Zarządzanie - Kraków

Zarządzanie - Kraków

Zarządzanie - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Właściwie wszystkie uczelnie w Krakowie posiadają w swojej ofercie studia na kierunku zarządzanie. Można zatem śmiało pomyśleć, że jest to jeden z tych kierunków, który co roku przyciąga wielu chętnych, a ty zapewne nie raz zetknąłeś się z terminem „zarządzanie”. Jednak co on właściwie oznacza? Zarządzanie możemy rozumieć jako zestaw różnorodnych działań, które skierowane są na rozwój zasobów organizacji i grup społecznych. A celem tych działań jest osiągnięcie jak najlepszych celów i poprawę funkcjonowania każdej z tych grup.
To wyjątkowo ogólna definicja, jednak już z niej można wywnioskować, że współcześnie umiejętne zarządzanie to jedna z najważniejszych cech. Interdyscyplinarny charakter tej dziedziny sprawia, że wszechstronny wachlarz kwalifikacji z zakresu zarządzania może być wykorzystany w praktycznie każdym obszarze zawodowym. Jeśli zatem interesują cię aspekty związane z organizowaniem wszystkiego, lubisz przewodzić grupie, jesteś kreatywny i cechuje cię nieszablonowe myślenie, to studia na kierunku zarządzanie będą dla ciebie idealne!
 
Program studiów i gdzie studiować
Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów w Krakowie, to już dziś zorientuj się, na jakiej uczelni wyższej chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem, ponieważ jest w czym wybierać. Najpopularniejsze ośrodki akademickie, której w swojej ofercie mają studia na kierunku zarządzanie to niewątpliwie Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Oprócz tego, możesz wybierać spośród takich uczelni jak: Wyższa Szkoła Biznesu, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Krakowska Akademia.
Ta liczba ośrodków akademickich może robić wrażenie, dlatego warto, abyś już dziś zorientował się, jaka z tych ofert jest najbliższa twoim zainteresowaniom i ambicjom. Programy kształcenia tych krakowskich uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich podstawową ideą jest wykształcenie najlepszych specjalistów z zakresu zarządzania, którzy będą dysponować wszechstronnymi umiejętnościami. Muszą one obejmować różnorodne techniki zarządzania, wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, socjologii, czy nawet psychologii. Wszystkie te zagadnienia będą poznawać osoby, które zdecydują się na studia na kierunku zarządzanie w Krakowie.
 
Praca po studiach
Osoby, które kończą studia na kierunku zarządzanie, przygotowane są do rozpoczęcia wielu fascynujących aktywności zawodowych. Interdyscyplinarne wykształcenie, jakie oferuje zarządzanie, sprawia, że każdy abiturient tego kierunku może dowolnie kierować swoją karierą. Dziś właściwie wszystkie przedsiębiorstwa i korporacji, które chcą rozwijać się w sposób stabilny, powinny korzystać z pomocy tego typu ekspertów. Zatem absolwenci krakowskich uczelni mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach menedżerów i osób, zarządzających zasobami ludzkimi.
Eksperci zarządzania mogą ubiegać się o stabilne zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach marketingowych, czy firmach konsultingowych, gdzie zajmować się będą działaniami logistycznymi, sprzedażą, dystrybucją produktów, kierowaniem i organizowaniem działań osób zatrudnionych. Wszystkie umiejętności osób, które kończą studia na tym kierunku, sprawiają, że mogą one z powodzeniem starać się o pracę na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. Absolwenci zarządzania przygotowani są także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Krakowie?

Liczba osób, które zainteresowane są studiami na kierunku zarządzanie w Krakowie, jest wprost proporcjonalna do popularności tego kierunku. Oznacza to, że kandydatów jest naprawdę bardzo dużo, a liczba miejsc – ograniczona. Zatem jeżeli, chcesz rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem, to przygotowania do matury zacznij już dziś. Przedmioty, które uwzględniane są w procesie rekrutacji mają na ogół interdyscyplinarny charakter – to pozwoli sprawdzić wszechstronną wiedzę kandydatów. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: matematyka, geografia, WOS, historia, język obcy nowożytni, język polski, czy nawet informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W KRAKOWIE

Harmonogram rekrutacji

Każdy kandydat na studia swoją przygodę z rekrutacją powinien rozpocząć od dokładnego zapoznania się z jej harmonogramem. Szczegółowo prześledzony sprawi, że żaden z terminów nie okaże się zaskoczeniem i będzie można spokojnie oczekiwać na rozpoczęcie roku akademickiego. W harmonogram rekrutacji wpisane są bowiem daty rejestracji na studia, zakończenia kwalifikacji oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Każda z uczelni ustala swój indywidualny harmonogram, więc szczegółowych informacji szukaj na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

Studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Krakowie na kierunku zarządzanie cieszą się od wielu lat niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

Z racji tego, że liczba kandydatów na kierunki studiów takie jak zarządzanie jest bardzo duża, to nie każdy ma szansę dostać się na studia w pierwszym terminie. Dlatego też uczelnie w Krakowie otwierają dodatkowe terminy rekrutacji, które umożliwiają studia dodatkowej puli osób. Kolejne etapy kwalifikacji odbywają się w sierpniu, a nawet wrześniu i obejmują te kierunki, na które nie zostały przekroczone limity miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne

Szczegółowych informacji, jakie dokumenty rekrutacyjne powinny się znaleźć w dziekanacie w pierwszej kolejności, szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, by dostarczyć je terminowo, ponieważ dzięki temu nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Dokumenty, które dostarczysz do dziekanatu stanowić będą pewnego rodzaju potwierdzenie, że chcesz rozpocząć naukę na studiach na kierunku zarządzanie w Krakowie. Wśród nich powinny się obligatoryjnie znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne

Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni. Opłaty rekrutacyjne stanowią w Polsce niezbędny aspekt rekrutacji. Ich terminowe uiszczenie sprawi, że twoja kandydatura zostanie w ogóle rozważona. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania.

Przedmioty kwalifikacyjne

Warto byś poświęcił czas na naukę wybranego języka obcego nowożytnego, WOS-u, historii, geografii, matematyki, czy nawet informatyki. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Studia na kierunku zarządzanie mają charakter interdyscyplinarny, więc od kandydatów oczekuje się, że zaprezentują również rozległą wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin. W wymogach rekrutacyjnych na ten kierunek znajdują się przedmioty, spośród których można swobodnie wybierać.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych ustalany jest przez każdą uczelnię w Krakowie. Oznacza to w praktyce, że punkty, które kandydaci na studia uzyskają podczas egzaminów maturalnych, są dodatkowo przeliczone w zależności od wymogów rekrutacyjnych na dany kierunek. Przelicznik punktów uwzględnia przede wszystkim to, czy przedmioty wybrane przez kandydatów znajdują się wśród wymogów rekrutacyjnych oraz to, na jakim poziomie były zdawane. Maturzyści mają bowiem do wyboru dwa poziomy zdawania przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy

Uczniowie, którzy nie boją się intelektualnych potyczek, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowej olimpiadzie przedmiotowej. Jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści tych konkursów na stopniu centralnym, mają szansę znaleźć się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Pamiętaj, że bycie laureatem olimpiady nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych, ponieważ to one są przepustką do wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?


Studia na kierunku zarządzanie możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Uczelnie w Krakowie umożliwiają swoim studentom taki rodzaj nauki, który będzie dla nich jak najbardziej dogodny i dopasowany do ich potrzeb. Studia dzienne mają charakter regularnym spotkań w ciągu tygodnia. Z kolei studia zaoczne pozwalają na zadbanie o wcześniejszy rozwój kariery zawodowej, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się na ogół w wolne soboty i niedziele. Jednak niech nie zwiedzie cię myśl, że studia zaoczne mogą być łatwiejsze. Nic bardziej mylnego – studia zaoczne wymagają od studentów, że większe partie materiału teoretycznego będą przyswajane przez nich we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Jak wygląda program studiów na kierunku zarządzanie? Musi on na pewno obejmować wiele interdyscyplinarnych aspektów, ponieważ osoba, która zarządza musi posiadać rozległą wiedzę z zakresu nauk ścisłych, jak i społecznych. Zdziwienie może wywoływać fakt, że jednym z podstawowych przedmiotów, z którym zetkną się studenci, jest matematyka oraz nauki jej pochodne: statystyka, finanse, czy rachunkowość finansowa. Oprócz tego, osoby, kształcące się na tym kierunku poznawać będą zagadnienia takie jak: makro- i mikroekonomia, podstawy prawa, socjologii i psychologii. Wszystkie te elementy uczynią absolwentów zarządzania prawdziwymi ekspertami. Studenci krakowskich uczelni będą mogli wybierać także z szeregu specjalności, które będą kształcić ich szczegółowe kompetencje. Przykłady takich specjalizacji:

 • psychologia w zarządzaniu;
 • zarządzanie jakością;
 • finanse i controlling;
 • marketing i logistyka;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem;
 • reklama i grafika komputerowa.

Uczelnie w Krakowie dysponują zatem bardzo rozbudowanymi programami kształcenia. Wiedza absolwentów musi obejmować wiele aspektów, ponieważ to one stanowi podstawę ich każdego działania praktycznego. Absolwent zarządzania musi mieć dokładną orientację wśród niejednokrotnie skomplikowanych przepisów prawnych, musi znać różne typy zarządzania oraz mechanizmy, które nimi rządzą. Z racji tego, że absolwenci zarządzania w pracy zawodowej wchodzą przez cały czas w relacje interpersonalne, muszą doskonale orientować się w zdobyczach psychologii.

Absolwenci zarządzania muszą mieć wysoko wykształcone kompetencje społeczne, które pozwolą im na podejmowanie efektywnej współpracy z innymi ludźmi. Osoba, która kończy studia na kierunku zarządzania, musi cechować się dużą uważnością, tolerancyjnością oraz otwartością na potrzeby innych ludzi. Eksperci z zakresu zarządzania to świetni mediatorzy, którzy potrafią z uwagą słuchać i rozwiązywać konflikty, występujące w obrębie danego przedsiębiorstwa, czy grup społecznych.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie studia Kraków

 

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

Studia zarządzanie można zaliczyć do grona tych kierunków, które dzielą się na dwa komplementarne cykle kształcenia. Dotyczy to większości kierunków w Polsce, poza kilkoma wyjątkami. Zatem swoją przygodę z zarządzaniem rozpoczniesz od studiów licencjackich (pierwszego stopnia), które trwają trzy lata. W trakcie edukacji poznasz wszystkie niezbędne podstawy, dotyczące tej dyscypliny naukowej. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej. Jeżeli powiedzie się ona pomyślnie, to będziesz mógł już zacząć pracę w zawodzie, jednak wciąż nie będziesz posiadać pełni uprawnień.

Aby je zdobyć, musisz rozpocząć komplementarne studia magisterskie, które trwają kolejne dwa lata. W ich trakcie studenci znacznie poszerzą i usystematyzują zdobytą wiedzę i będą mogli kształcić się na wielu wąskich specjalnościach, które wiedzę ogólną z zakresu zarządzania przemienią w profesjonalne kwalifikacje. Ich zakończenie wiąże się z otrzymaniem tytułu magistra. Wtedy też możesz w pełni rozwinąć się zawodowo.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek zarządzanie w Krakowie?

Chciałbyś rozpocząć studia w Krakowie na kierunku zarządzanie? Jeżeli myślisz o tym poważnie, to warto, abyś zastanowił się, czy te studia są kierunkiem stworzonym faktycznie dla ciebie. Osoby, które wybierają zarządzanie, muszą już na starcie dysponować umiejętnościami, które ułatwią im naukę.

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia ci problemu?
 • Czy lubisz analizować różne procesy społeczno-gospodarcze?
 • Czy nie boisz się wyzwań i lubisz skutecznie rozwiązywać różnego rodzaju problemy?
 • Czy jesteś otwarty na twórcze współdziałanie w grupie?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku zarządzanie czekają właśnie dla ciebie. A nauka będzie stanowić dla ciebie przyjemność i intelektualne wyzwanie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jednak zanim zasiądziesz w auli jednej z krakowskich uczelni, to musisz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego. Wybór spośród przedmiotów rekrutacyjnych jest bardzo duży, więc już dziś zastanów się, które z nich mogą ułatwić twoją naukę w przyszłości. Na ogół możesz wybierać spośród takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, biologia, język obcy nowożytni, język polski, informatyka, geografia, WOS, czy nawet historia sztuki. Jednak już dziś odpowiedz sobie na pytanie – w przypadku studiów na kierunku zarządzanie bardziej przyda ci się wiedza z historii sztuki, czy może z matematyki i WOS-u? Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym znacznie zwiększy się szansa na to, że twoje nazwisko znajdzie się na listach osób przyjętych na studia zarządzanie w Krakowie.

Jeżeli lubisz pogłębiać swoją wiedzę i nie ograniczasz nauki do niezbędnego minimum, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem i finalistą sprawi, że twoje miejsce na studiach będzie niemalże pewne. Jeżeli chciałbyś studiować zarządzanie w Krakowie, to rozważ olimpiady takie, jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Przedsiębiorczości.

Ostatni ważny etap rekrutacji wiąże się z terminowym złożeniem dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć do dziekanatu teczkę, która zawierać będzie zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości. Nie bagatelizuj tego etapu, by przez własną niefrasobliwość nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

 

zarządzanie Kraków studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Krakowie?

Abiturienci krakowskich uczelni nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem zarówno stabilnej, jak i kreatywnej pracy. Osoba, która kończy zarządzanie, jest przygotowana do wykonywania wielu zawodów. Wszelkiego rodzaju agencje reklamowe, marketingowe oraz biura konsultingowe czekają na ambitnych absolwentów studiów, którzy dysponować będą rozległą wiedzą z zakresu zarządzania. Rozbudowana wiedza ekspertów zarządzania to nie wszystko. Posiadają oni szeroki aparat umiejętności menedżerskich, dzięki czemu mogą oni z powodzeniem pracować w różnego rodzaju organizacjach w sferze publicznej i społecznej.
Absolwenci tego kierunku mogą rozwijać w swoją karierę zawodową w urzędach, biurach doradczych i korporacjach. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce dbać o swoją renomę i utrzymać standardy zbilansowanego rozwoju, musi korzystać z usług ekspertów. Osoba, która wie, jak profesjonalnie zarządzać wieloma aspektami firmy, będzie bezpiecznie prowadzić ją przez wszystkie zawiłości rynku gospodarczego. Abiturienci zarządzania mogą także z powodzeniem myśleć o założeniu własnej działalności, która pozwoli na realizację pasji i marzeń.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Krakowie?

Studia na kierunku zarządzanie stanowią niewątpliwie przygodę dla wszystkich tych, którzy posiadają szeroko rozwinięte umiejętności analityczne oraz interpersonalne.
 
Marika, studentka zarządzania w Krakowie, mówi:
Uwielbiam pracę z ludźmi. Wiem, że wtedy realizuję się w tym obszarze działalności, który lubię najbardziej. Uważam, że twórcze myślenie i podejmowanie wspólnych działań sprawia, że funkcjonowanie w grupie jest naprawdę dobre. Studia w Krakowie oferują mi szereg ćwiczeń i zadań praktycznych, dzięki którym wiem, że w przyszłości swoją wiedzę będę mogła wykorzystać w pracy zawodowej.

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W KRAKOWIE

Rozwiń

 

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacj Społecznej UJ

Studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomiczny UR

 

Komentarze (0)