Ochrona środowiska - Warszawa

Ochrona środowiska - Warszawa

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

23.06.2024

Ochrona środowiska studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Ochrona środowiska w Warszawie to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi ekologa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, hydrologii czy klimatologii.

Ochrona środowiska - Warszawa
Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku ochrona środowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu ekologii, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W trakcie nauki studenci poznają potrzeby środowiskowe wielu ekosystemów oraz nauczą się jak wdrażać działania prewencyjne. Absolwenci tego kierunku potrafią projektować i wdrażać technologie oczyszczania wód i powietrza, identyfikować i oceniać skalę zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, korzystać z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, potrafi inwentaryzować i waloryzować różnorakie ekosystemy oraz zarządzać energią. W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie z narzędziami, które wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach.

Studenci kierunku ochrona środowiska w Warszawie zdobędą kompleksową wiedzę biologiczną i przyrodniczą. Ponadto nauczą się zarządzania środowiskiem naturalnym oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać odnawialne źródła energii oraz wdrażać systemy nowoczesnej gospodarki odpadowej.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać pracy w placówkach, które odpowiadają za działania związane z ochroną przyrody. Są wśród nich urzędy i służby ochrony środowiska, organy kontrolne oraz placówki naukowe. Ponadto, ukończenie kierunku ochrony środowiska w niektórych uczelniach umożliwi absolwentowi nauczanie przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach. W ciągu ostatnich lat wśród absolwentów tego kierunku studiów dużą popularnością cieszą się również takie zawody jak np.: specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii, koordynator bądź planner gospodarki wodno-ściekowej czy specjalista zajmujący się doskonaleniem procesów logistycznych z zakresu ochrony środowiska.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Ochrona środowiska Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ochronie środowiska w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 8880 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UKSW 61,7 punktu, na UW 50,39 pkt., PW 88 pkt.

Gdzie studiować ochronę środowiska w Warszawie

W Warszawie ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 4 uczelniach publicznychUniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePolitechnice WarszawskiejUniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejWyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

 

Gdzie studiować ochronę środowiska bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 60 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 34 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 8880 do 9480 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek ochrona środowiska - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka. ochrona środowiska Warszawa - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, należy wykazać się doskonałą znajomością biologii, chemii i fizyki podczas egzaminu maturalnego, gdyż są to przedmioty wiodące w procesie rekrutacji dla większości warszawskich uczelni. Warto pamiętać, żeby na bieżąco śledzić aktualne ustalenia poszczególnych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na pychologia w UKSW wymagane są 2 przedmioty maturalne: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie lub filozofia. dowiedz się więcej

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 5 wymaganych przedmiotów maturalnych, do których należą język polski, matematyka, jeden język obcy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), biologia oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka lub informatyka. dowiedz się więcej

 

Ochrona środowiska Politechnika Warszawska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia albo geografia. dowiedz się więcej

 

Ochrona środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek ochrona środowiska w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: biologią albo chemię, albo matematykę, albo geografię. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ochronę środowiska w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku ochrona środowiska w Warszawie: ekologia terenowa, biogeochemia, hydrologia i klimatologia, geologia i geomorfologia, chemia organiczna, ochrona przyrody, botanika, zoologia, ekologia ogólna.

Z bloku przedmiotów teoretycznych wyniesiesz szeroką wiedzę na temat bioróżnorodności, która pozwoli ci na zrozumienie zagrożeń wynikających z przemysłowej działalności ludzkiej, mogącej dotknąć poszczególne królestwa organizmów żywych.

Dowiesz się, jakie substancje, powstające jako produkty uboczne funkcjonowania fabryk i pracy silników pojazdów, są najczęstszym powodem chorób cywilizacyjnych, dotykających mieszkańców większych miast świata.

W trakcie terenowych zajęć praktycznych nauczysz się pobierania próbek zanieczyszczonych wód oraz gleby, a także za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych będziesz wiedział, jak przeprowadzić analizę na obecność wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Ponadto zgłębisz wiedzę na temat procesów biologicznych, warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji, rozumienia i interpretowania zjawisk mających miejsce w przyrodzie ożywionej, posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody oraz klasyfikacji podstawowych grup organizmów.

