Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Filologia angielska studia Poznań | woj. wielkopolskie

Uniwersalność języka angielskiego na całym świecie sprawia, że mowa ta jest jedną z najchętniej zgłębianych, a kultura wysokorozwiniętych państw anglojęzycznych stała się fundamentem i swego rodzaju prekursorem dla rozwoju kultur reszty świata. Nikogo nie dziwi fakt, że zainteresowanie studiami filologicznymi wśród młodych ludzi nie słabnie, wręcz przeciwnie.

Pomimo ogromnej dostępności do studiów na kierunku Filologia angielska, powodowanej przez rozszerzenie oferty edukacyjnej większości polskich uniwersytetów o ten kierunek, zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych absolwentów, posiadających dodatkowe kompetencje interpersonalne, jest dosyć duże.

Każdy z kandydatów na kierunek Filologia angielska w Poznaniu stanie przed nie lada wyzwaniem, któremu sprostają tylko najlepsi. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków humanistycznych, a więc konkurencja najprawdopodobniej będzie ogromna.

 

Czego się nauczysz na studiach

Niemal każdy ze studentów i absolwentów stwierdzi, że studia na kierunku Filologia angielska to ciężka praca pełna wyrzeczeń, ale i satysfakcji oraz obiecujących perspektyw na przyszłość. Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na swojej edukacyjnej drodze ku ukończeniu Filologii angielskiej, będą między innymi:

  • Językoznawstwo
  • Translatoryka
  • Emisja głosu
  • Prawo oświatowe
  • Warsztat pracy tłumacza
  • Podstawy psychopedagogiki

 

Dla kogo te studia

Niedługo staniesz przed bardzo odpowiedzialnym wyborem swojej przyszłej ścieżki edukacji, a nawet i życia, a w kręgu twoich najbliższych zainteresowań leży język angielski, jego kultura i dorobek artystyczny? Jesteś ponadprzeciętnie utalentowany w dziedzinie nauk humanistycznych? Chciałbyś podjąć dobrze płatną pracę na arenie międzynarodowej? Stoisz w opozycji do stwierdzenia, że tylko nauki ścisłe liczą się na współczesnym rynku pracy?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów. Dlatego nie wahaj się dłużej i podejmij próbę aplikowania na tej kierunek studiów!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Poznaniu?

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, należy posiadać szeroką wiedzę językową, udowodnioną na rozszerzonym egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz angielskiego. Na części uczelni w Poznaniu dużą rolę odgrywa także wynik uzyskany z egzaminu ustnego z języka angielskiego.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne, będące rezultatem ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz władz samych uczelni, mogą ulegać zmianom. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem, chcącym uniknąć przykrych i niepotrzebnych zaskoczeń, należy na bieżąco zgłębiać aktualne ustalenia na stronie internetowej lub w dziekanacie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Skoro dotarłeś aż do tego akapitu, pewnie jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku Filologia angielska, a wciąż nie masz pewności, czego można oczekiwać od edukacji w ramach tej dziedziny wiedzy. Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę, że wiele będzie zależało od uczelni w Poznaniu, którą postanowisz wybrać – mimo, że ogólny profil absolwenta jest taki sam niezależnie od miejsca zdobywania wiedzy, to szczegółowy materiał będzie się różnił.

 

Program studiów i przedmioty

Filologia angielska w Poznaniu to nie tylko ciągła nauka słówek, nowych zwrotów i wymowy w celu jak najlepszego artykułowania swoich myśli podczas rozmów z obcokrajowcami. To również gruntowna nauka historii, kultury oraz literackiego dorobku państw anglojęzycznych.

Dlatego każdy z absolwentów stanie przed koniecznością przyswojenia treści obowiązkowych książek w języku angielskim, które zostaną szczegółowo omówione na zajęciach. Dzięki temu zdobędziesz dobrą orientację w najczęściej używanych zwrotach, ale również nauczysz się analitycznego myślenia podczas interpretacji utworów.

Nauczysz się fonetyki, gramatyki oraz leksyki języka angielskiego, co uczyni cię świadomym jego użytkownikiem. Ponadto dowiesz się nieco o przemianach politycznych, ekonomicznych i społecznych, mających wpływ na ostateczny wygląd gospodarki państw anglojęzycznych.

Dalsze zdobywanie bardziej specjalistycznej wiedzy kierunkowej będzie uzależnione od wybranej w trakcie studiów specjalności. Miłośnicy pracy z dziećmi z pewnością odnajdą się w specjalności nauczycielskiej, przyszli tłumacze – w translatoryce. Jak sam widzisz zakres obowiązków na Filologii angielskiej w Poznaniu będzie spory.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

filologia angielska studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu mogą cechować się szeroko pojętą odmiennością w wielu aspektach, również jeśli chodzi o czas ich trwania. Filologia angielska należy do szerokiego kanonu kierunków, dzielących się na dwa współgrające etapy.

Studia pierwszego stopnia będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a co za tym idzie, uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, każdy z kandydatów będzie musiał zagospodarować półtora roku, aby w znacznym stopniu uzupełnić posiadaną już wiedzę i umiejętności.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Poznaniu, które wzbogaciły oferowaną przez siebie propozycję edukacyjną o możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, powinieneś zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rekrutacyjnymi, obowiązującymi dany wydział.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Studia filologiczne, ze względu na swoją specyfikę, w procesie rekrutacyjnym cenią przede wszystkim stopień rozwinięcia kompetencji językowych kandydatów. Dlatego jeśli masz zamiar aplikować na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, warto, abyś na poważnie podszedł do nauki angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz przyłożył się do osiągnięcia jak najwyższego wyniku z egzaminu ustnego.

Laureaci i finaliści niektórych olimpiad językowych na szczeblu ogólnopolskim będą mieli znacznie ułatwiony start na studia, gdyż odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Jako że Filologię angielską można odbywać nie tylko w ramach studiów pierwszego, ale także drugiego stopnia, kandydaci chcący uzupełnić posiadaną już wiedzę, wyniesioną z poprzedniego etapu edukacji, powinni postarać się o zdobycie jak najwyższych ocen na dyplomie kończącym studia – to właśnie one wezmą udział w konkursie wyłaniającym najlepszych.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby mieć jakiekolwiek szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. W tym procesie staniesz przed koniecznością uzupełnienia zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni formularza.

Po pozytywnym przejściu całej procedury i ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych na studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, powinieneś zająć się gromadzeniem wymaganych dokumentów. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach 35X45mm, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

zasady rekrutacji na studia

 

filologia angielska studia w Poznaniu

 

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Możliwości zawodowe, oferowane przez studia w Poznaniu na kierunku Filologia angielska są niezwykle rozległe, podobnie jak obszar gospodarki i życia społecznego, w którym dobre opanowanie tego języka jest kluczowe. W związku z tym każdy z absolwentów będzie mógł liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie, którego specyfika będzie uzależniona od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Każdy z absolwentów opisywanego kierunku, jeśli tylko w trakcie studiów zaczął pasjonować się translatoryką, bez trudu odnajdzie zatrudnienie w prywatnych i publicznych biurach tłumaczeniowych, a po poświęceniu kilku dodatkowych lat po studiach i wykonaniu odpowiednich uprawnień, także i w sądownictwie jako tłumacz przysięgły.

Jeśli jesteś absolwentem Filologii anielskiej w Poznaniu, a specjalność, którą wybrałeś w trakcie swojej edukacji jest ściśle związana z edukacją, będziesz mógł aspirować do stania się najbardziej lubianym nauczycielem w całej szkole, niezależnie od jej poziomu.

Absolwenci studiów filologicznych w Poznaniu będą mogli podjąć odpowiedzialną pracę w międzynarodowych korporacjach zajmujących się handlem lub wszelkiego rodzaju usługami, gdzie kontakt z zagranicznym kontrahentem byłby nieodłączną częścią każdego dnia.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś rozwinął skrzydła swojej niezależności poprzez otworzenie własnej działalności gospodarczej. Filologia angielska oferuje cały wachlarz możliwości – począwszy od biura tłumaczeń, poprzez wszelkiego rodzaju szkoły językowe, na placówkach oświatowych skończywszy.

Absolwenci Filologii angielskiej również z powodzeniem znajdą zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki, niezwiązanych bezpośrednio z przyswojonym w trakcie studiów materiałem, gdzie biegłe opanowanie języka angielskiego będzie stanowiło swoisty klucz do sukcesu.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez ukończenie studiów na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, są bardzo szerokie i z pewnością pozwolą dopasować stanowisko pracy do potrzeb danej jednostki, zapobiegając tym samym przedwczesnemu wypaleniu zawodowemu.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Bardzo poważnie rozważasz podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska, a za miejsce zdobywania wykształcenia obrałeś Poznań? Z pewnością opinie starszych kolegów z tego kierunku okażą się dla ciebie cenne.

Agnieszka, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Poznaniu, mówi:

„Pasja do nauki języków obcych skłoniła mnie do podjęcia studiów filologicznych. Uważam, że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata, a dokładne jego zgłębienie gwarantuje możliwość poszerzenia sieci swoich kontaktów. A dlaczego Poznań? Tutaj się urodziłam i tutaj zostanę na zawsze.”

KIERUNKI FILOLOGICZNE W POZNANIU

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)