Zarządzanie - Kraków
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Zarządzanie studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Zarządzanie w Krakowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 34 różne specjalności. Studia można podjąć na 8 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 4800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Zarządzanie Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dają studentów zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. prawo finansowe, podstawy marketingu i kultura organizacyjna. Absolwenci zarządzania mają też wiedzę na temat technik kreowania marki produktu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR.

 

Uczelnie

W Krakowie zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 6 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Akademii Ignatium w Krakowie oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku leśnictwo

Pokaż więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzanie w służbach społecznych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w służbach społecznych

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Pokaż więcej
Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Pokaż więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria produkcji i jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kosmetologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, język obcy.

Liczba osób, które zainteresowane są studiami na kierunku zarządzanie w Krakowie, jest wprost proporcjonalna do popularności tego kierunku. Oznacza to, że kandydatów jest naprawdę bardzo dużo, a liczba miejsc – ograniczona. Zatem jeżeli, chcesz rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem, to przygotowania do matury zacznij już dziś. Przedmioty, które uwzględniane są w procesie rekrutacji mają na ogół interdyscyplinarny charakter – to pozwoli sprawdzić wszechstronną wiedzę kandydatów. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: matematyka, geografia, WOS, historia, język obcy nowożytni, język polski, czy nawet informatyka.
 

Zarządzanie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - przedmioty maturalne

Podczas rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uwzględniane są dwa przedmioty główne spośród: matematyka albo fizyka, albo chemia, albo informatyka oraz matematyka albo fizyka, albo chemia, albo informatyka, albo język obcy. Ponadto uczelnia ta bierze pod uwagę także udokumentowane kwalifikacje zawodowe kandydatów. dowiedz się więcej

Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić jeden przedmiot obowiązkowy, jakim jest język obcy, a także jeden przedmiot dodatkowy spośród: geografia, historia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Zarządzanie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uwzględniane są dwa przedmioty: język obcy (angielski francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, łaciński) oraz biologia albo geografia, albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w kilku uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Zarządzanie jako kierunek lub specjalność znaleźć można także w ofercie kilku uczelni prywatnych w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Krakowska Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

 

Ponadto zarządzanie jako specjalność na innym kierunku studiować można m.in. w następujących krakowskich uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (ochrona środowiska)
 • Akademia Górnicz-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (inżynieria produkcji i jakości)
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (technologia chemiczna)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (bankowość i zarządzanie ryzykiem)
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (transport i logistyka)

 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na zarządzaniu znaleźć można w ofercie studiów stacjonarnych w publicznych szkołach wyższych:


 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarną naukę na studiach z zarządzania można podjąć w następujących szkołach wyższych w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia WSB w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dowiedz się więcej zarządzanie w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Krakowie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Cena za jeden rok akademicki wynosi od 3600 zł do 5400 zł. ceny - zarządzanie Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku zarządzanie. Taką naukę oferują jedynie publiczne uczelnie w ramach studiów stacjonarnych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
Studenci zarządzania zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, nauk społecznych, prawa, przedsiębiorczości, marketingu oraz finansów i rachunkowości. Ponadto nauczą się wykorzystywania technik zarządzania i marketingu w praktyce, podczas zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, jakością czy przedsiębiorstwem. Dowiedzą się także, w jaki sposób stosować metody ilościowe w zarządzaniu.
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Rolnicznym w Krakowie (ponad 300 zgłoszeń), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 800 zgłoszeń) oraz na Akadmii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (5 osób na miejsce).
 
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie. Ponadto znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych oraz marketingowych, a także podejmą pracę w bankowości, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz własnej firmie.
Osoby, które kończą studia na kierunku zarządzanie, przygotowane są do rozpoczęcia wielu fascynujących aktywności zawodowych. Interdyscyplinarne wykształcenie, jakie oferuje zarządzanie, sprawia, że każdy absolwent tego kierunku może dowolnie kierować swoją karierą. Dziś właściwie wszystkie przedsiębiorstwa i korporacji, które chcą rozwijać się w sposób stabilny, powinny korzystać z pomocy tego typu ekspertów. Zatem absolwenci krakowskich uczelni mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach menedżerów i osób, zarządzających zasobami ludzkimi.
Eksperci zarządzania mogą ubiegać się o stabilne zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach marketingowych, czy firmach konsultingowych, gdzie zajmować się będą działaniami logistycznymi, sprzedażą, dystrybucją produktów, kierowaniem i organizowaniem działań osób zatrudnionych. Wszystkie umiejętności osób, które kończą studia na tym kierunku, sprawiają, że mogą one z powodzeniem starać się o pracę na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. Absolwenci zarządzania przygotowani są także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
 

