Ochrona środowiska w Warszawie - terminy rekrutacji

Ochrona środowiska w Warszawie - terminy rekrutacji

Ochrona środowiska w Warszawie - terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji na uczelniach 2024/2025

Uczelnie

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 03.06.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 29.05.2024
do 10.07.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 07.06.2024
do 11.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 07.06.2024
do 11.07.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 07.06.2024
do 11.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 07.06.2024
do 22.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.06.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.06.2024 Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.06.2024 Termin rekrutacji II stopnia:od 06.06.2024 Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która planuje rozpoczęcie studiów wyższych, powinna zapoznać się z tym, jak wygląda harmonogram rekrutacji na danej uczelni. Na ogół wszystkie ośrodki akademickie ustalają swoje indywidualne terminy, warto pamiętać jednak, że są one zbliżone. Przyszli studenci swoją przygodę z rekrutacją zaczynają od zarejestrowania się na platformie internetowej danej uczelni już na przełomie kwietnia oraz maja.

Nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń (w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych), lecz liczba punktów uzyskanych przez maturzystów. To, czy dostali się oni na studia, okaże się już w lipcu, tuż po ogłoszeniu wyników maturalnych. Wtedy też rozpocznie się czas składania dokumentów oraz oczekiwania na październik. Studia w Warszawie na kierunku ochrona środowiska cieszą się bardzo dużą popularnością, więc trzeba pamiętać, że nie wszystkie osoby chętne dostaną się na nie w pierwszym terminie rekrutacji.

Uczelnie w Warszawie na ogół otwierają kolejne etapy rekrutacji na przełomie lipca i sierpnia, tak by na rozpoczęcie studiów miało szansę jeszcze więcej osób (w przypadku wolnych miejsc). Jeżeli nie dostałeś się zatem na studia na kierunku ochrona środowiska w pierwszym terminie, nie załamuj rąk, ponieważ jeszcze masz na to szansę.

Dokumenty rekrutacyjne +

Warto, abyś odpowiednio wcześnie przygotował zestaw niezbędnych dokumentów, które będziesz musiał dostarczyć do wybranej uczelni w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty przedstawić najpierw, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że wśród nich powinny się znaleźć obowiązkowo:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
  • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju umowy.

Bardzo ważne jest, abyś wszystkie niezbędne dokumenty dostarczył terminowo. Jeżeli ten krok rekrutacji zostanie przez ciebie zaniedbany, będzie to oznaczać, że rezygnujesz ze studiów i zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

Opłaty rekrutacyjne +

Wzięcie udziału w rekrutacji na wybrany kierunek studiów, równoznaczne jest z uiszczeniem odpowiedniej opłaty rekrutacyjnej, która w zależności od uczelni może wahać się od 85 do 100 zł. Pamiętaj także, że część uczelni prywatnych oprócz takiej opłaty, wprowadza także wpisowe – czyli dodatkowe uiszczenie kosztów za zapisanie się na studia. Opłat rekrutacyjnych możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Wybierz formę najbardziej dogodną dla siebie i nie zapominaj, że dla uczelni liczy się czas księgowania przelewu, więc wykonaj go odpowiednio wcześnie.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Ochrona środowiska to kierunek, który z powodzeniem możemy zaliczy do grupy studiów przyrodniczych. Oznacza to, że osoby, które chcą otrzymać wykształcenie wyższe z tej z dziedziny, już na początku rekrutacji na studia muszą wykazać dobrą znajomość dziedzin ścisłych. Gdy będziesz przygotowywać się do egzaminów dojrzałości, szczególną uwagę musisz przywiązać do nauki przedmiotów takich jak: matematyka, biologia, chemia, fizyka, czy nawet geografia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Swoją naukę zacznij odpowiednio wcześnie, by znaleźć się w gronie osób, przyjętych na wymarzone studia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Konkretne informacje o tym, jak dobrze przeliczyć punkty kwalifikacyjne, znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ważne, żeby przedmioty, które wybierzesz na maturze, były zgodne z wymogami rekrutacyjnymi, które obowiązują na danym kierunku. Pamiętaj również o tym, że zawsze dużo wyżej punktowane są te przedmioty, które zdawałeś na poziomie rozszerzonym.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi fascynaci wybranej przez siebie dyscypliny, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to bardzo ambitna i wymagająca propozycja, ponieważ wiedza uczniów szkół średnich, którzy się na nią decydują, powinna znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Jest jednak o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli jesteś zatem osobą, której kwestie ochrony środowiska nigdy nie były obce, możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
  • Olimpiada Biologiczna;
  • Olimpiada Chemiczna;
  • Olimpiada Matematyczna itd.

Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli będziesz laureatem lub finalistą olimpiady, to i tak musisz podejść do obowiązkowych egzaminów maturalnych.

Komentarze (0)