Administracja - Kraków
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Administracja studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Administracja w Krakowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku administracja w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego oraz uczą się o tym jak funkcjonują jednostki sektora publicznego. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i usprawniają proces komnunikacji.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w korporacjach finansowych, sektorze publicznym, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.
 

Uczelnie

W Krakowie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychAkademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Krakowie >

czytaj dalej wszystko o Administracja - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku administracja, to przygotowania do egzaminu dojrzałości powinieneś zacząć już dziś. Uczelnie w Krakowie co roku przyciągają wielu chętnych, którzy chcieliby rozpocząć prestiżowe studia prawnicze. Oznacza to, że konkurencja jest duża, a jedynie uzyskanie jak najlepszych wyników maturalnych może być dla ciebie biletem wstępu. Zatem podczas swoich przygotowań do egzaminu uwzględnij przedmioty takie jak: historia, WOS, język obcy nowożytni, język polski, geografia, czy nawet informatyka.
 

Administracja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Ponadto przyszli studenci administracji powinni wybrać także jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język łaciński i kultura antyczna. dowiedz się więcej

Administracja Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku administracja, wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić język polski oraz język obcy nowożytny. dowiedz się więcej

Administracja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek administracja w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić jeden przedmiot obowiązkowy, jakim jest język obcy, a także jeden przedmiot dodatkowy spośród: geografia, historia język polski, matematyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Krakowie

Studia na kierunku administracja w Krakowie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Administrację jako kierunek oferują trzy krakowskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Administrację można również studiować na jednej uczelni niepublicznej - Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Ponadto administrację jako specjalność na innym kierunku proponują następujące uczelnie krakowskie:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie (administracja i polityka publiczna)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (informatyka)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (finanse i rachunkowość)

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku administracja w Krakowie oferują trzy uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kandydaci na stacjonarne studia na kierunku administracja przyjmowani są na podstawie wyników z wybranych egzaminów maturalnych – przyszli studenci administracji powinni zatem rozważyć, które przedmioty chcą oni uwzględnić w swojej maturze.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Łodzi

Możliwość niestacjonarnej nauki na kierunku administracja w Krakowie oferują następujące szkoły wyższe:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rekrutacja na niestacjonarne studia zazwyczaj odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, jednak niektóre uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o wyniki konkursu świadectw.

 

Dowiedz się więcej administracja w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Krakowie są płatne zarówno w uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4600 zł do 7400 zł. ceny - administracja Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku administracja we wszystkich krakowskich szkołach wyższych wymagają od studentów wniesienia odpowiedniej opłaty.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
Podczas studiów na kierunku administracja studenci poznają zasady funkcjonowania administracji w Polsce oraz na świecie. Skupią się także na doskonaleniu zdolności z zakresu socjologii, ekonomii i psychologii społecznej, a także nauczą się tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy związane z administracją. Ponadto studenci zostaną przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich oraz prowadzenie własnej działalności.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w urzędach, instytucjach finansowych, instytucjach i podmiotach niepublicznych, administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach międzynarodowych

Jak już zdążyłeś się zorientować uczelnie w Krakowie mają bogatą ofertę studiów na kierunku administracja. Poszczególne programy kształcenia mogą zawierać różnice, jednak istnieje pewien człon przedmiotów wspólnych, które są niezbędne podczas całego cyklu edukacji. Jakie to zagadnienia? Studenci muszą przede wszystkim dogłębnie zapoznać się z różnego rodzaju aspektami prawnymi. Zatem wstęp do prawodawstwa, prawo administracyjne, cywilne, gospodarcze, czy nawet europejskiej stanowią filar kształcenia. Oprócz tego dochodzi blok przedmiotów elementarnych, ponieważ dobry administrator musi znać historię administracji oraz dogłębnie poznać funkcjonowanie tej dyscypliny współcześnie. Z zajęciami prawniczymi studenci będą stykać się podczas całego toku kształcenia.

Zatem w jakich sektorach zawodowych mogą znajdować zatrudnienie administratorzy? Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku sprawia, że odnajdą się oni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest osoba mająca odpowiednie kompetencje z zakresu administrowania. Zatem będą to wszelkiego rodzaju urzędy, organizacje pożytku publicznego, korporacje, organy administracji rządowej, samorządowej, czy lokalnej. Na dobrą sprawę to absolwent administracji sam decyduje, w jakim sektorze chciałby rozwijać swoją karierę zawodową.
To studia, które gwarantują rzetelną wiedzę, ale muszą wiązać się z rozwijaniem umiejętności nieszablonowego myślenia. Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w agencjach oraz funduszach. Osoby, które kończą edukację na tym kierunku, przygotowane są do podejmowania owocnej współpracy także z przedsiębiorstwami prywatnymi. Zatem można śmiało powiedzieć, że administratorzy to osoby, które odnajdą się w każdej pracy!

Zapewne niejednokrotnie zetknąłeś się z terminami „studia dzienne” oraz „studia zaoczne”. To dwa podstawowe tryby kształcenia, które obowiązują w Polsce, a ty możesz wybrać jeden z nich. Studia dzienne wiążą się z regularnym uczęszczaniem na zajęcia w ciągu tygodnia, wiedzę przyswajasz w sposób systematyczny i masz ciągły kontakt z wykładowcami. Z kolei studia zaoczne mają charakter zjazdów naukowych, które organizowane są co weekend. W przypadku studiów zaocznych łatwiej jest znaleźć stabilną pracę w trakcie ich trwania, jednak wiążą się z samodzielnym opanowywaniem większych partii materiałów. Studia na kierunku administracja możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, czyli dziennym oraz zaocznym.

 

Jednak interdyscyplinarny charakter tej nauki sprawia, że w trakcie wszystkich lat nauki studenci będą uczęszczać na zajęcia, obejmujące podstawy makro- i mikroekonomii oraz finanse i rachunkowość. Wszystkie te przykłady zajęć obejmują niezbędny zakres wiedzy ogólnej. Studenci będą mieli do wyboru szereg specjalności, które rozwiną ich wąskie kwalifikacje:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • administracja gospodarcza;
 • administracja finansowa.

Wiedza absolwentów administracji musi stanowić podstawę każdego ich działania. A studia w Krakowie to zawsze gwarant rzetelnego wykształcenia. Doskonała orientacja w przepisach prawnych, znajomość aktualnych tendencji na rynku gospodarczym, kwalifikacje obejmujące wiedzę z zakresu ekonomii oraz socjologii – wszystko to sprawia, że absolwenci studiów administracyjnych stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową.

Umiejętności administratorów muszą być ściśle połączone z ich rzetelną wiedzą, ponieważ znajomość prawa to tylko jeden aspekt. Liczy się także ich umiejętna interpretacja i przemyślane dostosowywanie do nich wszelkiego rodzaju działań administratorskich. Eksperci z zakresu tej dziedziny nigdy nie działają w pojedynkę, zatem muszą oni dysponować wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Administracja to kierunek, który pozwoli przyszłym specjalistom na zdobycie niezbędnych do pełnienia funkcji urzędniczych zdolności. Na studiach uczestnicy zajęć zapoznają się z prawem polskim i europejskim, ucząc się poprawnego przeprowadzania analizy oraz interpretowania najważniejszych dokumentów prawnych. Kierunek ten szkoli studentów w zakresie dziedzin ekonomicznych, gospodarczych, prawnych, a także socjologicznych. Studenci administracji rozróżniają rodzaje instytucji administracyjno-prawnych, a także znają charakterystykę ich struktur. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznawani są z przebiegiem procesu administracyjnego czy egzekucyjnego,

W trakcie studiów uczestnicy zajęć szkolą się z obsługi nowoczesnych oprogramowań komputerowych stosowanych w środowisku specjalistycznym. Studenci mogą odbyć szkolenia, które dodatkowo rozwiną ich umiejętności analityczne oraz informatyczne. Absolwentom administracji nie są obce podstawy prawa cywilnego i urzędniczego, a także prawa pracy lub ochrony środowiska. Podczas nauki studenci administracji rozwijają cenne umiejętności zarządcze, organizacyjne, językowe i komunikacyjne.

Studenci administracji zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji urzędniczych zarówno w organach administracji publicznej, jak i prywatnej. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć pracę w różnorodnych jednostkach samorządu terytorialnego (jednostki gminne, powiatowe, wojewódzkie itp.), a także przedsiębiorstwach. Specjaliści w dziedzinie administracji poszukiwani są przez właścicieli firm, którzy potrzebują wsparcia doradczego z zakresu prawa lub finansów. Absolwenci administracji są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, jako specjalność na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 200 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ, UP, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4600 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek administracja - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane kierunki studiów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa – rekrutacja na studia odbywa się w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku administracja w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 200
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Krakowie

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zapłacić.

Administracja studia Kraków - ceny 2023

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 7400 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6400 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 5000 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 4600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 17.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 17.07.2023 do 22.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Krakowie?

Studia w Krakowie pozwalają poczuć prawdziwego ducha akademickiego. Dodatkowo, studiowanie administracji zapewni ci stabilny zawód w przyszłości. 
 
Patryk, student trzeciego roku administracji, mówi:
Nie wyobrażam sobie studiów w innym mieście – Kraków zrobił na mnie największe wrażenie. Administracja to prestiżowe studia prawnicze, dzięki którym nie muszę się martwić o swoją przyszłość.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Kraków studia i stopnia

Administracja Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Kraków studia stacjonarne

Administracja Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Studia na Wydziale Politologii

 

Komentarze (1)

VViolka odpowiedz

Kraków, to fajne miasto dla studenta, u mnie jednak założenie rodziny sprawiło, że już nie mam czasu chodzić na zajęcia stacjonarnie. Na szczęście magisterkę z administracji robiłam online na WSKZ i mam taki sam dyplom, jakbym chodziła na uczelnie.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia