Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Studia w Warszawie

ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Odkryj studia ochrona poorządku i bezpieczeństwa publicznego w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego to dziś jedna z tych propozycji kształcenia, która cieszy się coraz większą popularnością. Dziś bowiem coraz większą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z bezpieczeństwem – zwłaszcza, że żyjemy w świecie nieustannych niepokojów. Dlatego wciąż potrzebni są specjaliści, którzy dbać będą o jakość tego bezpieczeństwa.

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: lokalne programy interwencyjne, patologie społeczne, warsztat planowania ochrony osób, mienia i infrastruktury czy analizę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Większość z tych przedmiotów ma charakter praktyczny. Studenci muszą posiadać również rozbudowaną wiedzę prawniczą.

W sektorze związanym z bezpieczeństwem wciąż pojawiają się nowe miejsca zatrudnienia. Dlatego też absolwenci z powodzeniem znajdą pracę na wszelkich stanowiskach kierowniczych i eksperckich. Czekać na nich będą służby mundurowe, agencje ochrony osób i mienia, czy biurach detektywistycznych. Możesz mieć pewność, że twoja kariera rozwinie się dynamicznie!

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego szkolą się w zakresie m.in.: planowania cywilnego; organizowania bezpieczeństwa lokalnego; zarządzania bezpieczeństwem w logistyce i finansach; zapewniania bezpieczeństwa informacji; podejmowania decyzji o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych.

Na program tej ścieżki kształcenia składają się przedmioty poświęcone np.: problematyce ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów; sposobom zabezpieczania imprez masowych; współdziałaniu ze służbami mundurowymi; specyfice lokalnych programów interwencyjnych; zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego.

W programie studiów na ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Metodyka planowania działań służb bezpieczeństwa publicznego
 • Patologie społeczne
 • Warsztaty współpracy z mediami
 • Techniki interwencji i samoobrony

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad utrzymywania bezpieczeństwa cywilnego; technik komunikacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu imprezami masowymi; podstaw zarządzania kryzysowego; metod stosowania środków przymusu.

Osoby, które ukończyły ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego, są przygotowane do pracy na stanowiskach np.: mundurowych, doradczych, urzędniczych, kierowniczych, organizacyjnych lub związanych z kontrolingiem, bezpieczeństwem lokalnym, ochroną osób i mienia czy z prawem. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • służbach mundurowych i specjalnych
 • organach Wymiaru Sprawiedliwości
 • jednostkach administracji samorządowej
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • komórkach monitoringu ulicznego
 • przedsiębiorstwach lokalnych i międzynarodowych
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to dziedzina nauki, która skupia się na zagadnieniach związanych m.in. z terrororyzmem, różnorodnymi typami przestępczości i szeroko rozumianą profilaktyką w zagrożeniach wewnętrznych. Studenci tego kierunku uczą się np. tego, w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi, jak stosować elementy prawa europejskiego i krajowego w praktyce czy jak prowadzić skuteczne działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wybrać jedną z licznych specjalizacji, które oferują Uczelnie w Warszawie. W trakcie zajęć uczestnicy w szczególności poświęcają się praktycznym ćwiczeniom, które rozwijają ich zdolności logicznego i analitycznego myślenia, a także profesjonalnie przygotowują do stawiania czoła trudnym wyzwaniom związanym m.in. z: utrzymaniem porządku publicznego; zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, podmiotom gospodarczym, informacjom, przestrzeniom lub obiektom, a także prowadzeniem działań kryminologicznych lub kryminalistycznych.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)