Studia prawnicze Kraków

Studia prawnicze Kraków

Studia prawnicze Kraków

Największy wybór studiów

prawniczych w Krakowie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Kraków | woj. małopolskie

Chcesz się dostać na studia prawnicze w Krakowie? Zastanawiasz się, czy to właśnie kierunek dla ciebie? Gdy spojrzymy na definicję studiów prawniczych w słowniku języka polskiego odkryjemy, że wydział prawa ma na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności. W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.
To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na studia prawnicze.
Pięcioletnie, magisterskie prawo składa się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.
Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje. 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W KRAKOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Rekrutacja na prawo nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.
Uczelnie w Krakowie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Krakowie

Od wielu lat kierunki prawnicze uznawane są za najbardziej wymagające. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby zajmowały czołowe miejsca w rankingach popularności. Kandydaci na studia ustawiają poprzeczkę coraz wyżej, chcąc łączyć naukę prestiżowego kierunku w prestiżowym ośrodku akademickim – dlatego tak często na miejsce swojego kształcenia wybierają Kraków. Ofertę studiów prawniczych w Krakowie określić można jako bogatą i na tej podstawie każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia otrzymuje wybór pomiędzy nauką stacjonarną i niestacjonarną.

Ktoś mógłby zadać pytanie, czy możliwe jest zgłębianie dyscyplin prawniczych na studiach niestacjonarnych, które nie są prowadzone od poniedziałku do piątku? Oczywiście, że jest możliwe. Osiąganie dobrych wyników to tylko kwestia solidnego przyłożenia się do nauki, dyscypliny i zwyczajnych chęci. Wszystkie wymienione czynniki są niezwykle potrzebne, ponieważ studenci studiów niestacjonarnych kształcą się zgoła inaczej. Część obowiązującego materiału muszą przyswoić samodzielnie, bez wsparcia wykładowcy.

Zaletą takiej formy nauki jest to, że poprzez naukę studenci rozwijają niezbędne dzisiaj umiejętności, takie jak zarządzanie czasem, organizacja pracy własnej, wyszukiwanie informacji, oddzielanie wiadomości ważnych od nieistotnych. Inną odpowiedzią na postawione wyżej pytanie jest fakt, iż gdyby droga prawniczego kształcenia byłaby nie do przejścia w trybie nauki niestacjonarnej, to uczelnie zwyczajnie nie mogłyby jej oferować.

STUDIA PRAWNICZE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

A
M
P
S
W
Z
Rozwiń

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze to dopiero początek kariery w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, że studia prawnicze otwierają naprawdę szerokie pole dla absolwentów wydziałów prawa i administracji. Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych, organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw.
A przykładowe zawody?
Prawo pozwala na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista  ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA PRAWNICZE

Najbardziej znaną uczelnią nie tylko w Krakowie, ale właściwie na terenie całej Polski jest Uniwersytet Jagielloński. Tutaj na Wydziale Prawa i Administracji możesz studiować swój wymarzony kierunek, lub jeden z kierunków pokrewnych prawu. Na UJ otwarte są kierunki:
 • Administracja stacjonarna I stopnia,
 • Administracja niestacjonarna I stopnia,
 • Administracja niestacjonarna II stopnia,
 • Prawo stacjonarne,
 • Prawo niestacjonarne,
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia stacjonarne I stopnia,
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia niestacjonarne I stopnia

dowiedz się więcej

 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są również studia podyplomowe: Prawo karne materialne i procesowe, Prawo medyczne i bioetyka, Prawo karne, skarbowe i gospodarcze, Prawo pracy, Administracja publiczna, Prawo Unii Europejskiej, Prawo dowodowe, LL.M.-Programm Polnisches Wirtschaftsrecht, Prawo zamówień publicznych, Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów, Prawo własności intelektualnej, Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz English and European Union Law.

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE STUDIA PRAWNICZE

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie został uruchomiony na Wydziale Finansów kierunek Prawo, jako studia jednolite pięcioletnie magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowo, na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej znajduje się kierunek Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.
 
 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A.F. MODRZEWSKIEGO STUDIA PRAWNICZE

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego proponuje swoim studentom naukę na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, na kierunkach: 
 • Prawo - jednolite studia magisterskie, 
 • Administracja - studia I i II stopnia, 
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia I i II stopnia,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia. 
Na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego można kontynuować naukę na studiach podyplomowych: Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, Organizacja ochrony porządku publicznego - funkcjonowanie Straży Miejskich i Gminnych, Administracja w zakresie rejestracji stanu cywilnego, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo zamówień publicznych oraz Specjalista ds. cyberprzestępczości. 
 
 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie proponuje studia okołoprawicze; na Wydziale Zarządzania można zdecydować się na studia II stopnia na specjalności: Prawo w zarządzaniu. Dodatkowo, ta sama uczelnia oferuje możliwość uczestniczenia w studiach podyplomowych z: Administracji Europejskiej. Zarządzania funduszami unijnymi, Mediacji – Alternative Dispute Resolution, Mediacji rodzinnych,  Ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie oraz Negocjacji i mediacji.  
 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny oferuje studia na kierunkach:
 • Prawo - studia stacjonarne pięcioletnie magisterskie,
 • Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie,
 • Administracja - studia pierwszego stopnia stacjonarne dzienne, trzyletnie, nienauczycielskie oraz niestacjonarne zaoczne, trzyletnie, nienauczycielskie,
 • Administracja - studia drugiego stopnia stacjonarne dzienne, dwuletnie, nienauczycielskie, (ze specjalnościami: Administracja gospodarcza, E-administracja, Służba publiczna), 
 • Administracja - studia  niestacjonarne zaoczne, dwuletnie, nienauczycielskie (ze specjalnościami: Administracja gospodarcza, E-administracja oraz Służba publiczna),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia  stacjonarne dzienne, trzyletnie, nienauczycielskie oraz niestacjonarne zaoczne, trzyletnie, nienauczycielskie,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia stacjonarne dzienne, dwuletnie, nienauczycielskie (ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie kryzysowe),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia niestacjonarne zaoczne, dwuletnie, nienauczycielskie (ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji oraz Zarządzanie kryzysowe).

dowiedz się więcej

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)