Gdzie szukać pracy

Gdzie szukać pracy

Biura Karier w Toruniu

Toruń – miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika – wydaje się idealnym miejscem do kształcenia nowego pokolenia genialnych umysłów. Może właśnie dlatego Toruń akademicki kojarzony jest przede wszystkim z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, uczelnią działającą już od 1945 roku. To nie tylko największa uczelnia w mieście, ale także w całym województwie. Poza Toruniem UMK działa jako Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, gdzie otwarte są trzy wydziały.

Ponadto, w Toruniu działają m.in. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema, Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Toruńska Szkoła Wyższa, Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Bankowa i Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej. W Toruniu działają także zamiejscowe oddziały innych uczelni: Uniwersytet Gdański – Kolegium Językowe w Toruniu, Kolegium Mody ASP w Toruniu - oddział ASP Łódź, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Wydział Techniczny w Toruniu i Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej – Wydział Zamiejscowy Toruń-Lubicz.

Większość uczelni w kraju posiada Biura Karier, których podstawowym zadaniem jest pomoc studentom i absolwentom placówki w bezproblemowym wejściu na rynek pracy. Poniżej przyjrzymy się działaniu kilku takich toruńskich placówek.

Do zadań Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika należy m.in. Poradnictwo zawodowe; Indywidualne spotkania z doradcami; Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk; Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy; Prowadzenie bazy danych aktualnych ofert; Przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Biurze Karier studentów; Współpraca z pracodawcami; Organizowanie prezentacji firm na UMK; Załatwianie formalności związanych ze studenckimi praktykami zawodowymi. Warsztaty prowadzone przez UMK dotyczą chociażby radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, doskonalenia umiejętności miękkich, określania potencjału zawodowego czy tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Do projektów tworzonych przez Biuro karier UMK należy również zaliczyć badanie losów absolwentów, spotkania z rynkiem pracy, targi praktyk, pracy i staży

Biuro Karier Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej wspomaga przydatnymi linkami do ofert pracy, praktyk i staży. Toruńska Szkoła Wyższa zatrudnia także prawników, którzy wspomagają studentów i absolwentów uczelni w sprawach prawa pracy, w sprawach pracy powiązanych z kwestiami prawnymi oraz w sprawach związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki (z Bydgoszczy) organizuje m.in. Targi Pracy, Akademię Planowania Kariery, Rozmowy w Pracodawcą i Bliskie Spotkania z Biznesem. W BK WSG powstała również Studencka Strefa Biznesowa, która łączy wszystkie biznesowe jednostki uczelniane, czyli Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacyjności Start-u czy Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

Komentarze (0)