Administracja - Kraków

Administracja - Kraków

Administracja - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

administracja

Odkryj kierunek administracja w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Właściwie wszystkie uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie studia na kierunku administracja. Jednak z czym właściwie można powiązać tę bardzo ogólną dyscyplinę naukową, która od wielu lat zalicza się do grona wyjątkowo popularnych kierunków. Administracja – w najprostszym rozumieniu – oznacza szeroką działalność organizatorską, którą regulują różnego rodzaju normy prawne. Zatem administrację możemy zaliczyć do prestiżowego grona kierunków prawniczych. Bowiem dobry administrator doskonale orientuje się w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych i wie, jak wykorzystywać je w praktyce, podczas swojej wszechstronnej działalności organizatorskiej.
Administracja ma związek z długą tradycją historyczną, więc część jej zastosowań z przeszłości wykorzystywana jest także i dziś. Administrator stoi na straży prawa i dba, by wszystkie działania organizatorskie przebiegały w sposób najkorzystniejszy dla społeczeństwa. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu prestiżowych studiów prawniczych i chcesz mieć poczucie, że twoja rozbudowana wiedza może znaleźć odzwierciedlenie w praktycznym działaniu, to studia na kierunku administracja w Krakowie są stworzone dla ciebie!
 
Program studiów i gdzie studiować
Kraków to jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Praktycznie wszystkie krakowskie uczelnie mają w swojej ofercie studia na kierunku administracja. Zastanów się, która z tych ofert najbliższa jest twoim oczekiwaniom i wybieraj spośród uczelni takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, czy Wyższa Szkoła Bankowości. Jak widzisz – jest w czym wybierać.
Programy kształcenia każdej z tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak podstawowym celem edukacji na tym kierunku jest wykształcenie ekspertów z zakresu administracji. Zatem wszystkie osoby, które decydują się podjąć studia administracyjne w Krakowie, będą poznawać różnego rodzaju zagadnienia związane z prawem, gospodarką, przepływem informacji, czy nawet socjologią i ekonomią. Jeżeli chcesz, aby twoja rozległa wiedza była gwarantem stabilnego zatrudnienia w przyszłości, to rozpocznij studia na kierunku administracja w Krakowie.
 
Praca po studiach
Zatem w jakich sektorach zawodowych mogą znajdować zatrudnienie administratorzy? Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku sprawia, że odnajdą się oni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest osoba mająca odpowiednie kompetencje z zakresu administrowania. Zatem będą to wszelkiego rodzaju urzędy, organizacje pożytku publicznego, korporacje, organy administracji rządowej, samorządowej, czy lokalnej. Na dobrą sprawę to absolwent administracji sam decyduje, w jakim sektorze chciałby rozwijać swoją karierę zawodową.
To studia, które gwarantują rzetelną wiedzę, ale muszą wiązać się z rozwijaniem umiejętności nieszablonowego myślenia. Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w agencjach oraz funduszach. Osoby, które kończą edukację na tym kierunku, przygotowane są do podejmowania owocnej współpracy także z przedsiębiorstwami prywatnymi. Zatem można śmiało powiedzieć, że administratorzy to osoby, które odnajdą się w każdej pracy!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Krakowie?

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku administracja, to przygotowania do egzaminu dojrzałości powinieneś zacząć już dziś. Uczelnie w Krakowie co roku przyciągają wielu chętnych, którzy chcieliby rozpocząć prestiżowe studia prawnicze. Oznacza to, że konkurencja jest duża, a jedynie uzyskanie jak najlepszych wyników maturalnych może być dla ciebie biletem wstępu. Zatem podczas swoich przygotowań do egzaminu uwzględnij przedmioty takie jak: historia, WOS, język obcy nowożytni, język polski, geografia, czy nawet informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Zapewne niejednokrotnie zetknąłeś się z terminami „studia dzienne” oraz „studia zaoczne”. To dwa podstawowe tryby kształcenia, które obowiązują w Polsce, a ty możesz wybrać jeden z nich. Studia dzienne wiążą się z regularnym uczęszczaniem na zajęcia w ciągu tygodnia, wiedzę przyswajasz w sposób systematyczny i masz ciągły kontakt z wykładowcami. Z kolei studia zaoczne mają charakter zjazdów naukowych, które organizowane są co weekend. W przypadku studiów zaocznych łatwiej jest znaleźć stabilną pracę w trakcie ich trwania, jednak wiążą się z samodzielnym opanowywaniem większych partii materiałów. Studia na kierunku administracja możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, czyli dziennym oraz zaocznym.

 

Program studiów

Jak już zdążyłeś się zorientować uczelnie w Krakowie mają bogatą ofertę studiów na kierunku administracja. Poszczególne programy kształcenia mogą zawierać różnice, jednak istnieje pewien człon przedmiotów wspólnych, które są niezbędne podczas całego cyklu edukacji. Jakie to zagadnienia? Studenci muszą przede wszystkim dogłębnie zapoznać się z różnego rodzaju aspektami prawnymi. Zatem wstęp do prawodawstwa, prawo administracyjne, cywilne, gospodarcze, czy nawet europejskiej stanowią filar kształcenia. Oprócz tego dochodzi blok przedmiotów elementarnych, ponieważ dobry administrator musi znać historię administracji oraz dogłębnie poznać funkcjonowanie tej dyscypliny współcześnie. Z zajęciami prawniczymi studenci będą stykać się podczas całego toku kształcenia.

Jednak interdyscyplinarny charakter tej nauki sprawia, że w trakcie wszystkich lat nauki studenci będą uczęszczać na zajęcia, obejmujące podstawy makro- i mikroekonomii oraz finanse i rachunkowość. Wszystkie te przykłady zajęć obejmują niezbędny zakres wiedzy ogólnej. Studenci będą mieli do wyboru szereg specjalności, które rozwiną ich wąskie kwalifikacje:

  • administracja bezpieczeństwa publicznego;
  • administracja gospodarcza;
  • administracja finansowa.

Wiedza absolwentów administracji musi stanowić podstawę każdego ich działania. A studia w Krakowie to zawsze gwarant rzetelnego wykształcenia. Doskonała orientacja w przepisach prawnych, znajomość aktualnych tendencji na rynku gospodarczym, kwalifikacje obejmujące wiedzę z zakresu ekonomii oraz socjologii – wszystko to sprawia, że absolwenci studiów administracyjnych stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową.

Umiejętności administratorów muszą być ściśle połączone z ich rzetelną wiedzą, ponieważ znajomość prawa to tylko jeden aspekt. Liczy się także ich umiejętna interpretacja i przemyślane dostosowywanie do nich wszelkiego rodzaju działań administratorskich. Eksperci z zakresu tej dziedziny nigdy nie działają w pojedynkę, zatem muszą oni dysponować wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi.
 

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

administracja studia kraków

 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Studia prawnicze w Krakowie na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Swoją przygodę z administracją rozpoczniesz od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To wtedy poznasz wszystkie niezbędne informacje związane z tą dyscypliną nauką. Finalizacją kształcenia na tym stopniu jest pomyślna obrona pracy licencjackiej. Po zakończeniu tego etapu nauki możesz już podejmować pierwsze aktywności zawodowe, które będą zgodne z twoim wykształceniem. Choć musisz pamiętać, że po studiach licencjackich ma ono jeszcze niepełny charakter.

Dopiero podjęcie studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich, zapewni ci pełnię wykształcenia. Trwają one dwa lata i kończą się otrzymaniem tytułu magistra. Twoja wiedza zostanie usystematyzowana oraz znacznie poszerzona.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Krakowie?

Studia na kierunku administracja co roku przyciągają wiele chętnych osób – zwłaszcza w Krakowie. Jeżeli czytasz ten artykuł, to być może również myślisz o podjęciu studiów administracyjnych. Jednak zanim to zrobisz, pamiętaj, że nie są to studia stworzone dla wszystkich. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

  • Czy opanowywanie rozległego materiału teoretycznego nigdy nie stanowiło dla ciebie problemu?
  • Czy interesują cię aktualne zagadnienia społeczno-prawne?
  • Czy jesteś osobą otwartą i cechującą się nieszablonowym myśleniem?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to administracja jest kierunkiem studiów, który czeka właśnie na ciebie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jednak zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, to najpierw czeka cię egzamin dojrzałości. To on stanowić będzie najważniejszą podstawę podczas całej procedury rekrutacyjnej, także swoje przygotowania powinieneś zacząć już dziś. Procedury rekrutacyjne każdej z uczelni mogą nieznacznie różnić się od siebie, ale są to na ogół minimalne zmiany. Przedmioty, które są uwzględniane podczas kwalifikacji zgłoszeń, możemy podzielić na dwie grupy. Różnią się one sposobem punktowania wyników maturalnych.

Do pierwszej grupy zaliczają się przedmioty takie jak: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Z kolei druga grupa obejmuje języki obce nowożytnie – możesz wybierać spośród nich dowolnie. Osoby, które podczas procesu rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów, znajdą się na listach osób przyjętych.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę i nie ograniczasz się do niezbędnego minimum, zawartego w podręczniku, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to możesz ze spokojem myśleć o swojej przyszłości. Jeżeli myślisz o studiowaniu administracji to rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Historyczna;
  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym;
  • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji wiąże się z terminowym dostarczeniem dokumentów. Szczegółowe informacje, co dostarczyć w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni w Krakowie. Na ogół jest tak, że wstępnie musisz przynieść do dziekanatu teczkę, w której znajdą się zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości.

zasady rekrutacji na studia

 

administracja studia w Krakowie

 

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie niezależnie od wyboru wiążą się zawsze z dużym prestiżem. Jeżeli połączymy to ze studiami administracyjnymi, to okaże się, że abiturienci tego kierunku nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia w sektorze, który będzie im najbardziej odpowiadać. Osoby, kończące ten kierunek, mogą pracować na wielu różnorodnych stanowiskach w urzędach, korporacjach finansowych i branży projektowej. Szereg kwalifikacji, które studenci pozyskają w trakcie studiów, sprawia, że stanowią oni w przyszłości bardzo atrakcyjną grupę zawodową.
Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, któremu zależy na stabilnym rozwoju, powinno korzystać z usług profesjonalisty, który zna i potrafi wcielać w życie przepisy prawne z zakresu organizowania poszczególnych działań. Ty, jako absolwent tego kierunku, będziesz posiadać wszystkie te uprawnienia. Dodatkowo, możesz także śmiało pomyśleć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, która pozwoli ci na realizację indywidualnych celów i marzeń.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Krakowie?

Studia w Krakowie pozwalają poczuć prawdziwego ducha akademickiego. Dodatkowo, studiowanie administracji zapewni ci stabilny zawód w przyszłości. 
 
Patryk, student trzeciego roku administracji, mówi:
Nie wyobrażam sobie studiów w innym mieście – Kraków zrobił na mnie największe wrażenie. Administracja to prestiżowe studia prawnicze, dzięki którym nie muszę się martwić o swoją przyszłość.
 

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 

Studia na Wydziale Politologii

 

Komentarze (0)