Stosunki międzynarodowe - Kraków

Stosunki międzynarodowe - Kraków

Stosunki międzynarodowe - Kraków
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Stosunki międzynarodowe studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Stosunki międzynarodowe Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 

Opis kierunku

Nie każdy rozumie mechanizmy polityki pomiędzy poszczególnymi państwami – najprostszą drogą do zostania specjalistą w tej dziedzinie, jest podjęcie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe. Podczas kształcenia można zgłębić wiedzę m.in. na temat systemów politycznych, współpracy w obszarze kultury, czy stosunków gospodarczych. Absolwenci są w stanie analizować procesy polityczne, społeczne lub gospodarcze i przewidywać ich następstwa.

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.

Specjalności
Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie >
 

Praca po studiach

Osoby, które ukończyły studia, są przygotowane do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i Unii Europejskiej, czy w dyplomacji. Zdobyte kwalifikacje można również wykorzystać, pracując w międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

 

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Każda osoba, która poważnie myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, przygotowania do matury powinna rozpocząć już dziś. Na uczelnie w Krakowie dostaną się jedynie najlepsi kandydaci. W swoich planach maturalnych musisz zatem uwzględnić przedmioty takie jak: obowiązkowo dowolny język obcy nowożytni oraz geografię, historię, język polski, WOS, matematykę, czy nawet filozofię. Zastanów się, z których przedmiotów jesteś najlepszy i które z nich mógłby ułatwić twoją naukę w przyszłości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie starają się zawsze tworzyć taką ofertę studiów, która będzie atrakcyjna dla wszystkich kandydatów. Zatem naukę na kierunku stosunki międzynarodowe możesz rozpocząć albo w trybie stacjonarnym albo zaocznym.

Pierwsza opcja ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia, a jeżeli studenci wybiorą naukę na państwowej uczelni, bo nie będą oni musieli uiszczać dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych osób, które z różnych przyczyn nie mogą systematycznie uczęszczać na zajęcia, a chciałyby się dalej kształcić.

Ten tryb nauki ma postać zjazdów organizowanych w weekendy. Należy jedynie pamiętać, że są to studia płatne, a część materiału teoretycznego studenci muszą realizować we własnym zakresie.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe od wielu lat znajdują się w czołówce kierunków, które najchętniej wybierane są przez abiturientów szkół średnich. Współcześnie coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że dobre funkcjonowanie w społeczeństwie przestało mieć charakter lokalny. Każdy z nas na co dzień styka się z szeroko rozumianą globalizacją i internacjonalizacją w obrębie nauki, kultury, gospodarki, polityki, czy nawet prawa. W praktyce oznacza to, że wciąż na rynku potrzebni są specjaliści, którzy będą dysponować rozbudowaną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych.

Jednak czym właściwie zajmuje się ta dyscyplina naukowa? Najogólniej można stwierdzić, że stosunki narodowe można zaliczyć do nauk społeczno-prawnych, a zajmują się one badaniem, opisywaniem i analizowaniem wszelkiego rodzaju stosunków, które kształtują się ponad granicami państw. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe są wyjątkowo przyszłościowe, ponieważ takie relacje ponad podziałami terytorialnymi są coraz częstsze. Zatem jeżeli chcesz studiować kierunek przyszłości, interesują cię nauki społeczno-prawne i jesteś osobą otwartą na wielokulturowość, to ten kierunek jest stworzony właśnie dla ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie w swojej ofercie mają wiele interesujących ofert studiów na kierunku stosunki międzynarodowe. Swoją przygodę możesz rozpocząć na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Pedagogicznym, Krakowskiej Akademii, czy na Społecznej Akademii Nauk. Jak widzisz – możliwości jest bardzo dużo, zatem zorientuj się, która oferta będzie najpełniej odpowiadać twoim oczekiwaniom. Programy kształcenia na każdej z tych uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak podstawowym celem każdej z nich jest wykształcenie jak najlepszych specjalistów.

Kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe muszą mieć wpisane w swój program nauczania wiele interdyscyplinarnych zagadnień. Zatem każdy, kto zdecyduje się na naukę na tym kierunku, zetknie się z podstawami prawa, geografii, historii czy ekonomii. Na studentów czeka też szereg specjalistycznych przedmiotów, które kształcić będą kompetencje związane z protokołem dyplomatycznym, negocjacjami, czy dyplomacją współczesną.


4. Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem zatrudnienia, które będzie odzwierciedleniem ich umiejętności i kompetencji. Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy korzysta z pomocy specjalistów, którzy wiedzą, jak dobrze i świadomie funkcjonować na arenie międzynarodowej. Współcześni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że istnienie dziś wyłącznie na rynku lokalnym to zbyt mało.

Absolwenci krakowskich uczelni będą mogli z powodzeniem rozpocząć pracę w różnego rodzaju międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego i instytucjach pozarządowych. Oprócz tego takie osoby mogą się ubiegać o zatrudnienie w kancelariach, biurach doradczych, organach administracji rządowej i samorządowej. Specjaliści do spraw stosunków międzynarodowych znajdą także stabilne zatrudnienie w korporacjach, w których profil działalności wpisuje się sieć rozbudowanych kontaktów międzyterytorialnych.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by studenci otrzymali wszechstronne wykształcenie. Zatem każda osoba, która rozpoczyna kształcenie na tym kierunku, musi mieć świadomość, że przed nią wiele intensywnych godzin nauki, a wszystko po to, by w przyszłości stać się atrakcyjnym profesjonalistą na rynku pracy.

 

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Te przedmioty oczywiście stanowią obligatoryjne podstawy kształcenia i mają ogólny charakter – zetknie się z nimi każdy student stosunków międzynarodowych. Oprócz tego kierunek ten bogaty jest w szereg specjalizacji, które rozwijają już bardzo ścisłe i konkretne kompetencje. Przykładowe specjalizacje na krakowskich uczelniach to:

 • integracja europejska;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • dyplomacja współczesna;
 • amerykanistyka;
 • international turism.

 

Te przykłady pokazują, że wiedza absolwentów stosunków międzynarodowych muszą obejmować wiele wszechstronnych aspektów. Oprócz tego osoby te muszą wykształcić wiele specjalistycznych umiejętności, które niejednokrotnie dotyczą tzw. kompetencji miękkich, związanych chociażby z protokołem dyplomatycznym.

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzy lata nauki i są to studia pierwszego stopnia. Studenci poznają wtedy niezbędną wiedzę, a na końcu podchodzą do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują oni tytuł licencjata, który pozwala już na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych.

Z kolei studia magisterskie trwają dwa lata i to ich ukończenie sprawia, że absolwenci tego kierunku mogą pozwolić sobie na pełny rozwój kariery. Studenci w trakcie studiów drugiego stopnia poszerzają i systematyzują swoją wiedzę, a po obronie pracy dyplomowej otrzymują tytuł magistra.

Stosunki międzynarodowe w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie w ogóle nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego i interesującego zatrudnienia. Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy i przemysłowy kraju przestaje funkcjonować na arenie lokalnej, lecz swoją działalność rozszerza także na arenę międzynarodową. Zatem specjaliści do spraw stosunków międzynarodowych mogą współpracować z różnego rodzaju korporacjami i pracować w działach PR, HR, zasilać kadrę zarządzają średniego oraz wysokiego szczebla.

Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne w Krakowie, dysponują wyjątkowo rzetelnym wykształceniem, które pozwala na pracę w organizacjach pozarządowych i instytucjach pożytku publicznego. Absolwenci tego kierunku odnajdą się właściwie w każdej pracy, która wymaga wykorzystywania wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i protokołu dyplomatycznego. Na młodych i kreatywnych absolwentów krakowskich uczelni czekają w takim razie instytucje rządowe, organy administracji samorządowej i wiele innych miejsc zatrudnienia. Osoby, które ukończyły ten kierunek, są także w pełni przygotowane do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację indywidualnych planów oraz projektów.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 90 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

 

Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, co oznacza, że kandydaci przyjmowani są w ramach określonego limitu miejsc. Uczelnie przyjmują te osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – w tym celu tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 90
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia bezpłatne można rozpocząć najczęściej tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Za naukę w prywatnej szkole wyższej zazwyczaj należy zapłacić – podobnie jak za naukę niestacjonarną w uczelniach publicznych.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 6200 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą dowiedzieć się tego, czy zostali przyjęci na wybrane kierunki studiów, sprawdzając swój prywatny profil w systemie IRK lub ERK. Uczelnie publikują w wyznaczonych terminach wyniki rekrutacji, dzięki czemu kandydaci mogą poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punków, a także dowiedzieć się, jakie miejsce na liście rankingowej zajęli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy dostali się na wybrane kierunki studiów, najczęściej składają dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby uczelni. Czasem jednak szkoły wyższe dopuszczają (lub nawet preferują) pośrednie przekazanie kompletnego pliku – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – termin na dopełnienie tych formalności może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Kandydaci powinni pospieszyć się, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla nich skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 15.07.2022 do 19.07
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe znajdują się w ścisłej czołówce najpopularniejszych kierunków, jednak warto podkreślić, że nie są to studia stworzone dla wszystkich. Osoba, która decyduje się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku, musi mieć świadomość ich interdyscyplinarnego charakteru oraz tego, że swoją wiedzę będzie ona musiała rozwijać przez całe życie. Zatem odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, by w przyszłości uniknąć rozczarowań:

 • Czy nauka przedmiotów społeczno-humanistycznych takich jak historia, WOS, czy geografia nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata międzynarodowej polityki?
 • Czy cechuje cię analityczność i przenikliwość myślenia?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku stosunki międzynarodowe. Jednak zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, najpierw musisz uzyskać bardzo dobre wyniki podczas egzaminu dojrzałości. W procesie rekrutacji uwzględnianych jest wiele różnorodnych przedmiotów, które pozwolą na zaprezentowanie wszechstronnych umiejętności – niezbędnych w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych.

Jednak obligatoryjną podstawą, która w ogóle pozwoli udziału na wzięcie w procedurze rekrutacyjnej jest uzyskanie jak najlepszego wyniku z egzaminu z dowolnego języka obcego nowożytniego. Oprócz tego możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak WOS, geografia, matematyka, historia, czy nawet filozofia. Im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że to ty będziesz przyjęty.

Jeżeli lubisz poszerzać swoje horyzonty intelektualne, to pomyśl o wzięciu w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że dostaniesz się na studia poza kolejnością. W przypadku stosunków międzynarodowych rozważ:

 • olimpiadę lingwistyczną, np. Olimpiadę Języka Angielskiego;
 • czy Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów, nie zaniedbaj go, by nie zostać skreślonym z list osób przyjętych na studia. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć dokumenty takie jak: skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Krakowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie - zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie zazwyczaj można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli chciałbyś połączyć naukę z pracą zawodową, a kwestie finansowe nie są dla Ciebie znaczącą przeszkodą, to kierunek stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Kierunek stosunki międzynarodowe w Krakowie charakteryzuje się bogatym i interdyscyplinarnym programie nauczania, który oscyluje wokół nauk społecznych, humanistycznych, politycznych czy gospodarczych. Jako student będziesz miał okazję uczęszczać na zajęcia, wykłady oraz warsztaty praktyczne, dzięki którym rozwiniesz swoją wiedzę i zyskasz cenne umiejętności praktyczne. 

oraz wiele innych. Oprócz zajęć obligatoryjnych, w ofercie kształcenia znajdą się ciekawe bloki specjalizacyjne, mianowicie: międzynarodowe stosunki polityczne, studia wschodnie, polityka i komunikacja międzynarodowa, zarządzanie międzynarodowe, administracja w UE, media i komunikowanie w UE, biznes i współpraca na rynku europejskim. Szeroki wachlarz ciekawych specjalności sprawi, że będziesz mógł rozwinąć się na kilku polach jednocześnie i pogłębisz swoje zainteresowania naukowe. Co więcej, studenci będą mogli rozwinąć swoje zdolności językowe z wybranego przez siebie języka obcego, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę. Uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich , dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

dowiedz się więcej na temat kierunku stosunki międzynarodowe studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne, czyli zaoczne. Te drugie skierowane są do osób, które chciałyby połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową. Jeżeli zdecydujesz się na wybór trybu zaocznego, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Ich wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni i może być zmienna w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego też tak istotne jest, abyś przed rekrutacją na wybrany kierunek, dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat dostępnym na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku stosunki międzynarodowe - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowie?

Kierunki studiów takie jak stosunki międzynarodowe mogą przynieść wiele satysfakcji, jeżeli wybierane są przez osoby z pasją.

Marysia, studentka drugiego roku, mówi:

Studiowanie w Krakowie znaczy dla mnie bardzo dużo. A kierunki międzynarodowe wybrałam, ponieważ wydaje mi się, że jest to kierunek przyszłości, dzięki któremu będę mogła znaleźć dobrą pracę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nie żałuję tego wyboru!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Kraków studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Kraków studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Kraków studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski