Literatura angielska

Literatura angielska

Literatura angielska

18.06.2021

Literatura angielska

Fascynuje cię kultura krajów anglosaskich? A może chciałbyś perfekcyjnie władać językiem angielskim? Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, wybierz studia na kierunku filologia angielska – na pewno spełnią twoje oczekiwania. Dowiedz się jednak na początku, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej!

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem literatury angielskiej od czasów anglosaskich do końca dwudziestego wieku. Wykład przedstawia chronologicznie najważniejsze szkoły i konwencje literackie omawianych epok w kontekście kulturowym oraz omawia wybrane teksty literackie, reprezentatywne dla tradycji literackich i tematów poszczególnych epok.

Kurs umożliwia studentowi zdobycie uporządkowanej wiedzy ogólnej w zakresie literatury angielskiej w ujęciu historycznym oraz umiejętności czytania reprezentatywnych tekstów w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego, co wzmacnia u niego świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i bogactwie.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)