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studenci ochrony środowiska poznają m.in. procesy oraz różnorodne aspekty problemów istotnych dla ochrony środowiska oraz dla ochrony przyrody. Studia przyrodnicze na tym kierunku poświęcone są np.: zagadnieniom charakterystycznym dla nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone np. organizacji gospodarki komunalnej, funduszom ochrony środowiska, ochronie i rekultywacji środowiska czy instrumentom prawnych i ekonomicznym stosowanym w ochronie przyrody.

Ochrona środowiska pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: utylizacji i unieszkodliwianiu przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów; zasadom zarządzania środowiskowego; czynnej ochronie biosfery; inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej; planowania i zarządzania obszarami przyrodniczymi; programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu; oceniania uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i ekonomicznych działalności w zakresie wykorzystywania źródeł odnawialnej energii.

Absolwenci ochrony środowiska są przygotowani również np. do przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach ochrony środowiska we współczesnym świecie. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach edukacyjnych czy w redakcjach czasopism naukowych. Ponadto ochrona środowiska przygotowuje do pracy np. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach społecznych.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na kierunku ochrona środowiska w Warszawie

Współczesne studia przyrodnicze w Warszawie z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź 

Ochrona środowiska w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister / magister inżynier

Jaka praca po ochronie środowiska

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego czy w administracji lokalnej i centralnej. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

Jak wygląda rekrutacja na ochronę środowiska w Warszawie

Po otrzymaniu wyników maturalnych i upewnieniu się, że są one wystarczające do rozpoczęcia studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, należy przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów poprzez uzupełnienie internetowego formularza o wyniki procentowe przedmiotów wiodących lub oceny ukończenia poprzedniego etapu edukacji na studiach wyższych.

Ochrona środowiska - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na ochronę środowiska w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na ochronę środowiska rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 50,39 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 61,70 pkt., na Politechnice Warszawskiej 88 pkt.

czytaj dalej:


 

Limity miejsc

Rekrutacja na uczelnie odbywa się w ramach limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajęli wysokie miejsce w liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 60
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 60
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 50
 • Uniwersytet Warszawski: 34

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje na temat wyników rekrutacji oraz listy rankingowye na poszczególne kierunki publikowane są przez uczelnie w ustalonym przez nie terminie. Dane w tym zakresie umieszczane są w prywatnym profilu kandydata w systemie IRK lub ERK, dzięki czemu może on poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów, na podstawie której zostanie on przyjęty lub odrzucony.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 lipca 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska – 18 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którym udało się dostać na wybrany kierunek studiów, powinni dopełnić wszystkich niezbędnych formalności – dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej osobiście w siedzibie uczelni, jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania kompletu za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mają zazwyczaj kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni. Terminy na dopełnienie tych formalności różnią się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Należy dostarczyć kompletny zestaw dokumentów nie później niż wymaga tego szkoła – osoby, które nie spełnią tych wymogów, mogą zostać skreślone z listy osób przyjętych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska – od 19 do 24 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 8880 do 9480 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie publiczne w Warszawie oferują kandydatom możliwość podjęcia studiów na kierunku ochrona środowiska tylko w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne).

Jedyne płatne studia na tym kierunku proponuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (od 8880 zł).

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Warszawa studia i stopnia

Ochrona środowiska Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Warszawa studia stacjonarne

Ochrona środowiska Warszawa studia niestacjonarne

Ochrona środowiska w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Zastanawiając się nad wyborem kierunku studiów, w procesie decyzyjnym warto wziąć pod uwagę opinię ludzi, mających do czynienia z interesującą nas dziedziną.

 

Piotr, student ostatniego roku Ochrony środowiska w Warszawie, mówi:

„Ochrona środowiska to bardzo ważny kierunek studiów. Nasza planeta powoli niszczeje przez bezmyślną działalność człowieka. Warto w miarę możliwości zapobiegać temu procesowi. Dlatego uważam, że studia na kierunku Ochrona środowiska są bardzo przyszłościowe i jednocześnie ciekawe.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia