Geometria wykreślna

Geometria wykreślna

Geometria wykreślna

Geometria wykreślna

Geometria wykreślna jest dziedziną zajmującą się metodami kreślenia obiektów trójwymiarowych na płaskiej płaszczyźnie. Powstała pod koniec XVIII wieku, a jej twórcą był Gaspard Monge, francuski matematyk, fizyk i chemik. Dzisiaj jest jednym z przedmiotów, z którymi mierzą się studenci Architektury wnętrz.

Najważniejszym założeniem Geometrii wykreślnej jest rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz nabycie umiejętności zastosowania podstawowych metod rzutowania w praktyce. Podczas zajęć studenci pozyskują wiedzę na temat zasad tworzenia rysunków technicznych i architektoniczno- budowlanych, głównych metod odwzorowania przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie, zasad geometrii wykreślnej dotyczących zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych.

Studenci nabywają umiejętności w zakresie przygotowywania rysunków architektoniczno- budowlanych metodą tradycyjną z uwzględnieniem zarysu elementu głównego, opisów oraz wymiarowania, a także umiejętności w zakresie przygotowywania rysunków architektoniczno- budowlanych oraz konstrukcyjnych metodą tradycyjną i z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA KRAKÓW

w Krakowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)