecie zadanie: egzamin teoretyczny z historii sztuki i kultury.

Uzyskanie pozytywnych wyników na każdym z tych etapów rekrutacji sprawi, że kandydaci będą mieli szansę na dostanie się na studia. Jeżeli jesteś osobą, która lubi poszerzać swoją wiedzę, to jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie, który znacznie zwiększy twoje szanse i na przykład zwolni cię z jednego zadania rekrutacyjnego lub wręcz z całej rekrutacji! Możesz rozważyć:

 • Olimpiadę Artystyczną;
 • Ogólnopolski Przegląd Plastyczny;

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się: zdjęcia do przyszłej legitymacji, skany dowodu osobistego oraz oczywiście świadectwo dojrzałości.

zasady rekrutacji na studia

 

wzornictwo studia Kraków


Jaka praca po studiach na kierunku wzornictwo w Krakowie?

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, czy jej wybór kształcenia był dobry. Dobry w znaczeniu – gwarantujący ciekawą i stabilną pracę, przynoszącą także satysfakcję finansową. Abiturienci wzornictwa nie powinni mieć w ogóle takich rozterek. Uczelnie w Krakowie gwarantują pozyskanie takich umiejętności, które zostaną docenione przez przyszłych pracodawców. Designerzy mogą ubiegać się bowiem o zatrudnienie w każdym sektorze przemysłowym związanym z projektowaniem i wytwórstwem różnego rodzaju produktów – od mebli aż po dodatki do ubrań. Potencjalne miejsca pracy dla abiturientów tego kierunku można wymieniać bez końca:

 • biura projektowe i architektoniczne;
 • agencje reklamowe i marketingowe;
 • ośrodki kulturalne;
 • teatry;
 • muzea;
 • galerie sztuki;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • wydawnictwa, redakcje prasowe i wiele, wiele innych.

Abiturienci wzornictwa mogą także z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą. To idealne rozwiązanie dla niezależnych jednostek, które marzą o tym, by realizować jedynie własne projekty i podejmować współpracę z samodzielnie wybraną grupą klientów.


Jakie opinie mają studia na kierunku wzornictwo w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie, a w szczególności studia na kierunku wzornictwo, jeżeli wiążą się z pasją, to dają bardzo dużo satysfakcji.

Zuzanna, studentka wzornictwa, mówi:

Od zawsze marzyłam o tym, by mieć wpływ na estetyczną stronę rzeczywistości. Kocham dobry design, ale z drugiej strony bardzo cenię sobie praktyczną stronę przedmiotów. Studia w Krakowie łączą w sobie właśnie to, co praktyczne i to, co designerskie. Polecam każdemu fascynatowi!

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)