Uczelnie w Opolu

Uczelnie w Opolu

studia i uczelnie w Opolu

Uczelnie w Opolu

Niepozorne Opole to aż 4 szkoły wyższe. Najwięcej studentów uczy się na Uniwersytecie Opolskim. Jest to największa uczelnia w regionie — powstała z połączenia filii czołowych uniwersytetów: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Składa się z ośmiu wydziałów, które prowadzą kilkadziesiąt kierunków. Oprócz tradycyjnych, bardzo popularnych na uniwersytecie opolskim można studiować również: gender studies, teologię kapłańską, odnawialne źródła energii czy zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem.

Uczelnie Opole - Uniwersytet Opolski

Ale szeroka oferta edukacyjna to nie wszystko. UO poszerza współpracę z innymi uniwersytetami, także zagranicznymi. Działa w programie Erasmus oraz Studia Europa Master, które umożliwiają wysyłanie studentów na wymiany i praktyki. Oprócz tego czynnie brać udział można w kołach naukowych, samorządzie studenckim i sekcjach sportowych.
Pod opieka Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskiego działa Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. W specjalnościach są cztery języki: angielski, niemiecki (po ich ukończeniu można dostać dyplom licencjata Uniwersytetu Opolskiego) oraz francuski i hiszpański (ukończeie z dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego).

Uczelnie Opole - Politechnika Opolska

Kolejna uczelnia w Opolu to Politechnika Opolska. Jest to bardzo młoda uczelnia i, jednocześnie, prężnie rozwijająca się. Widać to szczególnie po jej interdyscyplinarnym charakterze — oprócz technicznych kierunków politechnika otwiera także inne: fizjoterapię, wychowanie fizyczne, turystykę i rekreację albo zarządzanie.
Pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej nawiązują  stałą współpracę z innymi uniwersytetami technicznymi, między innymi w Bratysławie, Brnie, Moskwie, Odessie, Ostrawie czy we Lwowie. W efekcie tych badań powstają nowe wynalazki i rozwiązania. Do teraz uzyskano ponad 200 praw wyłącznych. Oprócz tego uczelnia bierze udział w wielu programach wymiany międzynarodowej: CEEPUS, Tempus, Copernicus, Leonardo da Vinci, złożono wnioski do programu Erasmus.
Politechnika została wpisana do indeksu FEANI (Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych). Dzięki temu absolwenci mają możliwość uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing), czyli tytuł, który jest akceptowany w wielu krajach europejskich. 
Życie studentów na Politechnice Opolskiej jest bardzo różnorodne. Pasje naukowo-techniczne można rozwijać w kołach naukowych. Działania studentów wspiera Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej. A uczelniane wiadomości docierają do wszystkich dzięki biuletynowi  „Wiadomości Uczelniane”.  

Uczelnie Opole - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

W 2003 roku w Opolu została utworzona pierwsza wyższa szkoła medyczna: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Planowane jest w przyszłości otworzenie wielu innych, ciekawych kierunków medycznych, a dzisiaj uczelnia kształci na: pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii i kosmetologii — na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ponadto prowadzone sa studia podyplomowe: wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju, ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne, komunikowanie interpersonalne z językiem migowym.
PMWSZ jest młoda, ale pozostaje w ścisłej współpracy naukowej i badawczej z innymi, pobliskimi uniwersytetami: Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Opolskim. Na gruncie praktycznym można pracować z opolskimi szpitalami.

Uczelnie Opole - uczelnie niepubliczne

Oprócz tych szkół państwowych swoją siedzibę w Opolu mają także placówki niepubliczne: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz oddziały zamiejscowe Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego z Warszawy i wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej.
 
 
 
DCH

Komentarze (0)