inżynieria danych i systemów informatycznych

inżynieria danych i systemów informatycznych

inżynieria danych i systemów informatycznych

Studia w Katowicach i woj. śląskim

inżynieria danych i systemów informatycznych

Odkryj studia inżynieria danych i systemów informatycznych w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Inżynieria danych i systemów informatycznych studia Katowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Inżynieria danych i systemów informatycznych to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która pozwoli Ci nabyć umiejętności programistycznych, przydane w procesach przetwarzania i analizy danych oraz ogólniej w ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu określanego jako Data Science.

Studenci uczą się budować sys­temy anal­i­ty­czne oraz stosować metody eksplo­racji danych. Poznają nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji, a także nabywają umiejęt­ności związane z sieci­ami społecznoś­ciowymi, sys­temami wieloa­gen­towymi oraz meto­dami anal­i­tyki biznesowej.

Absolwenci zatrudniani są między innymi w przedsiębiorstwach i instytucjach, które wykorzystują lokalne i rozległe sieci komputerowe, w instytucjach, które zajmują się anal­izą i eksplo­racją danych, w instytucjach, zajmujących się infor­matyza­cją zarządza­nia fir­mami lub infor­matyza­cją biur i urzędów administracji, w firmach, które prowadzą doradztwo w zakre­sie pro­jek­towa­nia sys­temów infor­maty­cznych, nad­zoru pro­cesów inwest­y­cyjnych oraz zin­te­growanych sys­temów zarządza­nia przedsiębiorstwem.

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia inżynieria danych i systemów informatycznych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)