Ochrona środowiska - Warszawa

Ochrona środowiska - Warszawa

Ochrona środowiska - Warszawa

Studia w Warszawie

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Warszawska oferuje 60 miejsc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 60 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 34 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych.

 

Studenci kierunku ochrona środowiska w Warszawie zdobędą kompleksową wiedzę biologiczną i przyrodniczą. Ponadto nauczą się zarządzania środowiskiem naturalnym oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać odnawialne źródła energii oraz wdrażać systemy nowoczesnej gospodarki odpadowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego czy w administracji lokalnej i centralnej. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska  w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • fizyka i astronomia
 • informatyka

 

Żeby dostać się na studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, należy wykazać się doskonałą znajomością biologii, chemii i fizyki podczas egzaminu maturalnego, gdyż są to przedmioty wiodące w procesie rekrutacji dla większości warszawskich uczelni. Warto pamiętać, żeby na bieżąco śledzić aktualne ustalenia poszczególnych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, geografia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
34
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
87
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
23,80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
50,60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,04
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ochrona środowiska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stacjonarne:
bezpłatne (limit: 60)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit: 60)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stacjonarne:
bezpłatne (limit: 34)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne:
6360 zł
niestacjonarne:
5880 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (24.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która planuje rozpoczęcie studiów wyższych, powinna zapoznać się z tym, jak wygląda harmonogram rekrutacji na danej uczelni. Na ogół wszystkie ośrodki akademickie ustalają swoje indywidualne terminy, warto pamiętać jednak, że są one zbliżone. Przyszli studenci swoją przygodę z rekrutacją zaczynają od zarejestrowania się na platformie internetowej danej uczelni już na przełomie kwietnia oraz maja.

Nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń (w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych), lecz liczba punktów uzyskanych przez maturzystów. To, czy dostali się oni na studia, okaże się już w lipcu, tuż po ogłoszeniu wyników maturalnych. Wtedy też rozpocznie się czas składania dokumentów oraz oczekiwania na październik. Studia w Warszawie na kierunku ochrona środowiska cieszą się bardzo dużą popularnością, więc trzeba pamiętać, że nie wszystkie osoby chętne dostaną się na nie w pierwszym terminie rekrutacji.

Uczelnie w Warszawie na ogół otwierają kolejne etapy rekrutacji na przełomie lipca i sierpnia, tak by na rozpoczęcie studiów miało szansę jeszcze więcej osób (w przypadku wolnych miejsc). Jeżeli nie dostałeś się zatem na studia na kierunku ochrona środowiska w pierwszym terminie, nie załamuj rąk, ponieważ jeszcze masz na to szansę.

Dokumenty rekrutacyjne +

Warto, abyś odpowiednio wcześnie przygotował zestaw niezbędnych dokumentów, które będziesz musiał dostarczyć do wybranej uczelni w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty przedstawić najpierw, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że wśród nich powinny się znaleźć obowiązkowo:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
 • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju umowy.

Bardzo ważne jest, abyś wszystkie niezbędne dokumenty dostarczył terminowo. Jeżeli ten krok rekrutacji zostanie przez ciebie zaniedbany, będzie to oznaczać, że rezygnujesz ze studiów i zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

Opłaty rekrutacyjne +

Wzięcie udziału w rekrutacji na wybrany kierunek studiów, równoznaczne jest z uiszczeniem odpowiedniej opłaty rekrutacyjnej, która w zależności od uczelni może wahać się od 85 do 100 zł. Pamiętaj także, że część uczelni prywatnych oprócz takiej opłaty, wprowadza także wpisowe – czyli dodatkowe uiszczenie kosztów za zapisanie się na studia. Opłat rekrutacyjnych możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Wybierz formę najbardziej dogodną dla siebie i nie zapominaj, że dla uczelni liczy się czas księgowania przelewu, więc wykonaj go odpowiednio wcześnie.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Ochrona środowiska to kierunek, który z powodzeniem możemy zaliczy do grupy studiów przyrodniczych. Oznacza to, że osoby, które chcą otrzymać wykształcenie wyższe z tej z dziedziny, już na początku rekrutacji na studia muszą wykazać dobrą znajomość dziedzin ścisłych. Gdy będziesz przygotowywać się do egzaminów dojrzałości, szczególną uwagę musisz przywiązać do nauki przedmiotów takich jak: matematyka, biologia, chemia, fizyka, czy nawet geografia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Swoją naukę zacznij odpowiednio wcześnie, by znaleźć się w gronie osób, przyjętych na wymarzone studia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Konkretne informacje o tym, jak dobrze przeliczyć punkty kwalifikacyjne, znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ważne, żeby przedmioty, które wybierzesz na maturze, były zgodne z wymogami rekrutacyjnymi, które obowiązują na danym kierunku. Pamiętaj również o tym, że zawsze dużo wyżej punktowane są te przedmioty, które zdawałeś na poziomie rozszerzonym.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi fascynaci wybranej przez siebie dyscypliny, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to bardzo ambitna i wymagająca propozycja, ponieważ wiedza uczniów szkół średnich, którzy się na nią decydują, powinna znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Jest jednak o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli jesteś zatem osobą, której kwestie ochrony środowiska nigdy nie były obce, możesz rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna itd.

Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli będziesz laureatem lub finalistą olimpiady, to i tak musisz podejść do obowiązkowych egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Popularne kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Współczesne czasy wielkiego postępu dały nam niezliczoną ilość udogodnień, bez których przeciętny obywatel świata nie wyobraża sobie normalnego życia. Niestety, rozwój wszystkich gałęzi przemysłu jest wprost proporcjonalny do poziomu zniszczeń naszego środowiska naturalnego. Nadmierna emisja spalin samochodowych, śmiercionośny dym unoszący się znad wielkich kominów fabryk, tony ścieków wlewanych corocznie do zbiorników wodnych – wszystko to jest bezpośrednią przyczyną degradacji otaczającej nas przyrody.

Mieszkańcy największych miast Polski i świata szczególnie odczuwają negatywne skutki nadmiernej ingerencji ludzkiej w przyrodę. Dyskomfort podczas przebywania poza domem w godzinach szczytu, choroby układu oddechowego oraz nowotwory zaczynają dotyczyć każdego, a to tylko wierzchołek lodowej góry problemów.

Oczywiście rezygnacja z używania pojazdów mechanicznych, zaprzestanie funkcjonowania wszystkich fabryk, wyeliminowanie emisji ścieków oraz zalesianie zamieszkanych przez ludzi terenów nie byłoby możliwe, w związku z czym wdrażanie daleko idącej prewencji w zakresie ochrony środowiska jest szczególnie ważne w perspektywie dalszego życia na tej planecie.

 

1. Na początek

Bardzo poważnie rozważasz podjęcie studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, ale nie jesteś pewien, czego dokładnie możesz oczekiwać od programu nauczania na tym kierunku? Być może ten akapit okaże się dla ciebie pomocny.

Najważniejsze, abyś uświadomił, że siatka studiów będzie się nieco różniła w zależności od wyboru uczelni w Warszawie, która oferuje możliwość studiowania tego kierunku. Dzięki temu staniesz przed możliwością dokonania najbardziej świadomego wyboru, który sprosta twoim wymaganiom oraz będzie dopasowany do osobistych preferencji.

Mimo wszystko profil absolwenta togo popularnego kierunku studiów w Warszawie będzie wyglądał podobnie, a co za tym idzie, niezależnie do wyboru uczelni, znajdziesz pracę w zawodzie. Naukę na studiach na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie rozpoczniesz od uporządkowania posiadanej już wiedzy biologicznej i z zakresu innych nauk przyrodniczych, aby stworzyć dobry fundament pod rozwój bardziej specjalistycznych umiejętności.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Z bloku przedmiotów teoretycznych wyniesiesz szeroką wiedzę na temat bioróżnorodności, która pozwoli ci na zrozumienie zagrożeń wynikających z przemysłowej działalności ludzkiej, mogącej dotknąć poszczególne królestwa organizmów żywych.

Dowiesz się, jakie substancje, powstające jako produkty uboczne funkcjonowania fabryk i pracy silników pojazdów, są najczęstszym powodem chorób cywilizacyjnych, dotykających mieszkańców większych miast świata.

W trakcie terenowych zajęć praktycznych nauczysz się pobierania próbek zanieczyszczonych wód oraz gleby, a także za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych będziesz wiedział, jak przeprowadzić analizę na obecność wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Ponadto zgłębisz wiedzę na temat procesów biologicznych, warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji, rozumienia i interpretowania zjawisk mających miejsce w przyrodzie ożywionej, posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody oraz klasyfikacji podstawowych grup organizmów.

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

3. Dla kogo te studia

W odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie kompetentnych do zajęcia się sprawami naszej przyrody, młodych ludzi, powstały studia na kierunku Ochrona środowiska, będące połączeniem wszystkich nauk przyrodniczych, których zgłębienie zapewni absolwentowi doskonałą orientację w problematyce, wokół której skupia się zainteresowanie tego kierunku.

Dla chętnych do podjęcia studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie powstała możliwość kształcenia aż na sześciu uczelniach. Daje to dość szeroką możliwość wybrania jednej z uczelni w Warszawie, której program w najlepszy sposób zaspokoi zainteresowania i oczekiwania przyszłego studenta opisywanego kierunku.

Losy twojej planety nigdy nie były ci obce? Czujesz się integralną częścią otaczającego cię środowiska? Nauka przedmiotów przyrodniczych sprawiała ci dużą przyjemność? Chciałbyś połączyć swoje życie zawodowe z niesieniem pomocy środowisku naturalnemu? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to nie wahaj się dłużej i wybierz studia przyrodnicze na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie!

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia przyrodniczne na kierunku Ochrona środowiska dzielą się na studia pierwszego i drugiego stopnia. Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów, będziesz mógł pochwalić się tytułem licencjata lub inżyniera, w zależności od oferty edukacyjnej prezentowanej przez wybraną przez ciebie uczelnię w Warszawie.

Studia licencjackie będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata, inżynierskie natomiast o semestr dłużej. Długość trwania studiów drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata będzie wynosiła dwa lata, a dla inżynierów – półtora roku. Tytuł uzyskany przez absolwentów będzie identyczny – studia drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Warszawie?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję w kwestii wyboru swojej przyszłej ścieżki kształcenia, a co za tym idzie, także i zawodu, warto, abyś zapoznał się z programem nauczania, oferowanym przez uczelnie w Warszawie oraz systemem rekrutacji, aby cały proces aplikacji nie okazał się przykrą niespodzianką.

Przedmiotem wiodącymi na studia biologiczne w Warszawie jest, jak sama nazwa wskazuje, biologia. Podobnie jest w przypadku aplikacji na Ochronę środowiska. Następnymi w kolejności przedmiotami, do nauki których warto podejść na poważnie, są chemia oraz fizyka.

Przyrodnicze kierunki studiów w Warszawie są obecnie jednymi z najchętniej wybieranych kierunków studiów, dlatego warto postarać się o dobre wyniki maturalne lub oceny uzyskane na studiach pierwszego stopnia w przypadku aplikacji na studia magisterskie.

Laureaci przyrodniczych konkursów przedmiotowych dostaną bilet wstępu na studia w Warszawie na kierunku Ochrona środowiska bez konieczności przystępowania do egzaminu maturalnego z najważniejszych dla tego kierunku przedmiotów rekrutacyjnych.

 

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu wyników maturalnych i upewnieniu się, że są one wystarczające do rozpoczęcia studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, należy przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów poprzez uzupełnienie internetowego formularza o wyniki procentowe przedmiotów wiodących lub oceny ukończenia poprzedniego etapu edukacji na studiach wyższych.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy przetrwasz najtrudniejszy czas oczekiwania na ostateczny werdykt komisji rekrutacyjnej wybranej uczelni w Warszawie i okaże się, że twoje nazwisko znalazło swoje miejsce na liście przyjętych na Ochronę środowiska, pozostanie ci już tylko najprzyjemniejszy etap rekrutacji, czyli składanie dokumentów.

Będziesz potrzebował kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii do dokumentów o standardowych wymiarach, która znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, dostępnego do pobrania ze strony internetowej wybranego instytutu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie będą mogli liczyć na zatrudnienie w bardzo wielu gałęziach przemysłu krajowego oraz międzynarodowego – środowisko bowiem nie ogranicza się do jednego miejsca na świecie. Po ukończeniu studiów na tym kierunku będziesz miał liczyć, że unikniesz bezrobocia – rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych fachowców, którzy zadbają o przyszłość środowiska.

 

Wybór przyszłego zawodu po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie będzie w dużej mierze uzależniony od wybranej w trakcie studiów specjalności. Jeśli zainteresowałeś się prawnymi aspektami ochrony środowiska, będziesz mógł skierować swoje kroki ku pracy w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska.

 

 

Absolwenci Ochrony środowiska z zapałem do pracy naukowej będą mogli zatrudnić się w laboratoriach badawczych, gdzie za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych, będą badać skład analityczny gleby, powietrza oraz wód powierzchniowych.

Absolwent znajdzie pracę również w:

 • parkach narodowych
 • parkach krajobrazowych
 • ogrodach zoologicznych

 

Jeśli chciałbyś pracować w zawodzie, który będzie wymagał codziennej pracy w terenie, zatrudnisz się w parkach narodowych i krajobrazowych oraz innych miejscach szczególnie istotnych ze względu na swoje przyrodnicze aspekty. Twoim zadaniem będzie czuwanie nad wdrażaniem odpowiednich działań ochronnych na podstawie regularnie przeprowadzanych obserwacji.

 

►►

Dla absolwentów o ponadprzeciętnie rozwiniętej orientacji przestrzennej powstanie możliwość zatrudnienia w biurach planowania przestrzennego, związanego bezpośrednio ze środowiskiem przyrodniczym. Rozsądne gospodarowanie terenem jest szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony środowiska.

 

Ponadto będziesz mógł znaleźć pracę w społecznych organizacjach ekologicznych oraz placówkach kulturalnych i oświatowych, gdzie wdrożysz przemyślane działania prewencyjne, dążące do uświadomienia społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z nadmiernym zanieczyszczeniem i degradacją terenów zielonych.

Studia na kierunku ochrona środowiska Warszawa – zaoczne

Studia w Warszawie na kierunku Ochrona środowiska w trybie niestacjonarnym mają weekendowy charakter kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Jako student będziesz brał udział w zjazdach, mających miejsce w trzy dni tygodnia, czyli piątek, sobotę i niedzielę. Zjazdy te odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu, jednak szczegółowy rozkład terminów jest uzależniony od kilku elementarnych czynników, takich jak ustalenia poszczególnych uczelni oraz terminarz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

dowiedz się więcej na temat kierunku ochrona środowiska studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie

Każdy kandydat na studia niestacjonarne powinien wiedzieć, że aplikacja na wybrany kierunek będzie wiązała się z uiszczaniem opłat za czesne,, zarówno w przypadku uczelni prywatnych, jak i publicznych. Ochrona środowiska nie jest w tym przypadku wyjątkiem – studenci wraz z aplikacją zobowiązują się do wnoszenia opłat rocznych, semestralnych lub jednej całościowej. Koszt każdej raty jest uzależniony od ich liczby oraz indywidualnych ustaleń każdej z uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ochrona środowiska - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Zastanawiając się nad wyborem kierunku studiów, w procesie decyzyjnym warto wziąć pod uwagę opinię ludzi, mających do czynienia z interesującą nas dziedziną.

 

Piotr, student ostatniego roku Ochrony środowiska w Warszawie, mówi:

„Ochrona środowiska to bardzo ważny kierunek studiów. Nasza planeta powoli niszczeje przez bezmyślną działalność człowieka. Warto w miarę możliwości zapobiegać temu procesowi. Dlatego uważam, że studia na kierunku Ochrona środowiska są bardzo przyszłościowe i jednocześnie ciekawe.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)