Zarządzanie - Kraków
Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Zarządzanie studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Zarządzanie w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku zarządzanie w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Zarządzanie Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 6 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK), Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URK), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (PK), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Opis kierunku
Studenci zarządzania zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, nauk społecznych, prawa, przedsiębiorczości, marketingu oraz finansów i rachunkowości. Ponadto nauczą się wykorzystywania technik zarządzania i marketingu w praktyce, podczas zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, jakością czy przedsiębiorstwem. Dowiedzą się także, w jaki sposób stosować metody ilościowe w zarządzaniu.
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Rolnicznym w Krakowie (ponad 300 zgłoszeń), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 800 zgłoszeń) oraz na Akadmii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (5 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Krakowie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie. Ponadto znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych oraz marketingowych, a także podejmą pracę w bankowości, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz własnej firmie.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Pokaż więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja i polityka publiczna

Pokaż więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria produkcji i jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kosmetologia

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bankowość i zarządzanie ryzykiem stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Pokaż więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Transport i logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport i logistyka

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • chemia
 • fizyka
 • język obcy

 

Liczba osób, które zainteresowane są studiami na kierunku zarządzanie w Krakowie, jest wprost proporcjonalna do popularności tego kierunku. Oznacza to, że kandydatów jest naprawdę bardzo dużo, a liczba miejsc – ograniczona. Zatem jeżeli, chcesz rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem, to przygotowania do matury zacznij już dziś. Przedmioty, które uwzględniane są w procesie rekrutacji mają na ogół interdyscyplinarny charakter – to pozwoli sprawdzić wszechstronną wiedzę kandydatów. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: matematyka, geografia, WOS, historia, język obcy nowożytni, język polski, czy nawet informatyka.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w kilku uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Zarządzanie jako kierunek lub specjalność znaleźć można także w ofercie kilku uczelni prywatnych w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Krakowska Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

 

Ponadto zarządzanie jako specjalność na innym kierunku studiować można m.in. w następujących krakowskich uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (ochrona środowiska)
 • Akademia Górnicz-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (inżynieria produkcji i jakości)
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (technologia chemiczna)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (bankowość i zarządzanie ryzykiem)
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (transport i logistyka)

 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na zarządzaniu znaleźć można w ofercie studiów stacjonarnych w publicznych szkołach wyższych:


 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarną naukę na studiach z zarządzania można podjąć w następujących szkołach wyższych w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia WSB w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dowiedz się więcej zarządzanie w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Krakowie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Cena za jeden rok akademicki wynosi od 3600 zł do 5400 zł. ceny - zarządzanie Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku zarządzanie. Taką naukę oferują jedynie publiczne uczelnie w ramach studiów stacjonarnych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Studia na kierunku zarządzanie możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Uczelnie w Krakowie umożliwiają swoim studentom taki rodzaj nauki, który będzie dla nich jak najbardziej dogodny i dopasowany do ich potrzeb. Studia dzienne mają charakter regularnym spotkań w ciągu tygodnia. Z kolei studia zaoczne pozwalają na zadbanie o wcześniejszy rozwój kariery zawodowej, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się na ogół w wolne soboty i niedziele. Jednak niech nie zwiedzie cię myśl, że studia zaoczne mogą być łatwiejsze. Nic bardziej mylnego – studia zaoczne wymagają od studentów, że większe partie materiału teoretycznego będą przyswajane przez nich we własnym zakresie.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Właściwie wszystkie uczelnie w Krakowie posiadają w swojej ofercie studia na kierunku zarządzanie. Można zatem śmiało pomyśleć, że jest to jeden z tych kierunków, który co roku przyciąga wielu chętnych, a ty zapewne nie raz zetknąłeś się z terminem „zarządzanie”. Jednak co on właściwie oznacza? Zarządzanie możemy rozumieć jako zestaw różnorodnych działań, które skierowane są na rozwój zasobów organizacji i grup społecznych. A celem tych działań jest osiągnięcie jak najlepszych celów i poprawę funkcjonowania każdej z tych grup.
To wyjątkowo ogólna definicja, jednak już z niej można wywnioskować, że współcześnie umiejętne zarządzanie to jedna z najważniejszych cech. Interdyscyplinarny charakter tej dziedziny sprawia, że wszechstronny wachlarz kwalifikacji z zakresu zarządzania może być wykorzystany w praktycznie każdym obszarze zawodowym. Jeśli zatem interesują cię aspekty związane z organizowaniem wszystkiego, lubisz przewodzić grupie, jesteś kreatywny i cechuje cię nieszablonowe myślenie, to studia na kierunku zarządzanie będą dla ciebie idealne!

