Podstawy automatyki

Podstawy automatyki

Podstawy automatyki

18.06.2021

Podstawy automatyki

Studia na kierunku automatyka i robotyka od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, którzy posiadają szeroko rozwinięte zdolności ścisłe. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz śmiało wybrać właśnie ten profil kształcenia. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej.

Podstawy automatyki to – jak sama nazwa wskazuje – jeden z najważniejszych przedmiotów w siatce. Przedmiot Podstawy automatyki ma na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu tworzenia i analizy modeli matematycznych układów dynamicznych oraz przeprowadzania pomiarów w celu określenia dynamiki układu.

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie struktur i właściwości układów regulacji automatycznej oraz opanowują metody teoretycznego i komputerowo wspomaganego projektowania układów regulacji. Dodatkowo, studenci zdobywają wiedzę odnośnie typowych rozwiązań stosowanych w układach automatyki oraz podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie konstruowania i stosowania układów automatyki.

idź do kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)