Administracja - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Administracja studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Administracja w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Administracja Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Podczas studiów na kierunku administracja studenci poznają zasady funkcjonowania administracji w Polsce oraz na świecie. Skupią się także na doskonaleniu zdolności z zakresu socjologii, ekonomii i psychologii społecznej, a także nauczą się tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy związane z administracją. Ponadto studenci zostaną przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich oraz prowadzenie własnej działalności.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Krakowie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w urzędach, instytucjach finansowych, instytucjach i podmiotach niepublicznych, administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach międzynarodowych.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku administracja, to przygotowania do egzaminu dojrzałości powinieneś zacząć już dziś. Uczelnie w Krakowie co roku przyciągają wielu chętnych, którzy chcieliby rozpocząć prestiżowe studia prawnicze. Oznacza to, że konkurencja jest duża, a jedynie uzyskanie jak najlepszych wyników maturalnych może być dla ciebie biletem wstępu. Zatem podczas swoich przygotowań do egzaminu uwzględnij przedmioty takie jak: historia, WOS, język obcy nowożytni, język polski, geografia, czy nawet informatyka.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Krakowie

Studia na kierunku administracja w Krakowie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Administrację jako kierunek oferują trzy krakowskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Administrację można również studiować na trzech uczelniach niepublicznych - są to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Ponadto administrację jako specjalność na innym kierunku proponują następujące uczelnie krakowskie:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie (administracja i polityka publiczna
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (informatyka)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (finanse i rachunkowość)

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku administracja w Krakowie oferują trzy uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kandydaci na stacjonarne studia na kierunku administracja przyjmowani są na podstawie wyników z wybranych egzaminów maturalnych – przyszli studenci administracji powinni zatem rozważyć, które przedmioty chcą oni uwzględnić w swojej maturze.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Łodzi

Możliwość niestacjonarnej nauki na kierunku administracja w Krakowie oferują następujące szkoły wyższe:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rekrutacja na niestacjonarne studia zazwyczaj odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, jednak niektóre uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o wyniki konkursu świadectw.

 

Dowiedz się więcej administracja w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Krakowie są płatne zarówno w uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4000 zł do 5600 zł. ceny - administracja Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku administracja we wszystkich krakowskich szkołach wyższych wymagają od studentów wniesienia odpowiedniej opłaty.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Krakowie?

 

1. Dla kogo ten kierunek
Właściwie wszystkie uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie studia na kierunku administracja. Jednak z czym właściwie można powiązać tę bardzo ogólną dyscyplinę naukową, która od wielu lat zalicza się do grona wyjątkowo popularnych kierunków. Administracja – w najprostszym rozumieniu – oznacza szeroką działalność organizatorską, którą regulują różnego rodzaju normy prawne. Zatem administrację możemy zaliczyć do prestiżowego grona kierunków prawniczych. Bowiem dobry administrator doskonale orientuje się w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych i wie, jak wykorzystywać je w praktyce, podczas swojej wszechstronnej działalności organizatorskiej.
Administracja ma związek z długą tradycją historyczną, więc część jej zastosowań z przeszłości wykorzystywana jest także i dziś. Administrator stoi na straży prawa i dba, by wszystkie działania organizatorskie przebiegały w sposób najkorzystniejszy dla społeczeństwa. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu prestiżowych studiów prawniczych i chcesz mieć poczucie, że twoja rozbudowana wiedza może znaleźć odzwierciedlenie w praktycznym działaniu, to studia na kierunku administracja w Krakowie są stworzone dla ciebie!
 
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów

Jak już zdążyłeś się zorientować uczelnie w Krakowie mają bogatą ofertę studiów na kierunku administracja. Poszczególne programy kształcenia mogą zawierać różnice, jednak istnieje pewien człon przedmiotów wspólnych, które są niezbędne podczas całego cyklu edukacji. Jakie to zagadnienia? Studenci muszą przede wszystkim dogłębnie zapoznać się z różnego rodzaju aspektami prawnymi. Zatem wstęp do prawodawstwa, prawo administracyjne, cywilne, gospodarcze, czy nawet europejskiej stanowią filar kształcenia. Oprócz tego dochodzi blok przedmiotów elementarnych, ponieważ dobry administrator musi znać historię administracji oraz dogłębnie poznać funkcjonowanie tej dyscypliny współcześnie. Z zajęciami prawniczymi studenci będą stykać się podczas całego toku kształcenia.