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów w Krakowie, to już dziś zorientuj się, na jakiej uczelni wyższej chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem, ponieważ jest w czym wybierać. Najpopularniejsze ośrodki akademickie, której w swojej ofercie mają studia na kierunku zarządzanie to niewątpliwie Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Oprócz tego, możesz wybierać spośród takich uczelni jak: Wyższa Szkoła Biznesu, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Krakowska Akademia.
 
4. Praca po studiach
Osoby, które kończą studia na kierunku zarządzanie, przygotowane są do rozpoczęcia wielu fascynujących aktywności zawodowych. Interdyscyplinarne wykształcenie, jakie oferuje zarządzanie, sprawia, że każdy absolwent tego kierunku może dowolnie kierować swoją karierą. Dziś właściwie wszystkie przedsiębiorstwa i korporacji, które chcą rozwijać się w sposób stabilny, powinny korzystać z pomocy tego typu ekspertów. Zatem absolwenci krakowskich uczelni mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach menedżerów i osób, zarządzających zasobami ludzkimi.
Eksperci zarządzania mogą ubiegać się o stabilne zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach marketingowych, czy firmach konsultingowych, gdzie zajmować się będą działaniami logistycznymi, sprzedażą, dystrybucją produktów, kierowaniem i organizowaniem działań osób zatrudnionych. Wszystkie umiejętności osób, które kończą studia na tym kierunku, sprawiają, że mogą one z powodzeniem starać się o pracę na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. Absolwenci zarządzania przygotowani są także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
 

5. Program studiów i przedmioty

Jak wygląda program studiów na kierunku zarządzanie? Musi on na pewno obejmować wiele interdyscyplinarnych aspektów, ponieważ osoba, która zarządza musi posiadać rozległą wiedzę z zakresu nauk ścisłych, jak i społecznych. Zdziwienie może wywoływać fakt, że jednym z podstawowych przedmiotów, z którym zetkną się studenci, jest matematyka oraz nauki jej pochodne: statystyka, finanse, czy rachunkowość finansowa.

Oprócz tego, osoby, kształcące się na tym kierunku poznawać będą zagadnienia takie jak: makro- i mikroekonomia, podstawy prawa, socjologii i psychologii. Wszystkie te elementy uczynią absolwentów zarządzania prawdziwymi ekspertami. Studenci krakowskich uczelni będą mogli wybierać także z szeregu specjalności, które będą kształcić ich szczegółowe kompetencje. Przykłady takich specjalizacji:

 • psychologia w zarządzaniu;
 • zarządzanie jakością;
 • finanse i controlling;
 • marketing i logistyka;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem;
 • reklama i grafika komputerowa.

 

Uczelnie w Krakowie dysponują zatem bardzo rozbudowanymi programami kształcenia. Wiedza absolwentów musi obejmować wiele aspektów, ponieważ to one stanowi podstawę ich każdego działania praktycznego. Absolwent zarządzania musi mieć dokładną orientację wśród niejednokrotnie skomplikowanych przepisów prawnych, musi znać różne typy zarządzania oraz mechanizmy, które nimi rządzą. Z racji tego, że absolwenci zarządzania w pracy zawodowej wchodzą przez cały czas w relacje interpersonalne, muszą doskonale orientować się w zdobyczach psychologii.

