Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

18.06.2021

Proces inwestycyjny

Studia na kierunku zarządzanie to propozycja kształcenia, która zapewnia swoim studentom wszechstronne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Po ich ukończeniu będziesz mógł rozwijać swoją karierę w sektorze korporacyjnym lub założyć własną działalność gospodarczą. Zobacz, jakie przedmioty na kierunku zarządzanie czekają!

Proces inwestycyjny to jeden z przedmiotów w siatce programowej. Dzięki niemu każdy student zna podstawowe definicje inwestycji i procesu inwestycyjnego a także ich klasyfikację wg. różnych kryteriów; zna strukturę procesu inwestycyjnego oraz jego podział na etapy i fazy; rozumie procedurę realizacji inwestycji oraz zasady jej rozliczania; rozpoznaje wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania inwestycji; zna procedury przetargowe i pozostałe tryby składania zamówień publicznych; rozumie metody obliczania ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Oprócz tego potrafi przedstawić oraz opisać etapy i fazy procesu inwestycyjnego oraz poddaje ocenie występujące źródła finansowania i rozliczania inwestycji kierując się kryteriami ekonomicznymi.

idź do kierunku ZARZĄDZANIE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)