Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa
Dodaj do ulubionych

26.05.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia można podjąć na 10 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwo. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, służbach specjalnych czy centrach zarządzania kryzysowego.

 

Uczelnie

W Warszawie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASW), Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Politologia - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku politologia - studia online

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne  w Warszawie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów. Jeśli dołożymy do tego Warszawę jako miejsce ich podjęcia, okaże się, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, oferowanych co roku przez poszczególne uczelnie w Warszawie.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dlatego żeby mieć większe szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, należy podejść na poważnie do nauki przedmiotów wiodących w procesie rekrutacji na kierunki studiów w Warszawie.

Najczęściej są to: język polski, język obcy nowożytny, WOS, historia oraz geografia. Należy pamiętać, aby sprawdzać bieżące ustalenia władz wybranej uczelni oraz rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematyką oraz jeden język obcy (angielski, francuskie, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki). dowiedz się więcej

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Sztuki Wojennej - przedmioty maturalne

Na przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 3 przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, historia, . dowiedz się więcej

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szkoła Główna Służby Pożarniczej - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej wymagane jest uzyskanie oceny z trzechwiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka przedmiotów: matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka, geografia. dowiedz się więcej

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferują cztery uczelnie publiczne w Warszawie – Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można znaleźć także w czterech warszawskich szkołach prywatnych – Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie; Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie; Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie; Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na innym kierunku (politologia) można studiować w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online).

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie mogą studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym).

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Warszawie

Studia bezpłatne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w czterech uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie można podjąć na czterech uczelniach niepublicznych oraz w czterech prywatnych szkołach wyższych. Studia niestacjonarne we wszystkich uczelniach warszawskich są płatne.

Uczelnie, na którym można studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Dowiedz się więcej bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie

Niestacjonarne studia we wszystkich uczelniach w Warszawie są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4000 zł do 6600 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Bezpłatną naukę można podjąć jedynie na studiach stacjonarnych oferowanych przez uczelnie publiczne.

 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz zwalczania przestępczości i terroryzmu, a także nauczą się zarządzania kryzysowego.

Żyjemy w czasach, gdzie na większości kanałów informacyjnych oraz internetowych portalach z wiadomościami, kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych w którymś miejscu na świecie. Kolejni hakerzy szykują zmasowane ataki na konta bankowe nieostrożnych użytkowników Internetu. Co więcej – ataki nożowników, którzy za ofiary wybierają przypadkowych przechodniów zaczynają być codziennością.

Wszystkie powyższe tragiczne w skutkach wydarzenia mają ogromny wpływ na poczucie dysharmonii i zagrożenia wśród społeczeństwa. A jak przecież wiadomo, żadna cywilizacja nie może się dobrze rozwijać, kiedy jednostki składające się na jej całość nie mają zaspokojonej jednej z podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa.

W związku z tym coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie ludzi zdolnych do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych oraz minimalizujących skutki zaistniałych już wydarzeń zagrażających jednostkom. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące interdyscyplinarną nauką, której zgłębienie daje podstawy do podjęcia pracy w jednostkach ochrony państwa.

 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, agencjach bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych. Ponadto mogą wykonywać zawód doradcy do spraw bezpieczeństwa, audytora, specjalisty do spraw imprez masowych oraz inspektora BHP.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane są do osób zainteresowanych np.: kryminologią i kryminalistyką; organizacją pracy instytucji publicznych; działalnością służb mundurowych; zasadami zarządzania kryzysowego; ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Studenci tego kierunku poznają m.in.: taktyki i techniki interwencji kryzysowej; przyczyny i przebieg procesów lub zjawisk zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu; zasady efektywnej komunikacji z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala studentom zdobyć umiejętności w zakresie np.: obserwowania, rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w kontekście zagrożeń lokalnych i globalnych; reagowania na konkretne zagrożenia i podejmowania stosownych decyzji w obszarze ochrony osób i mienia; wpływania na zachowania społeczne; stosowania technik prewencyjnych w terenie. Ponadto uczestnicy zajęć poznają również zasady i sposoby organizacji imprez masowych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego wiedzą, w jaki sposób np. zwalczać patologie społeczne, przestępczość i terroryzm, a także rozumieją prawne, społeczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Osoby, które ukończyły bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą zatem podjąć zatrudnienie m.in. w organach ścigania, służbach mundurowych, biurach detektywistycznych, jednostkach administracji publicznej. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są również np. w firmach ochroniarskich czy odpowiedzialnych za organizację wydarzeń masowych.

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warszawski oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, AszWoj oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4600 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: 90
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie: 60
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 80
 • Uniwersytet Warszawski: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Za możliwość nauki niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz za studia w prywatnych uczelniach zazwyczaj należy zapłacić.

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 7800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 4950 zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – od 4600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie od 5450 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie – od 5100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: 19.07.2023
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie: 21.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski: 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Większość uczelni decyduje się na przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, które przekazywane są osobiście przez kandydatów. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe decydują się na dopuszczenie możliwości doręczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Aby zostać przyjętym na studia, należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do wybranej uczelni. Zakwalifikowani kandydaci mają zazwyczaj na to kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: od 20.07.2023 do 04.08.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: lipiec 2023
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: od 24.07.2023 do 04.08.2023 
 • Uniwersytet Warszawski: od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (Bezpieczeństwo wewnętrzne) niestacjonarne studia I stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Bezpieczeństwo wewnętrzne) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Często opinie studentów kierunku, którym sami jesteśmy zainteresowani, może powiedzieć nam znacznie więcej niż szczegółowy opis programu nauczania.

 

Piotr, student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to dosyć wymagający kierunek studiów. Dla mnie, jak i dla wielu kolegów z roku, najtrudniejsza była nauka wielu kodeksów prawnych, jednak satysfakcja wynikająca z możliwości podejmowania działań na korzyść ojczyzny przeważa wszystko!”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia