Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne

18.06.2021

Prawo karne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są coraz bardziej popularne i budzą coraz większe zainteresowanie wśród studentów. Dostrzegają to polskie ośrodki akademickie i wpisują ten profil kształcenia w swoją ofertę dydaktyczną. Zobacz, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce, jeśli je wybierzesz.

Prawo karne to jeden z przedmiotów teoretycznych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów przede wszystkim z instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz nauczenie stosowania ich w praktyce. Zajęcia polegają na systematycznym omówieniu funkcji prawa karnego, zwłaszcza instytucji jego części ogólnej tj. struktury przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej, systemu kar i środków karnych.

Każdy student między innymi wie, jakie kary można wymierzać za popełnienie przestępstwa, jakimi dyrektywami ich wymiaru sąd musi się kierować, wreszcie zna środki związane z poddaniem sprawcy próbie czy potrafi określić przesłanki odpowiedzialności karnej, umie wskazać zasady wymiaru kar oraz środków karnych, zasady stosowania środków zabezpieczających i związanych z poddaniem sprawcy próbie.

idź do kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)