Jednak interdyscyplinarny charakter tej nauki sprawia, że w trakcie wszystkich lat nauki studenci będą uczęszczać na zajęcia, obejmujące podstawy makro- i mikroekonomii oraz finanse i rachunkowość. Wszystkie te przykłady zajęć obejmują niezbędny zakres wiedzy ogólnej. Studenci będą mieli do wyboru szereg specjalności, które rozwiną ich wąskie kwalifikacje:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • administracja gospodarcza;
 • administracja finansowa.

 

Wiedza absolwentów administracji musi stanowić podstawę każdego ich działania. A  studia w Krakowie to zawsze gwarant rzetelnego wykształcenia. Doskonała orientacja w przepisach prawnych, znajomość aktualnych tendencji na rynku gospodarczym, kwalifikacje obejmujące wiedzę z zakresu ekonomii oraz socjologii – wszystko to sprawia, że absolwenci studiów administracyjnych stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową.

Umiejętności administratorów muszą być ściśle połączone z ich rzetelną wiedzą, ponieważ znajomość prawa to tylko jeden aspekt. Liczy się także ich umiejętna interpretacja i przemyślane dostosowywanie do nich wszelkiego rodzaju działań administratorskich. Eksperci z zakresu tej dziedziny nigdy nie działają w pojedynkę, zatem muszą oni dysponować wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Praca po studiach

Zatem w jakich sektorach zawodowych mogą znajdować zatrudnienie administratorzy? Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku sprawia, że odnajdą się oni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest osoba mająca odpowiednie kompetencje z zakresu administrowania. Zatem będą to wszelkiego rodzaju urzędy, organizacje pożytku publicznego, korporacje, organy administracji rządowej, samorządowej, czy lokalnej. Na dobrą sprawę to absolwent administracji sam decyduje, w jakim sektorze chciałby rozwijać swoją karierę zawodową.
To studia, które gwarantują rzetelną wiedzę, ale muszą wiązać się z rozwijaniem umiejętności nieszablonowego myślenia. Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w agencjach oraz funduszach. Osoby, które kończą edukację na tym kierunku, przygotowane są do podejmowania owocnej współpracy także z przedsiębiorstwami prywatnymi. Zatem można śmiało powiedzieć, że administratorzy to osoby, które odnajdą się w każdej pracy!

Zapewne niejednokrotnie zetknąłeś się z terminami „studia dzienne” oraz „studia zaoczne”. To dwa podstawowe tryby kształcenia, które obowiązują w Polsce, a ty możesz wybrać jeden z nich. Studia dzienne wiążą się z regularnym uczęszczaniem na zajęcia w ciągu tygodnia, wiedzę przyswajasz w sposób systematyczny i masz ciągły kontakt z wykładowcami. Z kolei studia zaoczne mają charakter zjazdów naukowych, które organizowane są co weekend. W przypadku studiów zaocznych łatwiej jest znaleźć stabilną pracę w trakcie ich trwania, jednak wiążą się z samodzielnym opanowywaniem większych partii materiałów. Studia na kierunku administracja możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, czyli dziennym oraz zaocznym.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Studia na kierunku Administracja w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia prawnicze w Krakowie na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Swoją przygodę z administracją rozpoczniesz od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To wtedy poznasz wszystkie niezbędne informacje związane z tą dyscypliną nauką. Finalizacją kształcenia na tym stopniu jest pomyślna obrona pracy licencjackiej. Po zakończeniu tego etapu nauki możesz już podejmować pierwsze aktywności zawodowe, które będą zgodne z twoim wykształceniem. Choć musisz pamiętać, że po studiach licencjackich ma ono jeszcze niepełny charakter.

Dopiero podjęcie studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich, zapewni ci pełnię wykształcenia. Trwają one dwa lata i kończą się otrzymaniem tytułu magistra. Twoja wiedza zostanie usystematyzowana oraz znacznie poszerzona.

Administracja w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie niezależnie od wyboru wiążą się zawsze z dużym prestiżem. Jeżeli połączymy to ze studiami administracyjnymi, to okaże się, że absolwenci tego kierunku nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia w sektorze, który będzie im najbardziej odpowiadać. Osoby, kończące ten kierunek, mogą pracować na wielu różnorodnych stanowiskach w urzędach, korporacjach finansowych i branży projektowej. Szereg kwalifikacji, które studenci pozyskają w trakcie studiów, sprawia, że stanowią oni w przyszłości bardzo atrakcyjną grupę zawodową.
Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, któremu zależy na stabilnym rozwoju, powinno korzystać z usług profesjonalisty, który zna i potrafi wcielać w życie przepisy prawne z zakresu organizowania poszczególnych działań. Ty, jako absolwent tego kierunku, będziesz posiadać wszystkie te uprawnienia. Dodatkowo, możesz także śmiało pomyśleć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, która pozwoli ci na realizację indywidualnych celów i marzeń.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, jako specjalność na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 200 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ, UP, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4600 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Administracja studia w Krakowie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 
Administracja studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie 
 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są przez uczelnie w ramach limitu miejsc. Na studia dostają się te osoby, które otrzymają wystarczająco wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku administracja w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 200
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne – za niestacjonarną naukę w publicznej szkole wyższej oraz za studia w prywatnej uczelni należy jednak zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6200 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 5000 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 4600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnie ustalonym przez uczelnię terminie. Kandydaci mogą dowiedzieć się o tym, czy dostali się na wybrane kierunki, dzięki informacjom publikowanym w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu użytkownicy mają szansę poznać nie tylko zajmowane miejsce na liście rankingowej, ale również liczbę punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać przeważnie zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Preferowana forma doręczenia plików zależy od indywidualnej decyzji uczelni – zazwyczaj kandydaci przekazują dokumenty osobiście, bezpośrednio w siedzibie szkoły, jednak czasem dopuszczana jest możliwość przesłania kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych dla każdej uczelni jest indywidualny i może się różnić w zależności od ustaleń danej szkoły wyższej. Zazwyczaj pliki można dostarczać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci najczęściej mają na to zaledwie kilka dni, dlatego należy spieszyć się z dopełnieniem formalności! Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 15.07.2022 do 19.07
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Krakowie?

Studia na kierunku administracja co roku przyciągają wiele chętnych osób – zwłaszcza w Krakowie. Jeżeli czytasz ten artykuł, to być może również myślisz o podjęciu studiów administracyjnych. Jednak zanim to zrobisz, pamiętaj, że nie są to studia stworzone dla wszystkich. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy opanowywanie rozległego materiału teoretycznego nigdy nie stanowiło dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aktualne zagadnienia społeczno-prawne?
 • Czy jesteś osobą otwartą i cechującą się nieszablonowym myśleniem?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to administracja jest kierunkiem studiów, który czeka właśnie na ciebie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jednak zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, to najpierw czeka cię egzamin dojrzałości. To on stanowić będzie najważniejszą podstawę podczas całej procedury rekrutacyjnej, także swoje przygotowania powinieneś zacząć już dziś. Procedury rekrutacyjne każdej z uczelni mogą nieznacznie różnić się od siebie, ale są to na ogół minimalne zmiany. Przedmioty, które są uwzględniane podczas kwalifikacji zgłoszeń, możemy podzielić na dwie grupy. Różnią się one sposobem punktowania wyników maturalnych.

Do pierwszej grupy zaliczają się przedmioty takie jak: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Z kolei druga grupa obejmuje języki obce nowożytnie – możesz wybierać spośród nich dowolnie. Osoby, które podczas procesu rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów, znajdą się na listach osób przyjętych.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę i nie ograniczasz się do niezbędnego minimum, zawartego w podręczniku, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to możesz ze spokojem myśleć o swojej przyszłości. Jeżeli myślisz o studiowaniu administracji to rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji wiąże się z terminowym dostarczeniem dokumentów. Szczegółowe informacje, co dostarczyć w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni w Krakowie. Na ogół jest tak, że wstępnie musisz przynieść do dziekanatu teczkę, w której znajdą się zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Krakowie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku administracja w Krakowie?

Czy warto iść na studia na kierunku administracja w Krakowie?

Każdy maturzysta co najmniej kilka razy zadaje sobie jedno fundamentalne pytanie – czy warto iść na studia? Nie należy go bagatelizować, ponieważ to od udzielonej odpowiedzi zależy, jak wyglądać będzie przyszłość osób, które opuszczają mury szkół średnich. Wątpliwości mnożą się nieustannie, niezależnie od tego, jaka decyzja pozostaje podjęta. Jeśli studia – to na jakim kierunku, w jakiej formie, gdzie? Jeśli rezygnacja z kształcenia wyższego – to jaka praca, plany na przyszłość? Życie maturzysty nie należy do najłatwiejszych. Warto odpowiednio wcześnie zastanowić się nad możliwymi scenariuszami, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

Ostateczną decyzję można podjąć w rozsądnym oparciu o kilka rad. Najważniejsze, by wybór kształcenia wyższego był samodzielny. Nie ulegajmy presji rodziny, czy oczekiwaniom społecznym. Zastanówmy się, jakie są nasze mocne strony, co nas interesuje, czego chcielibyśmy się uczyć i wreszcie – jaki zawód w przyszłości chcielibyśmy wykonywać. Rozwikłanie tych pozornie błahych kwestii pozwoli nam na podjęcie świadomej, mądrej decyzji.

Pójście na studia dla większości absolwentów szkół średnich było dobrą decyzją. To czas nie tylko wzmożonej aktywności intelektualnej, która poszerza horyzonty. Dzięki studiom będziesz mieć szansę uczestniczenia w praktykach, stażach, wolontariatach – a to zawsze dodatkowe aktywności w CV! Studia to także czas zabawy, wiązania nowych przyjaźni, czy przedłużenia młodości. Zalety studiowania można długo mnożyć!

Dziś popularną propozycję kształcenia stanowią kierunki z kręgu prawniczego. Gwarantują one nie tylko prestiż, lecz przede wszystkim stabilną pracę w przyszłości. Jedną z takich propozycji są właśnie studia na kierunku administracja w Warszawie. Ich wybór na pewno warty jest rozważenia. Weź je pod uwagę przede wszystkim wtedy, jeśli lubisz pracę z ludźmi i dodatkowo nie boisz się opanowywania sporych partii materiału teoretycznego. Uczelnie w Krakowie starają się zapewnić swoim studentom jak najlepsze warunki kształcenia. Studia administracyjne przygotują cię doskonale do pracy, w której zajmować się będziesz szeroko rozumianym administrowaniem i działalnością organizatorską.

Co dadzą ci studia na kierunku administracja w Krakowie?

Każda osoba, która wybiera się na studia wyższe, chciałaby mieć pewność, że ich lata nauki zaowocują w przyszłości. Studentom zależy bowiem na poszerzaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. W praktyce oznacza to, że oferta kształcenia, która przygotowywana jest przez uczelnie w Krakowie, powinna być wyjątkowo atrakcyjna – nie tylko pod kątem przekazywanych treści. Dziś liczy się także forma i sposób kształcenia. Maturzyści wielokrotnie zadają sobie zatem pytanie – co dadzą im studia na danym kierunku.

Jest to nic innego, jak pytanie o treści kształcenia oraz efekty, które są z nimi związane. Gdy wybieramy kierunki studiów, warto zadbać o to, by były one zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jeśli w kręgu twoich zainteresowań znalazły się zatem studia w Krakowie na kierunku administracja, przeanalizuj odpowiednio wcześnie ich mocne strony. Znajomość atutów charakterystycznych dla poszczególnych kierunków pozwoli ci podjąć w pełni świadomą decyzję.

Kierunki studiów takie jak administracja wyposażą cię w pakiet interdyscyplinarnej wiedzy z obszarów związanych z: prawem, zarządzaniem, finansami, czy problemami gospodarczymi. Uczelnie w Krakowie pilnie śledzą aktualne wydarzania, czy zmiany prawne, dzięki którym programy kształcenia na studiach administracyjnych są dostosowywane do obowiązujących norm. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że twoja wiedza odzwierciedlać będzie potrzeby rynku administracyjnego.

Działalność organizatorska jest bardzo szeroka, więc administratorzy powinni mieć szeroką wiedzę i jeszcze szersze umiejętności. W pracy administratorów ogromne znaczenie ma sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych, ich prawidłowa interpretacja, czy tworzenie wszelkiego rodzaju pism urzędowych. Dobry administrator ponadto ma doskonałą orientację w najnowszych wydarzeniach ze świata społeczno-gospodarczego, dzięki czemu jego decyzje będą podejmowane rozważnie i rozsądnie. Studia na kierunku administracja zagwarantują także swoim studentom rozbudowane umiejętności z zakresu zarządzania finansami, ponieważ i z tym w swojej pracy mierzą się absolwenci tego kierunku.

Działalność administratorska nigdy nie ma wymiaru jednostkowego. W praktyce oznacza to, że podczas trwania swojej kariery zawodowej współpracować będziesz z wieloma innymi osobami. To wspólna i zgrana praca sprawi, że wszelkie podejmowane działania przyniosą zamierzony efekt. Będzie to możliwe przede wszystkim wtedy, jeśli podczas kształcenia na tym kierunku zadbasz także o swoje kompetencje miękkie. To zagwarantują ci studia administracyjne w Krakowie.

Kierunki studiów takie jak administracja mają bardzo rozbudowany program kształcenia, co wpływa na interdyscyplinarność kształcenia. Śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z większych atutów na tym kierunku. Dodatkowo uczelnie w Krakowie starają się zapewnić swoim studentom takie umiejętności, które będą mogły być wykorzystane podczas pracy nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku administracja w Krakowie?

Każdy maturzysta chciałby, by wybrany przez niego kierunek studiów nie przyniósł mu rozczarowania. Jak sprawić zatem, by pierwszy wybór był strzałem w dziesiątkę? Na początku trzeba przede wszystkim określić swoje oczekiwania i odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Jakie mam zainteresowania? Gdzie chciałbym pracować w przyszłości? Co sprawia mi najwięcej radości podczas nauki? Z czym sobie nie radzę? Świadomość własnych zalet i wad bez wątpienia przyczyni się do podjęcia trafnego wyboru.

Warto także zorientować się, jak wygląda specyfika rynku akademickiego w Polsce. Jeśli uważasz, że istnieją kierunki idealne, to musisz bardzo szybko zmienić swoje myślenie. Kierunki idealne bowiem nie istnieją. Każdy ma swoje dobre i złe strony – podobnie zresztą jak ty! Jedne będą rozwijać twoją wiedzę z obszarów humanistycznych, a drugie – ze ścisłych. Rzadko można znaleźć takie propozycje, które łączą całkowicie przeciwstawne dyscypliny naukowe.

Studia w Krakowie na kierunku administracja mają podobną specyfikę. Ich charakter jest co prawda  interdyscyplinarny, ale i on oscyluje wokół przylegających do siebie dziedzin – prawa, zarządzania, ekonomii, gospodarki. Jeśli czujesz zatem, że chciałbyś rozwijać się artystycznie lub w zakresie dyscyplin ścisłych, to studia na kierunku administracja rozczarują cię już po zakończeniu pierwszych zajęć. Studia administracyjne będą doskonałym wyborem dla osób uporządkowanych i systematycznych. Ktoś, kto ma duszę artysty lub kreatora, będzie odczuwać wyłącznie dyskomfort.

Kierunki studiów takie jak administracja nie przygotują cię także do wykonywania wolnych zawodów, w których swoją działalność możesz opierać na fantazyjnych i artystycznych założeniach. Twoja praca uwarunkowana będzie doskonałą znajomością norm i przepisów prawnych – kreatywność, na jaką możesz sobie pozwolić, powinna do nich ściśle przylegać. Musisz w taki sposób zajmować się administracją i działalnością organizatorską, by mieć pewność, że jest ona całkowicie bezpieczna. Oprócz tego pamiętaj, że twoje aktualizowanie wiedzy i umiejętności nie powinno skończyć się wraz z otrzymaniem tytułu magistra. Dyrektywy zmieniają się nieustannie – podczas trwania kariery zawodowej będziesz musiał je nieustannie śledzić.

Interdyscyplinarna forma studiów administracyjnych sprawia, że nie będziesz także przygotowany do wykonywania jednego, konkretnego zawodu. Jeśli chciałbyś mieć pewność, że czekać będzie na ciebie praca w wyłącznie jednym sektorze gospodarczym, to studia na kierunku administracja na pewno nie są dla ciebie. Uczelnie w Krakowie dbają o to, by studenci po zakończeniu kształcenia mogli zajmować się działalnością administratorską i organizatorską w różnych sektorach gospodarczych oraz przedsiębiorstwach o zróżnicowanych profilach działalności.

Studia na kierunku administracja Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie starają się przygotowywać ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie dla studentów nie tylko ze względu na przekazywane treści. Dziś młodzi ludzie zwracają uwagę na dostępne formy edukacji. Dlatego też coraz popularniejsze w kręgach akademickich stają się studia zaoczne. Kiedyś traktowane były podrzędnie, lecz współcześnie docenia się szerzej ich walory. Przede wszystkim studia niestacjonarne pozwalają na równoległy rozwój innych aktywności – studenci mogą podejmować pracę, kształcić się na innym kierunku, korzystać z możliwości, jakie dają staże i praktyki. Studia zaoczne mają bowiem formę weekendowych zjazdów naukowych, podczas których obywają się zajęcia i wykłady. Warto pamiętać jedynie, że studenci część materiału teoretycznego opanowywać będą we własnym zakresie, a kształcenie niestacjonarne wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

dowiedz się więcej na temat kierunku administracja studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Krakowie?

Realizacja studiów w trybie zaocznym wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kierunek administracja w Krakowie nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Wszyscy studenci, którzy zdecydują się podjąć naukę na studiach niestacjonarnych muszą pamiętać o zapłacie czesnego, którego wysokość różni się zależności od uczelni i jest ustalana przez władze konkretnej akademii. Zazwyczaj, uczelnie dają możliwość realizacji płatności w kilku dogodnych ratach.
Koszty mogą ulegać niewielkim zmianom, zależnym od różnorodnych czynników, dlatego też studenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z regulaminem opłat przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje związane z kwestiami finansowymi znajdują się na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Ponadto, znajdziesz tam aktualną ofertę dostępnych zniżek i promocji, które pozwolą Ci zmniejszyć wysokość czesnego.
dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Krakowie?

Studia w Krakowie pozwalają poczuć prawdziwego ducha akademickiego. Dodatkowo, studiowanie administracji zapewni ci stabilny zawód w przyszłości. 
 
Patryk, student trzeciego roku administracji, mówi:
Nie wyobrażam sobie studiów w innym mieście – Kraków zrobił na mnie największe wrażenie. Administracja to prestiżowe studia prawnicze, dzięki którym nie muszę się martwić o swoją przyszłość.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Kraków studia i stopnia

Administracja Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Kraków studia stacjonarne

Administracja Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Studia na Wydziale Politologii

 

Komentarze (1)

VViolka odpowiedz

Kraków, to fajne miasto dla studenta, u mnie jednak założenie rodziny sprawiło, że już nie mam czasu chodzić na zajęcia stacjonarnie. Na szczęście magisterkę z administracji robiłam online na WSKZ i mam taki sam dyplom, jakbym chodziła na uczelnie.

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu