Studia prawnicze Kraków

Studia prawnicze Kraków

Studia prawnicze Kraków
Dodaj do ulubionych

16.04.2024

Studia prawnicze Kraków 2024 | woj. małopolskie

Studia prawnicze w Krakowie możesz podjąć w 5 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia prawnicze Kraków
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia prawnicze i administracja w Krakowie rozpocznie się 4 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania
W procesie rekrutacji na studia prawnicze w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia.
 
*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia prawnicze i administracja w Krakowie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Administracja i polityka publiczna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Doradztwo i administracja rolnicza stacjonarne I stopnia
Doradztwo podatkowe stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Etyka - mediacje i negocjacje stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Gospodarka i administracja publiczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Kryminalistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kryminologia i kryminalistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Prawo i doradztwo w biznesie stacjonarne I stopnia
Prawo kanoniczne stacjonarne jednolite
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów stacjonarne I stopnia
Zamówienia publiczne stacjonarne, niestacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są prawnicze i administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE
KRYMINALISTYKA

Pokaż więcej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA
PRAWO

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

PRAWO KANONICZNE

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

DORADZTWO I ADMINISTRACJA ROLNICZA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

SORTOWANIE:

Studia prawnicze w Krakowie - podyplomowe

A
D
E
M
O
P
R
S
W
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Rekrutacja na prawo nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.
 
 

Kierunki prawnicze - przedmioty maturalne

Uczelnie w Krakowie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.
Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia prawnicze w Krakowie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Jagiellońskim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 40,9 punktu na administrację, 83,9 punktu na prawo oraz 84 punkty na prawo własności intelektualnej i nowych mediów. 

W przypadku studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, aby dostać się na prawo trzeba było osiągnąć próg conajmniej 175 punktów, a na kryminologię 98,5 punktu. 

Na studia z administracji na Uniwersytecie Ekonomicznym przyjmowano osoby, które w procesie rekrutacji przekroczyły barierę 100,2 punktu. Natomiast na prawo wymagano nie mniej niż 143,6 punktu. 

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia prawnicze w Krakowie

Studia prawnicze w Krakowie należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. Studia w tym zakresie można podjąć na wielu uczelniach publicznych. Wśród jednej z najbardziej obleganych uczelni można wymienić Uniwersytet Jagielloński, gdzie o jedno miejsce na prawo ubiegało się ponad 5 kandydatów.

O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na prawo ubiegało się ponad 4 kandydatów na jedno miejsce. Studia prawnicze oferuje także Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, gdzie na prawo przypadało ponad 7 osób na jedno miejsce. 

 

Limity miejsc na studia prawnicze

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów prawniczych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach prawniczych w Krakowie:

 

Administracja:

 • Uniwersytet Jagielloński: 200
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: 100

 

Administracja i polityka publiczna:

 • Akademia Ignatianum: 70

 

Prawo:

 • Uniwersytet Jagielloński: 350

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia prawnicze w Krakowie

Studia prawnicze w Krakowie realizowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne. Oznacza to, że w zależności od miejsca i formy kształcenia, nasza nauka może być bezpłatna albo płatna. Bezpłatnym trybem są wyłącznie studia stacjonarne, prowadzone przez uczelnie publiczne. Za niestacjonarną formę już należy zapłacić. A jak to wygląda w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każda forma kształcenia jest płatna.

 

Administracja:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 7400 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny: 6400 zł
 • Uniwersytet Jagielloński: 5000 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: 4600 zł

 

Prawo:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 8000 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny: 7200 zł
 • Uniwersytet Jagielloński: 7000 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: 6000 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron": od 5800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia samodzielnie ustala termin publikowania wyników. Informację o liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia otrzymamy w indywidualnym profilu kandydata w systemie IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny: lipiec 2024
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: lipiec 2024
 • Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia indywidualnie ustala zarówno zestaw dokumentów, jak i formę ich dostarczenia. Niektóre preferują, aby złożyć je osobiście, w siedzibie uczelni, natomiast inne dopuszczają wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokładny termin składania dokumentów rekrutacyjnych poznamy zaglądając do naszego indywidualnego profilu kandydata. Niezależnie od tego, którego dnia będziemy musieli dostarczyć wymagany zestaw należy dopilnować, aby został dostarczony w komplecie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny: lipiec 2024
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Krakowie

Od wielu lat kierunki prawnicze uznawane są za najbardziej wymagające. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby zajmowały czołowe miejsca w rankingach popularności. Kandydaci na studia ustawiają poprzeczkę coraz wyżej, chcąc łączyć naukę prestiżowego kierunku w prestiżowym ośrodku akademickim – dlatego tak często na miejsce swojego kształcenia wybierają Kraków.

Ofertę studiów prawniczych w Krakowie określić można jako bogatą i na tej podstawie każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia otrzymuje wybór pomiędzy nauką stacjonarną i niestacjonarną.

Ktoś mógłby zadać pytanie, czy możliwe jest zgłębianie dyscyplin prawniczych na studiach niestacjonarnych, które nie są prowadzone od poniedziałku do piątku? Oczywiście, że jest możliwe. Osiąganie dobrych wyników to tylko kwestia solidnego przyłożenia się do nauki, dyscypliny i zwyczajnych chęci.

Wszystkie wymienione czynniki są niezwykle potrzebne, ponieważ studenci studiów niestacjonarnych kształcą się zgoła inaczej. Część obowiązującego materiału muszą przyswoić samodzielnie, bez wsparcia wykładowcy.

Zaletą takiej formy nauki jest to, że poprzez naukę studenci rozwijają niezbędne dzisiaj umiejętności, takie jak zarządzanie czasem, organizacja pracy własnej, wyszukiwanie informacji, oddzielanie wiadomości ważnych od nieistotnych. Inną odpowiedzią na postawione wyżej pytanie jest fakt, iż gdyby droga prawniczego kształcenia byłaby nie do przejścia w trybie nauki niestacjonarnej, to uczelnie zwyczajnie nie mogłyby jej oferować.

czytaj dalej studia niestacjonarne prawnicze w Krakowie

Jak wyglądają studia prawnicze w Krakowie

Studia prawnicze w Krakowie to kierunki studiów, dzięki którym można wykonywać niezwykle ciekawe i popularne zawody, takie jak: adwokat, prokurator, czy notariusz. Naturalnie, ukończenie studiów umożliwia pracę także w innych przestrzeniach i różnych branżach, bowiem wiedza prawnicza wykorzystywana jest między innymi w biznesie, mediach, służbie zdrowia, czy polityce.
Najpopularniejsze kierunki prawnicze w Krakowie: administracja, prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, prawo kanoniczne.
Współczesne studia prawnicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Praca po studiach prawniczych
Absolwenci studiów prawniczych odnajdują się w pracy na przykład w kancelariach prawniczych, kancelariach notarialnych, czy organach administracji publicznej.
 
Zarobki
Średnie zarobki w Krakowie na popularnych stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej wahają się od 4400 zł do 16500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska, doświadczenia, stażu i miejsca pracy, miejscowości).
 

Typ studiów

Chcesz się dostać na studia prawnicze w Krakowie? Zastanawiasz się, czy to właśnie kierunek dla ciebie? Gdy spojrzymy na definicję studiów prawniczych w słowniku języka polskiego odkryjemy, że wydział prawa ma na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności.
W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.
To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na studia prawnicze.
Pięcioletnie, magisterskie prawo składa się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.
Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje. 

 

 

Studia prawnicze w Krakowie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Kształcenie na studiach prawniczych w Krakowie odbywa się w formie jednolitej magisterskiej, jak na przykład w przypadku prawa lub prawa kanonicznego, ale również w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to jest w ramach pierwszego i drugie stopnia, który niejednokrotnie stanowi uzupełnienie dla zgłębionych już treści.

Studia jednolite możesz realizować w trakcie pięciu lat, studia licencjackie (pierwszego stopnia) trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie (drugiego stopnia) dwa lata.

Uczelnie w Krakowie przygotowują także propozycje studiów podyplomowych, które umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji, a kształcić się w ten sposób mogą osoby, które mają już tytuł licencjata bądź magistra. Z reguły kształcenie podyplomowe odbywa się w formie niestacjonarnej i jest roczne. W ten sposób możesz realizować na przykład administrowanie w systemie ochrony zdrowia lub prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową.

Poszczególne kierunki możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Tryb stacjonarny to tryb dzienny, w którego trakcie realizowane zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny to tryb wieczorowy lub zaoczny (weekendowy).

czytaj dalej studia w Krakowie

 

Czy studia prawnicze w Krakowie są trudne?

Kiedy mówimy o studiach prawniczych, w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy kierunek Prawo. To kierunek, który bez dyskusji możemy nazwać wyjątkowym, ponieważ od wielu lat bije rekordy popularności pomimo tego, że uchodzi za jeden z najbardziej wymagających ze wszystkich możliwych kierunków. Oczywiście, przestrzeń studiów prawniczych jest większa i składają się na nią także inne propozycje, w tym mniej lub bardziej skomplikowane. Studia prawnicze w Krakowie są trudne i wymagają od studentów intensywnej nauki i cierpliwości, ponieważ nie jest łatwym zadaniem przejście przez przepisy, zasady, reguły oraz rozmaite niuanse prawne. Do tego należy jeszcze dodać opanowanie umiejętności posługiwania się zdobywaną wiedzą, co również wymaga czasu i tak jak w sporcie- nieustannych ćwiczeń.

Studia prawnicze w Krakowie są trudne, ponieważ przygotowują do wykonywania trudnych zawodów. Przygotowują do wykonywania zawodów, w których poradzą sobie tylko najlepsi i najbardziej wytrwali, potrafiący przebrnąć przez skomplikowane zagadnienia, nieprzejmujący się ewentualnymi porażkami.

 

Kierunki studiów prawniczych w Krakowie

Uczelnie w Krakowie mają bogatą ofertę kształcenia w zakresie studiów prawniczych. Oczywiście decydującym kierunkiem w tej kategorii jest prawo, a na naukach prawniczych opierają się również inne z prawem powiązane. Studia prawnicze mają charakter interdyscyplinarny i umożliwiają łączenie różnych dziedzin i branż.

Z powodzeniem możesz studiować prawo własności intelektualnej i nowych mediów, prawo kanoniczne czy też gospodarkę i administrację publiczną. Znajdziesz także tradycyjne studia administracyjne i polityczne.

Kształcenie prawnicze uważane jest za uniwersalne, dlatego niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzesz, możesz być pewien/pewna, że znajdzie się dla Ciebie miejsce nie tylko w kancelariach, sądzie i prokuraturze, ale także w różnego typu urzędach, firmach i instytucjach krajowych i międzynarodowych, służbach mundurowych.

Uczelnie w Krakowie starają się zapewnić jak najszerszą ofertę studiów, a przy tym ustalają nowatorskie programy zajęć, które pozwolą Ci zdobyć rzetelną wiedzę i umiejętności wyróżniające Cię na tle innych kandydatów do pracy.

 

Kierunki prawnicze w Krakowie - rekrutacja 2024/2025:

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

 

Gdzie studiować kierunki prawnicze w Krakowie?

Studia pozwalają zdobyć więdzę i umiejętności z zakresu m.in. prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, prawa administracyjnego czy prawoznawstwa. Absolwenci studiów prawniczych odnajdują się w pracy w kancelariach adwokackich i notarialnych, administracji państwowej, sądach, działach prawnych przedsiębiorstw, urzędach skarbowych. 

Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie plasują się w czołówce rankingów, jeśli chodzi o najlepsze kształcenie w tym zakresie. Dawna Akademia Krakowska to jednak niejedyne miejsce, w którym w Krakowie można zdobywać wykształcenie wyższe. Uczelnie w tym mieście cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów.

Poszczególne placówki edukacyjne stawiają albo na kształcenie tradycyjne, przekazywane przez znanych i cenionych profesorów, jak i na kształcenie praktyczne przekazywane przez specjalistów czynnych zawodowo, którzy chętnie dzielą się zdobytym doświadczeniem. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prócz prawa umożliwi Ci studiowanie gospodarki i administracji publicznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie natomiast stawia na prawo kanoniczne.

Nowoczesna Akademia Ignatianum pozwoli Ci zapoznać się z administracją i polityką publiczną, studiowanie na Uniwersytecie Pedagogicznym zaś to idealna okazja, by zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji i negocjacji. Jak widzisz, każda z uczelni specjalizuje się w innym zakresie prawa i administracji, dlatego prezentuje unikatowe programy zajęć i stawia na innowacyjne rozwiązania dydaktyczne.

 

Gdzie studiować kierunki prawnicze w Krakowie:

 • Akademia Ignatianum
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie


Kierunki prawnicze - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

 • Akademia Ignatianum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej uczelnie publiczne w Krakowie

 

 

Kierunki prawnicze - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

czytaj dalej uczelnie prywatne w Krakowie

 

 

Jak wybrać studia prawnicze w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór studiów nigdy nie jest łatwą decyzją do podjęcia. Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a XXI wiek nieustannie potrzebuje coraz to nowych specjalistów w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Studia prawnicze cieszą się zaufaniem od pokoleń, zwłaszcza że gwarantują wykształcenie niejako uniwersalne. W tych czasach dobrze jest znać się na prawie, a eksperci w zakresie prawa specjalizują się w różnym jego zakresie, chociażby nowych mediów.

Kształcenie prawnicze często wymaga ukończenia odpowiedniej specjalności bądź aplikacji, by móc w pełni wykonywać określony zawód. Jest tak zwłaszcza ze studentami prawa, którzy chcą pracować jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze. Ukończenie prawa tutaj nie wystarczy, a proces zdobywania wiedzy jest długotrwały, wsparty wielogodzinną praktyką zawodową.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • adwokat
 • radca prawny
 • sędzia
 • prokurator
 • komornik
 • syndyk
 • notariusz
 • rzecznik patentowy
 • doradca podatkowy
 • mediator
 • specjalista ds. negocjacji
 • dyplomata
 • urzędnik

 

Absolwenci prawa i kierunków mu pokrewnych mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, chociażby w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej, a także w biurach organów kontroli państwowej, w sądach, w prokuraturach, w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, w urzędach skarbowych i celnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w policji, w przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych, w więziennictwie, również jako doradcy podatkowi, syndycy, referendarze, mediatorzy.

W dzisiejszych czasach niemal każdy urząd i szanowana firma pragną mieć w swoich szeregach wykształconych ekspertów od prawa i administracji. Poprawne tworzenie pism urzędowych, znajomość prawa, umiejętność negocjowania, to zdolności, których nie da się wypracować ot, tak. Studia prawnicze w Krakowie realizowane są na wysokim poziomie i pozwalają tym samym zdobyć dobrze płatną pracę.

Rynek pracy jest łaskawy dla abiturientów poszczególnych kierunków prawniczych, dlatego, jeśli rozważasz tego typu kształcenie, pamiętaj, że jest to dobry wybór bez względu na czasy.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Wybierając uczelnię wyższą, warto zwrócić uwagę na renomę, którą się cieszy. O uczelniach krakowskich zawsze jest głośno. Uniwersytet Jagielloński to przecież najstarszy uniwersytet w Polsce, a zarazem jedna z uczelni polskich najbardziej rozpoznawalnych na świecie.

Równie dużo słyszy się o innych placówkach dydaktycznych, takich jak, chociażby Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny bądź Uniwersytet Pedagogiczny.

Wybór uczelni może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej kariery zawodowej. Pracodawcy bardzo często zwracają uwagę na miejsce, w którym się studiowało. Warto także wziąć pod uwagę kierunek, który chce się realizować. Nie każda placówka ma w swojej ofercie takie same propozycje kształcenia. Prawo kanoniczne na przykład znajdziesz jedynie na Uniwersytecie Papieskim. Możesz także zapoznać się z opiniami absolwentów. W końcu to oni, a nie kampanie marketingowe powiedzą Ci najwięcej. Zweryfikuj również poszczególne możliwości, które zapewni Ci wybrana uczelnia. Na studiach przede wszystkim masz się przecież rozwijać!

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia prawnicze w Krakowie to studia z przyszłością?

Zdecydowana większość osób podejmujących studia prawnicze marzy o wykonywaniu takich zawodów jak: adwokat, notariusz, radca prawny czy prokurator. Ale z tym obszarem kształcenia związane są także inne profesje, których podstawą również jest olbrzymia wiedza prawnicza, ale niekoniecznie wymagające aplikacji. Studia prawnicze w Krakowie to studia z przyszłością, ponieważ wiedza z zakresu prawa oraz umiejętność posługiwania się nią znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Poza tym, każdy student może wybrać obszar, w którym będzie mógł świadczyć specjalistyczne usługi, na przykład prawa autorskiego czy podatkowego.

 

Czy warto iść na studia prawnicze w Krakowie?

Kraków jest jednym z najpopularniejszych miast akademickich. Studenci wybierają je z różnych powodów, które nie zawsze powiązane są stricte ze studiami. W Krakowie znajdziesz najpopularniejsze obiekty kultury i sztuki, największe firmy i instytucje, szanowane uczelnie. Władze miasta chętnie wspierają rozwój kulturowy studentów, a ponieważ miasto słynie z turystyki, oferuje różnego rodzaju atrakcje, z których śmiało, a nawet ze zniżką, mogą korzystać przybywający na studia. Imprezy masowe, festiwale, wydarzenia kulturowo-regionalne i sportowe z pewnością przyciągają uwagę.

Studia to czas nauki, rozwijania się w zakresie najbardziej interesujących nas treści, ale także okres zawierania przyjaźni na całe życie i kontaktów kluczowych dla naszej kariery zawodowej. To wszystko możesz osiągnąć, uczęszczając na zajęcia, ale także biorąc udział w programach stażowych bądź uczęszczając na praktyki.

W trakcie studiów będziesz miał/a okazję zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Uczelnie nawiązują współpracę z pracodawcami, a także z ich udziałem i pomocą organizują targi pracy, podczas których będziesz mógł/mogła dostać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Współpraca uczelniana widoczna jest także na tle uniwersyteckim w kraju i za granicą. Umożliwia to wymiany krajowe i międzynarodowe, a tym samym poszerzanie horyzontów, rozwijanie zdolności językowych, poznawanie nowych kultur i religii. Uczelnie w Krakowie zachęcają studentów do organizowania konferencji naukowych, zakładania kół naukowych. brania udziału w grantach badawczych. Ci najśmielsi wychodzą z inicjatywą i podejmują się różnego rodzaju przedsięwzięć. Pomaga to rozwijać umiejętności interpersonalne, a nawet kierownicze.

Czy warto studiować w Krakowie? Odpowiedź jest oczywista. Kraków ma bogatą historię, ale nie ucieka przed innowacją. Technologiczny rozwój wpływa także na nowe miejsca pracy, a tym samym umożliwi szybki start w zawodzie absolwentom różnych kierunków, w tym prawniczych.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze to dopiero początek kariery w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, że studia prawnicze otwierają naprawdę szerokie pole dla absolwentów wydziałów prawa i administracji. Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych, organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw.
A przykładowe zawody?
Prawo pozwala na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista  ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA PRAWNICZE

Najbardziej znaną uczelnią nie tylko w Krakowie, ale właściwie na terenie całej Polski jest Uniwersytet Jagielloński. Tutaj na Wydziale Prawa i Administracji możesz studiować swój wymarzony kierunek, lub jeden z kierunków pokrewnych prawu. Na UJ otwarte są kierunki:
 • Administracja stacjonarna I stopnia,
 • Administracja niestacjonarna I stopnia,
 • Administracja niestacjonarna II stopnia,
 • Prawo stacjonarne,
 • Prawo niestacjonarne,
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia stacjonarne I stopnia,
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia niestacjonarne I stopnia

dowiedz się więcej

 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są również studia podyplomowe: Prawo karne materialne i procesowe, Prawo medyczne i bioetyka, Prawo karne, skarbowe i gospodarcze, Prawo pracy, Administracja publiczna, Prawo Unii Europejskiej, Prawo dowodowe, LL.M.-Programm Polnisches Wirtschaftsrecht, Prawo zamówień publicznych, Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów, Prawo własności intelektualnej, Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz English and European Union Law.

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE STUDIA PRAWNICZE

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie został uruchomiony na Wydziale Finansów kierunek Prawo, jako studia jednolite pięcioletnie magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowo, na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej znajduje się kierunek Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.
 
 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A.F. MODRZEWSKIEGO STUDIA PRAWNICZE

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego proponuje swoim studentom naukę na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, na kierunkach: 
 • Prawo - jednolite studia magisterskie, 
 • Administracja - studia I i II stopnia, 
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia I i II stopnia,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia. 
Na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego można kontynuować naukę na studiach podyplomowych: Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, Organizacja ochrony porządku publicznego - funkcjonowanie Straży Miejskich i Gminnych, Administracja w zakresie rejestracji stanu cywilnego, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo zamówień publicznych oraz Specjalista ds. cyberprzestępczości. 
 
 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie proponuje studia okołoprawicze; na Wydziale Zarządzania można zdecydować się na studia II stopnia na specjalności: Prawo w zarządzaniu. Dodatkowo, ta sama uczelnia oferuje możliwość uczestniczenia w studiach podyplomowych z: Administracji Europejskiej. Zarządzania funduszami unijnymi, Mediacji – Alternative Dispute Resolution, Mediacji rodzinnych,  Ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie oraz Negocjacji i mediacji.  
 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny oferuje studia na kierunkach:
 • Prawo - studia stacjonarne pięcioletnie magisterskie,
 • Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie,
 • Administracja - studia pierwszego stopnia stacjonarne dzienne, trzyletnie, nienauczycielskie oraz niestacjonarne zaoczne, trzyletnie, nienauczycielskie,
 • Administracja - studia drugiego stopnia stacjonarne dzienne, dwuletnie, nienauczycielskie, (ze specjalnościami: Administracja gospodarcza, E-administracja, Służba publiczna), 
 • Administracja - studia  niestacjonarne zaoczne, dwuletnie, nienauczycielskie (ze specjalnościami: Administracja gospodarcza, E-administracja oraz Służba publiczna),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia  stacjonarne dzienne, trzyletnie, nienauczycielskie oraz niestacjonarne zaoczne, trzyletnie, nienauczycielskie,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia stacjonarne dzienne, dwuletnie, nienauczycielskie (ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie kryzysowe),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia niestacjonarne zaoczne, dwuletnie, nienauczycielskie (ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji oraz Zarządzanie kryzysowe).

dowiedz się więcej

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)