Pedagogika - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Pedagogika studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (UWR) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Pedagogika szkoli studentów w zakresie niesienia pomocy dzieciom, młodzieży dorosłym i osobom starszym w osiągnięciu ich optymalnego poziomu rozwoju. W trakcie studiów uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę humanistyczną z dziedzin takich jak m.in.: socjologia, psychologia, historia czy filozofia. Studenci poznają najskuteczniejsze współczesne narzędzia stosowane w praktykach pedagogicznych i prowadzą badania związane z obserwacją i wspomaganiem rozwoju człowieka (w różnych jego aspektach).

 

Specjalności

Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku pedagogika we Wrocławiu: pedagogika medialna z doradztwem w zakresie edukacji zdalnej, pedagogika opiekuńcza z terapią, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii, pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

We Wrocławiu najwięcej kandydatów (ponad 400 osób) chciało studiować pedagogikę w Uniwersytecie Wrocławskim.

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 5500 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki efektywnie rozwiązują problemy wychowawcze podopiecznych, a także umiejętnie organizują i realizują terapie zajęciowe skierowane zarówno do grup, jak i indywidualnych klientów. Pedagodzy mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.: przedszkola i szkoły; placówki socjalizacyjne, interwencyjne, edukacyjno-terapeutyczne czy adopcyjne lub ośrodki kultury. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są na stanowisku np. trenera personalnego, opiekuna, wychowawcy czy animatora kultury

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Pedagogika - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Pedagog musi znać zarówno psychologiczne, jak i społeczne czy biologiczne aspekty rozwoju człowieka. Dlatego kandydaci na ten kierunek przy wyborze dodatkowych przedmiotów maturalnych powinni zastanowić się nad wiedzą o społeczeństwie, historią czy biologią. Ponadto przyszli studenci powinni podszkolić swoje zdolności językowe.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w mieście Wrocławiu

 • Pedagogika w mieście Wrocławiu - przedmioty maturalne

  Lubisz pracę z dziećmi, a w przyszłości chciałbyś pracować np. w szkole lub przedszkolu? Ale nie wiesz, jak wygląda rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika we Wrocławiu ani co jest potrzebne, by dostać się na ten kierunek? , musisz wziąć udział w konkursie świadectw maturalnych. Przedmioty, które brane są pod uwagę to m.in. język polski, język obcy, biologia oraz wiedza o społeczeństwie.  

  Wielu maturzystów jest zainteresowanych Pedagogiką, co powoduje, że na jedno miejsce przypada kilku kandydatów na jedno miejsce. Jeśli chcesz czuć się pewnie, aplikując na ten kierunek, to warto już teraz przyłożyć się do nauki przedmiotów maturalnych.

  Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika na poszczególnych uczelniach

  Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

  biologia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej
  Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Przedmioty:

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

  Dowiedz się więcej

  Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę we Wrocławiu

Pedagogikę we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także na dwóch uczelniach niepublicznych: Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie we Wrocławiu

Kierunek studiów Pedagogika we Wrocławiu oferowany jest bezpłatnie tyko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie we Wrocławiu

Pedagogikę we Wrocławiu niestacjonarnie można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice we Wrocławiu

Uczelnie publiczne jak i niepubliczne oferują tylko płatne studia niestacjonarne. Jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Pedagogika we Wrocławiu wahają się od 4950 zł do 5050 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

 

W trakcie studiów pedagogicznych studenci rozwijają swoje zdolności oraz wiedzę w zakresie nauk m.in.: społecznych, psychologicznych, historycznych czy socjologicznych. Uczą się tego, w jaki sposób dokonywać poprawnej oceny stopnia rozwoju podopiecznych, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwojowym się oni znajdują. Absolwenci tego kierunku umiejętnie wdrażają terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków i prowadzą efektywne zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.
 

1. Wiedza i umiejętności:

W trakcie studiów przyszli pedagodzy poznają współczesne formy wychowawcze i przygotowują się do prowadzenia profesjonalnych działań w zakresie niesienia pomocy pedagogicznej dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i osobom starszym, które pochodzą z różnych środowisk. Studenci wrocławskich uczelni pracują pod opieką ekspertów i badaczy rzeczywistości społecznej.
 


Wiedza

Studenci pedagogiki zgłębiają różnorodne zagadnienia humanistyczne – w trakcie nauki poznają m.in.: psychologiczne, historyczne, socjologiczne, filozoficzne i etyczne aspekty pedagogiki. Uczestnicy zajęć badają poszczególne etapy rozwojowe człowieka, zarówno te związane z jego psychiką, jak i życiem społecznym lub kulturalnym czy biologią. Ponadto poznają oni powinności pedagoga oraz obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna i wychowawcy.

Absolwenci pedagogiki wiedzą, jak wspomagać rozwój człowieka oraz znają instytucje, które niosą specjalistom pomoc w tym zakresie. Studenci uczą się swobodnego posługiwania się teoriami i metodami pedagogicznymi, a także analizują najciekawsze zjawiska kultury współczesnej i poznają podstawowe teorie zarządzania. Poznają mechanizmy funkcjonowania małych grup społecznych oraz wybrane techniki marketingu społecznego.

 

Wiedza, którą nabywają studenci pedagogiki:

 • znają różnorodne aspekty pedagogiki (np.: socjologiczne, historyczne, psychologiczne, filozoficzne, etyczne)
 • badają etapy rozwojowe człowieka
 • znają powinność pedagoga oraz obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna i wychowawcy
 • wspomagają rozwój człowieka
 • znają instytucje pomocy i opieki społecznej oraz instytucje kulturalne
 • analizują współczesne zjawiska społeczne i kulturowe
 • znają mechanizmy funkcjonowania małych grup społecznych i wybrane techniki marketingu społecznego


Umiejętności

Pedagodzy diagnozują potrzeby dziecka i rodziny, a także innych osób wymagających opieki lub wsparcia wychowawczego. Studenci pedagogiki uczą się tego, w jaki sposób dobierać metody oraz narzędzia wspomagania rozwoju człowieka do indywidualnej lub grupowej pracy z podopiecznymi. Organizują i realizują skuteczne plany działania oraz prowadzą profilaktykę zagrożeń rozwojowych i uzależnień.

Absolwenci pedagogiki, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, mogą prowadzić terapie dzieci i młodzieży z trudnych środowisk, a nawet przeprowadzać interwencje w sytuacjach kryzysowych. Studenci w trakcie zdobywania doświadczenia praktycznego wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komputerowe, a także uczestniczą w wykładach otwartych, konferencjach i seminariach, dzięki czemu rozwijają swoje zdolności komunikacyjne.

 

Umiejętności, które nabywają studenci pedagogiki:

 • diagnozują potrzeby dziecka, rodziny oraz innych osób wymagających opieki lub wsparcia wychowawczego
 • dobierają metody oraz narzędzia do indywidualnych potrzeb podopiecznych
 • planują, organizują i realizują skuteczne plany działania
 • prowadzą profilaktykę zagrożeń rozwojowych i uzależnień
 • prowadzą terapie dzieci i młodzieży z trudnych środowisk
 • prowadzą interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • stosują nowoczesne technologie informacyjno-komputerowe
 • nawiązują i utrzymują trwałe relacje zawodowe z wychowankami i innymi specjalistami

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia na tym kierunku trwają 3 lata. Program studiów magisterskich przewiduje 2 lata nauki.
Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.


 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe pod okiem wykształconych specjalistów różnorodnych dziedzin. Stacjonarni studenci częściej pracują w grupach i realizują projekty zespołowe. Studenci mogą prowadzić aktywne życie uczelniane – mogą oni dołączać do kół naukowych oraz organizacji studenckich.

Stacjonarna nauka na większości uczelni publicznych jest darmowa. Za prywatne studiowanie stacjonarne należy zazwyczaj zapłacić. Tryb ten może utrudnić lub uniemożliwić studentom podjęcie pracy na pełnym etacie.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci rzadziej widują prowadzących zajęcia lub innych członków grupy. Ten tryb umożliwia im jednak podjęcie pracy na pełnym etacie lub realizowanie domowych obowiązków czy rozwijanie własnych zainteresowań. Niestacjonarna nauka wymaga od studentów zaangażowania i systematyczności. Dobrze też, by potrafili oni pracować samodzielnie.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

 

3. Program studiów i przedmioty

 
Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny. W trakcie studiów przyszli specjaliści zdobywają podstawową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk humanistycznych czy społecznych oraz biologii. Tego typu wiedza umożliwia studentom zrozumienie różnorodnych czynników wpływających na rozwój człowieka.

 

Obszary wiedzy insterdyscyplinarnej na pedagogice:

 • filozofia;
 • socjologia;
 • historia.

 

W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone specjalistycznym zagadnieniom pedagogicznym. Studenci pedagogiki poznają najważniejsze metody oraz narzędzia stosowane w profesjonalnym środowisku. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. kształtowania odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży, a także prowadzenia działań resocjalizacyjnych, opiekuńczych czy poradniczych.

 

Studenci pedagogiki we Wrocławiu mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • resocjalizacja;
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
 • pedagogika opiekuńcza z terapią itd.

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Pedagog często pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi lub osobami, które wymagają wsparcia wychowawczego. Kandydaci na ten kierunek powinni być więc otwarci, empatyczni i cierpliwi. Niezbędna w tym zawodzie jest wyrozumiałość – specjaliści tej dziedziny muszą być bardzo odpowiedzialni i zorganizowani.
Studenci pedagogiki muszą być odporni na stres i skutecznie pracować w różnorodnych warunkach.

Pedagodzy powinni radzić sobie z porażkami i umiejętnie rozwiązywać konflikty o podłożu interpersonalnym.
Dobrze, by kandydaci na ten kierunek mieli jakieś pasje i byli kreatywni. Istotne jest też to, by pracowali oni wcześniej z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi lub osobami dorosłymi, wymagającymi opieki.


 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu:

 • otwartość, empatia
 • cierpliwość, wyrozumiałość
 • odpowiedzialność
 • zorganizowanie
 • odporność na stres, elastyczność
 • umiejętność radzenia sobie z porażkami
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • kreatywność, posiadanie pasji
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi lub osobami wymagającymi opieki
Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia I stopnia na kierunku pedagogika we Wrocławiu trwają 3 lata (studia licencjackie). Studia II stopnia trwają 2 lata (studia magisterskie).

Studenci I stopnia przez 6 semestrów zdobywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin społecznych i humanistycznych. Program studiów licencjackich na kierunku pedagogika przygotowuje studentów do kontynuowania edukacji na studiach II stopnia lub rozpoczęciu kariery zawodowej w środowisku kulturalnym, opiekuńczym lub wychowawczym. Po 3 latach absolwenci studiów I stopnia mogą zawalczyć o dyplom licencjata.

Studia II stopnia umożliwiają studentom rozwijanie kompetencji pedagogicznych przez 4 semestry. W tym czasie przyszli specjaliści zdobywają cenne doświadczenie zawodowe w ośrodkach i instytucjach, których zadaniem jest niesienie wsparcia dzieciom, rodzinom oraz osobom, które zmagają się z problemami np. wychowawczymi.

Pedagogika w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Pedagogika umożliwia studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Kariera zawodowa pedagogów zależna jest nie tylko od predyspozycji specjalisty, ale także ścieżki specjalizacyjnej, którą obrał on w czasie studiów. Absolwenci pedagogiki znajdą zatrudnienie w takich miejscach jak m.in.: przedszkola i szkoły; placówki socjalizacyjne, interwencyjne, edukacyjno-terapeutyczne czy adopcyjne, a także ośrodki kultury.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku pedagogika:

 • przedszkola, szkoły
 • więzienia, domy opieki
 • placówki adopcyjne, edukacyjno-terapeutyczne itp.
 • ośrodki kultury
 • organizacje
 • stowarzyszenia
 • administracja państwowa i samorządowa
 • firmy szkoleniowe
 • działy personalne i działy ds. rozwoju kadr

 

Specjalistyczne przygotowanie absolwentów pedagogiki pozwala im rozpocząć pracę w różnorodnych zawodach. Kompetencje specjalistów tej dziedziny cenione są zarówno w środowiskach opiekuńczych i wychowawczych, jak i edukacyjnych, kulturalnych czy marketingowych. Niektórzy pedagodzy mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Przykładowe stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci pedagogiki:

 • pedagog, pedagog specjalny
 • animator kultury
 • opiekun-rodzic
 • wychowawca np. w placówkach opieki całkowitej lub częściowej itp.
 • przedszkolanka, nauczyciel
 • specjalista resocjalizacji
 • konsultant np. w ośrodkach adopcyjnych, instytucjach pomocy społecznej itp.
 • specjalista ds. rozwoju kadr

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Studenci, którzy dopiero obronili pracę dyplomową, mogą szukać zatrudnienia nie tylko w oświacie, która jest najczęściej obieraną drogą przez absolwentów, ale także w firmach szkoleniowych, ośrodkach resocjalizacyjnych lub domach kultury. Wiele również zależy od wybranej specjalności i zainteresowań absolwenta. Najczęściej decydują się oni na stanowiska przedszkolanki, pedagoga specjalnego, pedagoga lub specjalisty resocjalizacji. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Przedszkolanka

Zawód przedszkolanki jest niezwykle odpowiedzialnym zawodem, ponieważ sprawuje ona opiekę nad grupą dzieci. Zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz zabaw i integracji w grupie. Sprawuje piecze nad dziećmi podczas zabawy, pilnuje, aby dzieci zjadły posiłki oraz odpowiednio wypoczęły. Mediana zarobków przedszkolanki wynosi 3190 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog

Może on podejmować pracę w szkołach oraz różnych ośrodkach wychowawczych. Zajmuje się on prowadzeniem zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przybliża uczniom zagrożenia, jakie płyną z zażywania używek, a także uczy, jak radzić sobie np. ze stresem. Uczniowie mogą również zgłaszać się do pedagoga szkolnego ze swoimi problemami, które mogą dotyczyć spraw prywatnych lub konfliktów z nauczycielami. Mediana zarobków wynosi 3760 zł brutto.  

 

Pedagog specjalny

Podejmuje on pracę w ośrodkach rehabilitacyjnych. Pedagog specjalny zajmuję się pracą z dziećmi chorymi lub z dysfunkcjami. Prowadzi z nimi zajęcia i ćwiczenia, które mają je usprawniać oraz korygować pewne dysfunkcje. Pomaga także rodzicom i kieruje ich jak pracować z dzieckiem w domu. Mediana zarobków wynosi 3790 zł brutto.

 

Specjalista resocjalizacji

Specjalista resocjalizacji najczęściej podejmuje pracę w ośrodkach resocjalizacyjnych dla młodzieży w więzieniach lub obejmują stanowisko kuratora. Zajmuje się resocjalizacją dzieci i młodzieży, sprawuje nad nimi nadzór. Jest on zwykle przydzielany dla dziecka lub nastolatka po popełnieniu przez niego wykroczenia. Specjalista resocjalizacji zajmuje się zadaniami, które zostały mu przydzielone przez sąd. Mediana zarobków wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 5500 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są na studia w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Oznacza to, że przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego uczelnie wybierają najlepszych kandydatów.

Limity miejsc na kierunku pedagogika we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą zdecydować się na studia stacjonarne w dowolnej uczelni publicznej. Płatne studia dotyczą studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym w uczelniach publicznych oraz studiów oferowanych przez prywatne szkoły wyższe.

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – od 5500 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 5700 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w terminie wybranym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci zostają poinformowaniu o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na studia za pomocą systemów IRK lub ERK. Informacje na temat liczby zdobytych przez kandydata punktów oraz zajętego miejsca na liście rankingowej umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć zgodnie z preferowaną formą dostarczenia plików. Zakwalifikowani kandydaci mogą doręczać dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, czyli w terminie indywidualnie wyznaczonym przez daną uczelnię. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zaledwie kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia. Warto więc przygotować wcześniej wszystkie niezbędne dokumenty, by bez problemu dokończyć proces rekrutacji.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Dolnośląska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne zajmują bardzo wysoką pozycję w rankingu najpopularniejszych kierunków. Jednak czy każda osoba, która je wybiera, stworzona jest do wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu? Czy każda osoba dostrzega w sobie powołanie? Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku, zastanów się, czy masz te predyspozycje, które niezbędne są w pracy pedagoga:

 • otwartość;
 • tolerancja;
 • empatia;
 • chęć niesienia pomocy innym.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli dostrzegasz u siebie te cechy, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o rozpoczęciu studiów pedagogicznych we Wrocławiu. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz najpierw wziąć udział w procesie rekrutacji. Twoją jedyną bronią będą jak najlepsze wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które pomogą ci osiągnąć wymarzony cel, to: język polski oraz dowolny język obcy nowożytni. Oprócz tego musisz wybrać jeszcze jeden dowolny przedmiot: historię, biologię lub WOS.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i uważasz się za osobą ambitną. Jeżeli tak, to pomyśl koniecznie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich osób, których zainteresowania wykraczają poza ramy szkoły średniej. Laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku pedagogiki rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną;
 • Olimpiada Geograficzna;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ to dzięki nim twoja kandydatura zostanie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów takich jak: zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne we Wrocławiu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia pedagogiczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studia dzienne i spotkania od poniedziałku do piątku, warto zastanowić się nad studiami zaocznymi realizowanymi w trybie weekendowym, czyli od piątku do niedzieli.

Studenci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji takich jak na przykład: edukacja dorosłych i marketing społeczny, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza z terapią, resocjalizacja. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę humanistyczną skupiającą się na psychologii, historii, socjologii czy filozofii. Studenci zdobywają wiedzę, która wyjaśnia, na czym polega psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy rozwój człowieka. Rozwijają predyspozycje komunikatywne i analityczne, które przekładają się na pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz prawidłową diagnozę ich potrzeb.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym są płatne, a odnosi się to do wszystkich kierunków realizowanych w formie zaocznej lub wieczorowej. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pedagogika - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studenci pedagogiki niejednokrotnie bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, które wynikają z profilu kształcenia.

Daria, studentka pedagogiki, mówi:

Dla mnie – jako przyszłego pedagoga – postać Janusza Korczaka jest bardzo ważna. To on jako pierwszy mówił odważnie o prawach dziecka. Każde dziecko ma prawo do bycia szanowanym, tego przede wszystkim uczą mnie te studia, chcę tę wiedzę przekazywać innym, więc nie żałuję swojego wyboru.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Wrocław studia i stopnia

Pedagogika Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Wrocław studia stacjonarne

Pedagogika Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (2)

Perka odpowiedz

Moja siostra skończyła pedagogikę online i bardzo polecała mi taki sposób studiowania. Ja wybrałam studia z pedagogiki na WSKZ i jestem już bardzo zadowolona: nauka odbywa się online, wszystkie materiały mam zawsze udostępnione i mogę je przerabiać w swoim tempie. To ode mnie (i internetu;) zależy kiedy, jak i skąd chcę studiować.

oedsw odpowiedz

Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych na studia I stopnia na kierunku Pedagogika do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Szczegółowy opis tego kierunku oraz dostępne specjalności znaleźć można tutaj: dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/pedagogika Dodam, że aplikując na studia do 16 lipca można skorzystać z promocji zniżkowej i zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym oraz 85 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. Zapraszam! W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam, Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie