Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Studia w Poznaniu

filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Filologia angielska studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 230 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej.

 

Osoby, które aplikują na kierunek filologia angielska w Poznaniu będą miały okazję nauczyć się języka angielskiego oraz jego praktycznego zastosowania w mowie i piśmie. Ponadto rozwiną specjalistyczną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą oraz kulturową. Dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz analizować teksty z kanonu literatury angielskiego obszaru językowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, szkołach językowych, korporacjach międzynarodowych, branży turystycznej, mediach, wydawnictwach oraz instytucjach kultury.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia wschodniosłowiańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, należy posiadać szeroką wiedzę językową, udowodnioną na rozszerzonym egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz angielskiego. Na części uczelni w Poznaniu dużą rolę odgrywa także wynik uzyskany z egzaminu ustnego z języka angielskiego.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem, chcącym uniknąć przykrych i niepotrzebnych zaskoczeń, należy na bieżąco zgłębiać aktualne ustalenia na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia angielska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

język angielski, język polski

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
230
II stopnia:
130
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
100
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku filologia angielska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stacjonarne:
bezpłatne (limit: 270)
niestacjonarne:
5200 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne:
4350 zł
niestacjonarne:
4350 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Harmonogram rekrutacji na wybrane kierunki studiów indywidualnie ustalany jest poszczególne ośrodki akademickie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Ważne jest to, byś odpowiednio wcześnie się z nim zapoznał i w przyszłości uniknął rozczarowań. W harmonogramie rekrutacji uwzględnione są terminy rejestracji na studia, zakończenie rekrutacji, czy czas składania podstawowych dokumentów.

Na ogół przyszli studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia oraz września. Ważne jest jednak przede wszystkim to, ile punktów otrzymają podczas egzaminów maturalnych, one mają bowiem decydujące znaczenie podczas kwalifikacji. Kandydaci dowiedzą się, czy znaleźli się na listach osób przyjętych mniej więcej w połowie lipca. Wtedy są ogłaszane wyniki naboru na studia.

Uczelnie w Poznaniu otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki, na które nie zostały wypełnione limity miejsc w lipcu. Odbywają się one zarówno sierpniu, jak i we wrześniu. Jeżeli zatem nie dostałeś się na wymarzone studia w Poznaniu na kierunku filologia angielska w pierwszym terminie, to nic straconego, ponieważ czekać będą na ciebie dodatkowe terminy rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Informacje na temat tego, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Wymogi te mogą się nieznacznie różnić w zależności od uczelni. Ich trzon jest jednak bardzo podobny i wśród dostarczanych przez ciebie dokumentów obligatoryjnie powinny się znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Bardzo ważne jest, abyś dostarczane przez siebie dokumenty dostarczył terminowo. Stanowić to będzie potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem wybranego przez siebie kierunku. Jeżeli ten etap zostanie przez ciebie zaniedbany, najprawdopodobniej zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia.

Opłaty rekrutacyjne +

Odpowiednio wcześnie zapoznaj się również z informacjami o tym, jak wygląda kwestia opłat rekrutacyjnych na wybrane przez ciebie kierunki studiów. Uczelnie w Poznaniu ustalają je również indywidualnie, więc wytyczne znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Opłaty rekrutacyjne w zależności od kierunku wahają się od 85 do nawet 150 zł. Część uczelni proponuje także jedną opłatę za konkretną pulę kierunków. Opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia na kierunku filologia w Poznaniu, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. To bardzo popularny kierunek kształcenia, więc bardzo często dzieje się tak, że liczba osób chętnych przewyższa liczbę otwartych miejsc. Do egzaminów maturalnych powinieneś doskonale przygotować się zatem z przedmiotów, wśród których obowiązkowo znajdą się język angielski oraz język polski. 

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych również powinieneś zapoznać się odpowiednio wcześnie, by nic nie stanowiło dla ciebie zaskoczenia podczas procesu rekrutacji. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze w zakładkach rekrutacyjnych na stronach internetowych ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przeliczniku punktów kwalifikacyjnych uwzględniony jest także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Jeżeli jesteś pasjonatem języka angielskiego oraz szeroko rozumianej kultury anglosaskiej, możesz spokojnie pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadach przedmiotowych, które otworzą ci drzwi do studiów na tym interesującym kierunku. Pamiętaj jedynie, że twoja wiedza i kompetencje lingwistyczne powinny znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. W zmaganiach biorą bowiem jedynie najlepsi uczniowie. Stawka jest jednak bardzo duża – na finalistów oraz laureatów olimpiad stopnia centralnego czekają miejsca na listach osób przyjętych na studia. Znajdują się oni na nich poza kolejnością. Jeżeli marzysz zatem o studiach w Poznaniu na kierunku filologia angielska, rozważ wzięcie udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Uniwersalność języka angielskiego na całym świecie sprawia, że mowa ta jest jedną z najchętniej zgłębianych, a kultura wysokorozwiniętych państw anglojęzycznych stała się fundamentem i swego rodzaju prekursorem dla rozwoju kultur reszty świata. Nikogo nie dziwi fakt, że zainteresowanie studiami filologicznymi wśród młodych ludzi nie słabnie, wręcz przeciwnie.

Pomimo ogromnej dostępności do studiów na kierunku Filologia angielska, powodowanej przez rozszerzenie oferty edukacyjnej większości polskich uniwersytetów o ten kierunek, zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych absolwentów, posiadających dodatkowe kompetencje interpersonalne, jest dosyć duże.

Każdy z kandydatów na kierunek Filologia angielska w Poznaniu stanie przed nie lada wyzwaniem, któremu sprostają tylko najlepsi. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków humanistycznych, a więc konkurencja najprawdopodobniej będzie ogromna.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Niemal każdy ze studentów i absolwentów stwierdzi, że studia na kierunku Filologia angielska to ciężka praca pełna wyrzeczeń, ale i satysfakcji oraz obiecujących perspektyw na przyszłość. Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na swojej edukacyjnej drodze ku ukończeniu Filologii angielskiej, będą między innymi:

 • Językoznawstwo
 • Translatoryka
 • Emisja głosu
 • Prawo oświatowe
 • Warsztat pracy tłumacza
 • Podstawy psychopedagogiki

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Niedługo staniesz przed bardzo odpowiedzialnym wyborem swojej przyszłej ścieżki edukacji, a nawet i życia, a w kręgu twoich najbliższych zainteresowań leży język angielski, jego kultura i dorobek artystyczny? Jesteś ponadprzeciętnie utalentowany w dziedzinie nauk humanistycznych? Chciałbyś podjąć dobrze płatną pracę na arenie międzynarodowej? Stoisz w opozycji do stwierdzenia, że tylko nauki ścisłe liczą się na współczesnym rynku pracy?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów. Dlatego nie wahaj się dłużej i podejmij próbę aplikowania na tej kierunek studiów!

Skoro dotarłeś aż do tego akapitu, pewnie jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku Filologia angielska, a wciąż nie masz pewności, czego można oczekiwać od edukacji w ramach tej dziedziny wiedzy. Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę, że wiele będzie zależało od uczelni w Poznaniu, którą postanowisz wybrać – mimo, że ogólny profil absolwenta jest taki sam niezależnie od miejsca zdobywania wiedzy, to szczegółowy materiał będzie się różnił.

 

4. Program studiów i przedmioty

Filologia angielska w Poznaniu to nie tylko ciągła nauka słówek, nowych zwrotów i wymowy w celu jak najlepszego artykułowania swoich myśli podczas rozmów z obcokrajowcami. To również gruntowna nauka historii, kultury oraz literackiego dorobku państw anglojęzycznych.

Dlatego każdy z absolwentów stanie przed obowiązkiem przyswojenia treści obowiązkowych książek w języku angielskim, które zostaną szczegółowo omówione na zajęciach. Dzięki temu zdobędziesz dobrą orientację w najczęściej używanych zwrotach, ale również nauczysz się analitycznego myślenia podczas interpretacji utworów.

Nauczysz się fonetyki, gramatyki oraz leksyki języka angielskiego, co uczyni cię świadomym jego użytkownikiem. Ponadto dowiesz się nieco o przemianach politycznych, ekonomicznych i społecznych, mających wpływ na ostateczny wygląd gospodarki państw anglojęzycznych.

Dalsze zdobywanie bardziej specjalistycznej wiedzy kierunkowej będzie uzależnione od wybranej w trakcie studiów specjalności. Miłośnicy pracy z dziećmi z pewnością odnajdą się w specjalności nauczycielskiej, przyszli tłumacze – w translatoryce. Jak sam widzisz zakres obowiązków na Filologii angielskiej w Poznaniu będzie spory.

W siatce są przedmioty takie jak:

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu mogą cechować się szeroko pojętą odmiennością w wielu aspektach, również jeśli chodzi o czas ich trwania. Filologia angielska należy do szerokiego kanonu kierunków, dzielących się na dwa współgrające etapy.

Studia pierwszego stopnia będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, każdy z kandydatów będzie musiał zagospodarować dwa lata, aby w znacznym stopniu uzupełnić posiadaną już wiedzę i umiejętności.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Poznaniu, które wzbogaciły oferowaną przez siebie propozycję edukacyjną o możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, powinieneś zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rekrutacyjnymi, obowiązującymi dany ośrodek akademicki.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Studia filologiczne, ze względu na swoją specyfikę, w procesie rekrutacyjnym cenią przede wszystkim stopień rozwinięcia kompetencji językowych kandydatów. Dlatego jeśli masz zamiar aplikować na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, warto, abyś na poważnie podszedł do nauki angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz przyłożył się do osiągnięcia jak najwyższego wyniku z egzaminu ustnego.

Laureaci i finaliści niektórych olimpiad językowych na szczeblu ogólnopolskim będą mieli znacznie ułatwiony start na studia, gdyż odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik z matury na poziomie rozszerzonym, a zatem ich szanse na rozpoczęcie przygody z tym kierunkiem będą znacznie wyższe.

Jako że Filologię angielską można odbywać nie tylko w ramach studiów pierwszego, ale także drugiego stopnia, kandydaci chcący uzupełnić posiadaną już wiedzę, wyniesioną z poprzedniego etapu edukacji, powinni postarać się o zdobycie jak najwyższych ocen na dyplomie kończącym studia – to właśnie one wezmą udział w konkursie wyłaniającym najlepszych.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby mieć jakiekolwiek szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. W tym procesie staniesz przed zadaniem uzupełnienia zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni formularza.

Po pozytywnym przejściu całej procedury i ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych na studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, powinieneś zająć się gromadzeniem wymaganych dokumentów. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach 35X45mm, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Możliwości zawodowe, oferowane przez studia w Poznaniu na kierunku Filologia angielska są niezwykle rozległe, podobnie jak obszar gospodarki i życia społecznego, w którym dobre opanowanie tego języka jest kluczowe. W związku z tym każdy z absolwentów będzie mógł liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie, którego specyfika będzie uzależniona od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Każdy z absolwentów opisywanego kierunku, jeśli tylko w trakcie studiów zaczął pasjonować się translatoryką, bez trudu odnajdzie zatrudnienie w prywatnych i publicznych biurach tłumaczeniowych, a po poświęceniu kilku dodatkowych lat po studiach i wykonaniu odpowiednich uprawnień, także i w sądownictwie jako tłumacz przysięgły.

Jeśli jesteś absolwentem Filologii anielskiej w Poznaniu, a specjalność, którą wybrałeś w trakcie swojej edukacji jest ściśle związana z edukacją, będziesz mógł aspirować do stania się najbardziej lubianym nauczycielem w całej szkole, niezależnie od jej poziomu.

Absolwenci studiów filologicznych w Poznaniu będą mogli podjąć odpowiedzialną pracę w międzynarodowych korporacjach zajmujących się handlem lub wszelkiego rodzaju usługami, gdzie kontakt z zagranicznym kontrahentem byłby nieodłączną częścią każdego dnia.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś rozwinął skrzydła swojej niezależności poprzez otworzenie własnej działalności gospodarczej. Filologia angielska oferuje cały wachlarz możliwości – począwszy od biura tłumaczeń, poprzez wszelkiego rodzaju szkoły językowe, na placówkach oświatowych skończywszy.

Absolwenci Filologii angielskiej również z powodzeniem znajdą zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki, niezwiązanych bezpośrednio z przyswojonym w trakcie studiów materiałem, gdzie biegłe opanowanie języka angielskiego będzie stanowiło swoisty klucz do sukcesu.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez ukończenie studiów na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, są bardzo szerokie i z pewnością pozwolą dopasować stanowisko pracy do potrzeb danej jednostki, zapobiegając tym samym przedwczesnemu wypaleniu zawodowemu.

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Bardzo poważnie rozważasz podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska, a za miejsce zdobywania wykształcenia obrałeś Poznań? Z pewnością opinie starszych kolegów z tego kierunku okażą się dla ciebie cenne.

Agnieszka, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Poznaniu, mówi:

„Pasja do nauki języków obcych skłoniła mnie do podjęcia studiów filologicznych. Uważam, że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata, a dokładne jego zgłębienie gwarantuje możliwość poszerzenia sieci swoich kontaktów. A dlaczego Poznań? Tutaj się urodziłam i tutaj zostanę na zawsze.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)