Administracja - Kraków

Administracja - Kraków

Administracja - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

administracja

Odkryj kierunek administracja w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Właściwie wszystkie uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie studia na kierunku administracja. Jednak z czym właściwie można powiązać tę bardzo ogólną dyscyplinę naukową, która od wielu lat zalicza się do grona wyjątkowo popularnych kierunków. Administracja – w najprostszym rozumieniu – oznacza szeroką działalność organizatorską, którą regulują różnego rodzaju normy prawne. Zatem administrację możemy zaliczyć do prestiżowego grona kierunków prawniczych. Bowiem dobry administrator doskonale orientuje się w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych i wie, jak wykorzystywać je w praktyce, podczas swojej wszechstronnej działalności organizatorskiej.
Administracja ma związek z długą tradycją historyczną, więc część jej zastosowań z przeszłości wykorzystywana jest także i dziś. Administrator stoi na straży prawa i dba, by wszystkie działania organizatorskie przebiegały w sposób najkorzystniejszy dla społeczeństwa. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu prestiżowych studiów prawniczych i chcesz mieć poczucie, że twoja rozbudowana wiedza może znaleźć odzwierciedlenie w praktycznym działaniu, to studia na kierunku administracja w Krakowie są stworzone dla ciebie!
 
Program studiów i gdzie studiować
Kraków to jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Praktycznie wszystkie krakowskie uczelnie mają w swojej ofercie studia na kierunku administracja. Zastanów się, która z tych ofert najbliższa jest twoim oczekiwaniom i wybieraj spośród uczelni takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, czy Wyższa Szkoła Bankowości. Jak widzisz – jest w czym wybierać.
Programy kształcenia każdej z tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak podstawowym celem edukacji na tym kierunku jest wykształcenie ekspertów z zakresu administracji. Zatem wszystkie osoby, które decydują się podjąć studia administracyjne w Krakowie, będą poznawać różnego rodzaju zagadnienia związane z prawem, gospodarką, przepływem informacji, czy nawet socjologią i ekonomią. Jeżeli chcesz, aby twoja rozległa wiedza była gwarantem stabilnego zatrudnienia w przyszłości, to rozpocznij studia na kierunku administracja w Krakowie.
 
Praca po studiach
Zatem w jakich sektorach zawodowych mogą znajdować zatrudnienie administratorzy? Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku sprawia, że odnajdą się oni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest osoba mająca odpowiednie kompetencje z zakresu administrowania. Zatem będą to wszelkiego rodzaju urzędy, organizacje pożytku publicznego, korporacje, organy administracji rządowej, samorządowej, czy lokalnej. Na dobrą sprawę to absolwent administracji sam decyduje, w jakim sektorze chciałby rozwijać swoją karierę zawodową.
To studia, które gwarantują rzetelną wiedzę, ale muszą wiązać się z rozwijaniem umiejętności nieszablonowego myślenia. Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w agencjach oraz funduszach. Osoby, które kończą edukację na tym kierunku, przygotowane są do podejmowania owocnej współpracy także z przedsiębiorstwami prywatnymi. Zatem można śmiało powiedzieć, że administratorzy to osoby, które odnajdą się w każdej pracy!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ADMINISTRACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Krakowie?

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku administracja, to przygotowania do egzaminu dojrzałości powinieneś zacząć już dziś. Uczelnie w Krakowie co roku przyciągają wielu chętnych, którzy chcieliby rozpocząć prestiżowe studia prawnicze. Oznacza to, że konkurencja jest duża, a jedynie uzyskanie jak najlepszych wyników maturalnych może być dla ciebie biletem wstępu. Zatem podczas swoich przygotowań do egzaminu uwzględnij przedmioty takie jak: historia, WOS, język obcy nowożytni, język polski, geografia, czy nawet informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W KRAKOWIE

Harmonogram rekrutacji +

Jeżeli studia na kierunku administracja znajdują się w kręgu twoich zainteresowań na studia wyższe, to musisz szczegółowo prześledzić harmonogram rekrutacji. Uczelnie w Krakowie poszczególne terminy ustalają wewnętrznie, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na ogół są one do siebie zbliżone, więc warto, byś w pomaturalne wakacje zachował czujność.

Na studia w Krakowie na kierunku administracja możesz rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Rejestracja odbywa się na internetowych platformach rekrutacyjnych. Musisz pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych na maturze. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, publikowane są na ogół w połowie lipca. To także czas składania podstawowych dokumentów do dziekanatu oraz spokojne oczekiwanie na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Studia administracyjne cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich.W praktyce oznacza to, że nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzony kierunek już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie w Krakowie stają naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają nowe etapy rekrutacji. Odbywają się one nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

Dokumenty rekrutacyjne +

To, że dostałeś się na studia w Krakowie na kierunki administracja, to nie koniec twojej przygody rekrutacyjnej. Przed tobą bardzo ważny czas, czyli składanie do dziekanatu niezbędnych dokumentów. Miej świadomość, że jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych, więc nie zaniedbaj tego etapu rekrutacji. Każda uczelnia ustala indywidualnie, co powinno się wśród nich znajdować. Informacje na ten temat również znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie uczelni. Warto, byś odpowiednio wcześnie przygotował dokumenty, wśród których będą na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Dostarczane do dziekanatu dokumenty powinieneś na ogół dostarczać w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem oraz nazwiskiem.

To, że dostałeś się na studia w Krakowie na kierunki administracja, to nie koniec twojej przygody rekrutacyjnej. Przed tobą bardzo ważny czas, czyli składanie do dziekanatu niezbędnych dokumentów. Miej świadomość, że jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych, więc nie zaniedbaj tego etapu rekrutacji. Każda uczelnia ustala indywidualnie, co powinno się wśród nich znajdować. Informacje na ten temat również znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie uczelni. Warto, byś odpowiednio wcześnie przygotował dokumenty, wśród których będą na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Dostarczane do dziekanatu dokumenty powinieneś na ogół dostarczać w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem oraz nazwiskiem.

Opłaty rekrutacyjne +

Rekrutacja na wszystkie uczelnie w Krakowie (i także w Polsce!) wiąże się z uiszczaniem opłat rekrutacyjnych. Każdy ośrodek akademicki ustala je indywidualnie, ale wahają się one na ogół od 85 do nawet 150 zł w zależności od kierunku. Uczelnie ustalają także, czy opłaty rekrutacyjne obejmują jeden kierunek, czy ich pulę. Informacje na ten temat znajdziesz na stronach interenetowych wybranych ośrodków akademickich. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną zrealizować odpowiedno wcześnie, liczy się bowiem czas księgowania przelewu. Na ogół uiścisz ją za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Ważne, byś potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczył także do dziekanatu wybranej prezez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia administracyjne w Krakowie można zaliczyć do grupy tych kierunków, które przede wszystkim opierają się na dziedzinach prawniczych oraz społecznych. Od przyszłych studentów administacji wymaga się zatem, by już na poziomie rekrutacji zaprezentowali rozległą wiedzę z przedmiotów takich jak: historia, WOS, geografia, czy nawet łacina z kulturą antyczną lub filozofia. Pamiętaj, że część z wybranych przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych powinien szczegółowo zapoznać się każdy kandydat na studia wyższe. Ma on charakter wewnętrzny dla każdej uczelni w Krakowie, a punkty uzyskane podczas egzaminów maturalnych stanowią bazę dla ich przeliczenia.To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć elitarne studia w Krakowie na kierunku administracja, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laueraci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów administracyjnych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W KRAKOWIE

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Zapewne niejednokrotnie zetknąłeś się z terminami „studia dzienne” oraz „studia zaoczne”. To dwa podstawowe tryby kształcenia, które obowiązują w Polsce, a ty możesz wybrać jeden z nich. Studia dzienne wiążą się z regularnym uczęszczaniem na zajęcia w ciągu tygodnia, wiedzę przyswajasz w sposób systematyczny i masz ciągły kontakt z wykładowcami. Z kolei studia zaoczne mają charakter zjazdów naukowych, które organizowane są co weekend. W przypadku studiów zaocznych łatwiej jest znaleźć stabilną pracę w trakcie ich trwania, jednak wiążą się z samodzielnym opanowywaniem większych partii materiałów. Studia na kierunku administracja możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, czyli dziennym oraz zaocznym.

 

Program studiów

Jak już zdążyłeś się zorientować uczelnie w Krakowie mają bogatą ofertę studiów na kierunku administracja. Poszczególne programy kształcenia mogą zawierać różnice, jednak istnieje pewien człon przedmiotów wspólnych, które są niezbędne podczas całego cyklu edukacji. Jakie to zagadnienia? Studenci muszą przede wszystkim dogłębnie zapoznać się z różnego rodzaju aspektami prawnymi. Zatem wstęp do prawodawstwa, prawo administracyjne, cywilne, gospodarcze, czy nawet europejskiej stanowią filar kształcenia. Oprócz tego dochodzi blok przedmiotów elementarnych, ponieważ dobry administrator musi znać historię administracji oraz dogłębnie poznać funkcjonowanie tej dyscypliny współcześnie. Z zajęciami prawniczymi studenci będą stykać się podczas całego toku kształcenia.

Jednak interdyscyplinarny charakter tej nauki sprawia, że w trakcie wszystkich lat nauki studenci będą uczęszczać na zajęcia, obejmujące podstawy makro- i mikroekonomii oraz finanse i rachunkowość. Wszystkie te przykłady zajęć obejmują niezbędny zakres wiedzy ogólnej. Studenci będą mieli do wyboru szereg specjalności, które rozwiną ich wąskie kwalifikacje:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • administracja gospodarcza;
 • administracja finansowa.

 

Wiedza absolwentów administracji musi stanowić podstawę każdego ich działania. A studia w Krakowie to zawsze gwarant rzetelnego wykształcenia. Doskonała orientacja w przepisach prawnych, znajomość aktualnych tendencji na rynku gospodarczym, kwalifikacje obejmujące wiedzę z zakresu ekonomii oraz socjologii – wszystko to sprawia, że absolwenci studiów administracyjnych stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową.

Umiejętności administratorów muszą być ściśle połączone z ich rzetelną wiedzą, ponieważ znajomość prawa to tylko jeden aspekt. Liczy się także ich umiejętna interpretacja i przemyślane dostosowywanie do nich wszelkiego rodzaju działań administratorskich. Eksperci z zakresu tej dziedziny nigdy nie działają w pojedynkę, zatem muszą oni dysponować wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Studia prawnicze w Krakowie na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Swoją przygodę z administracją rozpoczniesz od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To wtedy poznasz wszystkie niezbędne informacje związane z tą dyscypliną nauką. Finalizacją kształcenia na tym stopniu jest pomyślna obrona pracy licencjackiej. Po zakończeniu tego etapu nauki możesz już podejmować pierwsze aktywności zawodowe, które będą zgodne z twoim wykształceniem. Choć musisz pamiętać, że po studiach licencjackich ma ono jeszcze niepełny charakter.

Dopiero podjęcie studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich, zapewni ci pełnię wykształcenia. Trwają one dwa lata i kończą się otrzymaniem tytułu magistra. Twoja wiedza zostanie usystematyzowana oraz znacznie poszerzona.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Krakowie?

Studia na kierunku administracja co roku przyciągają wiele chętnych osób – zwłaszcza w Krakowie. Jeżeli czytasz ten artykuł, to być może również myślisz o podjęciu studiów administracyjnych. Jednak zanim to zrobisz, pamiętaj, że nie są to studia stworzone dla wszystkich. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy opanowywanie rozległego materiału teoretycznego nigdy nie stanowiło dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aktualne zagadnienia społeczno-prawne?
 • Czy jesteś osobą otwartą i cechującą się nieszablonowym myśleniem?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to administracja jest kierunkiem studiów, który czeka właśnie na ciebie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jednak zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, to najpierw czeka cię egzamin dojrzałości. To on stanowić będzie najważniejszą podstawę podczas całej procedury rekrutacyjnej, także swoje przygotowania powinieneś zacząć już dziś. Procedury rekrutacyjne każdej z uczelni mogą nieznacznie różnić się od siebie, ale są to na ogół minimalne zmiany. Przedmioty, które są uwzględniane podczas kwalifikacji zgłoszeń, możemy podzielić na dwie grupy. Różnią się one sposobem punktowania wyników maturalnych.

Do pierwszej grupy zaliczają się przedmioty takie jak: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Z kolei druga grupa obejmuje języki obce nowożytnie – możesz wybierać spośród nich dowolnie. Osoby, które podczas procesu rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów, znajdą się na listach osób przyjętych.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę i nie ograniczasz się do niezbędnego minimum, zawartego w podręczniku, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to możesz ze spokojem myśleć o swojej przyszłości. Jeżeli myślisz o studiowaniu administracji to rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji wiąże się z terminowym dostarczeniem dokumentów. Szczegółowe informacje, co dostarczyć w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni w Krakowie. Na ogół jest tak, że wstępnie musisz przynieść do dziekanatu teczkę, w której znajdą się zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie niezależnie od wyboru wiążą się zawsze z dużym prestiżem. Jeżeli połączymy to ze studiami administracyjnymi, to okaże się, że abiturienci tego kierunku nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia w sektorze, który będzie im najbardziej odpowiadać. Osoby, kończące ten kierunek, mogą pracować na wielu różnorodnych stanowiskach w urzędach, korporacjach finansowych i branży projektowej. Szereg kwalifikacji, które studenci pozyskają w trakcie studiów, sprawia, że stanowią oni w przyszłości bardzo atrakcyjną grupę zawodową.
Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, któremu zależy na stabilnym rozwoju, powinno korzystać z usług profesjonalisty, który zna i potrafi wcielać w życie przepisy prawne z zakresu organizowania poszczególnych działań. Ty, jako absolwent tego kierunku, będziesz posiadać wszystkie te uprawnienia. Dodatkowo, możesz także śmiało pomyśleć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, która pozwoli ci na realizację indywidualnych celów i marzeń.

Czy warto iść na studia na kierunku administracja w Krakowie?

Każdy maturzysta co najmniej kilka razy zadaje sobie jedno fundamentalne pytanie – czy warto iść na studia? Nie należy go bagatelizować, ponieważ to od udzielonej odpowiedzi zależy, jak wyglądać będzie przyszłość osób, które opuszczają mury szkół średnich. Wątpliwości mnożą się nieustannie, niezależnie od tego, jaka decyzja pozostaje podjęta. Jeśli studia – to na jakim kierunku, w jakiej formie, gdzie? Jeśli rezygnacja z kształcenia wyższego – to jaka praca, plany na przyszłość? Życie maturzysty nie należy do najłatwiejszych. Warto odpowiednio wcześnie zastanowić się nad możliwymi scenariuszami, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

Ostateczną decyzję można podjąć w rozsądnym oparciu o kilka rad. Najważniejsze, by wybór kształcenia wyższego był samodzielny. Nie ulegajmy presji rodziny, czy oczekiwaniom społecznym. Zastanówmy się, jakie są nasze mocne strony, co nas interesuje, czego chcielibyśmy się uczyć i wreszcie – jaki zawód w przyszłości chcielibyśmy wykonywać. Rozwikłanie tych pozornie błahych kwestii pozwoli nam na podjęcie świadomej, mądrej decyzji.

Pójście na studia dla większości absolwentów szkół średnich było dobrą decyzją. To czas nie tylko wzmożonej aktywności intelektualnej, która poszerza horyzonty. Dzięki studiom będziesz mieć szansę uczestniczenia w praktykach, stażach, wolontariatach – a to zawsze dodatkowe aktywności w CV! Studia to także czas zabawy, wiązania nowych przyjaźni, czy przedłużenia młodości. Zalety studiowania można długo mnożyć!

Dziś popularną propozycję kształcenia stanowią kierunki z kręgu prawniczego. Gwarantują one nie tylko prestiż, lecz przede wszystkim stabilną pracę w przyszłości. Jedną z takich propozycji są właśnie studia na kierunku administracja w Warszawie. Ich wybór na pewno warty jest rozważenia. Weź je pod uwagę przede wszystkim wtedy, jeśli lubisz pracę z ludźmi i dodatkowo nie boisz się opanowywania sporych partii materiału teoretycznego. Uczelnie w Krakowie starają się zapewnić swoim studentom jak najlepsze warunki kształcenia. Studia administracyjne przygotują cię doskonale do pracy, w której zajmować się będziesz szeroko rozumianym administrowaniem i działalnością organizatorską.

Co dadzą ci studia na kierunku administracja w Krakowie?

Każda osoba, która wybiera się na studia wyższe, chciałaby mieć pewność, że ich lata nauki zaowocują w przyszłości. Studentom zależy bowiem na poszerzaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. W praktyce oznacza to, że oferta kształcenia, która przygotowywana jest przez uczelnie w Krakowie, powinna być wyjątkowo atrakcyjna – nie tylko pod kątem przekazywanych treści. Dziś liczy się także forma i sposób kształcenia. Maturzyści wielokrotnie zadają sobie zatem pytanie – co dadzą im studia na danym kierunku.

Jest to nic innego, jak pytanie o treści kształcenia oraz efekty, które są z nimi związane. Gdy wybieramy kierunki studiów, warto zadbać o to, by były one zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jeśli w kręgu twoich zainteresowań znalazły się zatem studia w Krakowie na kierunku administracja, przeanalizuj odpowiednio wcześnie ich mocne strony. Znajomość atutów charakterystycznych dla poszczególnych kierunków pozwoli ci podjąć w pełni świadomą decyzję.

Kierunki studiów takie jak administracja wyposażą cię w pakiet interdyscyplinarnej wiedzy z obszarów związanych z: prawem, zarządzaniem, finansami, czy problemami gospodarczymi. Uczelnie w Krakowie pilnie śledzą aktualne wydarzania, czy zmiany prawne, dzięki którym programy kształcenia na studiach administracyjnych są dostosowywane do obowiązujących norm. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że twoja wiedza odzwierciedlać będzie potrzeby rynku administracyjnego.

Działalność organizatorska jest bardzo szeroka, więc administratorzy powinni mieć szeroką wiedzę i jeszcze szersze umiejętności. W pracy administratorów ogromne znaczenie ma sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych, ich prawidłowa interpretacja, czy tworzenie wszelkiego rodzaju pism urzędowych. Dobry administrator ponadto ma doskonałą orientację w najnowszych wydarzeniach ze świata społeczno-gospodarczego, dzięki czemu jego decyzje będą podejmowane rozważnie i rozsądnie. Studia na kierunku administracja zagwarantują także swoim studentom rozbudowane umiejętności z zakresu zarządzania finansami, ponieważ i z tym w swojej pracy mierzą się absolwenci tego kierunku.

Działalność administratorska nigdy nie ma wymiaru jednostkowego. W praktyce oznacza to, że podczas trwania swojej kariery zawodowej współpracować będziesz z wieloma innymi osobami. To wspólna i zgrana praca sprawi, że wszelkie podejmowane działania przyniosą zamierzony efekt. Będzie to możliwe przede wszystkim wtedy, jeśli podczas kształcenia na tym kierunku zadbasz także o swoje kompetencje miękkie. To zagwarantują ci studia administracyjne w Krakowie.

Kierunki studiów takie jak administracja mają bardzo rozbudowany program kształcenia, co wpływa na interdyscyplinarność kształcenia. Śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z większych atutów na tym kierunku. Dodatkowo uczelnie w Krakowie starają się zapewnić swoim studentom takie umiejętności, które będą mogły być wykorzystane podczas pracy nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku administracja w Krakowie?

Każdy maturzysta chciałby, by wybrany przez niego kierunek studiów nie przyniósł mu rozczarowania. Jak sprawić zatem, by pierwszy wybór był strzałem w dziesiątkę? Na początku trzeba przede wszystkim określić swoje oczekiwania i odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Jakie mam zainteresowania? Gdzie chciałbym pracować w przyszłości? Co sprawia mi najwięcej radości podczas nauki? Z czym sobie nie radzę? Świadomość własnych zalet i wad bez wątpienia przyczyni się do podjęcia trafnego wyboru.

Warto także zorientować się, jak wygląda specyfika rynku akademickiego w Polsce. Jeśli uważasz, że istnieją kierunki idealne, to musisz bardzo szybko zmienić swoje myślenie. Kierunki idealne bowiem nie istnieją. Każdy ma swoje dobre i złe strony – podobnie zresztą jak ty! Jedne będą rozwijać twoją wiedzę z obszarów humanistycznych, a drugie – ze ścisłych. Rzadko można znaleźć takie propozycje, które łączą całkowicie przeciwstawne dyscypliny naukowe.

Studia w Krakowie na kierunku administracja mają podobną specyfikę. Ich charakter jest co prawda  interdyscyplinarny, ale i on oscyluje wokół przylegających do siebie dziedzin – prawa, zarządzania, ekonomii, gospodarki. Jeśli czujesz zatem, że chciałbyś rozwijać się artystycznie lub w zakresie dyscyplin ścisłych, to studia na kierunku administracja rozczarują cię już po zakończeniu pierwszych zajęć. Studia administracyjne będą doskonałym wyborem dla osób uporządkowanych i systematycznych. Ktoś, kto ma duszę artysty lub kreatora, będzie odczuwać wyłącznie dyskomfort.

Kierunki studiów takie jak administracja nie przygotują cię także do wykonywania wolnych zawodów, w których swoją działalność możesz opierać na fantazyjnych i artystycznych założeniach. Twoja praca uwarunkowana będzie doskonałą znajomością norm i przepisów prawnych – kreatywność, na jaką możesz sobie pozwolić, powinna do nich ściśle przylegać. Musisz w taki sposób zajmować się administracją i działalnością organizatorską, by mieć pewność, że jest ona całkowicie bezpieczna. Oprócz tego pamiętaj, że twoje aktualizowanie wiedzy i umiejętności nie powinno skończyć się wraz z otrzymaniem tytułu magistra. Dyrektywy zmieniają się nieustannie – podczas trwania kariery zawodowej będziesz musiał je nieustannie śledzić.

Interdyscyplinarna forma studiów administracyjnych sprawia, że nie będziesz także przygotowany do wykonywania jednego, konkretnego zawodu. Jeśli chciałbyś mieć pewność, że czekać będzie na ciebie praca w wyłącznie jednym sektorze gospodarczym, to studia na kierunku administracja na pewno nie są dla ciebie. Uczelnie w Krakowie dbają o to, by studenci po zakończeniu kształcenia mogli zajmować się działalnością administratorską i organizatorską w różnych sektorach gospodarczych oraz przedsiębiorstwach o zróżnicowanych profilach działalności.

Studia na kierunku administracja Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie starają się przygotowywać ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie dla studentów nie tylko ze względu na przekazywane treści. Dziś młodzi ludzie zwracają uwagę na dostępne formy edukacji. Dlatego też coraz popularniejsze w kręgach akademickich stają się studia zaoczne. Kiedyś traktowane były podrzędnie, lecz współcześnie docenia się szerzej ich walory. Przede wszystkim studia niestacjonarne pozwalają na równoległy rozwój innych aktywności – studenci mogą podejmować pracę, kształcić się na innym kierunku, korzystać z możliwości, jakie dają staże i praktyki. Studia zaoczne mają bowiem formę weekendowych zjazdów naukowych, podczas których obywają się zajęcia i wykłady. Warto pamiętać jedynie, że studenci część materiału teoretycznego opanowywać będą we własnym zakresie, a kształcenie niestacjonarne wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

dowiedz się więcej na temat kierunku administracja studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Krakowie?

Realizacja studiów w trybie zaocznym wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kierunek administracja w Krakowie nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Wszyscy studenci, którzy zdecydują się podjąć naukę na studiach niestacjonarnych muszą pamiętać o zapłacie czesnego, którego wysokość różni się zależności od uczelni i jest ustalana przez władze konkretnej akademii. Zazwyczaj, uczelnie dają możliwość realizacji płatności w kilku dogodnych ratach.
Koszty mogą ulegać niewielkim zmianom, zależnym od różnorodnych czynników, dlatego też studenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z regulaminem opłat przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje związane z kwestiami finansowymi znajdują się na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Ponadto, znajdziesz tam aktualną ofertę dostępnych zniżek i promocji, które pozwolą Ci zmniejszyć wysokość czesnego.
dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Krakowie?

Studia w Krakowie pozwalają poczuć prawdziwego ducha akademickiego. Dodatkowo, studiowanie administracji zapewni ci stabilny zawód w przyszłości. 
 
Patryk, student trzeciego roku administracji, mówi:
Nie wyobrażam sobie studiów w innym mieście – Kraków zrobił na mnie największe wrażenie. Administracja to prestiżowe studia prawnicze, dzięki którym nie muszę się martwić o swoją przyszłość.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Studia na Wydziale Politologii

 

Komentarze (0)