Absolwenci zarządzania muszą mieć wysoko wykształcone kompetencje społeczne, które pozwolą im na podejmowanie efektywnej współpracy z innymi ludźmi. Osoba, która kończy studia na kierunku zarządzania, musi cechować się dużą uważnością, tolerancyjnością oraz otwartością na potrzeby innych ludzi. Eksperci z zakresu zarządzania to świetni mediatorzy, którzy potrafią z uwagą słuchać i rozwiązywać konflikty, występujące w obrębie danego przedsiębiorstwa, czy grup społecznych.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Studia na kierunku Zarządzanie w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia zarządzanie można zaliczyć do grona tych kierunków, które dzielą się na dwa komplementarne cykle kształcenia. Dotyczy to większości kierunków w Polsce, poza kilkoma wyjątkami. Zatem swoją przygodę z zarządzaniem rozpoczniesz od studiów licencjackich (pierwszego stopnia), które trwają trzy lata. W trakcie edukacji poznasz wszystkie niezbędne podstawy, dotyczące tej dyscypliny naukowej. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej. Jeżeli powiedzie się ona pomyślnie, to będziesz mógł już zacząć pracę w zawodzie, jednak wciąż nie będziesz posiadać pełni uprawnień.

Aby je zdobyć, musisz rozpocząć komplementarne studia magisterskie, które trwają kolejne dwa lata. W ich trakcie studenci znacznie poszerzą i usystematyzują zdobytą wiedzę i będą mogli kształcić się na wielu wąskich specjalnościach, które wiedzę ogólną z zakresu zarządzania przemienią w profesjonalne kwalifikacje. Ich zakończenie wiąże się z otrzymaniem tytułu magistra. Wtedy też możesz w pełni rozwinąć się zawodowo.

Zarządzanie w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Krakowie?

Absolwenci krakowskich uczelni nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem zarówno stabilnej, jak i kreatywnej pracy. Osoba, która kończy zarządzanie, jest przygotowana do wykonywania wielu zawodów. Wszelkiego rodzaju agencje reklamowe, marketingowe oraz biura konsultingowe czekają na ambitnych absolwentów studiów, którzy dysponować będą rozległą wiedzą z zakresu zarządzania.
Rozbudowana wiedza ekspertów zarządzania to nie wszystko. Posiadają oni szeroki aparat umiejętności menedżerskich, dzięki czemu mogą oni z powodzeniem pracować w różnego rodzaju organizacjach w sferze publicznej i społecznej.
Absolwenci tego kierunku mogą rozwijać w swoją karierę zawodową w urzędach, biurach doradczych i korporacjach. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce dbać o swoją renomę i utrzymać standardy zbilansowanego rozwoju, musi korzystać z usług ekspertów. Osoba, która wie, jak profesjonalnie zarządzać wieloma aspektami firmy, będzie bezpiecznie prowadzić ją przez wszystkie zawiłości rynku gospodarczego. Absolwenci zarządzania mogą także z powodzeniem myśleć o założeniu własnej działalności, która pozwoli na realizację pasji i marzeń.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Krakowie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AGH, URK, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Zarządzanie studia w Krakowie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Zarządzanie studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Zarządzanie studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 
Zarządzanie studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie
 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc – uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób. Podczas postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której kandydaci na studia są przyjmowani lub odrzucani przez daną szkołę.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 96
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z reguły płatne. Bezpłatne studia można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 4800 zł
 • Akademia WSB w Krakowie – od 5340 zł
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6000 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informację na temat wyników rekrutacji w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK – w ten sposób mogą oni poznać liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli. Termin przeznaczony na ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają lub nawet preferują przekazanie kompletnego zestawu dokumentów poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – uczelnie indywidualnie ustalają termin przeznaczony na ten etap. Dokumenty należy złożyć w określonym przez szkołę wyższą czasie, ponieważ spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2022 do 18.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 15.07.2022 do 19.07

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Zarządzania AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Biologii) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek zarządzanie w Krakowie?

Chciałbyś rozpocząć studia w Krakowie na kierunku zarządzanie? Jeżeli myślisz o tym poważnie, to warto, abyś zastanowił się, czy te studia są kierunkiem stworzonym faktycznie dla ciebie. Osoby, które wybierają zarządzanie, muszą już na starcie dysponować umiejętnościami, które ułatwią im naukę.

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia ci problemu?
 • Czy lubisz analizować różne procesy społeczno-gospodarcze?
 • Czy nie boisz się wyzwań i lubisz skutecznie rozwiązywać różnego rodzaju problemy?
 • Czy jesteś otwarty na twórcze współdziałanie w grupie?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku zarządzanie czekają właśnie dla ciebie. A nauka będzie stanowić dla ciebie przyjemność i intelektualne wyzwanie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jednak zanim zasiądziesz w auli jednej z krakowskich uczelni, to musisz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego. Wybór spośród przedmiotów rekrutacyjnych jest bardzo duży, więc już dziś zastanów się, które z nich mogą ułatwić twoją naukę w przyszłości. Na ogół możesz wybierać spośród takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, biologia, język obcy nowożytni, język polski, informatyka, geografia, WOS, czy nawet historia sztuki. Jednak już dziś odpowiedz sobie na pytanie – w przypadku studiów na kierunku zarządzanie bardziej przyda ci się wiedza z historii sztuki, czy może z matematyki i WOS-u? Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym znacznie zwiększy się szansa na to, że twoje nazwisko znajdzie się na listach osób przyjętych na studia zarządzanie w Krakowie.

Jeżeli lubisz pogłębiać swoją wiedzę i nie ograniczasz nauki do niezbędnego minimum, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem i finalistą sprawi, że twoje miejsce na studiach będzie niemalże pewne. Jeżeli chciałbyś studiować zarządzanie w Krakowie, to rozważ olimpiady takie, jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Przedsiębiorczości.

 

Ostatni ważny etap rekrutacji wiąże się z terminowym złożeniem dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć do dziekanatu teczkę, która zawierać będzie zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości. Nie bagatelizuj tego etapu, by przez własną niefrasobliwość nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

studia zarządzanie i marketing w Krakowie

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Czy warto iść na studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Większość maturzystów zmaga się z wieloma wątpliwościami w odniesieniu do dalszej ścieżki kształcenia. Każdy chce mieć bowiem pewność, że jego wybór przyniesie w przyszłości same korzyści. W tak młodym wieku ciężko jest jednak podjąć decyzję, która stanie się gwarantem powodzenia w przyszłości. Na jakie czynniki zatem zwrócić uwagę? Czym kierować się podczas wyboru kierunku kształcenia i uczelni? Niestety – jednoznaczne odpowiedzi nie istnieją. Tak samo, jak nie można w pełni odpowiedź na pytanie, czy warto iść na studia. Łatwo można bowiem odnaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników kształcenia wyższego.

Pamiętaj o tym, by odpowiednio wcześnie przenalizować własne oczekiwania. Zastanów się, jakie masz zainteresowania, pasje, czym chciałbyś zajmować się w przyszłości. Przeanalizuj, czy masz wizję tego, jak powinna wyglądać twoja praca zawodowa. I co najważniejsze – odpowiedz sobie na pytanie, czy do realizacji tych celów jest ci potrzebne w istocie wykształcenie wyższe. Decyzji nie podejmuj pod presją, nie sugeruj się wyborami innych. To, co wydaje się dobre twoim rodzicom, nie zawsze okaże się dobre dla ciebie.

Zalety studiowania można mnożyć. Warto, byś również je uwzględnił w swoich planach na przyszłość. Studia to bowiem czas wzmożonej aktywności intelektualnej – poszerzasz swoją wiedzę, umiejętności, zdobywasz cenne kwalifikacje zawodowe. Oprócz tego znacznie przedłużasz swoją młodość, nawiązujesz nowe przyjaźnie. Słowem – możesz jeszcze cieszyć się względną beztroską w warunkach zbilansowanego rozwoju. Zastanów się zatem, jaki kierunek studiów będzie dla ciebie najbardziej odpowiedni. Możesz podpytać znajomych, poszperać na forach, odwiedzać strony internetowe uczelni – wszystkie chwyty dozwolone.

Jedną z popularniejszych ścieżek kształcenia wyższego są studia na kierunku zarządzanie. Uczelnie w Krakowie także mają je w swojej ofercie, więc jeśli to tam chciałbyś rozpocząć swoją naukę, nic nie będzie stało na przeszkodzie. Studia na kierunku zarządzanie będą najbardziej atrakcyjne dla osób, którym zależy na interdyscyplinarnym wykształceniu. Warto wybrać je wtedy, jeśli lubisz pracę w zespole i czujesz, że świetnie sprawdzasz się w roli przywódcy. Ten profil kształcenia wyposaży cię bowiem w uniwersalną wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać podczas wielu korporacyjnych aktywności.

Co dadzą ci studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Decyzja o tym, że chcesz rozpocząć studia wyższe, to dopiero pierwszy krok na twojej ścieżce kształcenia. Kolejny twój krok powinien uwzględniać szczegółową analizę atutów wybranego kierunku. Zastanów się, jakie masz oczekiwania i to właśnie na ich podstawie dokonaj wyboru. Ważne, byś nie zachowywał się zbyt impulsywnie i pochopnie. Przeanalizuj dokładnie, co zagwarantują ci studia na danym kierunku i dopiero wtedy wybierz spośród bogatej oferty dydaktycznej, którą gwarantują uczelnie w Krakowie.

Jakie studia najlepiej wybrać? To pytanie pojawia się w głowie niemal każdego maturzysty. Warto wybrać taki kierunek kształcenia, który w pełni odzwierciedlać będzie twoje oczekiwania, zainteresowania, pasje, plany na zawodową przyszłość. Dobrze odpowiednio wcześnie ustalić atuty poszczególnych kierunków i zastanowić się, czy pozwolą ci one na twórczy i pełny rozwój.

Zanim wybierzesz studia w Krakowie na kierunku zarządzanie, to również zastanów się, jakie one przyniosą ci korzyści. Podczas ostatecznej decyzji pamiętaj o tym, że podczas studiów bardzo ważne elementy to pasja i zaangażowanie. Jeśli ich zabraknie to niemal każde studia przyniosą ci rozczarowanie.

Kierunki studiów takie jak zarządzanie mają interdyscyplinarny charakter, więc możesz mieć pewność, że wyposażą cię one w pakiet uniwersalnej wiedzy, którą wykorzystasz także poza obszarami zawodowymi. Wiedza, jaką otrzymują studenci zarządzania jest bowiem niezwykle rozległa. Czeka ich przyswajanie zagadnień prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych, socjologicznych, czy nawet psychologicznych. Jak zapewne się domyślasz, ta potężna dawka wiedzy może być wykorzystana w rozmaity sposób.

Warto pamiętać również, że studia na kierunku zarządzanie to nie tylko wiedza, lecz przede wszystkim kompetencje społeczne. Dzięki nim nauczysz się jak efektownie zarządzać grupą, rozwiązywać problemy wewnątrz niej, motywować do pracy. Staniesz się przenikliwym obserwatorem zachowań i motywacji, którzy przygotowany jest do działalności zawodowej na różnych szczeblach korporacyjnych.

Studia na kierunku zarządzanie są atrakcyjne także ze względu na perspektywy zawodowego rozwoju, dziś bowiem specjaliści do spraw zarządzania potrzebni są w większości firm. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw lokalnych, jak i międzynarodowych. W praktyce oznacza to, że absolwenci zarządzania znajdą pracę nie tylko w Polsce, lecz także na całym świcie. W erze internacjonalizacji to niezwykle ważne!

Czego nie dadzą ci studia na kierunku zarządzanie?

Uczelnie w Krakowie robią wszystko, by zagwarantować swoim studentom jak najlepsze warunki kształcenia. Propozycje studiów nieustannie dostosowywane są też do warunków, jakie panują na aktualnym rynku zatrudnienia. Pamiętaj jednak, że idealne kierunki studiów nie istnieją. Warto, żebyś odpowiednio wcześnie uświadomił sobie zarówno zalety, jak i wady poszczególnych profili kształcenia – dzięki temu unikniesz rozczarowań. Odpowiednio wcześnie uświadom sobie, jakie masz priorytety i to właśnie na ich podstawie spróbuj podjąć ostateczną decyzję.

Pamiętaj, że czasami ciężko jest znaleźć kierunek, który zaspokoi wszystkie twoje oczekiwania i potrzeby. Nie zawsze też dostaniesz szansę jednoczesnego rozwijania zainteresowań i dbałości o kompetencje zawodowe. Kierunki studiów takie jak zarządzanie mają bardzo jasno sprecyzowaną ofertę kształcenia, musisz mieć jednak świadomość, że i one nie zadowolą każdego absolwenta szkoły średniej.

Spróbujmy odpowiedzieć zatem, czego nie dadzą ci studia na kierunku zarządzanie. Przede wszystkim ich interdyscyplinarny charakter sprawia, że twoje zatrudnienie będzie mogło rozwijać się na różnych płaszczyznach gospodarczych. Z jednej strony to zaleta, z drugiej – nie każdy czuje się pewnie, kiedy nie ma jasno skonkretyzowanych warunków pracy. Branża korporacyjna jest wyjątkowo potężna i dotyczy różnych obszarów działalności.

Kierunki studiów takie jak zarządzanie nie sprawdzą się także wśród osób, które nie przepadają za pracą w grupie i wchodzeniu w nieustanne interakcje z innymi ludźmi. Pamiętaj, że jeśli wybierasz ten profil kształcenia, powinien towarzyszyć ci niezwykle silny charakter, dzięki któremu będziesz mógł efektywnie zarządzać różnorodną grupą pracowników oraz sprawami przedsiębiorstwa. Studia na kierunku zarządzanie tworzą interesujący profil kształcenia, ale musisz odpowiednio wcześnie zastanowić się, czy twoje naturalne predyspozycje pozwolą ci na pełny rozwój kompetencji.

Studia na kierunku zarządzanie Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie nieustannie wzbogacają swoją ofertę studiów oraz dostosowują ją do aktualnych warunków, panujących na rynku pracy. Nikogo nie trzeba przekonywać bowiem, że dla dzisiejszych pracodawców znaczenie ma nie tylko wiedza zatrudnianych osób, lecz także ich umiejętności. Programy kształcenia na studiach pełne są ćwiczeń praktycznych, prawdziwe doświadczenie można zdobyć jednak podczas różnorodnych aktywności zawodowych. Jeśli zależy ci na takim równoległym rozwoju, powinieneś wybrać studia zaoczne, czyli niestacjonarne. Mają one formę weekendowych zjazdów naukowych, podczas których studenci zdobywają dodatkową wiedzę i kwalifikacje. Musisz pamiętać jednak, że część materiału teoretycznego przyswajana będzie przez ciebie we własnym zakresie. Obowiązywać cię będą jednak takie same egzaminy jak podczas studiów stacjonarnych, czyli dziennych. Dzięki temu możliwa będzie weryfikacja, czy różnice programowe między tymi dwoma trybami studiów zostały wyrównane. Pamiętaj także o tym, że jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, będziesz się musiał liczyć z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

 

dowiedz się więcej na temat kierunku zarządzanie studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wybór drugiej opcji, mianowicie studiów zaocznych wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat. Ich wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni i może się zmieniać w zależności od różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpienie do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat oraz aktualną ofertą.

Uczelnie w Krakowie często wychodzą naprzeciw swoim studentom, oferując im wiele udogodnień, takich jak: płatności ratalne, promocje i rożnego rodzaju zniżki, o może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku zarządzanie - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Krakowie?

Studia na kierunku zarządzanie stanowią niewątpliwie przygodę dla wszystkich tych, którzy posiadają szeroko rozwinięte umiejętności analityczne oraz interpersonalne.
 
Marika, studentka zarządzania w Krakowie, mówi:
Uwielbiam pracę z ludźmi. Wiem, że wtedy realizuję się w tym obszarze działalności, który lubię najbardziej. Uważam, że twórcze myślenie i podejmowanie wspólnych działań sprawia, że funkcjonowanie w grupie jest naprawdę dobre. Studia w Krakowie oferują mi szereg ćwiczeń i zadań praktycznych, dzięki którym wiem, że w przyszłości swoją wiedzę będę mogła wykorzystać w pracy zawodowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Kraków studia i stopnia

Zarządzanie Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Kraków studia stacjonarne

Zarządzanie Kraków studia niestacjonarne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki zarządzanie i marketing w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacj Społecznej UJ

Studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomiczny UR

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie