Historia literatury brytyjskiej

Historia literatury brytyjskiej

Historia literatury brytyjskiej

Historia literatury brytyjskiej

Historia literatury brytyjskiej to jeden z grupy przedmiotów obowiązkowych dla studentów Filologii angielskiej. Polega przede wszystkim na pozyskaniu wiedzy z zakresu historii literatury angielskiej od średniowiecza, nabyciu umiejętności krytycznej analizy tekstów literackich, czytania krytycznych opracowań oraz ich wykorzystania w analizie tekstów literackich, jak również komunikacji i pracy w zespole.

Podczas zajęć studenci omawiają między innymi takie zagadnienia jak: literatura staroangielska, dramat i poezja epoki renesansu, literatura późnego renesansu i epoki purytańskiej, literatura okresu oświecenia, literatura romantyzmu angielskiego, literatura wiktoriańska.

Historia literatury brytyjskiej to przedmiot, dzięki któremu studenci Filologii angielskiej potrafią rozpoznawać główne nurty w rozwoju literatury brytyjskiej, analizować i interpretować tekst literacki w kontekście historycznym, czytać ze zrozumieniem teksty należące do różnych rodzajów i gatunków literackich, wykorzystywać opracowania krytyczne w analizie tekstów literackich, korzystać ze źródeł literaturowych, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)