Managing Enterprise of the Future

Managing Enterprise of the Future

Managing Enterprise of the Future

Studia w Poznaniu

managing enterprise of the future

Odkryj studia managing enterprise of the future w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Managing enterprise of the future studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Managing enterprise of the future to nowoczesna propozycja kształcenia realizowana w języku angielskim. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie strategiczne, planowanie biznesowe, controlling i zarządzanie finansami, zarządzanie marketingowe i wiele innych.

Program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczą się rozwiązywać problemy w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstw, problemów transformacji gospodarczej, globalizacji i przedsiębiorczości, projektowania systemów zarządzania. Nabywają wiedzę na temat nowych form organizacji biznesowych.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach wszystkich sektorów gospodarki światowej na stanowiskach menedżerskich, a także prowadzą własną działalność gospodarczą. Zawodowo zajmują się zarządzaniem różnymi aspektami działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Managing Enterprise of the Future

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)