Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Studia w Warszawie

bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Odkryj studia bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to jedna z bardziej unikalnych propozycji kształcenia, która została przygotowana przez warszawskie ośrodki akademickie. Dlaczego? Współcześnie bowiem większość danych (także tych newralgicznych!) przekazujemy drogą cyfrową. Jeśli interesują cię zatem kwestie związane zarówno z bezpieczeństwem, jak i nowymi technologiami, to jest to propozycja, która przyniesie ci dużo zawodowej satysfakcji.

Studenci poznają zagrożenia związane z cyberprzestępstwem i nauczą się, jak aktywnie je rozwiązywać. Oprócz tego w programie kształcenia znalazło się wiele przedmiotów, dzięki którym studenci będą uczestniczyć w pracach związanych z profilaktyką, wykrywaniem i wdrażaniem wszelkich rozwiązań chroniących przed cyberzagrożeniami.

Absolwenci bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie. Dziś bowiem większość przedsiębiorstw musi posiadać tego typu specjalistów. Ponadto mogą oni także znaleźć pracę w szeroko rozumianej branży informatycznej. Abiturienci mogą z powodzeniem pracować na stanowisku administratora sieci, czy specjalisty do spraw bezpieczeństwa informacji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studia na bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z zagrożeniami obecnymi w sieci oraz zasadami bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty omawiające problematykę w zakresie np.: prawidłowej konfiguracji systemów bezpieczeństwa; technikom stosowanych w praktykach przeciwdziałających atakom hakerskim; sposobom zarządzania systemami w celu zapobiegania włamaniom.

Absolwenci bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni znają m.in.: znaczenie pojęć „społeczeństwa informacyjnego”, „cyberświata” czy „cyberprzestępstwa”; elementy infrastruktury krytycznej państwa, dla której bezpieczeństwo w sieci jest istotne; metody oraz narzędzia analityczne i informacyjne, niezbędne do podejmowania bezpiecznych decyzji w przestrzeni cyfrowej.

W programie studiów na bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • gotowość obronna państwa
 • rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego
 • inwigilacja w cyberprzestrzeni
 • infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • cyberterroryzm
 • zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni
 • działania wywiadowcze
 • kontrola, audyt w bezpieczeństwie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: polskich i międzynarodowych regulacji prawnych, związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni; zakresu działalności instytucji bezpieczeństwa państwa; narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w zarządzaniu bezpieczeństwem w administracji publicznej.

Rozwój technologii sprawia, że wiele instytucji państwowych oraz prywatnych firm korzysta z sieci w ramach systemów informacyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa np. informacjom niejawnym, należy prawidłowo zarządzać systemami zabezpieczającymi te dane oraz sprawnie wykrywać zagrożenia oraz skutecznie im zapobiegać. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą zatem liczyć na zatrudnienie zarówno w państwowym, jak i prywatnym sektorze rynku pracy.

Absolwent bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • instytucjach państwowych
 • służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • instytutach badawczych
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • bankach, placówkach medycznych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. skutecznie zapobiegają szeroko rozumianym zagrożeniom, dotyczącym np. systemów teleinformatycznych, klęsk żywiołowych, terroryzmu i przestępczości. Studenci poznają również najskuteczniejsze techniki śledcze oraz komunikacyjne. W trakcie zajęć uczestnicy zgłębiają metodykę kryminalistyczną i poznają motywy i sposoby działania przestępców, a także analizują szczegółowo etapy postępowania w przypadku zagrożenia np. terrorystycznego, katastrofalnego lub awaryjnego.

Uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. do pracy w: służbach mundurowych i specjalnych; jednostkach administracji rządowej lub samorządowej; biurach detektywistycznych; międzynarodowych przedsiębiorstwach, a nawet w polityce. Studenci tego kierunku uczą się np. realizowania projektów na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania sytuacjom kryzysowym czy usuwania ich skutków.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)