Program studiów i przedmioty

Jak wygląda program studiów na kierunku zarządzanie? Musi on na pewno obejmować wiele interdyscyplinarnych aspektów, ponieważ osoba, która zarządza musi posiadać rozległą wiedzę z zakresu nauk ścisłych, jak i społecznych. Zdziwienie może wywoływać fakt, że jednym z podstawowych przedmiotów, z którym zetkną się studenci, jest matematyka oraz nauki jej pochodne: statystyka, finanse, czy rachunkowość finansowa.

Oprócz tego, osoby, kształcące się na tym kierunku poznawać będą zagadnienia takie jak: makro- i mikroekonomia, podstawy prawa, socjologii i psychologii. Wszystkie te elementy uczynią absolwentów zarządzania prawdziwymi ekspertami. Studenci krakowskich uczelni będą mogli wybierać także z szeregu specjalności, które będą kształcić ich szczegółowe kompetencje. Przykłady takich specjalizacji:

 • psychologia w zarządzaniu;
 • zarządzanie jakością;
 • finanse i controlling;
 • marketing i logistyka;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem;
 • reklama i grafika komputerowa.

Uczelnie w Krakowie dysponują zatem bardzo rozbudowanymi programami kształcenia. Wiedza absolwentów musi obejmować wiele aspektów, ponieważ to one stanowi podstawę ich każdego działania praktycznego. Absolwent zarządzania musi mieć dokładną orientację wśród niejednokrotnie skomplikowanych przepisów prawnych, musi znać różne typy zarządzania oraz mechanizmy, które nimi rządzą. Z racji tego, że absolwenci zarządzania w pracy zawodowej wchodzą przez cały czas w relacje interpersonalne, muszą doskonale orientować się w zdobyczach psychologii.

Absolwenci zarządzania muszą mieć wysoko wykształcone kompetencje społeczne, które pozwolą im na podejmowanie efektywnej współpracy z innymi ludźmi. Osoba, która kończy studia na kierunku zarządzania, musi cechować się dużą uważnością, tolerancyjnością oraz otwartością na potrzeby innych ludzi. Eksperci z zakresu zarządzania to świetni mediatorzy, którzy potrafią z uwagą słuchać i rozwiązywać konflikty, występujące w obrębie danego przedsiębiorstwa, czy grup społecznych.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku zarządzanie pozwolą studentom zapoznać się z charakterystyką polskiego i zagranicznego rynku gospodarczego. W trakcie nauki uczestnicy zajęć uczą się tego, w jaki sposób rozpoznawać oraz rozwiązywać problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorcy. Dzięki odpowiednio zorganizowanym projektom oraz zajęciom praktycznym studenci zapoznają się ze środowiskiem biznesowym. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów w świecie eksperckim – uczestnicy zajęć tworzą pierwsze relacje zawodowe, a także doświadczają prawdziwej pracy na rynku. Studenci zarządzania szkolą swoje zdolności komunikacyjne i językowe.

Studenci zarządzania zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku gospodarczo-ekonomicznego. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą reprezentować polskich przedsiębiorców także poza granicami naszego kraju. W trakcie nauki studenci zgłębiają zagadnienia z dziedzin takich jak: ekonomia, finanse, bankowość – zajęcia te w szczególności szkolą studentów do przeprowadzania trafnych analiz, niezbędnych do badania przestrzeni gospodarczej. Ponadto studenci zarządzania obserwują wpływ zmian kulturalno-społecznych na kształtowanie się polskiego systemu gospodarczego, a także poznają mechanizmy istotne dla prowadzenia działalności publicznej lub prywatnej.

Studenci zarządzania szkolą się do tego, by w przyszłości odnosić sukcesy na rynku gospodarczym – zarówno w Polsce, jak i na świecie. W trakcie zajęć studenci zarządzania zdobywają szereg umiejętności, które wykorzystać mogą w różnorodnych dziedzinach. Kompetencje, które charakteryzują absolwentów tego kierunku, są pożądane przez wielu pracodawców, którzy dbają o to, by kadry w ich firmach dostosowane były do dynamicznych zmian rynku. Dzięki temu studenci zarządzania swoje zdolności zaprezentować mogą m.in. w dowolnej firmie, organizacji czy instytucji, a także w zawodach, które wymagają kontaktu z klientem lub wiążą się z kreowaniem marki. Ponadto wyszkoleni przedsiębiorcy mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Krakowie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024 bezpłatne nauczanie oferuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AGH, URK, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc – uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób. Podczas postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której kandydaci na studia są przyjmowani lub odrzucani przez daną szkołę.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 96

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z reguły płatne. Bezpłatne studia można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 4800 zł
 • Akademia WSB w Krakowie – od 5340 zł
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6000 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informację na temat wyników rekrutacji w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK – w ten sposób mogą oni poznać liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli. Termin przeznaczony na ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają lub nawet preferują przekazanie kompletnego zestawu dokumentów poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – uczelnie indywidualnie ustalają termin przeznaczony na ten etap. Dokumenty należy złożyć w określonym przez szkołę wyższą czasie, ponieważ spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2023 do 18.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 17.07.2022 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Absolwenci Zarządzania stają się specjalistami, których wyróżnia rozległa wiedza oraz liczne umiejętności praktyczne. Zakres zagadnień, po których poruszają się dotyczy między innymi: ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami, logistyki, czy marketingu, które razem stanowią przepustkę do wykonywania rozmaitych obowiązków zawodowych. Obowiązki te mogą wykonywać na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, czy menedżerskich, między innymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych, instytucjach publicznych, czy organizacjach non – profit. A jak prezentują się zarobki absolwentów Zarządzania?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista do spraw jakości – 4930 złotych
 • specjalista do spraw marketingu – 4800 złotych
 • team leader – 9500 złotych
 • kierownik projektu – 8600 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie jest kierunkiem otwierającym szerokie możliwości zawodowe, a wszystko to dzięki interdyscyplinarnej wiedzy przekazywanej w toku studiów. Studenci tego kierunku mogą poznać zasady funkcjonowania organizacji biznesowych, sposoby rozwiązywania problemów gospodarowania wszelkimi zasobami, czy też zasady efektywnej komunikacji i budowania zespołu. Ponadto, Zarządzanie jest kierunkiem, którego program nauczania oferuje zazwyczaj liczne specjalności, dzięki którym studenci mogą nie tylko rozwijać zainteresowania, ale również przygotowywać się do wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Krakowie mogą liczyć na wiele ofert kształcenia. Zarządzanie to kierunek niezwykle popularny, a jego popularność przekłada się na rosnącą liczbę propozycji edukacyjnych. Osoby zainteresowane nauką mogą wybierać nie tylko spośród programów i specjalności, ale również uczelni.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Kierunek Zarządzanie dostępny jest także w ofertach dydaktycznych krakowskich uczelni niepublicznych.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Akademia WSB
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia prowadzony na kierunku Zarządzanie opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę przede wszystkim z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, która wydaje się fundamentalna dla funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i administracji. Co ważne, coraz większą wagę przykłada się do rozwijania kompetencji społecznych. Z jakich przedmiotów składa się program kształcenia? Można w nim odnaleźć między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie jakością

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Zarządzania AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Krakowie?

Studia na kierunku zarządzanie stanowią niewątpliwie przygodę dla wszystkich tych, którzy posiadają szeroko rozwinięte umiejętności analityczne oraz interpersonalne.
 
Marika, studentka zarządzania w Krakowie, mówi:
Uwielbiam pracę z ludźmi. Wiem, że wtedy realizuję się w tym obszarze działalności, który lubię najbardziej. Uważam, że twórcze myślenie i podejmowanie wspólnych działań sprawia, że funkcjonowanie w grupie jest naprawdę dobre. Studia w Krakowie oferują mi szereg ćwiczeń i zadań praktycznych, dzięki którym wiem, że w przyszłości swoją wiedzę będę mogła wykorzystać w pracy zawodowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Kraków studia i stopnia

Zarządzanie Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Kraków studia stacjonarne

Zarządzanie Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Krakowie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki zarządzanie i marketing w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacj Społecznej UJ

Studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomiczny UR

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia